ည(၇)နာရီဆုိလွ်င္ ၿမ၀တီရုပ္ၿမင္သံၾကားက တီဗြီ၏ဇာတ္လမ္းတြဲမ်ား ၿပသတတ္သည္။ထိုသို႕ဇာတ္လမ္းတြဲမ်ား ၿပသေနသည့္အခ်ိန္ တစ္နည္းအားၿဖင့္ ဇာတ္ရွိန္ေကာငး္ေနသည့္အခ်ိန္ ဆိုလွ်င္ အၿမဲလုိလုိၾကားၿဖတ္၀င္လာတတ္သည့္ ေၾကာ္ၿငာမ်ား ကုိမလိုလားေသာ ကၽြန္မသည္ သည္တစ္ခါတြင္ေတာ့ ေၾကာ္ၿငာတစ္ခုကို မ်က္ေစ့မမွိတ္တမ္း အစအဆုံးၾကည့္မိသြားရပါသည္။ ထိုေၾကာ္ၿငာကား ‘က” ခ်ည္းမ်ားႏွင့္ေရးစပ္သီကုံးထားသည့္ ‘ကာကာ” ေကာ္ဖီေၾကာ္ၿငာပင္ ၿဖစ္သည္။

တခ်ဳိ႕ေသာေၾကာ္ၿငာမ်ားသည္ တီဗီြတြင္ ၿပသသြား၍သာ ေၾကာ္ၿငာဟုသိရွိလုိက္ရၿခင္းၿဖစ္သည္။ မည္သည့္ေၾကာ္ၿငာအမ်ဳိးအစားမွန္းမသိရေလာက္ေအာင္ၿဖစ္ရသည္။ တခ်ဳိ႕ေၾကာ္ၿငာမ်ားမွာလည္း ကုန္ပစၥည္း၏ အရည္အေသြးကုိဦးစားမေပးဘဲ နာမည္ၾကီး မငး္သား၊မင္းသမီးမ်ား၏ အုိက္တင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုသာဦးစားေပးေသာေၾကာ္ၿငာမ်ား

ကုိလညး္ ေတြ႕ရၿပန္သည္။

ယခု ‘ကာကာ” ေကာ္ဖီေၾကာ္ၿငာေလးကိုႏွစ္ၿခိဳက္သြားရၿခင္းသည္ကား ေတးေရးဆရာ၏ပညာတန္ခိုးမ်ားေၾကာင့္ပင္ ၿဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ေၾကာ္ၿငာ၏ေခါင္းစီးစာတန္းတြင္ ဤေၾကာ္ၿငာတြင္ “က” မ်ားသာပါသည္ ဟူေသာ စာတန္းကိုေရးသားထားသည္။ တယ္ဟုတ္ပါလား။ ကၽြန္မတို႕ငယ္ငယ္တုန္းကရြတ္ခဲ့သည့္ “မ” ႏွင့္ “သ” ခ်ည္းတုိ႕သာပါ၀င္သည့္ စာေၾကာင္းေလးမ်ားကိုေၿပးၿမင္မိသည္။ “မင္းမိန္းမ..ေမၿမတ္မြန္၊ေမၿမိဳ႕မွာ..မိုးမိမယ္၊ၿမန္ၿမန္ေမာင္း” ႏွင့္ “ေသေသာသူသည္..သုႆန္သို႕..သက္သက္သာသာ..သြားေသသင့္သည္” ဟူေသာ စာေၾကာင္းတုိ႕ပင္ၿဖစ္သည္။ ယခုတစ္ခါ “က” မ်ားႏွင့္သာစပ္ဆုိထားသည့္ တီဗီြေၾကာ္ၿငာဟုဆိုရာ ကၽြန္မအေတာ္စိတ္၀င္စားသြားသည္။ အစ စာေၾကာငး္ၿဖစ္ေသာ “ကာကာေကာ္ေကာ္.. ေကာင္းေကာင္းကုိ.. ေကာင္းေကာင္းၾကီး ကိုၾကိဳက္” ကုိ ေရွးဦးစြာ စဥ္းစားၾကည့္မိသည္။ “ကာကာ” ဟုေခၚသည့္ ေကာ္ဖီအေကာငး္စားကို အေတာ္ေလးၾကိဳက္သည္ ဟုဗန္းစကားႏွင့္ဆိုထားၿခင္းၿဖစ္သည္။ ဒုတိယစာသားၿဖစ္သည့္ “ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္.. ေက်ာ္ေက်ာ္ၾကားၾကား.. ကာကာကုိကေကာင္း ေကာင္းကြာ” ဟုဆုိရာတြင္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားလွသည့္ “ကာကာ” ေကာ္ဖီ က သိပ္ေကာင္းပါသည္ ပင္ၿဖစ္သည္။တတိယစာသားၿဖစ္ ေသာ “ကုိကုိ..ေက်ာ္ေက်ာ္..ၾကဴၾကဴ..ၾကီးၾကီး..

ကာကာၾကိဳက္ၾက..ၾကီးၾကီး” တြင္ လူမ်ားၿဖစ္ၾကေသာ ကုိကုိ၊ေက်ာ္ေက်ာ္၊ၾကဴၾကဴ ႏွင့္ ၾကီးၾကီး တုိ႕ကပါ ‘ကာကာ’ ေကာ္ဖီကုိ အလြန္ပင္ၾကိဳက္ရပါသည္ ဟုေရးစပ္ထား ၿခင္းကလညး္ေပၚလြင္လွသည္။ ေနာက္စာသားတစ္ေၾကာင္းကလညး္ “ကုိကုိက..ေက်ာ္ေက်ာ္ေၾကာင့္..ကာကာၾကီးကုိၾကိဳက္၊ၾကဴၾကဴက ၾကီးၾကီးေၾကာင့္..ကာကာ

ေကာင္းေကာင္းၾကိဳက္” တြင္ ကုိကုိၿဖစ္ေသာေကာင္ေလးက ေက်ာ္ေက်ာ္ေၾကာင့္၊ ၾကဴၾကဴၿဖစ္ေသာေကာင္မေလးကလညး္ ၾကီးၾကီး

(သူမၾကီးေတာ္)ေၾကာင့္ ကာကာေကာ္ဖီ ကုိၾကိဳက္ပါသည္ ဟုေရးထားသည့္ စာေၾကာင္းကလညး္ အဓိပၸါယ္ၿပည့္စုံလွသည္။ထုိ႕ၿပင္ “ကုိၾကီးကၾကိတ္ၾကိတ္ၾကိဳက္၊ ကာကာကုိကုန္ကုန္ၾကိဳက္ကုိၾကိဳက္” ဟုေရးသားထားသည္မွာကား ‘ကာကာ‘ေကာ္ဖီကုိ ကုိၾကီးက ပါ တိတ္တခိုးၾကိဳက္ရေသာေၾကာင့္ အမွန္ေၿပာရလွ်င္ လူအကုန္လုံးၾကိဳက္ရေသာ ေကာ္ဖီပင္ၿဖစ္ပါေတာ့သည္ဟု အၿပီးသတ္ ေရးသား ထားသည္မွာ ေၾကာ္ၿငာတစ္ခုလုံးကိုပိုမိုေကာငး္သြားေအာင္ မီးေမာင္းထုိးၿပေနၿခင္းပင္ၿဖစ္ေတာ့သည္။

ကၽြန္မတုိ႕ငယ္ငယ္ကရြတ္ခဲ့ၾကသည့္ “မ” ႏွင့္ “သ” ခ်ည္းသာစပ္ထားသည့္ စာလုံးမ်ားသည္ (၁၅) လံုးသာသာ ပင္ ရွိသည္။ ယခု “က” ခ်ည္းမ်ားသာ ႏွင့္ အဓိပၸါယ္ရွိရွိေၾကာ္ၿငာတစ္ခု၏ ေတးသြားၿဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးထားသည္မွာကား ေတးေရးဆရာ၏ ပညာသားပါေသာ လက္ရာမြန္ေၾကာင့္ပင္ ၿဖစ္သည္။ မည္သည့္ေတးဆရာ၊မည္သူရိုက္ကူးသည့္ ေၾကာ္ၿငာမွန္းမသိေသာ္ၿငားလညး္ ေတးေရးဆရာ၏ အံ့မခန္းစာသားမ်ားေၾကာင့္ အစအဆုံးကၽြန္မၾကည့္ရႈလုိက္ရေတာ့သည္။ စာဖတ္သူမ်ားလညး္ကၽြန္မေၿပာသည္ ဟုတ္မဟုတ္ ညဘက္ေၾကာ္ၿငာလာခ်ိန္ စိုင္းစိုင္းခမ္းလႈိင္၊ခ်မ္းခ်မ္း၊ေဒၚ၀ါ၀ါေအာင္ ႏွင့္ ဇင္မ်ဳိးတုိ႕ပါ၀င္ သရုပ္ေဆာင္ထားၾကသည့္ “ကာကာ” ေကာ္ဖီေၾကာ္ၿငာေလးကို ၾကည့္ၿဖစ္သြားေအာင္ အခုလုိစာသားေလးႏွင့္ တကြေရးေပးလုိက္ပါေတာ့သည္။

ကာကာေကာ္ေကာ္ေကာင္းေကာင္းကုိ xx ေကာင္းေကာင္းၾကီးကိုၾကိဳက္ xx

                 ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္ xx ေက်ာ္ေက်ာ္ၾကားၾကား xx ကာကာကုိကေကာင္းေကာင္းကြာxx

ကုိကုိ xx ေက်ာ္ေက်ာ္..xx ၾကဴၾကဴ xx ၾကီးၾကီး xx ကာကာၾကိဳက္ၾက.xx ၾကီးၾကီး      

                 ကုိကုိက xx ေက်ာ္ေက်ာ္ေၾကာင့္ xx ကာကာၾကီးကုိၾကိဳက္၊ ၾကဴၾကဴကၾကီးၾကီးေၾကာင့္ xx  ကာကာေကာင္းေကာင္းၾကိဳက္

                 ကုိၾကီးကၾကိတ္ၾကိတ္ၾကိဳက္ xx ကာကာကုိကုန္ကုန္ၾကိဳက္ကုိၾကိဳက္xx

(၂၀.၁၂.၁၂)

Shar Thet Man

About Shar Thet Man

Shar Thet Man has written 389 post in this Website..

   Send article as PDF