၁။

 

ကၽြန္ေတာ္ သြားခဲ႕သည္။ ကၽြန္ေတာ္ သြားေနသည္။ ကၽြန္ေတာ္ သြားလိမ့္ဦးမည္။ သြားေနေသာ ကၽြန္ေတာ္သည္ သြားေနေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ စမ္းစစ္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္ပါသလား။ သို႕မဟုတ္ အဘယ့္ေၾကာင့္ သြားရန္ လိုအပ္ပါနည္း။

“ေဟ႕ … ဘယ္သြားမလို႕လဲ”

“ေဟ႕ … ဘယ္က ျပန္လာတာလဲ”

ေမးခြန္းတစ္ခ်ိဳ႕က ကၽြန္ေတာ့္ထံ ခန္႕ခန္႕ညားညား ၀င္ေရာက္လာၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ေျဖရန္လိုအပ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ထိုေမးခြန္းမ်ားထက္ ပိုခက္ေသာ ေမးခြန္းက ေနာက္ဆံုးမွ တိတ္တိတ္ေလး ၀င္ေရာက္လာခဲ႕ဖူးသည္။

“ေဟ႕ … ဘာေၾကာင့္ သြားေနတာလဲ”

ကၽြန္ေတာ္ တိတ္ဆိတ္သြားမိသည္။ ဟုတ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ဘာေၾကာင့္ သြားေနပါသနည္း။ ထိုေမးခြန္းသည္ သြားရန္မလိုအပ္သျဖင့္ ေမးေသာ ေမးခြန္းေပေလာ။ သို႕တည္းမဟုတ္ပါက သြားေနျခင္းကို အျငင္း၀ါက်ျဖင့္ ေမးေသာ ေမးခြန္း တစ္ခုေပေလာ။ ကၽြန္ေတာ္ မကြဲျပား။ ျဖစ္ႏို္င္သည္ ေနာက္တစ္ခုက ထိုေမးခြန္းသည္ သြားေနျခင္းကို အဓိပၸါယ္တစ္စံုတစ္ရာ ျဖည့္စြက္ေပးသည့္ ေမးခြန္းလည္း ျဖစ္ေနႏိုင္ပါသည္။

ဟုတ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဘာေၾကာင့္ သြားေနၾကပါသနည္း။

 

၂။

 

ငယ္စဥ္ကေလးဘ၀က ဖတ္ခဲ႕ဖူးေသာ ယုန္ႏွင့္ လိပ္ပံုျပင္ကို ကၽြန္ေတာ္ အမွတ္ရမိပါသည္။ ယုန္သည္ လိပ္ကို ရံႈးသည္ျဖစ္ေစ သူတို႕ အတူတူ ေျပးခဲ႕ၾကပါသည္။ သူတို႕ ဘာေၾကာင့္ ထိုခရီးကို ေျပးခဲ႕ၾကပါသနည္း။  သူတို႕တြင္ ပန္းတိုင္ရွိေန၍လား။ သို႕မဟုတ္ သူတို႕တြင္ ျပိဳင္ပြဲရွိေန၍လား။ သို႕မဟုတ္ သူတို႕သည္ အႏိုင္ရခ်င္ၾက၍လား။

ငယ္စဥ္ကပင္ ဖတ္ခဲ႕ဖူးေသာ ေနာက္ပံုျပင္တစ္ပုဒ္မွာ မပုၾကြယ္ႏွင့္ ခရုငယ္ ျဖစ္ပါသည္။ ခရုငယ္သည္ ထိပ္ဆံုးထိ ဘာေၾကာင့္ အပင္ပန္းခံ တက္ခဲ႕ပါသနည္း။ ထိပ္ဆံုးတြင္ သူ႕အတြက္ အစားအစာ ရွိခဲ႕၍လား။ မေသခ်ာပါ။ ယုန္ႏွင့္လိပ္ကဲ႕သို႕ သူ႕တြင္ ျပိဳင္ဘက္မရွိပါ။ ထိုအခါ ထိပ္ဆံုးသည္ သူ႕အတြက္ ပန္းတိုင္တစ္ခုျဖစ္ခဲ႕ပါသလား။ မေသခ်ာပါ။ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ေတာ႕ ခရုငယ္သည္ ေအာက္သို႕ ျပန္လည္ ဆင္းလိမ့္ဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

၃။

 

ကၽြန္ေတာ္တို႕သည္ ေန႕စဥ္ရက္ဆက္ သြားလာလႈပ္ရွားေနၾကပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕က ေျခလ်င္၊ တစ္ခ်ိဳ႕က စက္ဘီး၊ တစ္ခ်ိဳ႕က ယာဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္။ လူတို႕သည္ အေျပးျပိဳင္ပြဲမ်ားလုပ္ကာ ေျပးၾကပါသည္။ စက္ဘီးျပိဳင္ပြဲမ်ားလုပ္ကာ နင္းၾကပါသည္။ ကားျပိဳင္ပြဲမ်ားလုပ္ကာ ေမာင္းၾကပါသည္။ ထိုမွ်မက ျမင္းျပိဳင္ပြဲမ်ား လုပ္ကာျဖင့္ ျမင္းမ်ားကိုလည္း ေျပးခိုင္းၾကေသးသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕သည္ သြားၾကသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္သည္ အေမာမခံႏိုင္ပါ။ အားကစား မလုပ္ျဖစ္ပါ။ သို႕ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္သည္လည္း မသြားဘဲ ေနလို႕မရျပန္။ သြားေနရပါသည္။ ရပ္တန္႕ခ်ိန္သည္ အလြန္နည္းပါးခဲ႕ပါသည္။ ျမိဳ႕ျပၾကီးသည္ ထိုသို႕ျဖင့္ သြားလာလႈပ္ရွားေနၾကသူမ်ားၾကားတြင္ တျဖည္းျဖည္းျဖင့္ ရႈပ္ေထြးလာခဲ႕သည္။ ကၽြန္ေတာ္ငယ္ငယ္က ျမိဳ႕ျပသည္ အလြန္က်ဥ္း၍ ယခုအခါ အလြန္က်ယ္လာပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ျမိဳ႕ျပသည္လည္း သြားေနသူ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုသို႕ေသာ အေတြးမ်ားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ရပ္တန္႕ကာ လက္တြင္ပတ္ထားေသာ နာရီကို ၾကည့္မိသည္။ နာရီစကၠန္႕မ်ားသည္လည္း သြားလို႕ ေနပါသည္။ အခ်ိန္မ်ားသည္ တေရြ႕ေရြ႕ျဖင့္ ကုန္ဆံုးေနၾကပါသည္။ လမ္းမ်ားသည္လည္း ပိုက်ယ္လာသည္။ မိုးပ်ံလမ္းမ်ား ေဖာက္လာၾကသည္။ ေျခာက္လမ္းသြားမွ ရွစ္လမ္းသြားမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ ျမစ္ကို ေတြ႕လွ်င္ လမ္းသည္ တံတားအျဖစ္ သြားသည္။ တစ္ျမိဳ႕မွ တစ္ျမိဳ႕၊ တစ္ႏိုင္ငံမွ တစ္ႏိုင္ငံ လမ္းမ်ားသြားလ်က္ရွိၾကသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕ ကမာၻၾကီးသည္လည္း အခ်ိန္ျပည့္ လည္ပတ္ေနသူ ျဖစ္ေနျပန္ပါသည္။ စၾကၤ၀ဠာအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုလံုးသည္ လည္း အခ်ိန္ျပည့္ သြားလို႕ေနၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ရပ္တန္႕ေနရင္းက ေနာက္က်မည္ စိုးသျဖင့္ တဖန္ ျပန္လည္ သြားမိျပန္သည္။

 

၄။

 

သြားမႈသည္ အခ်ိန္ကို အေျခခံသည္။ အခ်ိန္တြင္ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸါန္၊ အနာဂတ္ရွိသည္။ အခ်ိန္သည္ စၾကၤ၀ဠာ၏ သြားမႈ စံျဖစ္သည္။ ထိုစံထားမႈသည္လည္း သြားေနျပန္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အခ်ိန္သည္လည္း ထာ၀ရ စံထားမႈ မျဖစ္ႏိုင္ျပန္။ သင္ၾကားဖူးခဲ႕ေသာ သိပၸံပညာရွင္ အိုင္းစတိုင္းက အလင္းသည္ အျမန္ဆံုးသြားႏိုင္သည္ဟု ဆိုခဲ႕သည္။ အလင္းနီးပါး သြားႏိုင္လွ်င္ အခ်ိန္ကို ရပ္တန္႕ေစႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ အလင္းထက္ ျမန္ေအာင္ သြားႏိုင္လွ်င္ အခ်ိန္ကို ေနာက္ျပန္ဆုတ္ေစႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ ထုိအခါ ကၽြန္ေတာ္တို႕သည္ အလင္းထက္ ျမန္ေအာင္ သြားႏိုင္ပါလွ်င္ အသက္ျပန္ငယ္ သြားႏိုင္ပါသလား။ ကၽြန္ေတာ္ မကြဲျပား။

သို႕ေသာ္ ယေန႕ေခတ္ ရူပေဗဒပညာရွင္ စတီဗင္ေဟာ႕ကင္းက အခ်ိန္ထက္ ျမန္ေသာ အမႈန္မ်ားကို အမႈန္အရွိန္ျပင္းစက္ျဖင့္ သက္ေသျပခဲ႕သည္။ အိုင္းစတိုင္းေျပာခဲ႕သည္မ်ား မွားယြင္းသြားေခ်သည္။ ထိုအခ်က္ေၾကာင့္ အမွန္တရားမ်ားသည္လည္း သြားလ်က္ရွိၾကသည္။ အမွန္တရားမ်ား အားလံုးသည္လည္း ရပ္တန္႕မေနၾက။ အစဥ္ထာ၀ရ သြားလ်က္ရွိၾကပါသည္။

 

၅။

အတိတ္က ကမာၻ႕သမိုင္းမ်ားတြင္ သြားေနသူမ်ားကို ရပ္တန္႕သြားေစရန္ ျပဳလုပ္ခဲ႕သည္မ်ား ရွိေလ၏။ သို႕ေသာ္ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုတြင္ေတာ႕ ျပန္လည္ သြားခဲ႕ၾကတာခ်ည္း ျဖစ္ေလသည္။ အဘယ္အရာမွ် ထာ၀ရ ရပ္တန္႕၍ မရၾက။ ခရစ္ႏွစ္ ၁၂၇၀ ေအ၊ဒီ က မာကိုပိုလိုသည္ အေရွ႕အာရွႏုိင္ငံမ်ားသို႕ သြားခဲ႕သည္။ ထိုစဥ္က အေရွ႕အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စကၠဴလုပ္ငန္း၊ ေက်ာက္မီးေသြးမွ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားကို အေနာက္ ဥေရာပထက္ပင္ ေစာလ်င္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေနေၾကာင္း မာကိုပိုလို ေတြ႕ရွိခဲ႕သည္။ သို႕ေသာ္ အေနာက္ဥေရာပ ထံသို႕ သူျပန္ေရာက္ေသာ အခါ မည္သူကမွ် သူေတြ႕ရွိခဲ႕သည္မ်ားကို မယံုခဲ႕ၾက။

ပစၥဳပၸါန္တိုင္း၏ သြားမႈသည္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အလ်င္မတူၾက။ ရုပ္လကၡဏာ သြားမႈခ်င္း မတူၾကသကဲ႕သို႕ အသိပညာသြားပံုခ်င္းလည္း မတူၾကျပန္။ ဂရိမွ ေသးလိသည္ အီဂ်စ္သို႕သြားခဲ႕သည္။ အီဂ်စ္မွ ပီးရမစ္မ်ားကို ေသးလိသည္ ေလ႕လာကာ ဂရိသို႕ ျပန္လာခဲ႕သည္။ ဂရိသည္ ေသးလိ၏ သြားမႈတြင္ သမိုင္းတြင္ေသာ ပညာရပ္မ်ားကို ေနာင္ေခတ္မ်ားတြင္ ေဖၚထုတ္ႏိုင္ခဲ႕သည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕သည္ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႕ သြားလာေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အဓိပၸါယ္မဲ႕ေသာ သြားျခင္းမ်ား ရွိသကဲ႕သို႕ အဓိပၸါယ္ ရွိေသာ သြားျခင္းမ်ား ရွိသည္။ မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ သြားျခင္းကေတာ႕ ရွိေနပါသည္။ ယေန႕ေခတ္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ႏိုင္ငံတြင္လည္း နယ္မွေနသူမ်ား ျမိဳ႕သို႕ သြားၾကသည္။ ျမိဳ႕တြင္ ေနသူမ်ား ႏိုင္ငံျခားသို႕ သြားၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္ စဥ္းစားၾကည့္မိသည္။ သူတို႕၏ သြားမႈမ်ားသည္လည္း အဓိပၸါယ္ရွိေသာ သြားျခင္းေပေလာ။

 

၆။

 

သြားမႈသည္ လူကို ၾကံ႕ခိုင္မႈေပးသည္။ အေတြ႕အၾကံဳသစ္မ်ားကို ယူတတ္လွ်င္ ေပးသည္။ အသိပညာအသစ္မ်ားလည္း ယူတတ္လွ်င္ ရမည္ျဖစ္သည္။ သမိုင္းတြင္ ေပၚထြန္းခဲ႕ဖူးေသာ ဂရိပညာရွင္ အာခိမီးဒီးသည္ ဂရိႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးတစ္ခတ္ကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ သြားေစခဲ႕သည္။ သို႕ေသာ္ ေရာမအင္ပါယာစစ္ပြဲက ဂရိကို ရပ္ေစခဲ႕သည္။ ထိုမွ်မက အာခိမီးဒီးကို သတ္ပစ္ကာ ကမာၻသမိုင္း၏ ပညာေရးေလာကကို ႏွစ္ေပါင္း တစ္ေထာင့္ခုႏွစ္ရာေက်ာ္ ရပ္တန္႕သြားေစခဲ႕ဖူးသည္။

အတိတ္သမိုင္းတြင္ လူတို႕၏ ေလာဘစစ္ပြဲမ်ား၊ ေဒါသစစ္ပြဲမ်ားက သြားမႈကို ရပ္တန္႕ေစခဲ႕သည္။ အမွန္တရား၏ သြားမႈ အရွိန္ကို ေလ်ာ႕ပါးေစခဲ႕သည္။ အနာဂတ္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပညာရပ္တစ္ခုကို ျပန္လည္ ရွာေဖြၾကရသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ႏို္င္ငံတြင္လည္း ထိုနည္းတူ သမိုင္းမ်ားရွိခဲ႕သည္။ ေရွးဘုရင္လက္ထက္က ပညာရွိမ်ားကို မွားယြင္း တရားစီရင္မႈမ်ား၊ သူရဲေကာင္းမ်ားကို အတၱႏွင့္ မာနေၾကာင့္ သတ္ျဖတ္ပစ္ခဲ႕မႈမ်ား။ ထုိအရာမ်ားသည္ သြားမႈကို ရပ္တန္႕ေစရန္ လံႈ႕ေဆာ္ျခင္း၊ ျပဳလုပ္ျခင္း မ်ားျဖစ္ႏို္င္ပါသည္။

တစ္ခ်ိဳ႕ရပ္တန္႕ေစမႈမ်ားသည္ ေလာဘမ်ား အတၱမ်ားႏွင့္ မဆိုင္ျပန္ပါ။ အယူအဆမ်ားေၾကာင့္ ရပ္တန္႕ေစခဲ႕ျခင္ျဖစ္သည္။ ကေနာင္မင္းသားသည္ ေရျမဳပ္ဗံုးကို တီထြင္ခဲ႕ပါေသာ္လည္း ေရေနသတၱ၀ါမ်ား ေသေစမႈကို ေထာက္ထား၍ ရပ္တန္႕ေစခဲ႕ဖူးသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕သည္ သြားမႈကို ျပဳလုပ္သူမ်ား ျဖစ္သလို အျခားေသာ သြားမႈကို ရပ္တန္႕ေစခဲ႕သူမ်ား ျဖစ္ေနပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို မေကာင္းၾကံ သတ္ျဖတ္ခဲ႕မႈသည္ကား အထင္ရွားဆံုး ရပ္တန္႕ေစခဲ႕မႈပင္ ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။

 

၇။

 

တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ရပ္တန္႕ေစမႈမ်ားေၾကာင့္ လူအမ်ားအျပား ဒုကၡေရာက္ၾကရသည္။ ေနာက္က်ၾကရသည္။ သို႕ေသာ္ ရပ္တန္႕ေစမႈမ်ား အေရးၾကီးသကဲ႕သို႕ တလြဲသြားမႈမ်ားသည္လည္း အေရးၾကီးပါသည္။ လက္ရွိ ပစၥဳပၸါန္၏ သြားမႈသည္ အနာဂတ္၏ အမွန္တရားတစ္ခုဆီ ျဖစ္သင့္ပါသည္။ သို႕မဟုတ္ပါက ရပ္တန္႕ေနသကဲ႕သို႕ မထူးလွေခ်။ ပို၍ပင္ ဆိုးရြားႏိုင္ပါေသးသည္။

အေနာက္ဥေရာပမွ ေပၚထြက္ခဲ႕ေသာ Fuzzy Logic သီအိုရီကုိ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ လက္မခံခဲ႕။ သို႕ေသာ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ထို Fuzzy Logic ကို သံုးကာ အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းမ်ားစြာကို အသံုးျပဳကာ အေနာက္ဥေရာပထက္ပင္ ေအာင္ျမင္ခဲ႕ဖူးသည္။ ေရွ႕တစ္ျပတြင္ ျမင္ေနရေသာ ပန္းတိုင္ႏွင့္ အေနာက္တြင္ မ်ားစြာျပတ္က်န္ခဲ႕ေသာ လိပ္သည္ ယုန္ကို ရပ္တန္႕ေစခဲ႕ဖူးသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕သည္ သြားမႈကို ကိုယ္တိုင္ ရပ္တန္႕ေစသူမ်ားလည္း ျဖစ္ေနျပန္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕သည္ မွန္ကန္ေသာ သြားမႈကို မွန္မွန္ကန္ကန္ သြားေနရန္လိုအပ္ပါသည္။ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္သည္ အေနာက္ဥေရာပသို႕ သြားခဲ႕သည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ မႏၲေလးမွ ရန္ကုန္သို႕ သြားခဲ႕သည္။ နယ္မွ ကၽြန္ေတာ္၏ ဦးၾကီးသည္ နယ္မွ မႏၲေလးသို႕ သြားခဲ႕သည္။ ကိုလိုနီေခတ္တြင္ စစ္အင္အားရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ား ကမာၻႏိုင္ငံအမ်ားအျပားသို႕ သြားခဲ႕သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံသို႕ သြားခဲ႕သည္။ ဦးသန္႕သည္ ကမာၻကုလသမဂၢသို႕ သြားခဲ႕သည္။ ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းတစ္ခ်ိဳ႕သည္ စကၤာပူသို႕ သြားခဲ႕သည္၊ မေလးရွားသို႕ သြားခဲ႕သည္။ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္မွ ေစ်းသည္သည္ ဘုရင္ေနာင္ ေစ်းသို႕ သြားခဲ႕သည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ သြားခဲ႕ၾကပါသနည္း။

 

၈။

ကၽြန္ေတာ္သည္ အတိတ္တြင္ သြားခဲ႕သလို လက္ရွိပစၥဳပၸါန္တြင္လည္း သြားေနရသည္။ သြားမႈသည္ လူ႕အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ ၾကီးထြားမႈ၊ ျပန္႕ကားမႈႏွင့္ တိုးတက္မႈမ်ား၏ အေၾကာင္းအရင္း ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ သြားမႈမ်ားအတြက္ အခ်ိဳ႕ေသာ ရိကၡာမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လိုအပ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ေနအိမ္မွ အလုပ္သို႕ သြားရန္ ဘက္စ္ကားခႏွင့္ ထီးတစ္လက္ ရွိရန္လိုအပ္သည္။ သို႕ေသာ္ မိုးရြာႏိုင္၊ မရြာႏိုင္ဟူေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အေပၚတြင္ မူတည္၍ ထီးတစ္လက္ကို ယူသင့္ မယူသင့္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါသည္။

သြားမႈမ်ားတြင္ မလိုအပ္သည္မ်ားကိုလည္း ခ်န္ထားခဲ႕သင့္သည္။ ထိုအရာမ်ားသည္ သင့္ကုိ ေႏွာင့္ေႏွးေစႏိုင္သည္။ ဖတ္ခဲ႕ဖူးေသာ ပံုျပင္တစ္ပုဒ္တြင္ ဖားမ်ားသည္ ေတာတစ္ခုသို႕ ခရီးထြက္ခဲ႕ရင္း ဖားႏွစ္ေကာင္သည္ ေခ်ာက္ထဲ ျပဳတ္က်ခဲ႕ဖူးသည္။ ျပဳတ္က်သြားေသာ ဖားႏွစ္ေကာင္ကို က်န္ဖားမ်ားက ခုန္တက္၍ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ဆိုခဲ႕ၾကေသာ္လည္း ဖားတစ္ေကာင္သာ စိတ္ဓါတ္က်ကာ ျပဳတ္က်ေသဆံုးသြားခဲ႕သည္။ အေပၚသို႕ မရ၊ ရေအာင္ ျပန္တက္လာႏိုင္ခဲ႕ေသာ ဖားသည္ နားမၾကားေခ်။

ကၽြန္ေတာ္တို႕သည္ သြားမႈတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥမ်ားကို လစ္လ်ဴရႈရေပမည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို နားစြင့္ရေပမည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေစာင့္ဆိုင္းရသည္မ်ားရွိသလို တစ္ခါတစ္ရံ ဘုရင့္ေနာင္ ေဖါင္ဖ်က္ရသည္လည္း ရွိေပမည္။ သို႕ေသာ္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျဖစ္ေစ အသိပညာပိုင္းဆိုင္ရျဖစ္ေစ တစ္စံုတစ္ခုေတာ႕ သြားေနရျမဲ ျဖစ္ေပသည္။

 

၉။

 

ပစၥဳပၸါန္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္ သြားေနသည္။ အတိတ္ကာလမ်ားက ရိကၡာမ်ားႏွင့္ အသိပညာမ်ားကို လြယ္ရင္း ကၽြန္ေတာ္ ယခု သြားေနျခင္းျဖစ္သည္။ ပန္းတိုင္သည္ ကၽြန္ေတာ့္ေရွ႕တစ္ျပတြင္လည္း ရွိႏိုင္သည္။ အလြန္ေ၀းလြန္းေသာ အလင္းႏွစ္မိုင္ေပါင္း မ်ားစြာတြင္လည္း ရွိႏိုင္သည္။ ပန္းတိုင္မ်ားကို ကၽြန္ေတာ္ ပန္း၀င္ခဲ႕ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္ ဆက္သြားခဲ႕ရသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ထင္ေသာ ပန္းတိုင္သည္ အမွန္တကယ္ေရာက္ေသာအခါ အမွန္စင္စစ္ ပန္းတိုင္မ်ားမဟုတ္၍ ျဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ္သြားေနသည္။ သင္သြားေနသည္။ အတိတ္ကလည္း သြားခဲ႕သည္။ ပစၥဳပၸါန္တြင္လည္း သြားေနၾကသည္။ ခရီးမတူသူမ်ားသည္ တစ္လမ္းဆီ ျဖစ္ကာ ခရီးတူသူမ်ားကို ျပိဳင္ဘက္မျဖစ္ေစခ်င္သည္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ အယူအဆျဖစ္သည္။ ခရီးတူသူမ်ားကို လက္တြဲကာ တညီတညြတ္တည္း သြားခ်င္ေသာ ဆႏၵသာ ရွိသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ထင္ထားေသာ ပန္းတိုင္မ်ားသည္ အနာဂတ္တစ္ေနရာတြင္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ရွိေနလိမ့္မည္။ ပန္းတိုင္မ်ားေရာက္တိုင္း ေနာက္ထပ္ ပန္းတိုင္မ်ား ရွိေနလွ်င္ ေနာက္ထပ္ေသာ အနာဂတ္ပန္းတိုင္သို႕ သြားမႈကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ တည္ေဆာက္ရလိမ့္ ဦးမည္သာ ျဖစ္ေတာ႕သည္။

 

ရင္နင့္ေအာင္

About ရင္ နင့္ ေအာင္

ရင္ နင့္ ေအာင္ has written 57 post in this Website..

   Send article as PDF