ထိုအခါက

အဂၤလိပ္က ပ ဒု တ ဟု သံုးႀကိမ္စစ္ပဲြ

ဆင္ကာႏဲြလို႕ သိမ္းပိုက္သည့္အခါ

ဒို႔ရဲ႕ဧကရာဇ္ နန္းက်ဆင္းလို႕

ကၽြန္ျဖစ္ခဲ့ရ ထိုအခါက။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ပါ၀င္ႏဲြလို႕

သံုးက်ိပ္ရဲေဘာ္ ဂ်ပန္မွာေနာ္

စစ္ပညာျပဳ သင္ယူမႈ႔ျဖင့္

နယ္ခ်ဲ႔အဂၤလိပ္ တိုက္ထုတ္ခဲ့ျပန္

သူကၽြန္မခံ ဇာတိမာန္

ျဖစ္ထြန္းခဲ့ရ ထိုအခါက။

တုေယာင္လႊတ္လပ္ေရး ေႀကျငာေပးျပီး

ႏိွက္စက္မႈ႔ျပဳ ေစာ္ကားအစုစုေႀကာင့္

အဂၤလိပ္ကို တဖန္လက္တဲြ

မဟာမိတ္ဘဲဟု ႀကိဳးစားျပဳလာ

သခင္ေအာင္ဆန္းမွာ

ဖက္ဆစ္ဟုေခၚ ဂ်ပန္ကိုေနာ္

တိုက္ထုတ္ခဲ့ရ ထိုအခါက။

တစ္ႏွစ္အတြင္း လြပ္လပ္ေရးရမယ္

ေႀကြးေႀကာ္သံနဲ႔ မဆုတ္မႏွစ္

ႀကိဳးစားျဖစ္သည့္ ဖခင္ဗုိလ္ခ်ဳပ္

မသမာသူအစုတ္ ဒင္းလုပ္ရပ္ေႀကာင့္

က်ဆံုးခဲ့ကာ အာဇာနည္ျဖစ္ရွာလည္း

ဆက္လို႕ေရွ႔ခ်ီ ဦးႏုသည္ကား

ဇန္နာ၀ါရီ ၄ ရက္ ထိုမနက္အခါ

၁၉၄၈ ခု ေဖာ္ညြန္း အခ်ိန္မွာကား

ျမန္မာျပည္ႀကီး တိုင္းတပါးကၽြန္မွ

လြတ္လပ္ခဲ့ရ ထိုအခါက။

တိုင္းတစ္ပါးကၽြန္ျဖစ္ ထိုထိုေခတ္က

လြတ္ေျမာက္ခဲ့ျပီး ဆက္၍လာကာ

ေန၀င္းအစိုးရ မဆလ ဟု

နာမမည္ေခၚ ဆိုရွယ္လစ္ေနာ္

၂၆ ႏွစ္အုပ္ခ်ဳပ္ရစ္ျပီး ဒို႕တိုင္းျပည္လည္း

မဲြျပာခဲ့ရ ထိုအခါက။

၈၈ ေခၚ လူထုအံုႀကြ

အေရးခင္းက ေန၀င္းအစိုးရ ျဖဳတ္ခါခ်ျပီး

ထပ္မံအုပ္စိုး စစ္အာဏာရွင္မ်ိဳးကို

န၀တေခၚခဲ့ရ ထိုအခါက။

အဲဒီေနာက္မွာ ေရႊးေကာက္ပဲြျပဳ

လူထူဆႏၵ အမည္ျပ၍

ဒီမိုကေရစီ အစိုးရဖဲြ႔စည္းျပျပီး

န၀တႀကြင္းသူ သမၼတမူ၍

တင္ေျမွာက္ခဲ့ျပီး လႊတ္ေတာ္အသီးသီး

ဖဲြ႕ကာျပီးခဲ့ႀက ထိုအခါက။

သြားေနပါျပီ ဒီမိုကေရစီတဲ့

ဆရာလက္ထက္ ျပဳခဲ့သမိုင္း

ႀကားခဲ့ဖူးတာ ရီကိြဳင္းဂန္းပါ၊

လက္ေဇာင္းထက္ကာ တပည့္ျပခဲ့ျပီ

လက္ပန္ေတာင္းစခန္းည ထိုအခါက။

 

ဖတ္ရႈ႕အားေပးသူအေပါင္းေက်းဇူးပါ၊

ခင္ခ။

ခင္ခ

About ခင္ခ

ခင္ ခ has written 458 post in this Website..