ဘုန္းႀကီးပါေစ က်န္းမာျပီး သက္ရွည္ပါေစ

 

လူႀကီးသူမေတြကို သြားေရာက္ကန္ေတာ့ေသာအခါ ေပးေလ့ရိွႀကတဲ့ ဆုေလးတစ္ခုက “ ဘုန္းႀကီးပါေစ သက္ရွည္ပါေစ ´´ လို႕ ႀကားဖူးႀကမွာပါ။ ယခုေခတ္သစ္မွာ အေနအထိုင္ အသြားအလာ အဓိက အစား အေသာက္ ပံုစံေတြေျပာင္းလာႀကတယ္၊ ျပဳျပင္စီမံထားတဲ့အစာေတြ အလြယ္တကူစားေသာက္လို႕ရတဲ့ အသင့္ စားရယ္ဒီမိတ္ေတြ စီပြားေရးဆန္စြာ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ မသန္႕တဲ့ဆီေတြ ဒါေတြေႀကာင့္ ဘုန္းႀကီးရံု သက္ရွည္ရံုနဲ႔ ဆုေတာင္းျပည့္ဖို႕ထက္ ဘုန္းႀကီးပါေစ သက္ရွည္ပါေစ ဆိုတဲ့ဆုေပးတဲ့ေနရာမွာ “ ဘုန္းႀကီးပါေစ က်န္းမာျပီး သက္ရွည္ပါေစ ´´လို႕ က်န္းမာေစဖို႕ပါ ဆုေတာင္းေပးရ လိမ့္မယ္လို႕ ေတြးမိပါတယ္။

ဆရာ၀န္တစ္ခ်ိဳ႕နဲ႔ စကားေျပာေဆြေႏြးမႈ႕အရရယ္ ဖတ္ဖူးတဲ့စာေပေတြအရရယ္ သက္ရွည္က်န္းမာဖို႕အတြက္ အဓိကက်တဲ့ အခ်က္ သံုးခ်က္ရိွပါတယ္။

၁။ မ်ိဳးဗီဇ

၂။ အစားအေသာက္

၃။ အေနအထိုင္ပံုစံ

 

၁။ မ်ိဳးဗီဇ

လူမွာအမ်ိဳး ႀကက္မွာအရိုး ဆိုတဲ့စကားရပ္ကို က်န္းမာေရးရႈ႕ေထာင့္အရ ေရးရရင္ တစ္ခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္ေတြဟာ မ်ိဳးရိုး လိုက္ျပီး ျဖစ္ေလ့ရိွပါတယ္၊ ဥပမာ မ်က္လံုး ဆံပင္ အသားအေရာင္ စသည္တို႔မွာေတြ႕ရႏိုင္သလို မ်ိဳးရိုးလိုက္ျပီ ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္မႈ႔ေတြလည္း ရိွတတ္ပါတယ္ ႏွလံုးေရာဂါျဖင့္ အဘိုးက ကြယ္လြန္ခဲ့ျပီး မိမိမွာႏွလံုးေရာဂါ ရိွလာ တာမ်ိဳး၊ မိဘေတြမွာ ဆီခ်ိဳရိွျပီး မိမိလည္း ဆီခ်ိဳျဖစ္လာတာမ်ိဳး ဒါေတြဟာ သတိမထားမိတဲ့ မ်ိဳးဗီဇ ႏွီးႏြယ္မႈ႔ ေတြပါဘဲ။ ထို႕ေဘကာင့္ အသက္အရြယ္ ၅၀ ေလာက္ရိွလာရင္ ေဆးစစ္ေဆးမႈ႕ တတ္ႏိုင္လွ်င္ျပဳလုပ္ေပးသင့္ ပါတယ္၊ အဲဒီေတာ့ မ်ိဳးဗီဇ အေႀကာင္းေလး ဗဟုသုတအျဖစ္ ေျပာရရင္ မ်ိဳးဗီဇ(gene) သည္ မ်ိဳးရိုးဓေလ့ (heerdity) အလိုက္ ဆင္းသက္ပါရိွေသာ ဗီဇျဖစ္သည္ဟု ဆိုရပါမည္။ မ်ိဳးရိုးဆိုတာ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ဆင္းသက္ေသာ မ်ိဳးႏြယ္ျဖစ္ပါတယ္၊ အဲဒါကို အခုေခတ္စားေနတဲ့အေခၚကေတာ့ deoxyribonucleic acid ျဒပ္၊ အတိုေကာက္အေခၚ DNA ဆိုတာပါဘဲ။ ဒါဟာဘာလဲလို႕ဆိုရရင္ လူ႕ခႏၶာ ဖဲြ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈ႔တြင္ ကလာပ္ စည္းသည္ အရင္းခံယူနစ္ျဖစ္ျပီး မ်ိဳးရိုးစဥ္လာမ်ိဳးဗီဇျပ ပစၥည္းျဖစ္ပါသည္။ ေဆးပညာအရ ဥပမာေျပာရရင္ မ်ိဳးဗီဇတြင္ အမ်ိဳးသမီးတြင္ X ခရိုမိုဆုမ္း တစ္ခုတည္းသာပါေသာ အတြဲ၂တဲြဲျဖစ္တည္ျပီး အမ်ိဳးသားတြင္ X ခရိုမုိဆုမ္း ႏွင့္ Y ခရိုမိုဆုမ္း ပါေသာ အတဲြ၂တဲြျဖစ္တည္ကာ သေႏၶတည္မႈ႔တြင္ အမ်ိဳးသမီး X ႏွင့္ အမ်ိဴးသား X ခရိုမိုဆုမ္းေပါင္းမိေသာအခါ မိန္ကေလးေမြးဖြားျပီး၊ အမ်ိဳးသမီး X ႏွင့္ အမ်ိဳးသား Y ခရိုမိုဆုမ္းေပါင္းမိေသာအခါ ေယာက္်ားေလးေမြးဖြားခဲ့ႀကတာပါ။ အဲဒီကထဲက မိဘရဲ႕ မ်ိဳးဗီဇဟာ သားသမီးမွစတင္ရိွခဲ့ႀကတာပါ။ ဒါေႀကာင့္ မ်ိဳးဗီဇသည္လည္း ေရာဂါျဖစ္ျခင္း က်န္းမာျခင္းတြင္ တစ္စိတ္တေဒသ ဆက္ႏြယ္ေႀကာင္း ေလ့လာမႈ႕သုေတသ အရဆိုပါတယ္။ ဒါေႀကာင့္မိမိ မ်ိဳးရိုးတြင္ ျဖစ္တတ္ခဲ့ဘူးေသာ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ အေႀကာင္းအခ်က္မ်ားကို ေလ့လာျပီး မိမိအေနႏွင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈ႔ သင့္ေလ်ာ္စြာေနထိုင္မႈ႔ျပဳသင့္ပါတယ္။

၂။ အစားအေသာက္

သက္ရွည္က်န္းမာဖို႔ ဒုတိရအခ်က္က အစားအေသာက္ ျဖစ္ပါတယ္၊ အစားအေသာက္တြင္ စားသံုးေနက် အစားအစာ၊ အစာဆန္း၊ ေနရာေဒသထြက္ အစားအစာ၊ ကန္႕သတ္တားျမစ္ေသာ အစားအစာ၊ ျပဳျပင္စီမံ ထားေသာအစားအစာ၊ သဘာ၀ အစားအစာ စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွေလ့ရိွပါတယ္၊ ႏိုင္ငံနဲ႔ လူမ်ိဳးကို အေျခခံတဲ့ အစားအစာနဲ႔ စားေသာက္မႈ႔ဓေလ့ေတြလည္း ကြာျခားခဲ့ႀကပါတယ္၊ ဥပမာ ဟိႏၵဴမ်ားသည္ အမဲမစားျခင္း၊ သက္သတ္လြတ္စားျခင္း၊ မူစလင္ဘာသာ၀င္မ်ားမွာ ၀က္သားမစားျခင္း စသည္ကဲ့သို႕ အစဥ္အလာ စားေသာက္မႈ႕ ကဲြျပားခ်က္ေတြလည္းရိွပါတယ္၊ အဲလိုေရွာင္ႀကဥ္ျခင္းနဲ႔ အစကို ေရြးခ်ယ္စားျခင္းေတြကလည္း အသက္ရွည္ အနာမဲ့ေႀကာင္းကို အေထာက္အကူျဖစ္ခဲ့ေႀကာင္း ေလ့လာမႈ႔မွာ ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္၊ တစ္ခ်ိဳ႕ဆရာ၀န္ ေတြဆို အနီေသြးအသားထက္ ျဖဴေလ်ာ္ေသြးအသားတို႕ကို ခ်င့္ခ်ိန္စားေပးဖို႕ေတာင္ တိုက္တြန္းတတ္ႀက ပါတယ္၊ တစ္ေန႔မည္ကဲ့သို႕ စားေသာက္ေနျခင္းျဖင့္ အစားအစာတြင္ပါရိွသင့္သည္ကိုလည္း အာဟာရဆိုင္ရာ ပညာရွင္ေတြက လမ္းညႊန္ေပးတာလဲ ရိွႀကပါတယ္၊ ဘာသာအရ ဥပုသ္ေစာင့္ျခင္းသည္လည္း သက္ရွည္ က်န္းမာေစမႈ႔တြင္ အေထာက္အပံရိွေႀကာင္း ေလ့လာမႈ႔မွာ ေတြ႕ရပါတယ္၊ သို႕ေသာ္ သတိျပဳရန္အခ်က္က အစာေရွာင္လြန္ျခင္း ဓေလ့ထံုးတမ္းအစာကို အတိုင္းအဆမဲ့ စားျခင္းေတြကျဖင့္ အစာလည္းေဆး မျဖစ္ဘဲ အစာလည္း ေဘးျဖစ္တတ္ပါတယ္။

သာဓကအေနနဲ႔ေျပာရရင္ ပိန္ပိန္ပါးပါး ျဖစ္ခ်င္လြန္းသျဖင့္ မိန္ကေလးမ်ားသည္ တက္ရြယ္မွာပင္ အစားအစာ ေရွာင္လြန္းရာမွ ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ဆင္းေရာဂါ(ခံတြင္းပ်က္ျခင္း) ရလာေစပါတယ္၊ အဲဒါကို anorexia လို႕ေခၚ တဲ့ အစာေရွင္ရာမွ ပိန္က်လာျပီး မစားခ်င္မေသာက္ခ်င္ႏွင့္ ေရာဂါ၀င္လာျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊ ထိုသို႕လြန္ကဲစြာ အစာေရွာင္ျခင္းကတဆင့္ ခံတြင္းပ်က္ျပီး စိတ္လက္မအီသာျဖစ္ကာ ဖ်ားနာျခင္းမွာ ေကာင္းေသာလကၡဏာ ေတာ့မဟုတ္ပါ ဒါဟာ ခႏၶာကိုယ္ဆိုင္ရာ စိတ္ေ၀ဒနာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ထို႔အျပင္ အစာကို မခ်င့္ခ်ိန္ဘဲ အတိုင္းအဆမရိွ စားတတ္ျခင္းအေလ့ကလည္း ေရာဂါကိုဖိတ္ေခၚရာေရာက္ေစ ႏိုင္ပါတယ္၊ အဲလိုစားေသာက္မႈ႔ရဲ႔ေနာက္ဆက္တဲြဆိုးက်ိဳးက အရြယ္ရလာရင္ ၀လာေစျခင္းပါဘဲ၊ ထိုမွတဆင့္ အ၀လြန္ေရာဂါႏွင့္ အျခားေရာဂါေတြျဖစ္တတ္ပါတယ္၊ ဒါေႀကာင့္ အစာကို ခ်င့္ခ်ိန္စားေသာက္ႀကဖို႕ အသား၊ ငါး နဲ႔ အသီးအရြက္ အသီးအႏွံေတြကို မွ်တေအာင္စားတတ္ႀကေစလိုျပီး ႏွေမ်ာစာကို စားေသာက္ျခင္းမဖို႕ အစား အေသာက္ဆိုင္ရာ သုေတသီေတြကဆိုပါတယ္။

၃။ အေနအထိုင္ပံုစံ

ေနထိုင္မႈ႔ပံုစံ စရိုက္အေျခအေနေပၚမူတည္ျပီးေတာ့လည္း သက္ရွည္က်န္းမာျခင္းကို ျဖစ္ေစပါတယ္၊ ခ်မ္းသာမွ အသက္ရွည္ က်န္းမာႏိုင္ျခင္းမဟုတ္ပါ ခ်မ္းသာေနလို႕ ထိပ္တန္းဆရာ၀န္ေတြ ေဆးရံုေတြ အေကာင္းဆံုး ေဆး၀ါးေတြ မွီ၀ဲလို႕ အသက္ရွည္ႏိုင္ဖြယ္ရိွေပသည့္ က်န္းမာစြာေနရဖို႔အတြက္ေတာ့ အျပည့္အ၀ အာမခံလို႕မရ ႏိုင္ပါ၊ အထက္တြင္ေရးခဲ့သလို မ်ိုဳးဗီဇ အရဘဲျဖစ္ျဖစ္ အစားအေသာက္မဆင္ခ်င္ခဲ့ရင္ဘဲျဖစ္ျဖစ္ အဲလိုဆိုရင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အတိုက္အခံရန္သူဲဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ဒါေႀကာင့္ မိမိခ်မ္းသာ ေငြေႀကးရိွေပသည္ ျဖစ္လာလွ်င္ ေငြကုန္ခံကာကုသမည္ဆိုျပီး ေနခ်င္ စားခ်င္ သလိုေနျခင္းထက္ က်န္းမာေအာင္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျပဳျပင္ ေနျခင္းက ပိုလို႕သင့္ေလွ်ာ္ပါတယ္၊ အေအးပိုင္းေဒသတြင္ ေရာက္ရိွေနထိုင္ေသာအခါ ေႏြးေထြးေသာအ၀တ္ အစားမ်ိဳး၊ ပူအိုက္ေသာေဒသတြင္ ေရာက္ရိွေသာအခါ ေခၽြးစိုမႈ႔ေႀကာင့္အေအးျပန္မပတ္ရေအာင္ ေလ၀င္ ေလထြက္ေကာင္းေသာ ပြေသာ ခ်ည္ထည္လိုမ်ိဳးေအးသည့္ အ၀တ္အစားမ်ိဳး စသည္ျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ စီမံ၀တ္တတ္ဖို႕လိုပါတယ္၊ ေက်းဌက္ေတြရဲ႔ ေနထိုင္မႈ႔ကို ေလ့လာအတုယူေနႀကသင့္တယ္လို႕လည္း ေရွးဆရာ မ်ားကဆိုေလ့ရိွပါတယ္၊ ဥပမာ ေအးသည့္ရာသီတြင္ ေဆာင္းခိုဌက္မ်ား တြင္းေအာင္းသည့္ပံုစံ၊ မိုင္ေထာင္ခ်ီ ေ၀းေသာ အေအးေဒသမွ အုပ္စုလိုက္ပ်ံကာ ေႏြးေသာေဒသသို႔ လာေရာက္အသိုက္ဖဲြ႔ေနတတ္ႀကပံုစံ၊ မိုးရြာ ေနစဥ္ အစုလိုက္ပူးကပ္ထပ္၍ မိုးခိုမႈ႔ပံုစံ၊ ဒါေတြဟာ သဘာ၀ကေပးသည့္ အသိတရားနဲ႔ေနထိုင္မႈ႔ ပံုစံကိုျပတာ ဘဲျဖစ္ျပီး ထိုသို႕ သင့္သင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ က်င့္ႀကံေနထိုင္ျခင္းသည္လည္း က်န္းမာ သက္ရွည္ျခင္းရလာဒ္ကို ရရိွေစႏိုင္သည္ျဖစ္ပါသည္။

သို႕ပါ၍ ဘုန္းႀကီးပါေစ က်န္းမာျပီး သက္ရွည္ပါေစ ဆုေတာင္းေပးတာေလး ျပည့္ေစဖို႕အတြက္၁။ မ်ိဳးဗီဇ

၂။ အစားအေသာက္ ၃။ အေနအထိုင္ပံုစံ တို႕ကို ဗဟုသုတအျဖစ္ မွ်ေ၀ေရးေပးလိုက္ပါတယ္။

 

၂၀၁၃ မွာ ရြာသူရြာသားအေပါင္းႏွင့္ စာဖတ္ပရိတ္သတ္ႀကီး ဘုန္းႀကီးပါေစ က်န္းမာျပီး သက္ရွည္ပါေစ လို႕။

 

ဖတ္ရႈ႕သူအေပါင္းေက်းဇူးပါ။

ခင္ခ။

ခင္ခ

About ခင္ခ

ခင္ ခ has written 458 post in this Website..