ေဆာင္းရာသီအခါသမယႏွင့္ သက္ဆိုင္တာေလးေတြပါ။

ျမန္မာျပည္ ေဆာင္းရာသီကိုေရာက္တဲ့အခါ ေနရာေဒသ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုေတာ့ မတူညီႀကတာကိုေတြ႔ရပါတယ္၊ ေဆာင္းရာသီမနက္ပိုင္း တစ္ခ်ိဳ႔ေဒသေတြမွာ အေအးလြန္ကဲျပီး၊ တစ္ခ်ိဳ႕ေဒသေတြကေတာ့ ေအးရံုဆိုမွ်ရိွတတ္ ႀကပါတယ္၊ တစ္ခ်ိဳ႕ေဒသေတြမွာေတာ့ ခ်မ္းလွေအးလြန္လွေပါ့။

တိုင္းရင္းေဆးအယူအဆတြင္ ေဆာင္းရာသီ၌ ျပင္ပေလာကဗဟိဒၶတြင္ ေအးခ်မ္းေနေသာအခါ ထိုအေအး ဓာတ္၏ ပတ္ဖဲြ႔မႈ႔ေႀကာင့္ခႏၶာကိုယ္အေရျပားရိွေမြးညင္းေပါက္မ်ား က်ဥ္းျပီးက်ံဳသြားသျဖင့္ ကိုယ္တြင္းအပူ အခိုးအေငြ႔မ်ား အျပင္မထြက္ႏိုင္ဘဲ ပိတ္ေလွာင္ထားသကဲ့သို႕ျဖစ္ကာ ကိုယ္တြင္းအပူခ်ိန္ တက္လာတတ္ ပါသည္။ ထိုေႀကာင့္ အလြန္းေအးလို႕ အျပင္မွာျမဴႏွင္းက်ခ်ိန္ ပါးစပ္ဟလွ်င္ပင္ အာခံတြင္းမွ အခိုးအေငြ႔မ်ား ထြက္သည္ကိုျမင္ေတြ႔ရနိုင္တာပါ။

အခိုးေငြ႔အထြက္နည္းျပီး ေမြးညင္းေပါက္မ်ားပိတ္သျဖင့္ အေရျပားေျခာက္ေသြ႕ရင္ အသားပပ္သည္ ဟုအမ်ား ကေျပာႀကတယ္၊ အလွဆီေခၚပူသည့္အဆီတစ္မ်ိဴးလိမ္းျပီး ေဆာင္းတြင္းအေအးကိုက္နာ အသားကဲြအက္ျခင္း ကိုကာကြယ္ႀကတယ္၊ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ ေျပးျခင္းျဖင့္ ေခၽြးထြက္ ေအာင္လုပ္ျပီး အေရျပားအစိုဓာတ္ရေအာင္လုပ္ႀကတယ္။ ခႏၶာကိုယ္တြင္းမွ အပူမ်ားေခၽြးအျဖစ္ ျပင္ပသို႕ ထြက္သြားလွ်င္ ကိုယ္အတြင္းအျပင္ အပူအေအးမွ်တျပီး ေနထိုင္ေကာင္းမြန္က်န္းမာေစပါတယ္၊ ေခၽြးမထြက္ ေသာသူမ်ားမွာ ကိုယ္တြင္းေအာင္းေနေသာအပူမ်ားေႀကာင့္ ေဆာင္းတြင္းတြင္ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ ႏွာေခ်ျခင္း၊ ႏွာရည္ယိုျခင္း၊ သလိပ္တံေတြးပ်စ္ျခင္း၊ ဆီးပူျခင္း၊ ဆီးသြားမ်ားျခင္း၊ ရင္ပူေရငတ္ျခင္း၊ အာေခါင္ေျခာက္ျခင္း၊ ႏႈတ္ခမ္းကဲြေျခာက္ျခင္း၊ သြားႏွင့္သြားဖံုးတြင္ အပူကန္ျခင္းစသည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ပြားခံစားရေလသည္။ ခႏၶာကိုယ္ကေခၽြးမထြက္လွ်င္ ဆီးသြားမ်ားသည္မွာ ဓမၼတာျဖစ္ျပီး ေရာဂါမဟုတ္ပါ၊ အတြင္းတြင္ လြန္ကဲေသာ ပိုေသာအပူကို ဆီးမွထုတ္ပစ္ျခင္းေႀကာင့္ ဆီအပူသြားလွ်င္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းမွ အပူမ်ားပါသြားသျဖင့္ ကိုယ္တြင္းအပူလြန္ကဲျခင္းကို ေလ်ာခ်ေပးပါသည္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႕အသက္အရြယ္ႀကီးေယာက္်ားမ်ားသည္ ဆီးက်ိတ္ႀကီးမႈ႔ေႀကာင့္ ဆီမႀကာခဏသြားရေလ့ရိွတတ္တာကိုေတာ့ သတိျပဳရပါလိမ့္မယ္။

ေဆာင္းတြင္းမနက္ေစာေစာထျပီး ညသိပ္ထားေသာေရႏွင့္ မ်က္ႏွာသစ္လွ်င္ ပါးရဲႊ႕ျခင္း (မ်က္ႏွာတစ္ျခမ္း ေလျဖတ္ ျခင္း) ျဖစ္တတ္သျဖင့္ ေအးေသာေရႏွင့္ မနက္ေစာေစာမ်က္ႏွာမသစ္ရန္ သတိထားသင့္ပါတယ္၊ ေရေႏြးအနည္း ငယ္ေရာ၍ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေရပူနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ မ်က္ႏွာသစ္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးပါ။

ေအးခ်မ္းေသာ ေဆာင္းရာသီတြင္ ခႏၶာကိုယ္တြင္ အပူလြန္ကဲေသာအခါ ရင္ဘတ္အတြင္း လံုျခံဳစြာေနေသာ ႏွလံုးအိမ္မွာလည္း အပူလြန္ကဲ သက္ေရာက္မႈကို ခံစားရေလသည္၊ ထိုအခါႏွလံုးခံုျမန္လာေလသည္။ ေဆာင္း တြင္လူႀကီးမ်ားေသြးေပါင္ခ်ိန္ႀကည့္ရင္ ပံုမွန္ထက္ေသြးေပါင္ပိုတက္တတ္ပါတယ္၊ ဒါေႀကာင့္မူလေသြးတိုးအခံ ရိွသူ လူႀကီးမ်ားမွာ ေဆာင္းတြင္းတြင္ လည္ကုတ္၊ နဖူး၊ ဦးေခါင္း စသည္တို႕တြင္ ေခၽြးျပန္ေလ့ရိွပါတယ္၊ ေဆာင္း တြင္းႀကီးေခၽြးျပန္ေနတာ မေကာင္းဘူးဟု ေရွးလူႀကီးမ်ားဆိုခဲ့ပတယ္။ ထိုသို႕ဆိုခဲ့ရျခင္းက ေသြးေႀကာ က်ဥ္း အဆီတက္ေနသူ၊ ႏွလံုးေသြးေႀကာက်ဥ္းသူ၊ ေသြးတိုးႏွစ္ႀကာရွည္စြာရိွသူမ်ား၏ လကၡဏာပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ခဏခဏျဖစ္ေနရင္ေတာ့ ေလျဖတ္ႏိုင္ဖြယ္ရိွလို႕ သတိထားသင့္တယ္ က်န္းမာေရး ေဆးစစ္သင့္တယ္ေလ။

ေဆာင္းတြင္းေအးသည့္ရာသီမွာ ရင္တြင္းမွာပူေနျခင္း၊ ေနာက္ေႀကာ လည္ဂုတ္တြင္ ပူျပီးေနာက္ေႀကာတက္ ျခင္း၊ အာေခါင္ေျခာက္ျပီး မႀကာခဏေရငတ္ျခင္း စသည့္ေ၀ဒနာေတြခံစားေနရလွ်င္ ႏွလံုးေရာဂါစတင္၀င္ ေရာက္ လာမည့္ ေရွ႕ေျပးလဏၡာေတြျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ တိုင္းရင္းေဆးဆရာေတြက ဒီလိုဆိုပါတယ္ “ေရငတ္၊ ရင္ပူ၊ ေမာဟိုက္ သူကို ကူညီႏိုင္ေရး အခ်ိဳေပးေလာ့´´ နဲ႕ “ေျခဆီမထြက္ ေခၽြးေျခာက္လ်က္ႏွင့္ အက္ကဲြႏႈတ္ခမ္း ႀကမ္းသည့္အသား ပပ္သူအားလွ်င္ အခ်ဥ္ေပးေလာ့´´ ဆိုတယ္ေလ။ စာခ်ိဳးအရ လူႀကီးမ်ား ေရငတ္ ရင္ပူ ေမာဟိုက္ေသာ လဏၡာျဖစ္လွ်င္ ခ်ိဳေသာ၊ ေအးေသာအစာေတြျဖစ္တဲ့ ကမၺလာသီး၊ လိေမၼာ္သီး ေဖာ္ရည္၊ သေဘၤာသီးမွည့္၊ ဌက္ေပ်ာသီးမွည့္၊ ပင္မွည့္သီးမွည့္၊ နာနတ္သီးေဖ်ာ္ရည္၊ ႀကံရည္ခ်ိဳခ်ိဳ ေလးမ်ား တိုက္ေကၽြး သင့္ျခင္းျပဳႏိုင္ျပီး၊ လူငယ္လူလတ္ေတြျဖစ္တတ္တဲ့ ေဆာင္းတြင္းတြင္ ေျခဆီမထြက္ျခင္း၊ ႏႈတ္ခမ္းကဲြအက္ျခင္း မ်ားအတြက္ သံပရာသီးေဖ်ာ္ရည္၊ ေရွာက္သီး၊ ရွာလပတ္ရည္၊ မန္က်ည္းသီးေဖာ္ရည္ စသည့္တို႕ ေသာက္သံုး စားေပးသင့္ပါတယ္လို႕ ဆိုလိုျခင္းပါ။ ေနာက္ျပီး “ေႏြ-ခ်ိဳ၊ မိုး-ခါး၊ ေဆာင္-ခ်ဥ္ စား၊ မွတ္သား အေျဖဓာတ္´´ လို႔လည္း ဆိုျပန္ပါေသးတယ္၊ ဒါေႀကာင့္ေဆာင္းတြင္း ေအးသည့္ကာလမွာ အခ်ဥ္ ဓာတ္ပါတဲ့ ကင္ပြန္ခ်ဥ္ရြက္၊ မန္က်ည္းရြက္၊ ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္၊ မုန္ညင္းခ်ဥ္ စသည္တို႕ကို ဟင္းရည္အျဖစ္ ေသာက္သံုး စားသင့္ပါတယ္။

ေဆာင္းတြင္းတြင္ အေအးဓာတ္ေႀကာင့္ ေသြးေႀကာမ်ားအတြင္း စီးဆင္းမႈေႏွးေကြးသျဖင့္ နံနက္ေစာေစာထ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းျဖင့္ ေသြးစီဆင္းမႈ႕ေကာင္းေစႏိုင္ပါတယ္၊ လမ္းမေလွ်ာက္သူမ်ားမွာ ေျခသလံုးေသြးေႀကာ၊ ေသြးျပန္ေႀကာႀကီးမ်ားအတြင္း ေသြးစီးဆင္းမႈ အားနည္ျခင္းေႀကာင့္ ေညာင္းညာကိုက္ခဲေသာ ေ၀ဒနာမ်ား ေျခႏွစ္ဖက္ထံုက်ဥ္ေသာ ေ၀ဒနာမ်ား ခံစားရႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေႀကာင့္ တစ္ညလံုး အေအးဓာတ္ေႀကာင့္ ေစာင္ထူ ထူျခံဳျပီး ျငိမ္သက္စြာ အိပ္စက္ခဲ့ျခင္းေႀကာင့္ ေတာင္တင္းေအးခဲေနေသာ ႀကြက္သားမ်ားႏွင့္ အေႀကာ အျခင္ မ်ားကို ေျပေလွ်ာ့ေပးႏိုင္ဖို႕ နံနက္ေစာေစာလမ္းေလွ်ာက္သင့္တယ္လိုဆိုပါတယ္၊

ေဆာင္းရာသီအခါသမယအတြက္ စာဆိုေလးတစ္ခုက“ေစာေစာအိပ္ထ၊ ျပဳက်င့္က၊ တြင္းပကိုယ္ခႏၶာ၊ ေရာဂါ ခပ္သိမ္းေရွာင္ခြာတိမ္း၊ ကင္းျငိမ္းလြန္ခ်မ္းသာ´´ ဟူသည္ႏွင့္အညီ ေစာေစာအိပ္ယာ၀င္ အိပ္ျပီး မနက္ေစာေစာ အိပ္ယာမွထျပီး လမ္းေလွ်ာက္လွ်င္ က်န္းမာေရးအတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။

ဖတ္ခဲ့ဖူးတဲ့တိုလီမိုလီစာေပစုထဲက ျပန္လည္မွ်ေ၀ေရးေပးလိုက္တာပါ။

 

ဖတ္ရႈ႕အားေပးသူအေပါင္းေက်းဇူးပါ။

ခင္ခ။

ခင္ခ

About ခင္ခ

ခင္ ခ has written 458 post in this Website..

   Send article as PDF