မ်ဥ္းေၾကာင္းတစ္ခ်ိဳ႕သည္ ေျဖာင့္သလုိလုိျဖင့္ ေကြးေကာက္၏၊

ေကြးေကာက္သလိုလုိျဖင့္ ေျဖာင့္တန္း၏။

ထိုအတူ – ဘဝသည္ ႐ိုးရွင္းေျဖာင့္တန္းသလိုလိုျဖင့္ ေကြးေကာက္

႐ႈပ္ေထြး၏၊ ေကြးေကာက္႐ႈပ္ေထြးသလိုလိုျဖင့္ ႐ုိးရွင္းေျဖာင့္တန္း၏။

ထိုအတူ – ေလာကသည္ ရွင္းလင္းေျဖာင့္မတ္သလိုလိုျဖင့္ ႐ႈပ္ေထြးေကြ႕ ေကာက္၏၊

႐ႈပ္ေထြးေကြ႕ ေကာက္သလိုလိုျဖင့္ ရွင္းလင္းေျဖာင့္တန္း၏။

ထို႔အတူ – လူသည္ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္သလိုလိုျဖင့္ လွည့္စားေကာက္က်စ္၏၊

လွည့္စားေကာက္က်စ္သလိုလိုျဖင့္ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္၏။

ထို႔အတူ – အယူဝါဒအျမင္ဓမၼသည္ မွန္ကန္ေျဖာင့္မတ္သလိုလိုျဖင့္

မွားယြင္းေကြ႕ ေကာက္၏၊

မွားယြင္းေကြ႕ ေကာက္သလိုလိုျဖင့္ မွန္ကန္ေျဖာင့္မတ္၏။

အေၾကာင္းမွာ…….

ကမၻာသည္ လံုးဝန္း၍ ေကြးေကာက္ေနေသာ မ်ဥ္းေျဖာင့္မ်ားျဖင့္

႐ိုးရွင္း႐ႈပ္ေထြးစြာ ယွက္ႏြယ္ရစ္ပတ္

ေပါင္းစပ္တည္ေဆာက္ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။

ဓမၼသုေတသီ အရွင္ပညိႏၵ (15-8-2011)

အေတြးနက္နက္ အေျဖခက္တဲ့အေမးမ်ား..စာအုပ္မွ

 

About ဓမၼ သုေတသီ

ဓမၼ သုေတသီ has written 4 post in this Website..

   Send article as PDF