အေၾကာက္တရားမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း

 

မိုးစိုမွစိုးလို႔ မင္း…

အျပင္ကို မထြက္ေတာ့ဘူးလား?

ဒါဆို မင္းဘယ္ကိုမွ

ေရာက္ေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး။

မင္းတစ္ေနရာရာကိုေရာက္ခ်င္ရင္

မိုးစိုတာကိုေတာ့ ခံႏိုင္ရမွာေပါ့။

ဒီလိုပါပဲ

မင္းမွာရွိတဲ့အေၾကာက္တရားကို

ဘယ္ေတာ့မွ မေရွာင္ပုန္းပါနဲ႔!

သူ႔ကိုေတြ႕လိုက္ပါ၊သူ႔ကိုတိုက္ခိုက္ပါ

သူ႕ကိုေက်ာ္လႊားဖို႔ ၾကိဳးစားလိုက္ပါ။

ဒါဟာ

အေၾကာက္တရားက လြတ္ေျမာက္ဖို႔

နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခုပဲ…။

COURAGE

About Courage

has written 48 post in this Website..