ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကေတာ့ တကယ့္ကို ရွာမွရွားတ့ဲ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္တာ အမွန္ပဲ ဒီိလိုေခါင္းေဆာက္မ်ိဳးဆိုတာ သမိုင္းတစ္ေခတ္မွာထြက္ေပၚခ့ဲတယ္။
ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ရာသံုးရာမွာေတာင္ တစ္ေယာက္ေပၚထြက္ဖို့မလြယ္ကူဘူး။ ကမၻာ့သမိုင္းမွာလည္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလို ထူးခြ်န္တ့ဲ ေခါင္းေဆာင္မ်ိဳးဟာ
ႏွစ္ေပါင္းငါးရာတစ္ေထာင္မွ တစ္ေယာက္ေလာက္သာေပၚထြက္တတ္တယ္။ဒီဒုတ္ဦးဘခ်ိဳ ၊ ဟသာၤတဦးျမ ၊ သခင္ျမတို့လို လူၾကီးေတြကေတာင္ လူငယ္ျဖစ္တ့ဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရ့ဲေခါင္းေဆာင္မွဳကိုလက္ခံၾကတာ ဘာေၾကာင့္ဆိုတာ နားလည္ၾကမွာပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က သူအသက္အရြယ္န့ဲမလိုက္ေအာင္ အေတြးေခၚ အေျမာ္ျမင္ၾကီးမားထက္ျမက္သူျဖစ္တယ္။ သူ့ရ့ဲဦးေႏွာက္ထဲမွာ ကိုယ္ၾကိဳးစီးပြားအတြက္ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္တ့ဲစိတ္ကူးလံုး၀မရွိပါဘူး။

-

-


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟာရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုတည္းကိုသာအာရံုစိုက္သူျဖစ္တယ္ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရ့ဲ တစ္ခုတည္းေသာ ေအာ့ဘ္ဆက္ရွင္း( OBSESSION ) စြဲလမ္းမွုက တိုင္းျပည္အတြက္ လြတ္လပ္ေရးရဖို့အတြက္သာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လို ေခါင္းေဆာင္မိ်ဳး က်ဳပ္တို့ႏိုင္ငံသားေတြြရရွိခ့ဲတာအလြန္ကံေကာင္းပါတယ္ ၁၉၂၀ ေကာလိပ္သပိတ္ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေရူသမားေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး ၾကံစည္ၾကိဳးစားခ့ဲေသာ္လည္း မရခ့ဲတ့ဲလြတ္လပ္ေရးကို ေမာင္ရင့္ဆရာဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကယူေဆာင္ေပးႏိုင္လိမ့္မယ္လို့ က်ဳပ္ေတာ့ တစ္ထစ္ခ်ယံုၾကည္တယ္။ေမာင္ရင့္တာ၀န္ကေတာ့ သူမတူေအာင္ထူးျခားတ့ဲ ေခါင္းေဆာင္ NATIONAL LEADER OF UNIQUE CAUBRE ျဖစ္တ့ဲ ကိုယ့္ဆရာသမားလို အစြမ္းကုန္ၾကိဳးစား ကူညီဖို့ပဲ။
မွတ္ခ်က္ ။ ။ အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွ BARATLAW ေခၚ ၀တ္လံုေတာ္ရဘြ့ဲရတရားလြတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူၾကီး န့ဲတရားသူၾကီးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ျမင့္ကဗိုလ္ခ်ဳပ္၇့ဲ အပါးေတာ္ျမဲဗိုလ္ထြန္းလွ (တကၠသိုလ္ေန၀င္း)အားေျပာၾကားခ်က္။
-

-

သမိုင္း၏ေတာင္းဆိုခ်က္အရေပၚထြက္လာေသာ လြတ္လပ္ေရးသူရဲေကာင္းေအာင္ဆန္း

ေအာင္ဆန္းေပၚထြက္လာျခင္းဟာ ေခတ္၏အမွတ္အသား လကၡဏာတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ယင္းသည္ ကမၻာ့ထိပ္သီးပုဂၢဳလ္ၾကီးမ်ားေပၚထြက္လာေစသည့္ အစဥ္လာအတိုင္းျဖစ္သည္။ ျဗိတိသ်ွတို့ကျမန္မာႏိုင္ငံကို လြတ္လပ္ေရးေပးရန္ အသင့္ျဖစ္လာခ်ိန္တြင္ မည္သူကမည္သို့မည္ပံုေပးမည္လဲ ဟူေသာ ျပသနာကရွိလာသည္။ မည္သူကသူရဲေကာင္း လုပ္မည္နည္း။ ျမန္မာတို့ဘက္တြင္လည္း လြတ္လက္ေရးသူရဲေကာင္း ျဖစ္လိုသူေတြ အျပိဳင္ဆိုင္ေတြရွိေနသည္။ သည္ထဲတြင္ ဆာေပၚထြန္းႏွင့္ ဦးေစာလည္း ပါသည္ ။ သို့ရာတြင္ သမိုင္းအစဥ္လာအရ ကမၻာ့ထိပ္သီးသူရဲေကာင္းတို့သည္ အခ်ိန္ခါအေျခအေန တိက်မွန္ကန္ေတာ့မွ ထြက္ေပၚလာစျမဲျဖစ္၏။
ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးကို ရယူေဆာင္ၾကဥး္ေပးမ့ဲ အဓိကပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ သမိုင္း၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ အရ ေပၚထြက္လာသူကား ေအာင္ဆန္းပင္ ျဖစ္သတည္း။ ။
မွတ္ခ်က္ ။ ။ေမာရစ္ေကာလစ္၏ LAST AND FIRST IN BURMA စာအုပ္မွ

၀န္ခံခ်က္။ ။ news watchweekly ဂ်ာနယ္မွ

About nyanay

barma hte has written 40 post in this Website..

I'm not perfect everything i need more to learn anything and i want more friends .Please give me power for life.