ကြ်ႏုပ္တို႔၏ မႏၲေလးတြင္ အၾကီးအက်ယ္မီးေလာင္မႈ ႏွစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေအာင္ေျမသာစံ ၿမိဳ႕နယ္အကြက္ အမွတ္၁၅၄ႏွင့္ ၁၅၅ မွာ မီးေဘးဒုကၡမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ပါသည္။ ဒါေပမဲ့ ယခုအခါတြင္ ကြ်န္ေတာ္ တို႔အားမီးေလာင္ၿမိဳက္တြင္းသို႔ ပို႔ခ်င္သူတစ္ဦးေပၚထြက္ လာခဲ့ပါျပီ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရပ္ကြက္အတြင္းတြင္ ဓါတ္ဆီသိုေလွာင္ေရးႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ေရး လာလုပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အျမန္လမ္းမမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပင္မ်ားတြင္သာ ဖြင့္ခြင့္ျပဳသည့္ ဓါတ္ဆီဆိုင္ကဲ့သို႔ လာေရာက္ဖြင့္လွစ္ရန္ ဆီဆိုင္ ေဆာက္ျခင္း၊ ဆီသိုေလွာင္ခန္း တူးေဖာ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူမႈေရးအရ၊ စီးပြားေရးအရ လံုးဝလက္မခံႏိုင္သည့္ ကိစၥရပ္ျဖစ္ပါသည္။
လူမႈေရးအရ လက္မခံႏိုင္ျခင္းမွာ ဤကဲ့သို႔ေသာ အႏၲရာယ္ႀကီးသည့္ ကိစၥရပ္မ်ိဳးတြင္ ရပ္ကြက္၏ အေရွ႕(၁၀)အိမ္၊ အေနာက္(၁၀)အိမ္၏ လက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္ပါမွသာ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ပါသည္ဟု သိရွိရပါသည္။ သို႔ေသာ္ အဆ

ိုပါစီးပြားေရးသမားမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရပ္ကြက္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္ အိမ္မ်ား၏ခြင့္ျပဳခ်က္ မရပါပဲႏွင့္ လာေရာက္ေဆာက္လုပ္ၿပီး ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရပ္ကြက္မွာ သာမန္အိမ္ေျခမ်ား သာရွိၿပီး မီးေလာင္ကြ်မ္းလြယ္ေသာ တဲအိမ္ကမ်ားပါသည္။ အကယ္၍ မီးလန္႔မည္ဆိုလွ်င္ မည္သို႔မွ် တတ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တစ္ရပ္ကြက္လံုးပါ မီးေလာင္ၿမိဳက္ထဲသို႔ေရာက္သြားပါေတာ့မည္။ တစ္ရပ္ ကြက္လံုး သေဘာမတူေသာကိစၥျဖစ္ပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႔ လံုးဝျဖစ္သင့္ သည့္ကိစၥ မဟုတ္္ပါ။
စီးပြားေရးအရလည္း တြက္ေျခမကိုက္ႏိုင္ပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၂၁လမ္း လမ္းသြယ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မည္သူမွ် လမ္းထဲသို႔ တစ္သီးတစ္သန္႔ လာေရာက္ဝယ္ယူဖို႔မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ လမ္းေဘးဓါတ္ဆီ ေရာင္းသူမ်ားမွာလည္း ေပါမ်ားလာၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုဓါတ္ဆီဆိုင္တြင္ လာေရာက္သံုးစြဲ ၾကမွာလည္းမဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း မိမိတစ္ကိုယ္တည္း ေကာင္းစားေရး အတြက္ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာၿပီးေရာ သေဘာႏွင့္ လာေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ပါ၍ ယင္းေဆာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းအား အခ်ိန္မီ တားဆီးမွသာ အမ်ားျပည္သူ စိတ္ေအးခ်မ္းေျမ့စြာ လုပ္ကိုင္ေနထိုင္ စားေသာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

About minhtetthar

Min Thar Chaw Lay has written 14 post in this Website..

   Send article as PDF