ေဟာလိဝုဒ္မွ အလားအလာ အေကာင္းဆံုး တက္သစ္စ မင္းသမီးအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရေသာ Twilight စတား ခရစ္စတန္ စတီးဝပ္၏ ရိုက္ကြင္းျပင္ပမွ မီနီအဝတ္အစားမ်ား ႏွင့္ ေခတ္ဆန္ သြက္လက္ေသာ ဖက္ရွင္ကို စုစည္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

http://patheincity.com/news//HLIC/e273079101022f50bae9bd84295186dc.jpg

http://patheincity.com/news//HLIC/c4d6eed9906865ca02113bdca39c9534.jpg

http://patheincity.com/news//HLIC/3b7bae4990e5dc4b71e94575e82f3350.jpg

http://patheincity.com/news//HLIC/cec2ea2938fd2df5b7515ec468aa32b5.jpg

http://patheincity.com/news//HLIC/396a6b4591f70edb28a0954213c940ae.jpg

http://patheincity.com/news//HLIC/71cd5064efa95bf43654ef0045414813.jpg

http://patheincity.com/news//HLIC/9dc879e86be89be8cec978b6350d3ceb.jpg

http://patheincity.com/news//HLIC/3193861ff201e5bd141056aec4f77e38.jpg

http://patheincity.com/news//HLIC/927c802eac13416ad4327922e34b1b9c.jpg

http://patheincity.com/news//HLIC/9247c565666c8ce6af95237afbcd91a4.jpg

http://patheincity.com/news//HLIC/6619d7e9c88ecd166ad49794c0a2d448.jpg

http://patheincity.com/news//HLIC/881003c73df3a1a7e34b960a254ec9d8.jpg

Source:Xinhua | Photo:CRI On

About khinmintatthu

khinmin tatthu has written 150 post in this Website..