၁။ ျမန္မာ့ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အရင္းအျမစ္အဖြဲ႕အစည္း (MDRI) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ ဥ
ပေဒေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား တည္ေထာင္ႏိုင္ေရးကို ေရွ႔ရႈဖြင့္လွစ္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အစိုးရမဟုတ္ သည့္ အဖြဲ႕အစည္း ( NGO ) တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

၂။ ျမန္မာ့ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈအရင္းအျမစ္အဖြဲ႔အစည္း ( MDRI ) ၏ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ေလ့လာေရးဌာန ( CSIS ) မွ တတိယအႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္မည့္ ( Post-Graduate Certificate in Peace, Democracy and Development ) သင္တန္းကို ( ၁ – ၁ -၂၀၁၃ ) ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ သ ည္။
၃။ အဆိုပါသင္တန္းကို ျပည္တြင္း/ ျပည္ပမွ ႏိုင္ငံေရးပညာရွင္မ်ား ၊ စီပြားေရး ပညာရွင္မ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ၀ါရင့္ပါေမာကၡ မ်ားမွ ပို႔ခ်ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၄။ သင္တန္းတြင္ ေအာက္ပါဘာသာရပ္ႀကီး ( ၃ ) ခုကို ပို႔ခ်မည္ျဖစ္ၿပီး၊ သင္တန္းသားသည္
သင္တန္းကို ၿပီးဆံုးသည္ အထိတက္ေရာက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္ –
( ၁ ) Peace Building and Conflict Resolution
( ၂ ) Democracy and Human Rights
( ၃ ) Sustainable Human Development

၅။ သင္တန္းက်င္းပမည့္ ေနရာႏွင့္ေနရက္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္-
ေနရာ – MDRI Office ( ရန္ကုန္ )
သင္တန္းဖြင့္မည္ရက္ – ( ၁ – ၁ -၂၀၁၃ )
သင္တန္းကာလ – ( ၈ )ပတ္
သင္တန္းခ်ိန္ – နံနက္ ၉း၀၀ မွ ညေန ၃း၃၀
(တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ)

၆။ သင္တန္းတက္ေရာက္မည့္သူသည္-
(၁) တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႔ရရိွသူျဖစ္ရမည္။
(၂) အသက္( ၂၅ ) ႏွစ္မွ ( ၅၅ )ႏွစ္ အတြင္းျဖစ္ရမည္။
(၃) ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမွဳေရး အဖ႔ြဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာ ေဆာင္ရြက္လိုသူ၊ စိတ္ပါ၀င္စားသူ ျဖစ္ရမည္။

၇။ သင္တန္းသားဦးေရကို အေယာက္ ( ၁၀၀ ) သာလက္ခံမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ( ၂၄ – ၁၂ -၂၀၁၂ ) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။
၈။ သင္တန္းေလွ်ာက္လႊာမ်ားကိုယေန႔မွစတင္ၿပီး၊ ေအာက္ေဖာ္ျပပါလိပ္စာအတိုင္း ဆက္သြယ္စံုစမ္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

MDRI Office – အမွက္ ( ၂၇ ) ၊ ၆-မိုင္ခြဲ ၊ ျပည္လမ္း ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။
ဖုန္း- ၀၉-၄၉၂၄၂၅၆၉ ၊ ၀၉ – ၄၂၁၀၀၅၃၄၇ (ရံုးခ်ိန္အတြင္းသာ)

(မွတ္ခ်က္) အဲဒီမွာအလုပ္လုပ္ေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္း က တင္ေပးခိုင္းပါသျဖင့္ တင္ေပးလိုက္ပါသည္။)

About အာဂ

အာ ဂ has written 177 post in this Website..

ဘ၀ ကို အခုမွ စျပီး ခ်ေရးေနတာ ။ ဗလာစာရြက္ဆိုေတာ့ နည္းနည္းေတာ့ၾကမ္းတယ္။ CJ # 8112011

   Send article as PDF