အေျပာင္းအလဲမ်ား.ျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္… ရွိနွင့္ျပီးသား..တန္ဖိုးမ်ား / စံ..နွဳန္းမ်ား..ယုတ္ေလ်ာ့ပ်က္စီးသြားျခင္း မဟုတ္ပါ ။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

အေဟာင္းကိုမွ…မက္ေမာစြာ..ဖက္တြယ္ထားေသာ..လက္မ်ား…ကို.. အသစ္ၾကိဳေသာ လက္မ်ား အျဖစ္ အသင့္ ..ျဖစ္ေစခ်င္ပါျပီ ။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

တား..ထားေသာ..အဆီးအတားမ်ား…ကို..ေက်ာ္ရာတြင္…

လက္ညွိဳးထိုး…ကဲ့ ရဲ ့မွဳမ်ား../ ေလွာင္ေျပာင္သေရာ္ မွဳမ်ား../ စြပ္စြဲ ပုတ္ခတ္မွဳမ်ား…ကို..

မလြဲမေသြ..ရင္ဆိုင္ရပါသည္ ။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ေမာ္ဒန္အနပညာ ( ေခတ္သစ္ အနုပညာ ) ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို …..ရ / တတ္သေလာက္..ေလ့လာေနမိပါသည္ ။

ေလ့လာရင္း…စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို..ဖတ္မွတ္ ေနရင္းျဖင့္….

ေျပာခ်င္ ေရးခ်င္လာေသာ..အေတြး.မ်ားကို..ခ်ေရးမိပါသည္ ။

ဤ စာတမ္းသည္…. ယခု ေတြးမိေသာ အေတြးကို..ေရးသားတင္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္ ။ ယခု ေတြးမိေသာ..အေတြး.ဆိုသည့္စကားလံုးကို.အေသအခ်ာ ေျပာခဲ့ပါသည္ ။
———————————————————————–

လူ ့ယဥ္ေက်းမွဳဆိုင္ရာ..စံနွုဳန္းမ်ား / အေတြးအျမင္မ်ားျဖစ္ေစ…

ေခတ္နွင့္ဆိုင္ေသာ..စံနွုဳန္းမ်ား/ အေတြးအျမင္မ်ားျဖစ္ေစ…

အနုပညာဆိုင္ရာ အေတြးအေခၚနွင့္ တန္ဖိုး..နွဳန္းစံမ်ားျဖစ္ေစ…

တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္.. ျဖစ္ေပၚတိုးတက္ သြားေသာ..အလွည့္အေျပာင္းမ်ားနွင့္

ၾကံဳရျမဲ..သာ..ျဖစ္ပါသည္ ။

ထို အေျပာင္းအလဲမ်ား.ျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္… ရွိနွင့္ျပီးသား..တန္ဖိုးမ်ား / စံ..နွဳန္းမ်ား..ယုတ္ေလ်ာ့ပ်က္စီးသြားျခင္း မဟုတ္ပါ ။

ရွိနွင့္ျပီးသား..တန္ဖိုးမ်ား ဆိုင္ရာ.အခ်င္းအရာမ်ားထက္… ပို၍ က်စ္လ်စ္ေသာ /

ပို၍ လခွပ သစ္လြင္ေသာ..တန္ဖိုးသစ္မ်ား ( စံ နွဳန္းအသစ္မ်ား ) ဆီသို ့… ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္သြားျခင္းျဖစ္ပါသည္ ။

ယုတ္ေလ်ာ့ ပ်က္စီးသြားျခင္း မဟုတ္ပါ ။

ထပ္ေျပာပါမည္ ။

ထို အေျပာင္းအလဲမ်ား.ျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္… ရွိနွင့္ျပီးသား..တန္ဖိုးမ်ား / စံ..နွဳန္းမ်ား..ယုတ္ေလ်ာ့ပ်က္စီးသြားျခင္း မဟုတ္ပါ ။

————————————————————————

အေဟာင္းသည္..အေဟာင္းဆိုင္ရာ ဂ ႏၳ၀င္တန္ဖိုးမ်ားနွင့္.. သူ ့ဟန္နွင့္သူ..က်န္ရစ္ခဲ့ပါလိမ့္မည္ ။

အသစ္သည္..ေခတ္မီေတာက္ပေသာ.. သစ္လြင္မွဳ နွင့္ ( တန္ဖိုး နွဳန္းစံအသစ္မ်ားနွင့္ ) ဆက္လက္ ခ်ီတက္ေနပါလိမ့္မည္ ။

ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္…. ထို အသစ္မ်ားသည္.လည္း.. အေဟာင္းျဖစ္သြား၍ ေနာက္ထပ္ အသစ္အသစ္ေသာ..အရာေတြက….ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္ လာဦးမည္ .။

အဲဒါ..သဘာ၀တစ္ခုသာျဖစ္၍…. မေက်နပ္စရာ မရွိပါ ။

ေဆြ့ ့ေဆြ ့ခုန္ ေန…စရာ…. မလိုပါ ။
———————————————————————–

အသစ္ ၏ ၀င္ေရာက္ ေနရာယူမွဳ ကို လက္မခံနိုင္ေလာက္ေအာင္…. ျဖစ္ေနသူမ်ား.. ရွိပါသည္ ။

( ထိုသူမ်ား ရွိ္ေန၍လည္း..ဤ စာမ်ိဳးေတြ.ေရးေနရျခင္း ဟု.ဆိုနိုင္ပါေသးသည္ ။)

အေဟာင္း ၏ တန္ဖိုး မွ တကယ့္ တန္ဖိုးအစစ္ ဟု ထင္ေနၾကသူမ်ား….ျဖစ္သည္ ။

ကာရန္ပါတဲ ့ကဗ်ာမွ..ကဗ်ာ.စာရင္းသြင္းၾကသူမ်ား…

ကာရန္ မပါရင္..ကဗ်ာ မဟုတ္သေယာင္ေယာင္ …ဆိုၾကသူမ်ား…။

ဇာတ္လမ္း မပါရင္..၀တၳဳ မဟုတ္ဘူး..ဆိုသူမ်ား…(ဇာတ္လမ္းမပါတဲ ့စာကို..စာေပအနုပညာစာရင္း မသြင္းခ်င္သူမ်ား)

နတ္သွ်င္ေနာင္ ၏ ရတုတစ္ပုဒ္နွင့္ … ေမာ္ဒန္ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ကို… ယွဥ္..နွိဳင္းျပီး.. နတ္သွ်င္ေနာင္ ၏ ရတုကိုသာ..အနုပညာ တန္ဖိုး ပိုၾကီးသည္…ဟု..ထင္ေနၾကသူမ်ား..

ထိုသူမ်ားသည္…. ဂနၳ၀င္ အနုပညာ ၏ လွပ မွဳကို… စြဲလမ္း မက္ေမာရင္း….ေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာကို.. စိုးေၾကာက္သူမ်ား..ျဖစ္သည္ ။

အျပစ္ မဆိုသာ..ေသာ္လည္း..ေျပာစရာေတာ့..ရွိေနပါသည္ ။

ေန၀င္သြားတာကို..မ်က္ေတာင္မခတ္.. လိုက္ၾကည့္ေနျပီး… နွေျမာတသ…လြမ္းေမာေနရင္… လ ..ထြက္လာတာကို…မျမင္လိုက္ရပဲ…

ေနေရာ..လေရာ…လြတ္သြားပါလိမ့္မည္ ။

=====================================

တကယ္ေတာ့…. ဂနၳ၀င္ အနုပညာ သည္လည္း… သူ ့အနုပညာတန္ဖိုး နွင့္သူ….

ေမာ္ဒန္ အနုပညာ သည္လည္း..သူ ့အနုပညာတန္ဖိုးနွင့္သူ. …တည္ၾကည္စြာ..ရွိေနပါသည္ ။

—————————————————————————-

အေဟာင္းကိုမွ…မက္ေမာစြာ..ဖက္တြယ္ထားေသာ..လက္မ်ား…ကို.. အသစ္ၾကိဳေသာ လက္မ်ား အျဖစ္ အသင့္ ..ျဖစ္ေစခ်င္ပါျပီ ။

အနုပညာသစ္ လာေခ်ျပီ…။

ေနရာထုိ္ုင္ခင္း ရွင္းလင္းေပး၍ ၾကိဳဆိ္ုပါ ။

ေနြးေထြးစြာ… ကမ္းလင့္ ခရီးဦး..ၾကိဳျပဳ ပါ ။

အနုပညာသစ္သည္…. အနုပညာ ၏ သည္းနင့္ ရင္ခြင္ ဆီ… ရဲရဲ၀့ံ၀ံ့ လွမ္း..လာေနျပီ ။

ၾကည့္ေသာ..သူ..ျမင္ပါလိမ့္မည္ ။

အျမင္ၾကည္လင္သူသည္..အၾကည္အလင္ကို..ျမင္ရပါလိမ့္မည္ ။

ေဆြ ့ေဆြ ့ခုန္ေနစရာ..မလိုပါ ။
————————————————————————–

အနုပညာသစ္ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မွဳ ျဖစ္စဥ္သည္… ေဆြ ့ေဆြ ့ခုန္ေနစရာ…ကိစၥ မဟုတ္ပါ ။

၀က္၀က္ကြဲ ျငင္းဆန္… ေနစရာလည္း.မလိုပါ ။

အနုပညာသစ္ကို..ခ်စ္ေသာ အနုပညာသမားမ်ားသည္…. ဘာ့ေၾကာင့္… ခ်စ္ရသလဲ..ဆိုေသာ..ေမးခြန္းကို.. ဘယ္သူမွ မေမးခင္..ကိုယ့္ဘာသာ ေျဖျပီးမွ…ခ်စ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္ ။

————————————————————————

ထံုတမ္းအစဥ္အလာ စည္းမ်ဥ္း / နယ္နိမိတ္ / ကန့္သတ္ခ်က္ မ်ား… ရုန္းမထြက္နိုင္ေလာက္ေအာင္…ခ်ဳပ္ ထားေသာ.. တင္းက်ပ္ ပိတ္ဆို ့မွုဳ မ်ားကို..ရိုး..အီ..ျငီးေငြ့ လာေသာ…

အလြန့္ ( အလြန္ ) စိတ္ပ်က္ လာေသာ..

အနုပညာသမားသည္ အနုပညာ ၏ သေဘာသဘာ၀ ကို… စူးစူးရဲရဲ… ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျပီ ။

အနုပညာ ၏ သစၥာ တရား…ကို မမွိတ္မသုန္…တူးေဖာ္….ခဲ ့ျပီ ။

အနုပညာ ၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကို…လည္း..ျမတ္နုိူး..ခံုမင္စြာ..တမ္းတ တတ္ခဲ့ျပီ ။

အနုပညာသည္… ဖန္တီးျခင္း ၏ အျမဳေတ ျဖစ္သည္ ။

အနုပညာ ဖန္တီးမွဳ…၏ အထက္မွာ..ျဖစ္ေစ…/ ေဘး ပတ္လည္မွာ.. ျဖစ္ေစ….မည္သည့္ စည္း မ်ဥ္း ကန့္သတ္ခ်က္မ်ားမွ..

မရွိေစရ ။

အနုပညာ ၏ နယ္ပယ္သည္… က်ယ္ျပန့္ေသာ..ေကာင္းကင္ၾကီးသာ..ျဖစ္ရမည္ ။

အနုပညာနွင့္.. အနုပညာသမား ၏ လြတ္လပ္ လိုမွဳ / လြတ္လပ္စြာ..ဖန္တီး ေရးသား..လိုမွဳ ကို..

အစဥ္အလာ…ဆိုေသာ..စည္းမ်ဥ္း…နယ္ နိမိတ္မ်ား က… လာ…လာ…မခ်ဳပ္ေစလို …………………..။

———————————————————

ထိုသို ့ျဖင့္…. ……………………. လြတ္လပ္မွဳ ကို ျမတ္နိုးေသာ…. အနုပညာသမားသည္…

အနုပညာဖန္တီးမွဳ လမ္းစဥ္ တေလွ်ာက္…. လိုက္လံ တားဆီး..ခ်ဳပ္ေနွာင္ေနသာ..

တံတိုင္း စည္း / မ်ဥ္းမ်ားကို…စ တင္ ေဖာက္ထြက္ပါေတာ့သည္ ။

———————————————————–

တား..ထားေသာ..အဆီးအတားမ်ား…ကို..ေက်ာ္ရာတြင္…

လက္ညွိဳးထိုး…ကဲ့ ရဲ ့မွဳမ်ား../ ေလွာင္ေျပာင္သေရာ္ မွဳမ်ား../ စြပ္စြဲ ပုတ္ခတ္မွဳမ်ား…ကို..

မလြဲမေသြ..ရင္ဆိုင္ရပါသည္ ။

အမ်ားနွင့္ မတူုသာ.. လုပ္ရပ္ ../ အစဥ္အလာ ၏ တင္းက်ပ္ ပိတ္ဆို ့မွဳ ကို…ေဖာက္ ဖ်က္ေသာ… အနုပညာ ဖန္တီးမွဳ.မ်ားသည္….

အရွိန္ အဟုန္လည္း ရွိ ../ သတၱိ နွင့္ ခံနိုင္ရည္..လည္း… ေတာ္ေတာ္ေလး..ရွိခဲ့ပါသည္ ။

————————————————————

အခုေတာ့..အနုပညာသစ္သည္…. အနုပညာေကာင္းကင္ေပၚမွာ.. ပ်ံသန္း လာေနျပီ…။

အေဟာင္းကို…. ဖက္တြယ္ထားကာ..အစဥ္အလာ ၏ စည္း / မ်ဥ္း / ေဘာင္ခတ္မွဳ အက်ပ္အတည္း ထဲမွာ… ေဆြ ့ေဆြ ့ခုန္……ေနသူမ်ားကို…..အံတု ကာ….

ေလ အဟုန္မွာ.. ပ်ံသန္း ျပေနေလျပီ ။

————————————————————–

အနုပညာသစ္ ၏ ထိုးေဖာက္မွဳ / ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မွဳ ျဖစ္စဥ္ တေလွ်ာက္တြင္… အဆင့္ ( ၃ ) ဆင့္ကို… ျဖတ္ေက်ာ္ ရပါမည္ ။

( ကၽြန္ေတာ္.. လက္ခံေသာ..အဆင့္ ( ၃ )ဆင့္ ျဖစ္ပါသည္ ။ အျမင္မတူ သူမ်ားလည္း.ရွိနိုင္ပါသည္.ဟု ၾကိဳ ေျပာခ်င္ပါသည္ ။ )

ထို…. အဆင့္ ( ၃ ) ဆင့္မွာ.. ေအာက္ပါ အတုိင္း..ျဖစ္ ပါသည္ ။

………………………………………………………

( ဆက္လက္ ေရးသားတင္ျပ ပါဦးမည္ ။ )

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ေလးစားစြာျဖင့္ ….

အလင္းဆက္

3 . 12 .2012 . PM

alinsett.art@gmail.com

alinsett

About alinsett

alinsett has written 615 post in this Website..

. . .

   Send article as PDF