” လူေတြဟာ တစ္ခုခုအတြက္ တစ္ခုခုကို လုပ္ၾကပါတယ္။ တစ္ခုခုလုပ္ၾကတာေၾကာင့္

တစ္ခုခုေတာ့ ရသြားၾကမွာပါ။ အဲဒီ တစ္ခုခုဖို႔အတြက္ တစ္ခုခုေတာ့ ေပးဆပ္လိုက္ရပါတယ္။

တစ္ခုခုေပးဆပ္လို႔ တစ္ခုခုရသြားၾကသလိုပဲ လူေတြဟာ အၿမဲတမ္း တစ္ခုခုေတာ့ လိုေနၾကစၿမဲပါပဲ။

ဘာေတြေပးဆပ္ ဘာေတြလုပ္လို႔ ဘာေတြရၿပီး ဘာေတြအၿမဲတမ္း လိုေနၾကတာလဲ။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ…. ”

 

ေျဖာင့္ခ်က္ –

လူသားေတြဟာ ေရႊေငြစည္းစိပ္ဥစၥာ၊ လက္နက္၊ ရာထူး၊ အာဏာ၊ ဘြဲ႔ပါဝါ၊ ဂုဏ္အရွိန္အဝါ၊

အသက္ခႏၶာႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း တစ္ခုခုအတြက္ တစ္ခုခုကို အရင္းအႏွီးျပဳ ေပးဆပ္ၿပီး တစ္ခုခုကို

လုပ္ၾကပါတယ္။ လုပ္တဲ့အတိုင္း တစ္ခုခုေတာ့ ရသြားၾကမွာပါ။ တစ္ခုခုရသြားတဲ့အတိုင္း လူသား

ေတြဟာ အၿမဲတမ္း တစ္ခုခုလုိေနၾကစၿမဲပါပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုရင္ လူသားတိုင္းမွာ ဘယ္လိုျဖည့္

ျဖည့္ မျပည့္ႏိုင္တဲ့ တြင္းနက္ႀကီးတစ္ခု ကိုယ္စီကုိယ္စီ ရွိၾကတယ္ေလ။ အဲ…………..

ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းဆိုတာကို မရသေရြ႕  ေပါ့။

ဟုတ္ပါတယ္။ ၿငိ္မ္းခ်မ္းျခင္းဆိုတာကို မရသေရြ႕ ေတာ့ ဘာေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲရရ အၿမဲတမ္း

တစ္ခုခုေတာ့ လိုေနၾကဦးပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ သင္ဟာ ဘာအတြ႕္ ဘာေတြေပးဆပ္ ဘာေတြလုပ္လို႔

ဘာေတြရၿပီး ဘာေတြလိုေနတာလဲ။ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းဆိုတာကို သင္…..ရၿပီလား။

ရေအာင္ေကာ လုပ္ေနပါၿပီလား….။

(ဓမၼသုေတသီ အရွင္ပညိႏၵ)

About ဓမၼ သုေတသီ

ဓမၼ သုေတသီ has written 4 post in this Website..

   Send article as PDF