ေရကာတာနဲ႕အျခား႐ႈခင္းေတြကိုလိုက္ၾကည့္ရေအာင္၊  

ေတာေတာင္ေခ်ာင္းေျမာင္း၊ ေရကန္ဆည္ေျမာင္း၊ လယ္ယာကိုင္းကြၽန္း ကြင္းျပင္ေျမျပန္႕ အႏွံ႕တို႕ရဲ့ သဘာဝဝန္းက်င္အလွကို ရင္သပ္႐ႈေမာ ျမင္ေတြ႕ခံစားႏိုင္တာပါ

smiliessmilies

smilies

uklagg2

Laggan ေရကာတာပါ

 ၁၉၃၆ ကဆိုလို႕ ၇၆ ႏွစ္ေတာင္ၾကာပါျပီ

Laggan Dam, 21-7-09 | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/domino_nz/3912137614/

Laggan Dam is a dam located on the River Spean south west of Loch Laggan in the Scottish Highlands. The dam is 700 feet (213 metres) long and rises 170 feet (52 metres) above its foundations. The structure was built by Balfour Beatty for the British Aluminium Company and construction was finished in 1934.

Water from the dam is conveyed to Loch Treig through 3 miles (4.8 km) of tunnel. From there, the waters are conveyed to a power house at Fort William via 15 feet (4.6 metre) diameter pipe 15 miles (24 km) long.

302 Laggan Dam | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/26022506@N08/5801951072/

Laggan ေရကာတာပါ

The dramatic sight of Laggan Dam with the sluices open. The thunderous noise gave a somewhat unsubtle indication of the sheer power of all that water being jettisoned through the dam.

  uklagg4

 

Slideshow ဆလိုဒ္႐ိႈးပါ

Search results for laggan dam

http://www.flickr.com/search/show/?q=laggan+dam&w=26022506%40N08&ss=2

 The dramatic sight of Laggan Dam with the sluices open. The thunderous noise gave a somewhat unsubtle indication of the sheer power of all that water being jettisoned through the dam.

 uklagg5

 Slideshow ဆလိုဒ္႐ိႈးပါ

Search results for laggan dam

http://www.flickr.com/search/show/?q=laggan+dam&w=60846704%40N00&ss=2

Laggan Dam is a dam located on the River Spean south west of Loch Laggan in the Scottish Highlands. The dam is 700 feet (213 metres) long and rises 170 feet (52 metres) above its foundations. The structure was built by Balfour Beatty for the British Aluminium Company and construction was finished in 1934.

Water from the dam is conveyed to Loch Treig through 3 miles (4.8 km) of tunnel. From there, the waters are conveyed to a power house at Fort William via 15 feet (4.6 metre) diameter pipe 15 miles (24 km) long.

 uklagg6

 Slideshow ဆလိုဒ္႐ိႈးပါ

Search results for laggan dam

http://www.flickr.com/search/show/?q=laggan+dam&w=10259636%40N05&ss=2

ukdamlaggan

 Laggan ေရကာတာပါ

Laggan Dam | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/rcahms/5484113288/

uklagg7

Flickr: Search RCAHMS’ photostream

http://www.flickr.com/search/?w=24880758@N02&q=laggan%20dam

================

Glencorse ေရကာတာဆည္ပါ

 

၁၈၂၃ ကဆိုလို႕ ၁၈၉ ႏွစ္ေတာင္ၾကာပါျပီ

 

ukwiglenc

 

glencorse reservoir – Google Search

Glencorse Reservoir – Wikipedia, the free encyclopedia

Glencorse Reservoir is a reservoir in Midlothian, Scotland, UK, two miles west of Glencorse, in the Pentland Hills.

It is retained by an earth dam, and it was built between 1820 and 1824 by James Jardine to provide water for the mills of Auchendinny, Milton Bridge and Glencorse, and to supply drinking water to the citizens of Edinburgh. The reservoir is the property of Scottish Water.

The reservoir is not the primary source of drinking water for Edinburgh, but instead provides a top-up supply when the principal supply from the Megget Reservoir and Talla Reservoir are low. Glencorse also has inlet points from both of these reservoirs.

 ukglen2

 Panoramio – Photo of Glencorse Reservoir, Pentland Hills,

http://www.panoramio.com/photo/2727241

ukglen3

Fly Fishing on Glencorse Reservoir:: OS grid NT2263 :: Geograph Britain and Ireland – photograph every grid square!

http://www.geograph.org.uk/photo/45823

ukglen3a

Flickr: Search Dougie Williams’ photostream

http://www.flickr.com/search/?w=53307567@N08&q=glencorse

  ukglen4

Glencorse Reservoir 3 | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/dougiew/5133600326/

 Slideshow ဆလိုဒ္႐ိႈးပါ

 

Search results for glencorse

http://www.flickr.com/search/show/?q=glencorse&w=53307567%40N08&ss=2

ukglen5

Glencorse Reservoir, Pentland Hills 06/01/08 | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/fallenidol/2171917991/

Glencorse Reservoir, Pentland Hills 06/01/08

A walk across the Pentland Hills from Flotterstone to Balerno via the Glencorse Reservoir. Don’t be fooled by the blue sky…it was bloody freezing people.

Slideshow ဆလိုဒ္႐ိႈးပါ

 glen7

Search results for glencorse

http://www.flickr.com/search/show/?q=glencorse&w=89972043%40N00&ss=2

  glen8

Glencorse Reservoir | Flickr – Photo Sharing!

Glencorse Reservoir

==================

 

Swellandsေရကာတာဆည္

 

၁၈၂၄ ကဆိုလို႕ ၁၈၈ ႏွစ္ေတာင္ၾကာပါျပီ 

swes1

Google Image Result for http://s0.geograph.org.uk/geophotos/02/10/53/2105350_ee0cee58.jpg

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://s0.geograph.org.uk/geophotos/02/10/53/2105350_ee0cee58.jpg&imgrefurl=http://www.geograph.org.uk/photo/2105350&h=480&w=640&sz=104&tbnid=6JjlHV3–p6r5M:&tbnh=88&tbnw=117&prev=/search%3Fq%3Dswellands%2Breservoir%2Bimages%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=swellands+reservoir+images&usg=__43SNLakUAFAOxdKGG_jvpJMsbHo=&docid=R8OXVSrumgBheM&itg=1&hl=en&sa=X&ei=Of_ZUJnFHsetigLVuoC4AQ&sqi=2&ved=0CEcQ9QEwBw&dur=758

 swels2

The dam of Swellands Reservoir, Marsden:: OS grid SE0308 :: Geograph Britain and Ireland – photograph every grid square!

http://www.geograph.org.uk/photo/2103742

The dam of Swellands Reservoir, Marsden
In 1810 this reservoir was being constructed for the Huddersfield Canal Company when at 1am on 29th November the dam burst and the peaty water swept down Butterley Clough with great force. A cottage at Bank Bottom was destroyed and the five occupants killed, and the wife of the miller at Horsfall’s Mill was swept out of her bed and down the River Colne, to be found drowned six miles downstream. (From the information board at
Black Moss Reservoir)

================

Killington ေရကာတာဆည္

၁၈၂၆ ကဆိုလို႕ ၁၈၆ ႏွစ္ေတာင္ၾကာပါျပီ 

kires5

File:Killington Reservoir – geograph.org.uk – 374145.jpg – Wikimedia Commons

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Killington_Reservoir_-_geograph.org.uk_-_374145.jpg

kires1

Panoramio – Photo of Killington Reservoir

http://www.panoramio.com/photo/56244759

 kires2

Sunset on Killington Reservoir 19/365 | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/fragglerocks/5373843168/

 kires3

Killington Lake

http://www.geolocation.ws/v/P/34076348/killington-lake/en

kires4

Killington Reservoir. The reservoir was completed in 1819, although it has been enlarged several tim…

http://www.geolocation.ws/v/W/File%3AKillington%20Reservoir%20-%20geograph.org.uk%20-%2093788.jpg/-/en

===================

Rivington ေရကာတာဆည္

၁၈၅၆ ကဆိုလို႕ ၁၅၆ ႏွစ္ေတာင္ၾကာပါျပီ 

rivin1

Lower Rivington Reservoir | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/markhsal/940818621/in/photostream/

 rivin2

Lower Rivington Reservoir:: OS grid SD6214 :: Geograph Britain and Ireland – photograph every grid square!

http://www.geograph.org.uk/photo/303734

 rivin3

Another Reservoir | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/markhsal/940870015/in/set-72157601080741524

==================

 

 

Belmontေရကာတာဆည္

၁၈၂၆ ကဆိုလို႕ ၁၈၆ ႏွစ္ေတာင္ၾကာပါျပီ 

belmont1

 

The Belmont Reservoir on Vimeo

http://vimeo.com/12136975

belm2

Belmont – Reservoir | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/eefa/2412359659/in/photostream/

belm3

Belmont Reservoir | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/markhsal/940951357/

belm4

 

Belmont & ‘Blue Lagoon’ | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/24429795@N04/3510851076/

Belmont is a village in Lancashire, England. It is close to Winter Hill and the village is situated between the towns of Bolton and Darwen.The reservoir in Belmont is called Ward’s Reservoir. It is known locally as the Blue Lagoon

Damn! I Wish I’d Taken That!!!

belm5

Waterfall at Blue Lagoon, Belmont | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/24429795@N04/3386490275/

  Belmont is the other side of Winter Hill, in Lancashire. It has a reservoir which supplies Bolton. This is Wards reservoir, but is known locally as the Blue Lagoon.

Another excellent capture, lovely colours, water just right.

belm6

 Belmont Reservoir | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/markhsal/940876219/

Slideshow ဆလိုဒ္႐ိႈးပါ

Search results for belmont reservoir

http://www.flickr.com/search/show/?q=belmont+reservoir&w=48167453%40N00&ss=2

===========

  

 

၁၉၃၄ မွ ၁၉၄၇ ထိ ကာလအတြင္း ေဆာက္လုပ္တဲ့ယူေက ေရကာတာနဲ႕ ဆည္ၾကီးမ်ား ဇယား

(သက္တမ္း ၆၅ ႏွစ္ မွ ၇၈ ႏွစ္အထိရွိၾကကာ၊
သက္တမ္းတေလွ်ာက္လုံးယူေကကိုအက်ိဳးျပဳခဲ့ျပီး၊

ဆက္လက္ျပီးေတာ့လဲအက်ိဳးျပဳအုံးမွာပါ)

 

 

Royd Moor                       n/s      1934

Broomhead                       n/s      1934

Altnaheglish                    n/s      1934

Glenkiln                        n/s      1934

Goeple (upper)                  n/s      1934

Gorple(lower)                   n/s      1934

Afton                           n/s      1935

Clatteringshaws                 n/s      1935

Burnhope                        n/s      1935

Tongland                        n/s      1935

Scar House                      n/s      1936

Laggan                          n/s      1936

Deugh                           n/s      1936

Earlstown                       n/s      1937

Carsfad                         n/s      1937

Fernilee                        n/s      1938

Winterhope                      n/s      1938

Watergrove                      n/s      1938

Talybont                        n/s      1939

Abberton                        n/s      1938

Aled Isaf                       n/s      1939

1940

Blaen-y-Cwm                     n/s      1940

Eyebrook                        n/s      1940

Muirhead                        n/s      1942

Nutscale                        n/s      1942

Spey                            n/s      1944

Fernworthy                      n/s      1942

Auchengaich                     n/s      1945

Ladybower                       n/s      1945

Cringle                         n/s      1945

King George VI                  n/s      1947

St Saviours                     n/s      1947

=============================

 

၁၉၄၇အထိယူေကက ေရကာတာနဲ႕ဆည္ၾကီးေတြဟာ
စုစုေပါင္း၂၉၁လုံးရွိေၾကာင္းကိုေတြ႕ရတာ၊
———–


ယူေကက ၎ထက္သံုးဆၾကီးတဲ့အိန္ဒိယကို
ႏွစ္၂၀၀ေလာက္အုပ္ခ်ဳပ္ျပီးေတာ့လဲ
၁၉၄၇ခုႏွစ္မွာလြတ္လပ္ေရးျပန္ေပးတဲ့အခါ
ေရကာတာနဲ႕ဆည္ၾကီးလုံးေရ ၃၀၀ ေလာက္ဘဲအပ္ေတာ့
အိန္ဒိယကမေက်နပ္ၾကေၾကာင္းကိုေရွ႕ပိုင္းတြင္
ေဖာ္ျပျပီးပါျပီ၊

  ———
ေကာက္ႏွုတ္ခ်က္

အိန္ဒိယ ေရကာတာ ဆည္မ်ား – INDIAN DAMS AND RESERVOIRS

 

“…..လြတ္လပ္ေရး ရစဥ္ခါက ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ မွာ ေရကာတာ အရြယ္ၾကီး လုံးေရ က ၃၀၀ သာရွိျပီး၊

၂၀၀၀ ခုႏွစ္ၾကေတာ့ ၄၀၀၀ ေက်ာ္ ျဖစ္ လာတာ၊ ထက္ဝက္ ေက်ာ္ က ၁၉၇၁ နဲ႕ ၁၉၈၉ အၾကား ကေဆာက္တည္တာ၊

(တနည္းဆိုေသာ္၊  ႏွစ္ ၂၀၀ ေလာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့  နယ္ခ်ဲ႕အင္ဂလိပ္ က သိပ္လုပ္မေပး ပါ၊ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးတာ၊)

ကမ္ဘာ့ေရကာတာ ဦးေရ အမ်ားဆုံး ေဆာက္လုပ္တဲ့ေနရာမွာ

ယူအက္စ္ နဲ႕တ႐ုပ္ႏိုင္ငံ တို႕ျပီး ရင္၊အိန္ဒိယ က တတိယ အဆင့္ လိုက္ တာ၊….”

====================================

====================================

UKယူေကေျမငလ်င္အေၾကာင္း

 

ေနာ္ေဝလိုဘဲ၊ယူေကငလ်င္ေတြက
ၾကီးမားတာေတြမရွိခဲ့လို႕
၎အတြက္စိုးရိမ္စရာေတြ
အေတာ္သက္သာပါေၾကာင္း၊

(ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကထဲကယေန႕ထိပါဘဲ)     breqt1

=========

ရာဇဝင္တြင္ခဲ့ေသာယူေကငလ်င္ေတြ

(ၾကီးမားတာေတြမရွိခဲ့ေၾကာင္း၊)

(ရစ္တာ ၇ ေအာက္ဆိုရင္မၾကီးပါ)

http://www.quakes.bgs.ac.uk/earthquakes/UKhistoric/index.html

Historic British Earthquakes

In a low seismicity country like the UK, even moderate earthquakes are rare. To get an accurate picture of how often the larger events occur, we need to extend our window of observation back in history. This means examining all available historical records for reports of ground shaking and determining if this could have been due to an earthquake. Earthquake location and magnitude are estimated from the intensity of the shaking at different locations. The following list is a extract of the M5+ earthquakes, given by Musson (1994), A Catalogue of British Earthquakes, British Geological Survey, Technical Report WL/94/04.

=========================

အေရးပါတဲ့ယူေကငလ်င္ေတြ

(ရစ္တာ ၅.၄ နဲ႕ေအာက္ျဖစ္ၾကျပီးအေရးသိပ္ပါပံုမရပါ  )

ရစ္တာ ၇ ေအာက္ဆိုရင္မၾကီးပါ

breq2

Significant British Earthquakes

http://www.quakes.bgs.ac.uk/earthquakes/UKsignificant/index.html

breq1aa

Earthquakes in the British Isles

http://www.quakes.bgs.ac.uk/earthquakes/UKseismic.html

Where?

Most earthquakes occur on the western side of the British mainland. Earthquakes are almost completely absent from eastern Scotland and north east England. Similarly, Ireland is almost completely free of earthquakes.

The Biggest

The largest known British earthquake occurred near the Dogger Bank in 1931, with a magnitude of 6.1. The most damaging UK earthquake was in the Colchester area in 1884. Some 1200 buildings needed repairs, chimneys collapsed and walls were cracked.

Why?

Although Britain is far from any plate boundaries we are still being squeezed by motion of the Earth’s tectonic plates. Northern Britain is also still being uplifted due to the melting of the ice sheets that covered many parts of Britain thousands of years ago. This deformation results in occasional earthquakes.

==========

 

ေအာက္ပါလင့္ခကိုအရင္ႏွိပ္ျပီးဝင္ပါ

ေပၚလာတဲ့ေျမပံုရဲ့ေအာက္နားကႏွစ္ေတြအနက္

ကိုယ္လိုရာႏွစ္ကိုေရာက္ေအာင္မွ်ားေခါင္းကိုေရႊ႕ကစားပါ၊  

breqt1

၁၉၇၀မွာမွ်ားရပ္ထားရင္၊အထက္ပါပံုရလာမယ္၊

ျပီးေတာ့ယူေကအလယ္ပိုင္းကအနီလုံးၾကီးကို

ႏွိပ္ရင္

“၉/၈/၁၉၇၀ ေန႕ကေျမေအာက္၂၀.၉ကီလိုမီတာ

မွာရစ္တာ ၄.၁ ငလ်င္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း”

မွတ္တမ္းတခုေပၚလာလိမ့္မယ္၊

breqt2

၁၉၇၀ နဲ႕ ၂၀၁၀အနားမွာ မွ်ားေတြရပ္ထားရင္၊အထက္ပါပံုရလာမယ္၊

ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ မွာလႈပ္ခဲ့တဲ့ငလ်င္ေျမပံုေပၚလာျပီး

ယူေကနဲ႕ေနာ္ေဝကမ္းေျခရပ္မ်ားကငလ်င္ေတြ(အနီလုံးေတြ)

ေတြ႕ပါမယ္

breqt3

၂၀၁၀ နဲ႕ ၂၀၁၁အနားမွာ မွ်ားေတြရပ္ထားရင္၊အထက္ပါပံုရလာမယ္၊

မၾကာခင္ႏွစ္ကျဖစ္လို႕ဒီပံုထဲကအလုံးၾကီးရဲ့မွတ္တမ္း

တခုစီကိုဆက္လက္ျပီးဖြင့္ၾကည့္မယ္

breqt4

ယူေကအလယ္ပိုင္းအနီလုံးၾကီးကိုႏွိပ္ရင္အေပၚကပံု

အတိုင္းရစ္တာ ၃.၅ မွတ္တမ္းတခုေပၚလာတာ၊

(သိထားတဲ့အတိုင္းငလ်င္က မ ၾကီးပါ)

breqt5

ေနာ္ေဝအလယ္ပိုင္းအနီလုံးၾကီးကိုႏွိပ္ရင္အေပၚကပံု

အတိုင္းရစ္တာ ၃.၄ မွတ္တမ္းတခုေပၚလာတာ၊

(သိထားတဲ့အတိုင္းငလ်င္က မ ၾကီးပါ)

breqt6

Earthquake Timeline

http://mapapps2.bgs.ac.uk/earthquakes/home.html

Denmarkဒိန္မတ္အနားကအနီလုံးကိုႏွိပ္ရင္အေပၚကပံု

အတိုင္းရစ္တာ ၄.၈ မွတ္တမ္းတခုေပၚလာတာ၊

(သိထားတဲ့အတိုင္းငလ်င္က မ ၾကီးပါ)

About Kyaemon

Kyae Mon has written 715 post in this Website..

Likes to post news and educational items.

   Send article as PDF