Open Course Ware

(သို႔မဟုတ္)

အင္တာနက္ေပၚက ပညာဒါန

Open Course Ware ဆိုတာဘာလဲ။

‘အိုးပင္းကို႔စ္၀ဲ’ ဆိုသည္မွာ ကမာၻအရပ္ရပ္ရွိ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ သင္ၾကားလ်က္ရွိေသာ သင္တန္းမ်ားကို အင္တာနက္မွတဆင့္ အခမဲ့ ျဖန္႔ျဖဴးေပးေသာေနရာ ျဖစ္သည္။ ဤေဆာင္းပါးကို ေရးသားခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၀ မွ တကၠသိုလ္ ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္တို႔က ကမာၻအရပ္ရပ္ရွိ ျပည္သူတို႔အား အဆင့္ျမင့္ ပညာရပ္မ်ား ေ၀မွ်ေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ပညာဒါနျပဳလ်က္ရွိသည္။

ဘယ္တကၠသိုလ္ေတြပါလဲ။

ပညာဒါနျပဳရာတြင္ ပါ၀င္ေသာ စာရႈသူတို႔ႏွင့္ ရင္းႏွီးၿပီးျဖစ္မည့္ တကၠသိုလ္ အခ်ိဳ႕မွာ –

ဘယ္လိုသင္ၾကားေပးတာလဲ။

ပညာဒါနျပဳရာတြင္ ပါ၀င္ေသာ တကၠသိုလ္မ်ားက ၄င္းတို႔၏ တကၠသိုလ္မ်ား၌ အခေၾကးေငြယူကာ သင္ၾကားေနေသာ ဘာသာရပ္မ်ားထဲမွ အနည္းဆံုး ၁၀ ခုကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး အင္တာနက္ေပၚတြင္ တင္ေပးထားရသည္။ ထိုသို႔တင္ရာတြင္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း၊ မွတ္စု၊ ရည္ညႊန္းစာအုပ္ ႏွင့္ စာတမ္းမ်ား စာရင္း၊ ပါ၀ါပြိဳင့္ဆလိုဒ္မ်ား၊ ဆရာမ်ား၏ တိုက္ရိုက္ပို႔ခ်ခ်က္ အသံ ႏွင့္ ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ား စသည္တို႔ ပါ၀င္သည္။ မည္သူမဆို ထို သင္-ေထာက္-ကူ ဖိုင္မ်ားကို အခမဲ့ ရယူသံုးစြဲ၍ မိမိဖာသာ ေလ့လာရမည္ျဖစ္သည္။

မွတ္ပံုတင္ စာရင္းသြင္းရန္ လိုအပ္ပါသလား။

လံုး၀မလိုအပ္ပါ။ မည္သူမဆို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

ဘယ္လိုဘာသာရပ္မ်ား ပါ၀င္ပါသလဲ။

စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ စက္မႈ၊ ကြန္ျပဴတာ၊ က်န္းမာေရး စသျဖင့္ အမ်ိဳးအစား စံုလင္စြာပါရွိသည္။ တကၠသိုလ္မ်ားက မိမိတို႔ ကြ်မ္းက်င္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားကို တင္ထားေပးတတ္သည္။ စာကိုး စာရင္းပါ ၀က္ဆိုဒ္ လင့္မ်ားမွတဆင့္ သြားေရာက္ ေလ့လာ ရွာေဖြႏိုင္သည္။

အင္တာနက္ လိုအပ္ပါသလား

လိုအပ္ပါသည္။ အသံ ႏွင့္ ဗီဒီယို ဖိုင္မ်ားကို တိုက္ရိုက္ ဖြင့္ရန္အတြက္မူ အင္တာနက္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရန္ လိုအပ္သည္။ သို႔ရာတြင္ မွတ္စုမ်ား၊ ပါ၀ါပြိဳင့္ ဆလိုဒ္မ်ား၊ အသံ ႏွင့္ ဗီဒီယို ဖိုင္မ်ားကို ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ထားပါက အင္တာနက္ မရွိေသာ္လည္း ကြန္ျပဴတာတြင္ ဖြင့္ၿပီး ေလ့လာႏိုင္သည္။

ဘာေၾကာင့္ အလကားေပးတာလဲ။

မက္ဆာခ်ဴးဆက္ စက္မႈတကၠသိုလ္က စတင္ကာ ‘မည္သူမဆို အဆင့္ျမင့္ပညာ သင္ၾကားႏိုင္ခြင့္ ရရွိေရး’ ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းနဲ႔ ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ တျခား တကၠသိုလ္ေတြလည္း ပါ၀င္လာၿပီး ဒီစီမံခ်က္ကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြပါ ေပၚလာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆက္လက္ၿပီး ပညာဒါန ေပးေနႏိုင္တာပါ။ သင္လည္း အလွဴေငြ ထည့္၀င္ခ်င္ရင္ ထည့္၀င္လို႔ ရပါတယ္။

အလကားေပးတာဆိုေတာ့ အရည္အေသြး ေကာင္းပါ့မလား။

စာေရးသူ၏ ကိုယ္ေတြ႔အရ ဆိုလွ်င္ အခေၾကးေငြယူ သင္ေပးေသာ သင္တန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း၊ ဆလိုဒ္၊ မွတ္စုမ်ား အတိုင္း ‘အိုးပင္းကို႔စ္၀ဲ’ တြင္ တင္ေပးထားေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ အခ်ိဳ႕တကၠသိုလ္မ်ား (ဥပမာ – ကာလီဖိုးနီးယား တကၠသိုလ္ – ဘာကေလ) တြင္ အခေၾကးေငြယူ သင္ေပးေသာ သင္တန္း လက္ခ်ာမ်ားကို ဗီဒီယို ရိုက္ကာ တင္ေပးထားသျဖင့္ အတန္းထဲတြင္ သြားကာ တက္ေနရသကဲ့သို႔ပင္ ရွိသည္။

ဒါဆို ဘာလို႔ ေက်ာင္းလခေပး တက္ေနေတာ့မလဲ။

အင္မတန္ ေမးသင့္တဲ့ ေမးခြန္းပါ။ ေက်ာင္းလခေပး တက္တာနဲ႔ ကြာျခားတာေလးေတြေတာ့ ရွိပါတယ္။ ေက်ာင္းလခေပး တက္ရင္ မရွင္းလင္းသည္မ်ား ရွိပါက ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို တိုက္ရိုက္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။ ‘အိုပင္းကို႔စ္၀ဲ’ မွာေတာ့ ဘယ္သူကမွ လာၿပီး ရွင္းျပေနမွာ မဟုတ္ပါ။ မိမိဖာသာ နားလည္ေအာင္ ဖတ္ရႈေလ့လာရပါမယ္။ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ဆိုပါေတာ့။

ေနာက္တစ္ခ်က္ ကြာျခားတာက ‘အိုပင္းကို႔စ္၀ဲ’ မွာ ေလ့လာၿပီးသြားလို႔ ဆိုၿပီး အဆိုပါ တကၠသိုလ္ကို ဘြဲ႔၊ ေအာင္လက္မွတ္ေပးဖို႔ သြားေတာင္းလို႔ မရပါ။ ဥပမာ – မိမိက အမ္အိုင္တီက ဘာသာရပ္တစ္ခုကို ‘အိုပင္းကို႔စ္၀ဲ’ မွာေလ့လာၿပီးသြားတာနဲ႔ မိမိကို အမ္အိုင္တီက အသိအမွတ္ျပဳလိုက္ၿပီ လို႔ သြားေျပာလို႔ မရပါ။

အသိအမွတ္ျပဳလည္း မခံရ၊ ဘြဲ႔လည္း မရ၊ ေအာင္လက္မွတ္လည္း မရဆိုေတာ့ ဘာလို႔ ေလ့လာေနမလဲ။

ဒါလည္း ျဖစ္တာပါပဲ။ ဘာမွ မေလ့လာပဲ ေအးေအးေဆးေဆး ႏွပ္ေနလည္း ဘယ္သူက ဘာေျပာမွာလိုက္လို႔။ သုိ႔ေသာ္ … အသိအမွတ္ျပဳ မခံရေပမယ့္ ပညာရပ္ ဆိုင္ရာ ဗဟုသုတ တိုးတက္ပါတယ္။ မိမိရဲ႕ ပညာဗဟုသုတ တိုးတက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးစားလိုစိတ္ရွိသူေတြ၊ ႏိုင္ငံျခားထြက္ ပညာသင္ဖို႔ရာ အခက္အခဲ ရွိေနသူေတြ အတြက္ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရး အလွမ္းမေ၀းေၾကာင္း လက္တို႔လုိက္ရျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရွိသူေတြ အေနနဲ႔ ‘အိုပင္းကို႔စ္၀ဲ’ ကတဆင့္ ေလ့လာရာမွာ ဘာအခက္အခဲေတြ ရွိႏိုင္သလဲ။

အဂၤလိပ္စာ၊ ကြန္ျပဴတာ၊ အင္တာနက္ အသံုးျပဳတတ္ဖို႔ နဲ႔ အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းျမင့္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အဲဒါေတြထက္ အေရးႀကီးတာက အခ်ိန္မွန္ ေလ့လာသြားဖို႔ပါ။ ကိုယ့္ကို ဘယ္သူကမွ ႀကီးၾကပ္ေနတာ မဟုတ္လို႔ ေပါ့ေပါ့ေလွ်ာ့ေလွ်ာ့နဲ႔ ေလ့လာခ်င္တဲ့ အခ်ိန္ ေလ့လာ၊ ပစ္ထားခ်င္တဲ့ အခ်ိန္ ပစ္ထားလိုက္ဆိုရင္ေတာ့ သိပ္မထူးပါ။ ေနာက္ထပ္ ရွိႏိုင္တဲ့ အခက္အခဲ တစ္ခုက ရည္ညႊန္းစာအုပ္၊ စာတမ္းမ်ား ရရွိႏိုင္ေရးပါ။ ဒါကေတာ့ ဘာသာရပ္ေပၚမူတည္ၿပီး ျမန္မာျပည္က စာၾကည့္တိုက္ေတြမွာ ျဖစ္ျဖစ္ အင္တာနက္မွာ ျဖစ္ျဖစ္ ရွာေဖြ ရႏိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခား တကၠသိုလ္ေတြမွာ တက္ေရာက္ေနတဲ့ အသိမိတ္ေဆြေတြရွိရင္ သူတို႔ကတဆင့္လည္း ရွာေဖြႏိုင္ပါတယ္။

မူပိုင္ခြင့္ကို ဘယ္လို သတ္မွတ္ထားပါသလဲ။

အင္တာနက္ေပၚ တင္ေပးထားေသာ ‘အိုးပင္းကို႔စ္၀ဲ’ ဆိုင္ရာ ဖိုင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မူပိုင္ခြင့္ကို တကၠသိုလ္ တစ္ခုခ်င္းစီက ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားသည္။ အနိမ့္ဆံုး ေအာက္ထစ္အားျဖင့္ ထိုဖိုင္မ်ားကို အခမဲ့ ျပန္လည္ ျဖန္႔ျဖဴးခြင့္ရွိသည္။ ထိုသုိ႔ ျဖန္႔ျဖဴးရာတြင္ မူရင္းဖိုင္ကို မည္သည့္ေနရာမွ ရရွိသည္ဟု အတိအက် ေဖာ္ျပရန္လိုအပ္သည္။ နဂို မူလဖိုင္မ်ားကို ျပင္ဆင္ခြင့္မရွိ။ အခ်ိဳ႕ တကၠသိုလ္မ်ားကမူ ျပင္ဆင္ခြင့္ ေပးသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိ ျပင္ဆင္ၿပီးေသာ ဖိုင္မ်ားကို ဆက္လက္၍ အခမဲ့ ျဖန္႔ျဖဴးေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

အာေရာဂ်ံ ပရမံ လာဘံ
တကၠသိုလ္ လွမြန္

စာကိုး။
http://www.ocwconsortium.org
http://en.wikipedia.org/wiki/OpenCourseWare
http://en.wikipedia.org/wiki/MIT_OpenCourseWareAbout Yin Nyine Nway

Yin Nyine Nway has written 358 post in this Website..

I m web developer