ျပန္လည္ စုစည္း တည္ေဆာက္ျခင္း…ဆိုရာတြင္….

ပ်က္စီးသြားေသာ…. အပဲ့အရြဲ ့မ်ား. … / သီအိုရၤီ အစုတ္အပ်က္မ်ား…/ စံနွဳန္း အက်ိဳးအပဲ ့ မ်ား…ကို.. တစ္စ စီ…

လိုက္……ေကာက္ျပီး…. ျပန္လည္… တည္ေဆာက္ျခင္း..မဟုတ္ပါ ။

လံုး၀ မဟုတ္ပါ ။

ခ်ဳပ္ရိုးေၾကာင္းေတြ… သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ျဖစ္သြားရံုနဲ ့….. ၀တ္ရံုက သစ္မသြား မွန္း..သိၾက႕ပါသည္ ။

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ေဆြ့ေဆြ့ခုန္ျခင္းနွင့္ အနုပညာ အပိုင္ း( ၁ )

ေမာ္ဒန္အနပညာ ( ေခတ္သစ္ အနုပညာ ) ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို …..ရ / တတ္သေလာက္..ေလ့လာေနမိပါသည္ ။

ေလ့လာရင္း…စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို..ဖတ္မွတ္ ေနရင္းျဖင့္….

ေျပာခ်င္ ေရးခ်င္လာေသာ..အေတြး.မ်ားကို..ခ်ေရးမိပါသည္ ။

ဤ စာတမ္းသည္…. ယခု ေတြးမိေသာ အေတြးကို..ေရးသားတင္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္ ။ ယခု ေတြးမိေသာ..အေတြး.ဆိုသည့္စကားလံုးကို.အေသအခ်ာ ေျပာခဲ့ပါသည္ ။
———————————————————————–

လူ ့ယဥ္ေက်းမွဳဆိုင္ရာ..စံနွုဳန္းမ်ား / အေတြးအျမင္မ်ားျဖစ္ေစ…

ေခတ္နွင့္ဆိုင္ေသာ..စံနွုဳန္းမ်ား/ အေတြးအျမင္မ်ားျဖစ္ေစ…

အနုပညာဆိုင္ရာ အေတြးအေခၚနွင့္ တန္ဖိုး..နွဳန္းစံမ်ားျဖစ္ေစ…

တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္.. ျဖစ္ေပၚတိုးတက္ သြားေသာ..အလွည့္အေျပာင္းမ်ားနွင့္

ၾကံဳရျမဲ..သာ..ျဖစ္ပါသည္ ။

ထို အေျပာင္းအလဲမ်ား.ျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္… ရွိနွင့္ျပီးသား..တန္ဖိုးမ်ား / စံ..နွဳန္းမ်ား..ယုတ္ေလ်ာ့ပ်က္စီးသြားျခင္း မဟုတ္ပါ ။

ရွိနွင့္ျပီးသား..တန္ဖိုးမ်ား ဆိုင္ရာ.အခ်င္းအရာမ်ားထက္… ပို၍ က်စ္လ်စ္ေသာ /

ပို၍ လခွပ သစ္လြင္ေသာ..တန္ဖိုးသစ္မ်ား ( စံ နွဳန္းအသစ္မ်ား ) ဆီသို ့… ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္သြားျခင္းျဖစ္ပါသည္ ။

ယုတ္ေလ်ာ့ ပ်က္စီးသြားျခင္း မဟုတ္ပါ ။

ထပ္ေျပာပါမည္ ။

ထို အေျပာင္းအလဲမ်ား.ျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္… ရွိနွင့္ျပီးသား..တန္ဖိုးမ်ား / စံ..နွဳန္းမ်ား..ယုတ္ေလ်ာ့ပ်က္စီးသြားျခင္း မဟုတ္ပါ ။

————————————————————————

အေဟာင္းသည္..အေဟာင္းဆိုင္ရာ ဂ ႏၳ၀င္တန္ဖိုးမ်ားနွင့္.. သူ ့ဟန္နွင့္သူ..က်န္ရစ္ခဲ့ပါလိမ့္မည္ ။

အသစ္သည္..ေခတ္မီေတာက္ပေသာ.. သစ္လြင္မွဳ နွင့္ ( တန္ဖိုး နွဳန္းစံအသစ္မ်ားနွင့္ ) ဆက္လက္ ခ်ီတက္ေနပါလိမ့္မည္ ။

ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္…. ထို အသစ္မ်ားသည္.လည္း.. အေဟာင္းျဖစ္သြား၍ ေနာက္ထပ္ အသစ္အသစ္ေသာ..အရာေတြက….ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္ လာဦးမည္ .။

အဲဒါ..သဘာ၀တစ္ခုသာျဖစ္၍…. မေက်နပ္စရာ မရွိပါ ။

ေဆြ့ ့ေဆြ ့ခုန္ ေန…စရာ…. မလိုပါ ။
———————————————————————–

အသစ္ ၏ ၀င္ေရာက္ ေနရာယူမွဳ ကို လက္မခံနိုင္ေလာက္ေအာင္…. ျဖစ္ေနသူမ်ား.. ရွိပါသည္ ။

( ထိုသူမ်ား ရွိ္ေန၍လည္း..ဤ စာမ်ိဳးေတြ.ေရးေနရျခင္း ဟု.ဆိုနိုင္ပါေသးသည္ ။)

အေဟာင္း ၏ တန္ဖိုး မွ တကယ့္ တန္ဖိုးအစစ္ ဟု ထင္ေနၾကသူမ်ား….ျဖစ္သည္ ။

ကာရန္ပါတဲ ့ကဗ်ာမွ..ကဗ်ာ.စာရင္းသြင္းၾကသူမ်ား…

ကာရန္ မပါရင္..ကဗ်ာ မဟုတ္သေယာင္ေယာင္ …ဆိုၾကသူမ်ား…။

ဇာတ္လမ္း မပါရင္..၀တၳဳ မဟုတ္ဘူး..ဆိုသူမ်ား…(ဇာတ္လမ္းမပါတဲ ့စာကို..စာေပအနုပညာစာရင္း မသြင္းခ်င္သူမ်ား)

နတ္သွ်င္ေနာင္ ၏ ရတုတစ္ပုဒ္နွင့္ … ေမာ္ဒန္ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ကို… ယွဥ္..နွိဳင္းျပီး.. နတ္သွ်င္ေနာင္ ၏ ရတုကိုသာ..အနုပညာ တန္ဖိုး ပိုၾကီးသည္…ဟု..ထင္ေနၾကသူမ်ား..

ထိုသူမ်ားသည္…. ဂနၳ၀င္ အနုပညာ ၏ လွပ မွဳကို… စြဲလမ္း မက္ေမာရင္း….ေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာကို.. စိုးေၾကာက္သူမ်ား..ျဖစ္သည္ ။

အျပစ္ မဆိုသာ..ေသာ္လည္း..ေျပာစရာေတာ့..ရွိေနပါသည္ ။

ေန၀င္သြားတာကို..မ်က္ေတာင္မခတ္.. လိုက္ၾကည့္ေနျပီး… နွေျမာတသ…လြမ္းေမာေနရင္… လ ..ထြက္လာတာကို…မျမင္လိုက္ရပဲ…

ေနေရာ..လေရာ…လြတ္သြားပါလိမ့္မည္ ။

=====================================

တကယ္ေတာ့…. ဂနၳ၀င္ အနုပညာ သည္လည္း… သူ ့အနုပညာတန္ဖိုး နွင့္သူ….

ေမာ္ဒန္ အနုပညာ သည္လည္း..သူ ့အနုပညာတန္ဖိုးနွင့္သူ. …တည္ၾကည္စြာ..ရွိေနပါသည္ ။

—————————————————————————-

အေဟာင္းကိုမွ…မက္ေမာစြာ..ဖက္တြယ္ထားေသာ..လက္မ်ား…ကို.. အသစ္ၾကိဳေသာ လက္မ်ား အျဖစ္ အသင့္ ..ျဖစ္ေစခ်င္ပါျပီ ။

အနုပညာသစ္ လာေခ်ျပီ…။

ေနရာထုိ္ုင္ခင္း ရွင္းလင္းေပး၍ ၾကိဳဆိ္ုပါ ။

ေနြးေထြးစြာ… ကမ္းလင့္ ခရီးဦး..ၾကိဳျပဳ ပါ ။

အနုပညာသစ္သည္…. အနုပညာ ၏ သည္းနင့္ ရင္ခြင္ ဆီ… ရဲရဲ၀့ံ၀ံ့ လွမ္း..လာေနျပီ ။

ၾကည့္ေသာ..သူ..ျမင္ပါလိမ့္မည္ ။

အျမင္ၾကည္လင္သူသည္..အၾကည္အလင္ကို..ျမင္ရပါလိမ့္မည္ ။

ေဆြ ့ေဆြ ့ခုန္ေနစရာ..မလိုပါ ။
————————————————————————–

အနုပညာသစ္ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မွဳ ျဖစ္စဥ္သည္… ေဆြ ့ေဆြ ့ခုန္ေနစရာ…ကိစၥ မဟုတ္ပါ ။

၀က္၀က္ကြဲ ျငင္းဆန္… ေနစရာလည္း.မလိုပါ ။

အနုပညာသစ္ကို..ခ်စ္ေသာ အနုပညာသမားမ်ားသည္…. ဘာ့ေၾကာင့္… ခ်စ္ရသလဲ..ဆိုေသာ..ေမးခြန္းကို.. ဘယ္သူမွ မေမးခင္..ကိုယ့္ဘာသာ ေျဖျပီးမွ…ခ်စ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္ ။

————————————————————————

ထံုတမ္းအစဥ္အလာ စည္းမ်ဥ္း / နယ္နိမိတ္ / ကန့္သတ္ခ်က္ မ်ား… ရုန္းမထြက္နိုင္ေလာက္ေအာင္…ခ်ဳပ္ ထားေသာ.. တင္းက်ပ္ ပိတ္ဆို ့မွုဳ မ်ားကို..ရိုး..အီ..ျငီးေငြ့ လာေသာ…

အလြန့္ ( အလြန္ ) စိတ္ပ်က္ လာေသာ..

အနုပညာသမားသည္ အနုပညာ ၏ သေဘာသဘာ၀ ကို… စူးစူးရဲရဲ… ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျပီ ။

အနုပညာ ၏ သစၥာ တရား…ကို မမွိတ္မသုန္…တူးေဖာ္….ခဲ ့ျပီ ။

အနုပညာ ၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကို…လည္း..ျမတ္နုိူး..ခံုမင္စြာ..တမ္းတ တတ္ခဲ့ျပီ ။

အနုပညာသည္… ဖန္တီးျခင္း ၏ အျမဳေတ ျဖစ္သည္ ။

အနုပညာ ဖန္တီးမွဳ…၏ အထက္မွာ..ျဖစ္ေစ…/ ေဘး ပတ္လည္မွာ.. ျဖစ္ေစ….မည္သည့္ စည္း မ်ဥ္း ကန့္သတ္ခ်က္မ်ားမွ..

မရွိေစရ ။

အနုပညာ ၏ နယ္ပယ္သည္… က်ယ္ျပန့္ေသာ..ေကာင္းကင္ၾကီးသာ..ျဖစ္ရမည္ ။

အနုပညာနွင့္.. အနုပညာသမား ၏ လြတ္လပ္ လိုမွဳ / လြတ္လပ္စြာ..ဖန္တီး ေရးသား..လိုမွဳ ကို..

အစဥ္အလာ…ဆိုေသာ..စည္းမ်ဥ္း…နယ္ နိမိတ္မ်ား က… လာ…လာ…မခ်ဳပ္ေစလို …………………..။

———————————————————

ထိုသို ့ျဖင့္…. ……………………. လြတ္လပ္မွဳ ကို ျမတ္နိုးေသာ…. အနုပညာသမားသည္…

အနုပညာဖန္တီးမွဳ လမ္းစဥ္ တေလွ်ာက္…. လိုက္လံ တားဆီး..ခ်ဳပ္ေနွာင္ေနသာ..

တံတိုင္း စည္း / မ်ဥ္းမ်ားကို…စ တင္ ေဖာက္ထြက္ပါေတာ့သည္ ။

———————————————————–

တား..ထားေသာ..အဆီးအတားမ်ား…ကို..ေက်ာ္ရာတြင္…

လက္ညွိဳးထိုး…ကဲ့ ရဲ ့မွဳမ်ား../ ေလွာင္ေျပာင္သေရာ္ မွဳမ်ား../ စြပ္စြဲ ပုတ္ခတ္မွဳမ်ား…ကို..

မလြဲမေသြ..ရင္ဆိုင္ရပါသည္ ။

အမ်ားနွင့္ မတူုသာ.. လုပ္ရပ္ ../ အစဥ္အလာ ၏ တင္းက်ပ္ ပိတ္ဆို ့မွဳ ကို…ေဖာက္ ဖ်က္ေသာ… အနုပညာ ဖန္တီးမွဳ.မ်ားသည္….

အရွိန္ အဟုန္လည္း ရွိ ../ သတၱိ နွင့္ ခံနိုင္ရည္..လည္း… ေတာ္ေတာ္ေလး..ရွိခဲ့ပါသည္ ။

————————————————————

အခုေတာ့..အနုပညာသစ္သည္…. အနုပညာေကာင္းကင္ေပၚမွာ.. ပ်ံသန္း လာေနျပီ…။

အေဟာင္းကို…. ဖက္တြယ္ထားကာ..အစဥ္အလာ ၏ စည္း / မ်ဥ္း / ေဘာင္ခတ္မွဳ အက်ပ္အတည္း ထဲမွာ… ေဆြ ့ေဆြ ့ခုန္……ေနသူမ်ားကို…..အံတု ကာ….

ေလ အဟုန္မွာ.. ပ်ံသန္း ျပေနေလျပီ ။

————————————————————–

အနုပညာသစ္ ၏ ထိုးေဖာက္မွဳ / ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မွဳ ျဖစ္စဥ္ တေလွ်ာက္တြင္… အဆင့္ ( ၃ ) ဆင့္ကို… ျဖတ္ေက်ာ္ ရပါမည္ ။

( ကၽြန္ေတာ္.. လက္ခံေသာ..အဆင့္ ( ၃ )ဆင့္ ျဖစ္ပါသည္ ။ အျမင္မတူ သူမ်ားလည္း.ရွိနိုင္ပါသည္.ဟု ၾကိဳ ေျပာခ်င္ပါသည္ ။ )

ထို…. အဆင့္ ( ၃ ) ဆင့္မွာ.. ေအာက္ပါ အတုိင္း..ျဖစ္ ပါသည္ ။

………………………………………………………

( ဆက္လက္ ေရးသားတင္ျပ ပါဦးမည္ ။ )

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ေလးစားစြာျဖင့္ ….

အလင္းဆက္

3 . 12 .2012 . PM

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ေဆြ ့ေဆြ့ ့ခုန္ျခင္းနွင့္အနုပညာ အပိုင္ း( ၂ )

အနုပညာ တန္ဖိုးမ်ား / နွဳန္း စံ မ်ား../ အခ်င္းအရာမ်ား ကို

လူသားတို ့ တဆင့္ျပီးတဆင့္ ဖန္တီး တည္ေဆာက္ ခဲ့ၾကရပါသည္ ။

ထိုအရာမ်ားသည္… ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မွဳ ( သို ့မဟုတ္ ) အေျပာင္းအလဲမ်ားကို

တေကြ့ ့ကြ့ ့မွာ..ၾကံဳကို ၾကံဳၾကရပါသည္။

ျဖစ္ေပၚတိုးတက္ မွဳမ်ားကိုၾကံဳတိုင္း…အဆင့္ ( ၃ ) ဆင့္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ ရပါသည္ ။

ထိုအဆင့္ ( ၃ ) ဆင့္မွာ……

( ၁ ) ပိုင္းစ စိတ္မႊာ ျပိဳကြဲ သြားျခင္း

( ၂ ) ျပန္လည္ စုစည္းတည္ေဆာက္ျခင္း

( ၃ ) အသစ္မ်ား ဖန္တီး ေဖာ္ထုတ္ျပ ျခင္း…….. တို ့ ျဖစ္ပါသည္ ။
————————————————

( ၁ ) ပိုင္းစ စိတ္မႊာျပိဳကြဲသြားျခင္း

ပထမဆံုး အဆင့္ သည္…အသံက်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ျဖင့္…ဆူညံ ရွဳပ္ေထြးတတ္ပါသည္ ။

ျပႆနာ အျဖစ္ဆံုး…. အဆင့္လည္းျဖစ္ပါသည္ ။ ရွိနွင့္ျပီးသား…. စံနွဳန္းမ်ား../

စည္း / ေဘာင္ / ခြင္ / နယ္ နိမိတ္ မ်ားကို….. ေက်ာ္ျဖတ္ ထိုးေဖာက္၍ အသစ္ အသစ္ေသာ….ခ်င္းအရာတို ့ ေနရာ ၀င္ယူ ခ်ိန္မို ့….

သည္းသည္းလွဳပ္သူမ်ား…မ်ားလွ်င္ မ်ားသေလာက္…. ျပင္းထန္စြာ..တုန္ခါ..တတ္ပါသည္။

အေပၚယံေလးေတြးသူမ်ား နွင့္…. အျမင္ ..မၾကည္လင္သူမ်ား ကေတာ့…

ရွိနွင့္ျပီးသား…. စည္း / မ်ဥ္း / စံနွဳန္း / ေဘာင္ / ခြင္….နယ္နိမိတ္မ်ား ကို ေဖာက္…. ျဖတ္

အသစ္အသစ္ေသာ… စံနွဳန္းမ်ား..တန္ဖိုးမ်ား…ျဖင့္ ျဖစ္တည္လာေသာ….

ထိုအနုပညာ ဖန္တီးမွဳ ( အသစ္ ) ကို… စည္းမဲ ့ / ကမ္းမဲ ့ သရုပ္ပ်က္ယြင္းမွဳ /

ထင္တိုင္းၾကဲ..ေဖာ္ထုတ္ျပသ မွဳ မ်ား… ဟု..သတ္မွတ္ခ်င္ပါလိမ့္မည္ ။

အေဟာင္းကို…. တပ္မက္ စြဲလမ္းမွဳ..အား..ၾကီးေလေလ…အသစ္ကို…. အထင္ေသးမွဳ / မလိုလားမွဳ မ်ား..ျပင္းထန္ေလေလ….။

အနုပညာ ၏ လြတ္လပ္ခြင့္နွင့္…ဖန္တီး မွဳ နယ္ပယ္ က်ယ္က်ယ္ျပန့္ျပန့္ ကိုမွ လိုခ်င္ေသာ../

ရွိနွင့္ျပီးသား…နွဳန္း စံ အေဟာင္းမ်ား / စည္းမ်ဥ္း..ေဘာင္ / ခြင္…အေဟာင္းမ်ား ၏ တင္းက်ပ္စြာ.. ပိတ္ဆိုးမွဳ ကို မေက်မနပ္ ေဖာက္ထြက္ခ်င္ေသာ….

အနုပညာ နွင့္ အနုပညာ ဖန္တီးသူ…တို့ကို..

ေရွးရိုး အစဥ္အလာ / သမားရိုးက် ဘိုးေတာ္ဘုရား လက္ထပ္က… စံနွဳန္းမ်ားနွင့္.. ေနသားက်ေနေသာ…

( အေဟာင္းမွ အေဟာင္း ေဆြ ့ေဆြ ့ခုန္ေနေသာ…) ပုဂိၢဳလ္မ်ားက…. အျမင္ ၾကည္ နိုင္မည္ မထင္ပါ ။

ေနြးေထြးေသာ လက္မ်ားျဖင့္ ၾကိဳဆိုဖို ့…အသာ ထားလို ့….သူတို့ဖက္တြယ္ထားေသာ… အရာမ်ားကို..လႊတ္ခ်ျပီး.

အသစ္ ၀င္ေရာက္ လာမည့္အရာကို….လက္ယပ္ေခၚဖို ့…ပင္ မအားနိုင္ပါ ။

အသစ္ ၀င္ေရာက္လာမည့္ အရာကို တန္ဖိုး ရွိေသာ အရာ မ်ား..ျဖစ္ေနမလား..ဟုပင္…. ၾကည့္/ ျမင္..နိုင္ ..အားမည္..မထင္ပါ ။

သူတို ့..ေဆြ ့ေဆြ ့ခုန္ ျပီးရင္း..ခုန္ေနၾကသည္ ။

ၠဤ အဆင့္သည္… ထိတ္လန့္ တုန္လွဳပ္ ဖြယ္ရာ အျဖစ္ၾကီးအျဖစ္…. သူတို ့..ေဆြ ့ေဆြ ့ခုန္လို့ကို..ျပီးမွာ… မဟုတ္.. ။

အနုပညာသမား နွင့္ အနုပညာ ၏ သေဘာသဘာ၀ ကိုက….တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ…

မလြဲမေသြ… ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မွဳ…/ ေျပာင္းလဲေသာ..ဖန္တီးမွဳ ျဖစ္စဥ္မ်ားနွင့္.ၾကံဳကိုၾကံဳရမည္ ။

အနုပညာသည္….ပံုသဏၭာန္ ဘယ္လိုေျပာင္းေျပာင္း ေျပာင္း…. /

ေဖာ္ေဆာင္ ပံု..ဟန္မ်ား../ စနစ္မ်ား..ဘယ္လိုေျပာင္းေျပာင္း…

အနုပညာသည္..အနုပညာ ျဖစ္ေနဖို့သာ..လိုပါသည္ ။

အနုပညာ ၏ အနုပညာ ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္ ။ အနုပညာ ၏ ပကတိ တန္ဖိုးသည္…. အေျခအေနေတြ… ဘာေတြ ဘယ္လိုေျပာင္းေနပါေစ…

ယုတ္ေလ်ာ့မသြား…။

အနုပညာေျမာက္ေန လွ်င္ အနုပညာျဖစ္ေနမွာသာ..ျဖစ္သည္ ။
————————————
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-

ေလာက တြင္… အနုပညာရပ္ မ်ား …. မ်ားစြာ ရွိေနပါသည္ ။

သရုပ္မွန္ အနုပညာ / ဂႏၳ၀င္အနုပညာ / ေခတ္သစ္အနုပညာ / ေခတ္ေဟာင္းအနုပညာ / ေမာ္ဒန္ အနုပညာ / ပို ့စ္ေမာ္ဒန္ အနုုပညာ …

ဒါမွမဟုတ္…..

ဂီတ အနုပညာ / ရုပ္ရွင္အနုပညာ /

စာေပ အနုပညာ / ပန္းခ်ီ အနုပညာ / ပန္းပု အနုပညာ……

စသည္ျဖင့္…..

အနုပညာရပ္မ်ား…မ်ားစြာ..ကြဲျပား… ျခားနားစြာ..ရွိေနပါသည္ ။

ဒိလိုပါပဲ………………………………….

ေလာက မွာ…..

ဓါးမ်ား..လည္း..အမ်ိဳးအစား..မ်ားစြာ….

ရွိပါသည္ ။

ဓါးရွည္ / ဒါးတို / ဓါးမ / ဓါးေျမ်ာင္ /

ငွက္ၾကီးေတာင္ဓါး…/ ေခါက္ဓါး./ ေပါက္ဓါး…. စသည္ျဖင့္…..

ဓါး အမ်ိဳးအစားေပါင္း မ်ားစြာ..ကြဲျပား ျခားနားစြာ..ရွိေနပါသည္ ။

အနုပညာရပ္ မ်ား..မ်ားစြာ…. အမ်ိုးအစား ကြဲျပားျခားနားသလို..ဓါးမ်ားလည္း..အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာ..ကြဲျပား…ျခားနားပါသည္ ။

သို ့ေသာ္…………………………………………………………

ဓါး အမ်ိဳးအစား ဘယ္ေလာက္ပဲ..မ်ားမ်ား…………………

ဓါး ၏ ဂုဏ္ သတၱိ နွင့္ ဓါး ၏ သေဘာ…မွာ.. တစ္ခု ထဲသာ..ျဖစ္ပါသည္ ။

ဓါး သည္..ဓါး..ျဖစ္ေန ဖို ့ သာ ..လိုပါသည္ ။

ထို ့အတူ………………………..

အနုပညာရပ္ေတြ… ဘယ္ေလာက္ပင္ မ်ားေနပါေစ…………….

အနုပညာရပ္ေတြ… တစ္ခုနွင့္တစ္ခု… ဘယ္ေလာက္ ပဲ…မတူ ကြဲျပား ျခားနားေနပါေစ…..

အနုပညာ ၏ ဂုဏ္သတိၱ နွင့္ အနုပညာ ၏ သေဘာာ…( ထပ္ေျပာပါမည္ အနုပညာ ၏ သေဘာ ) ကေတာ့….

တစ္ခု တည္းသာ..ျဖစ္သည္ ။

အနုပညာ သည္……

အနုပညာ ေျမာက္ေနဖို ့သာ…..

လိုပါသည္ ။ ((( ဓ = ဓါးသြားေပၚမွာ..လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း… ( ဓါး…. အက္ေဆး )
http://myanmargazette.net/151141/arts-humanities …………. မွ……………….. ) ))))

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

( ၂) ျပန္လည္ စုစည္းတည္ေဆာက္ျခင္း

ဤ အဆင့္သည္..စစ္ျပီးစ..ေျမျပင္လိုေတာ့…. အပ်က္အစီး အပဲ ့ အရြဲ ့မ်ားျဖင့္

ျပည့္နွက္မေနပါ ။

တိတ္ဆိတ္ မွဳေတာ့ အနည္းငယ္..ရွ္ိလာပါသည္ ။

ဆူဆူညံညံ ေဆြ ့ေဆြ ့ခုန္ေနၾကသူမ်ားကလည္း…. ဘာမ်ား… ဆက္ျဖစ္လာမွာပါလိမ့္ ဆိုေသာ…. အေတြးမ်ားျဖင့္….

ေစာင့္ၾကည့္ၾကျပီ ။

တခ်ိဳ ့ကေတာ့…ဒီ အသစ္ .ၾကားၾကာလည္း.ခံမွာမဟုတ္ပါဘူး….. ဟုူေသာ..ကိုယ္ ထင္ရာ…

နိမိတ္ ဖတ္ျပီး… သနားၾကည့္ နွင့္… မိုက္ၾကည့္..ကို ေရာေမႊျပီး..ၾကည့္ေနၾကျပီ ။

ေကာက္ရိုးမီး..အနုပညာ..ျဖစ္မသြားဖို့ကိုေတာ့…. အနုပညာ သမားတို ့၏ ဖန္တီးမွဳ..စြမ္းအား..နွင့္ အမွန္တရား….က… အဆံုးအျဖတ္ ေပးပါလိမ့္မည္ ။

ျပန္လည္ စုစည္း တည္ေဆာက္ျခင္း…ဆိုရာတြင္….

ပ်က္စီးသြားေသာ…. အပဲ့အရြဲ ့မ်ား. … / သီအိုရၤီ အစုတ္အပ်က္မ်ား…/ စံနွဳန္း အက်ိဳးအပဲ ့ မ်ား…ကို.. တစ္စ စီ…

လိုက္……ေကာက္ျပီး…. ျပန္လည္… တည္ေဆာက္ျခင္း..မဟုတ္ပါ ။

လံုး၀ မဟုတ္ပါ ။

ခ်ဳပ္ရိုးေၾကာင္းေတြ… သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ျဖစ္သြားရံုနဲ ့….. ၀တ္ရံုက သစ္မသြား မွန္း..သိၾက႕ပါသည္ ။

ျပန္လည္ စုစည္းတည္ေဆာက္ျခင္း….ဆိုသည္မွာ…. စံနွဳန္ အသစ္မ်ား…

တန္ဖိုး အသစ္မ်ား……နွင့္…. အနုပညာသစ္ ၏ သေဘာတရားသစ္ ဆိုင္ရာ..အခ်င္းအရာမ်ားကို…..

စုစုစည္းစည္း… ျဖစ္ေအာင္….. တည္ေဆာက္ ယူလိုက္ၾကျခင္း ကို…ဆိုလိုပါသည္ ။

အသစ္ဆိုေသာ္လည္း….

အျခားအျခားေသာ…. အသစ္မ်ားကို… ဆြဲ..ယူ.စုစည္းလိုက္ျခင္းမဟုတ္ေသးပါ ။

ဆိုလိုသည္မွာ..အနုပညာနယ္ပယ္ ထဲမွ…..ပင္..စုစည္း..တည္ေဆာက္ပါသည္ ။

ဥပမာ…. ကဗ်ာ…။ ကဗ်ာကို… ပံုသဏၭာန္ အသစ္မ်ား./ စံ../ နွဳန္း / ဟန္… အသစ္မ်ား… ျဖင့္… ျပန္ တည္ေဆာက္ဖန္တီး ၾကေသာ္လည္း…

ဘာသာစကားကို.ေတာ့…… ပစ္ပယ္လို ့မရပါ ။

ကာရန္ စနစ္ နွင့္..ေခတ္ေဟာင္းက စံနွဳန္းမ်ားကို..ဘယ္လိုေျပာင္းေျပာင္း…… ေျပာင္းလဲလို ့ရခ်င္ရမည္ ။

ဘာသာစကားကိုေတာ့..ေျပာင္းလို ့..မရပါ ။

ဘာသာစကားအသစ္ ကိုအသံုးျပဳ ၍ မေရး ပ ါ။ ၀တၳဳမ်ားတြင္လည္း…. ဇာတ္လမ္းနွင့္ အေၾကာင္းအရာ… /

အစီအစဥ္က်န ညီညြတ္မွဳ..မ်ားကို… စြန့္ခ်င္..စြန့္မည္ ။

၀ါက် အထားအသိုကိုပင္..ေဖာက္လႊဲေဖာက္ျပန္..ျပဳခ်င္..ျပဳမည္ ။ သို ့ေသာ္…ဘာသာစကားကိုေတာ့……

စြန့္ပစ္ ၍ မရပါ ။

ျပန္လည္ စုစည္းတည္ေဆာက္ျခင္း….သည္……

အသစ္ ျဖစ္တည္ ရွင္သန္လာဖို ့….

ေရွ ့…ရွွဳျပီး….

အနည္ထိုင္ အသားက်ဖို ့..ၾကိဳးစားတည္ေဆာက္ၾကျခင္းလည္း..ျဖစ္ပါသည္ ။

——————————————-

အဆင့္ ( ၃ ) ကို..ဆက္လက္ တင္ျပ ပါဦးမည္ ။

——————————————-

ေလးစားစြာျဖင့္….

အလင္းဆက္

5 . 12 . 2012

alinsett.art@gmail.com

alinsett

About alinsett

alinsett has written 615 post in this Website..

. . .

   Send article as PDF