သခ်ၤာကိန္းမွာ တန္ဖုိးအစစ္မွန္ဆုံး ျပပါဆုိရင္ သုညတလုံးထဲ ရွိတယ္။ သူ႕ကုိ ပုိေကာင္းေအာင္ လုိတုိးပုိေလွ်ာ့ လုပ္လုိက္ရင္ မူလတန္ဖုိး ပ်က္ပါျပီ။ အေပါင္းအႏႈတ္ ဘယ္ေလာက္ လုပ္ႏုိင္မလဲ အဆုံးအစမဲ႕ပါ။ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေတြးေတာၾကံဆရင္း ကိန္းျပည့္ ကိန္းရွင္ ကိန္းေသ အပိုင္းကိန္း စတာေတြေပၚလာတယ္။ သုညအရည္အခ်င္းမွ ေဝးရာေသြဖီပါတယ္။ လူျပိန္းလုိဆုိ “မ်ားေလေကာင္းေလ” ျဖစ္ေပမဲ႕ “ရေလလုိေလ အုိတေစၦ သဂ်ီးပက္လက္ ငရဲမွတ္” ဆုိတဲ႕ အေတြးအေခၚ ရႈေဒါင့္မွ ဆုိရင္ေတာ့ လြဲပါျပီ။ လႈပ္ေလျမႈပ္ေလ ရႊံ႕ႏြံေတာထဲ နစ္ေနသူ ဥပမာ အတုိင္းျဖစ္ပါတယ္။ နဂုိထဲက ရွိမေနရင္ ရွာသူသာ ပင္ပန္းေၾကာင္း လက္ခံေပမဲ႕ လက္ေတြ႕အသိ ရွာေဖြရင္း မူရင္းတန္ဖုိး တကယ္မဟုတ္ျခင္းကေန ျပဳလုပ္ျခင္း တန္ဖုိးအတု အဟုတ္ထင္ျခင္းမ်ား ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။

ျပဳလုပ္ဖန္တီးျခင္း ေဝါဟာရ သိပ္အေရးၾကီးပါတယ္။ ကာယကံ၊ ဝစီကံေျမာက္ အမႈေတြသာမက စိတ္ကေန တရပ္စပ္ တခုခု စြဲေနတာလည္း တငါငါ ျပဳလုပ္ေနျခင္းပါပဲ။ ကမ္းကုန္ေအာင္ေျပာရင္ ဘာမွမေတြးဘဲေနျခင္း ကုိယ္၌သည္ပင္ ျပဳလုပ္ျခင္းမည္တယ္။ မေတြးဘူး၊ စိတ္မပ်ံ႕လြင့္ရဘူး တငါငါနဲ႕ ဆုပ္ကုိင္ တည္ေနေစလုိ႕ပါ။ သမာဓိေခၚတဲ႕ အာရုံတခုခုအေပၚ စိတ္တည္ေနေတာ့ ကိေလသာ ပူေလာင္မႈ ဆင္းရဲျခင္းကေန ေခတၱယာယီ ေအးျငိမ္းတယ္။ သိပ္တည္လြန္းသြားရင္ စိတ္တန္ခုိး ၾကီးျမင့္လာေပမဲ႕ ပညာ မပါတဲ႕အခါ အဟုတ္ထင္သြားျပီး မူရင္းတန္ဖုိး သုညပ်က္ပါတယ္။ သမာဓိလြန္ရင္ ျဖစ္ပ်က္ပိတ္တယ္ဆုိတာ အဲဒီ သေဘာျဖစ္ပါမယ္။

သာသနာပ ကာလေတြမွာလည္း ျပဳလုပ္ဖန္တီးျခင္း ရပ္စဲဖုိ႕ နည္းမ်ဳိးစုံနဲ႕ ၾကဳိးပမ္းၾကတယ္၊ အထင္ရွားဆုံးက ေတာထြက္ ရေသ႕ရဟန္း ျပဳတာပါ။ မသိခင္ ျပဳလုပ္ခဲ႕တဲ႕ အရာေတြကုိ စြန္႕ခြာေပမဲ႕ အမ်ားဆုံး လုပ္ႏုိင္ခဲရင္ သမထ ေလာကီဈာန္သာ ေအာင္ျမင္တယ္၊ အဆက္မျပတ္ ျပဳလုပ္ျခင္း သံသရာစက္ဝန္း က်ဳိးပ်က္မသြားဘူး။ ဘာလုိ႕လဲ….. အတၱဆုိတာ တငါငါနဲ႕ အတည္ယူ ဆုပ္ကုိင္ထားျခင္းအသိ မရလုိ႕ပါ။ မသိေတာ့ ကာယအမႈကုိ အတည္ယူတယ္၊ ေဝဒနာကုိ အတည္ယူတယ္၊ စိတ္ကုိအတည္ယူတယ္။ အဟုတ္ထင္ရင္ တကယ္ရွိလာတာမုိ႕ တခုခု အစျပဳလုိက္တာနဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဥပမာ – သုညဆုိတာ တန္ဖုိးမဲ႕ျခင္း ဆုိေပမဲ႕  ကိန္းဂဏန္း အစြဲျပဳတဲ႕အခါ အေပါင္း အႏႈတ္ အပုိင္းကိန္း စတာေတြ ရွိလာျပီး အင္ဖင္န္နတီေခၚတဲ႕ စၾတာဝဠာ အနားသတ္မဲ႕ကိန္းအထိ ေရာက္သြားတယ္။

အနတၱ ဓမၼသေဘာကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚ သိလုိ႕ရတဲ႕ အာရုံမ်ားေၾကာင့္ ရုပ္ဝါဒီဆုိရင္ နားလည္မႈလြဲတယ္။ မရွိျခင္း၊ အတည္ဆုပ္ကုိင္ မရျခင္းဆုိတာ တန္ဖုိးအစစ္မဟုတ္၊ အတုအေယာင္ျဖစ္ျခင္း သေဘာသက္သက္ပါ။ လက္ေတြ႕ သိျမင္ေနတာေတြက ဘာေတြလဲလုိ႕ေမးရင္ အရွိယူလုိ႕ ရွိလာတယ္၊ ျပဳလုပ္ျခင္း အဟုတ္ထင္လုိ႕ တကယ္ျဖစ္လာတာပါ။ အသားကုိထိၾကည့္၊ သိမႈခံစားခ်က္ ေသခ်ာေပါက္ရွိတယ္၊ သို႕ေသာ္ အေၾကာင္းခံက မူလဘာမွ မဟုတ္ျခင္းကုိ အတည္ယူလုိက္လုိ႕ တခုခုအျဖစ္ ရွိလာတာပါ။ ေနာက္တခု ထပ္အတည္ယူေတာ့ ေနာက္တမ်ဳိး ရွိျပန္တယ္။ ဒါနဲ႕ပဲ သတၱဝါအနႏ ၱကံအနႏ ၱျဖစ္လာရတယ္။ အရင္ သိပၸံပညာ မရွိဘူးဗ်ာ၊ ဒီေတာ့ လွ်ပ္စစ္ မရွိဘူး။ သူ႕ကုိ အရွိလုပ္ေတာ့ တီထြင္မႈေတြ ေပၚလာတယ္။ ကြန္ျပဴတာ မရွိဘူး၊ သူ႕ကုိ အရွိလုပ္ေတာ့ ရွိတယ္၊ အင္တာနက္ ျဖစ္လာတယ္၊ အုိင္ပက္ဒ္ အုိင္ဖုန္း မဆုံးႏုိင္ ေပၚလာတယ္။ ဆုံးပါအုံးမလား…။

တခ်ဳိ႕လည္း ျပဳလုပ္မႈေတြ ရွိေနလုိ႕ ဒီေန႕ကမာၻ လူဦးေရ ခံသာတာ၊ ႏုိ႕မုိ႕ရင္ ငတ္ေသျပီ ေစာဒကတက္တယ္။ ေၾကာင္းက်ဳိးဆက္စပ္ နားလည္ပုံ လြဲေနတယ္။ လုပ္လုိ႕ရွိလာတာပါ၊ မလုပ္ရင္ ရွိမလာဘူး။ ကိေလသာဆုိတာ နဂုိထဲက ရွိေနတာလုိ႕ လက္ခံထားရင္ အဟုတ္ထင္ေတာ့ တကယ္ရွိျခင္း ေထာင္ေခ်ာက္ မိပါတယ္။ စိတ္လုိပဲ သူ႕ကုိအရွိ သတ္မွတ္ရင္ ေတြးေတာၾကံဆျခင္း အေကာင္းထင္တယ္။ ကုိယ္လက္အဂၤါလုိေပါ့ဗ်ာ၊ ေျခလက္ကို အဟုတ္ထင္ေတာ့ သုံးေတာ့တာေပါ့။ သြားလာေနထုိင္ရုံနဲ႕ ျပီးသလားဆုိရင္ မျပီးတာေသခ်ာပါတယ္။ ဒါနဲ႕ပဲ လူဦးေရသန္းေထာင္ခ်ီ ပြားလာတာ ဖုိမဆက္ဆံေရး သဘာဝကေန ျဖစ္လာသလား၊ အတြင္းအျပင္ လႈံ႕ေဆာ္မႈ ျပဳလုပ္မႈမ်ားေၾကာင့္လားဆုိတာ ေတြ႕ႏုိင္တယ္။

အေနာက္ႏိုင္ငံေတြမွာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြ လိင္ဆက္ဆံမႈကုိ သဘာဝတရားအျဖစ္ လက္ခံအားေပးတယ္။ အရြယ္ေရာက္လာလုိ႕ အတူေန ရည္းစားမရွိရင္ စိတ္ေရာဂါရွင္ သတ္မွတ္တယ္။ ကက္သလစ္၊ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းၾကီး သီလရွင္ေတြဆုိ ေဂါက္ေနသလုိပဲ။ ဒီေတာ့ ကာမအာရုံစည္းစိမ္ကုိ စိတ္တုိင္းရွိ သုံးေဆာင္ၾကတယ္။ အဲမွာတင္ ျပီးလားဆုိေတာ့ မျပီးဘူး၊ ကနဦး သတ္မွတ္ခ်က္ ၁၈ႏွစ္ကေန ၁၇ႏွစ္လည္း သိပ္မကြာပါဘူးကြာ၊ ေနာက္ေတာ့ ၁၆ႏွစ္.. တဆင့္ျပီးတဆင့္ ျဖစ္လာလုိက္တာ အခုဆုိရင္ ၁၂ႏွစ္ ၁၃ႏွစ္အရြယ္အထိ ေရာက္လာျပီ။ ေနာက္ဆုိ ဒန္႕ကၽြဲပင္ ပုခက္လႊဲတဲ႕ေခတ္ ေသခ်ာေပါက္ ေရာက္ပါမယ္။ စိတ္နဲ႕ရုပ္ အျပန္အလွန္ သက္ေရာက္မႈ ရွိေနလုိ႕ပါ။ ဒီလုိေျပာလုိ႕ အျပစ္တင္တာ မဟုတ္ဘဲ အဟုတ္ထင္ျခင္း ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားကုိ ေဝဖန္သမႈျပဳျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေၾကာင္းက်ဳိးသေဘာကို ရိပ္စားမိေစရန္ပါ။

ေစာင့္ထိန္းျခင္းကို လက္မခံႏုိင္တာ အရွိအျဖစ္ လက္ခံထားလုိ႕ စြန္႕လႊတ္ရေကာင္းမွန္း မသိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိန္းခ်ဳပ္သူမ်ား ကုိယ္၌က အရွိလုပ္ ေစာင့္ၾကပ္ေနျပန္ေတာ့ သာလုိ႕ခက္ရတယ္။ မီးလုိေပါ့ေနာ္၊ အက်ဳိးျပဳ မျပဳ သုံးသူအေပၚ မူတည္တယ္ အရွိလုပ္ေနမွေတာ့ ပုိေကာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္သူနဲ႕၊ မေကာင္းဆုိျပီး အရွိယူတဲ႕သူနဲ႕ သုညတဓာတ္ကေန ထရီလ်ံ ဇီလ်ံမုိင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဝးကြာသြားတယ္။ အရာရာကုိ စိတ္ကေန ဖန္ဆင္းျပဳလုပ္ ေစခိုင္းတာ၊ သူ႕ကို အရွိယူရင္ က်န္တာအားလုံးရွိတယ္။ ျဖစ္ပ်က္ကုိ အတည္ယူရင္ ျဖစ္ပ်က္ တကယ္ရွိတယ္၊ အနိစၥ အရွိယူရင္ မျမဲျခင္း တကယ္ျဖစ္တယ္။ ျဖစ္လုိက္ပ်က္လုိက္နဲ႕ သံသရာလည္ပါတယ္။ စိတ္ကုိအသိသုိ႕ ေျပာင္းႏုိင္မွ ညဏ္ပညာေခၚတယ္။

ညဏ္ဆုိတာ တနည္းအားျဖင္ ့အသိအစစ္ကိုေျပာတာ။ စိတ္သည္ မတည္ျငိမ္ဘူး၊ အျမဲေျပာင္းေနတယ္ သခၤါရ၊ ညဏ္အသိၾကေတာ့ တည္သြားျပီ၊ ဘယ္အေျခအေန ေရာက္ေရာက္ အေျပာင္းအလဲ မရွိဘူး။ ဒါနားမလည္ရင္ ဆင္ျခင္တဲ႕ စိတ္ကုိယ္၌ အတည္ယူထားလုိ႕ အရွိႏွစ္ခုစကြဲျပဳျပီး ဆတုိးကိန္း ျဖစ္တတ္တယ္။ ေပါင္းျခင္းထက္ သာဆုိးတဲ႕ မိစာၦအယူ လြဲတတ္တယ္။ စိတ္နဲ႕ေဝဖန္ ျပဳေနရာကေန အသိ(ညဏ္)နဲ႕ ျပဳျခင္းသုိ႕ ေျပာင္းႏုိင္စြမ္းမွ ပညာေျမာက္တယ္။ ကိုယ့္ကုိယ္ကုိလူလုိ႕ သတိေပးရသလား၊ ေလးဖက္ေထာက္ သြားမိသလား တေရးႏုိးထလဲ လူဆုိတဲ႕အသိ မေျပာင္းဘူး။

မူရင္းသုညတန္ဖုိး လက္မခံႏုိင္သ၍ ျပဳလုပ္ဖန္တီးေနမႈမ်ား ျဖစ္ေနပါအုံးမယ္။ လုပ္ေကာင္းတယ္ ထင္တာကိုး။ မုိးကုပ္စက္ဝန္း အဆုံးသတ္ ရွိတယ္အထင္နဲ႕ ေလ်ာက္ေနသူအဖုိ႕ ပင္ပန္းရမွန္း မသိဘူး။ ဆက္မေလ်ာက္ပဲ အနားယူသူမ်ား ၾကျပန္ေတာ့လဲ ခဏတျဖဳတ္ သက္သာရာရတယ္၊ ကုိယ္႕ေနရာေလး ပ်က္ယြင္းသြားတဲ႕အခါ လမ္းျပန္ေလ်ာက္ရတယ္။ ရွိျခင္း မရွိျခင္း တည္ျခင္း မတည္ျခင္း တခုခု သတ္မွတ္ထားသ၍ ျပဳလုပ္ျခင္း ရွိေန၊ အက်ဳိးဆက္ ျဖစ္ပါအုံးမယ္။ ပညတ္ထင္သမွ် ပရမတ္စာလုံး ရွိေနျပီး ပရမတ္ စြဲသ၍ ပညတ္မလြတ္ေသးဘူး။ သုညနဲ႕ ၀.၀၀၀၀၀၁ အၾကားကုိပဲ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၾကည့္ပါ။ ျပဳလုပ္သ၍ မဆုံးႏုိင္ဆုိတာ ေတြ႕ရလိမ့္မယ္။ သုည အတည္ယူရင္ ဒႆမကိန္းရွိတယ္ သုညဒႆမေပါင္းမ်ားစြာလည္း ရွိလာရတယ္။ အဲလုိ အတည္ယူထားျပီး တဆယ္ေရာက္ရင္ လမ္းဆုံးျပီ တြက္ထားလုိ႕ တစ္ကေန ႏွစ္မေျပာနဲ႕ ဒသမ ကိန္းတခုေတာင္ ေရာက္ပါ့မလား။ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္၊ ဝိပႆနာညဏ္စဥ္မ်ားလည္း အရွိသတ္မွတ္တဲ႕အခါ ရထားျပီးရင္ေတာင္ ေနာက္တခုဆက္ဖုိ႕ အေတာ္ခက္ပါမယ္။ မရွိသုညကုိ တခုခု သတ္မွတ္လုိက္ျခင္း ေနာက္ဆက္တြဲ ရလဒ္မ်ားပါပဲ…။

သုညအရွိယူမိသူ ရသာ တဏွာေက်းကၽြန္ ဦးေၾကာင္ၾကီး

သုညအရွိယူမိသူ ရသာ တဏွာေက်းကၽြန္ ဦးေၾကာင္ၾကီး – ခရက္ဒစ္တူ အီးဒုံး

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 648 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး