ကုိယ္တုိင္တတ္တာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး  တျခား blog က ကူးယူထားတာပါ……ဟိဟိ 

ကိုရီးယားဘာသာတြင္ အေၿခခံဗ်ည္း (၁၄)လံုးနဲ ့ပြားဗ်ည္း(၅)လံုး။ စုစုေပါင္းဗ်ည္း (၁၉) လံုးရွိပါတယ္။

အဲဒီဗ်ည္းေတြကေတာ့ …

ㄱ , ㄴ , ㄷ , ㄹ , ㅁ , ㅂ , ㅅ , ㅇ , ㅈ , ㅊ , ㅋ , ㅌ , ㅍ, ㅎ ,
ga , na , da , ra , ma , ba , sa , aa , ja , cha , kha , hta , fa , ha ,
(ဂ) (န) (ဒ) (ရ) (မ) (ဘ) (စ) (အ) (ဂ်) (ခ်) (ခ) (ထ) (ဖ) (ဟ)
ဒါကေတာ့အေၿခခံဗ်ည္း (၁၄)လံုးပါ။ (အသံုးမ်ားပါတယ္)

ㄲ ㄸ ㅃ ㅆ ㅉ
ka ta pa sa kya
(က) (တ) (ပ) (ဆ) (က်)
ဒါကေတာ့ပြားဗ်ည္း (၅) လံုးပါ။ (အသံုးနည္းပါတယ္)

ၿပီးေတာ့ ထပ္သိသင့္တာက ဗ်ည္းနဲ ့တြဲရမည့္သရမ်ား…


အေၿခခံသရ (၁၀) လံုးရွိပါတယ္။အဲဒါေတြကေတာ့…

ㅏ ㅑ ㅓ ㅕ ㅗ ㅛ ㅜ ㅠ ㅡ ㅣ
(အာ) (ရာ) (ေအာ) (ေရာ) (အို) (ယို) (အူ) (ယူ) (အု) (အီ)

ပြားသရ (၄)လံုးရွိပါတယ္.အဲဒါေတြကေတာ့…

ㅐ ㅒ ㅔ ㅖ
(အဲ) (ရဲ) (အယ္) (ယယ္)

ဗ်ည္းနဲ ့သရဟာ ဘာသာစကားတစ္ခုရဲ ့အဓိကအက်ဆံုးအၿခခံမို ့အရင္ဆံုးေရးတာပါ။


ဒါေလးေတြသိၿပီဆိုရင္ေတာ့ဗ်ည္းနဲ ့သရကို ေပါင္းၿပီးဖတ္ၾကည့္ၾကတာေပါ့ဗ်ာ..

ㅂ ဆိုတဲ့ ဗ်ည္းေလးက … ဘ …. ဆိုတဲ့အသံေလးထြက္ပါတယ္။


ㅏ ဆိုတဲ့ သရေလးက… အာ … လို႔အသံထြက္တယ္တဲ့..


ဒါဆို အဲဒီဗ်ည္းေလးနဲ႔သရေလးကိုေပါင္းၿပီး အသံထြက္ၾကည့္ရေအာင္…


ㅂㅏ ….. ဘ + အာ …. ဘာ….လို႔ထြက္ပါတယ္


ㅂေလးကို တျခားသရတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ㅗ (အို) ဆိုတာေလးနဲ႔ေပါင္းၿပီးအသံထြက္လိုက္မယ္ဆိုရင္

ㅂㅗ …… ဘ + အို ….. ဘို ……. လို႔ထြက္ပါတယ္..

ဘာနဲ့ဘို ကိုေပါင္းေတာ့바보 ဘာဘိုေပါ့ —အဓိပါယ္ကေတာ့ crazy တဲ့


ㅇ …. အ လို႔ အသံထြက္တဲ့ဗ်ည္းတစ္ခုပါ ….. အဲဒီဗ်ည္းေလးကို ㅗ အို လို႔အသံထြက္တဲ့

သရေလးနဲ႔ေပါင္းမယ္


ㅇㅗ …. 오 (ေပါင္းေရးလိုက္တာပါ)…… အ + အို ….. အို လို႔အသံထြက္ပါတယ္

ㅃ …. ပ လို႔ အသံထြက္တဲ့ဗ်ည္းပါ… ㅏ..အာ..ဆိုတဲ့သရေလးနဲ႔ေပါင္းပါမယ္

ㅃ ㅏ …….. 빠 ……. ပ + အာ ….. ပါ / ပါး …….. လို႔အသံထြက္ပါတယ္

.. အို …… နဲ႔ …ပါး ေလးကိုေပါင္းဖတ္လိုက္မယ္ဆိုရင္. ဆိုတဲ့ … အိုပါး

ဆိုတဲ့အေခၚအေ၀ၚေလးျဖစ္လာပါတယ္။ အစ္ကိုၾကီးေပါ့ဗ်ာ

ဘာသာစကားတစ္ခုကို အေရးေရာအဖက္ပါစာေတြ ့ေလ့လာဖို ့ဆိုတာအရမ္းကိုက်ယ္ၿပန့္လြန္းပါတယ္

ၿပီးေတာ့ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္းေလ့လာေနဆဲမို ့ အေၿခခံက်က်ေ၀မွ်ဖို

့ဆိုတာထင္သေလာက္မလြယ္ပါဘူး။

ေလ့လာသူေတြလဲအစမွာတင္ စိတ္ပ်က္သြားနိုင္ပါတယ္။အဲဒါေၾကာင့္ လိုအပ္သေလာက္ေလးေတြကိုပဲ

အဆင့္ေက်ာ္ၿပီး ေ၀မွ်သြားပါ့မယ္။

နွဳတ္ဆက္စကား

안 녕…………………(အန္ေညာင္း) = hi

안녕하세요……… (အန္ေညာဆဲယို) =မဂၤလာပါ။

안녕하십니까…..(အန္ေညာင္းရွီမနီကာ) =မဂၤလာပါခင္မ်ာ။

안녕하세요! (အန္ေညာင္းဟာဆဲယို) = မဂၤလာပါ။ ယဥ္ေက်းစြာဦးညြတ္နွဳတ္ဆက္ရန္

ကိုရီးယားစာမွာ (ဟ) သည္အသံမဲ့ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ေရးေသာအခါမွာထည့္သံုးၿပီး

ေၿပာတဲ့အခါမွာေတာ့ ေပ်ာက္သြားပါတယ္။ (အန္ေညာဆဲယို) လို ့ေၿပာရမွာပါ။

သူငယ္ခ်င္းခ်င္းေတြ ကုိယ့္ထက္ငယ္တဲ့သူေတြကိုေတာ့ 안녕! (အန္ေညာင္း) လို ့ပဲေၿပာလို ့ရပါတယ္

အထက္လူၾကီး၊သူေဌး၊လူၾကီးမိဘေတြ ကိုေတာ့ 안녕하십니까 (အန္ေညာင္းဟာရွီမနီကာ)

အယဥ္ေက်းဆံုးနွဳတ္ဆက္စကားပါ။ မဂၤလာပါခင္မ်ာ လို ့သက္ေရာက္ပါတယ္။

안녕히가세요 (အန္ေညာင္း(ဟီ)ဂါဆယ္ယို) ။ၿငိမ္းခ်မ္းစြာသြားပါ။ ထြက္ခြာသူကိုေၿပာရန္…

안녕히계세요 (အန္ေညာင္း(ဟီ)ဂယ္ဆယ္ယိ္ု)ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနခဲ့ပါ။က်န္ရစ္သူကိုေၿပာရန္…

안 녕히주무세요 (အန္ေညာင္း(ဟီ)ဂ်ဴမူဆယ္ယို) ေကာင္းေသာညပါ(good night)

မွတ္ခ်က္… 히 (ဟီ) ကအသံေပ်ာ့ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဖ်ာက္ေၿပာလဲရပါတယ္။

——အေခၚေ၀ၚမ်ား——

친척 (ခ်င္း(န)ေခ်ာက့္(ဂ) ) = ေဆြမ်ိဳး

부모 (ဘူမို) =မိဘ

아버지 (အာေဘာဂ်ိ) = အေဖ

아빠 (အာပါး) =ေဖေဖ

어머니 (ေအာေမာနီ) = အေမ (ေအာေမာညီ လို ့လဲေခၚၾကပါတယ္)

어마 (ေအာ့မာ) = ေမေမ

할아버지 (ဟာဒါေဘာဂ်ိ) = အဖိုး (ဟာ(လ္)ရာေဘာဂ်ိ လို ့ေရးပါတယ္)

할머니 (ဟား(လ္)ေမာနီ) = အဖြား (ဟားေမာညီ လို ့လဲေခၚၾကပါတယ္)

남평 (နမ့္(မ)ေဖ်ာင္း) = ခင္ပြန္း
아내 (အာနဲ) =ဇနီး (wife = ၀ိုက္ဖု လို ့လဲေၿပာၾကပါတယ္)

아들 ( အားသူး) = သား (အားဒူးလ္ လို ့ေရးေပမဲ ့ အားသူးလ္လို ့ပဲ ေၿပာၾကပါတယ္)

딸 (သား(လ္)) = သမီး (တားလ္ လို ့ေရးေပမဲ့ သားလ္ လို ့ပဲ ေၿပာၾကပါတယ္)

형 (ဟေရာင္းင္ ) = အစ္ကို (အမ်ိဳးသားသံုး)

오빠 (အိုပါး ) = အစ္ကို (အမ်ိဳးသမီးသံုး)

누나 (နူနာ) =အစ္မ (အမ်ိဳးသားသံုး)

언니 (ေအာ(န္) နီး) =အစ္မ (အမ်ိဳးသမီးသံုး)

동생 (ဒုန္(င္)ဆန္းင္) = ညီ ၊ ညီမ

남동생 (နမ္(မ္)ဒုန္င္ဆန္းင္) = ညီ ၊ေမာင္။

여 동생 (ေယာ္ဒုန္င္ဆန္းင္) = ညီမ

남자 (နမ့္(မ္) ဂ်ာ ) = အမ်ိဳးသား (အားလံုး)

여 자 (ေယာ္ဂ်ာ) = အမ်ိဳးသမီး (အားလံုး)

아까씨 (အာကားရွိ) = ေကာင္မေလး (မိန္းကေလး)

친구 (ခ်င္းန္ဂု) = သူငယ္ခ်င္း

남자친구 ( နမ့္ (မ္) ဂ်ာ ခ်င္းန္ဂု) = boyfriend (၊ေကာင္ေလး၊ ဘဲ ) =ခ်စ္သူ၊ရည္းစာ၊

여자친구 (ေယာ္ဂ်ာခ်င္းန္ဂု) = girlfriend ( ေကာင္မေလး၊ ေစာ္ ) =ခ်စ္သူ၊ရည္းစာ၊

형재 (ဟေရာင္းင္ဂ်ဲ) = ညီအစ္ကို

자매 (ဂ်ာမဲ) = ညီအစ္မ

오누이 (အိုနူအီ) = ေမာင္နွမ

အေရးၾကီးတာေလးတစ္ခု က်န္ေနခဲ့လို ့ၾကားညွပ္ထည့္ေပးလိုက္တယ္။ သိခ်င္ၾကမွာပါ

ဘာလဲ ဆိုေတာ့…

(사랑해 ) = ဆာဒမ္းငဲ = i love u ( အသံုး၀င္မယ္ထင္ပါတယ္၊)

မွတ္ခ်က္ = အေရးနဲ ့အဖတ္မွာ အသံကြဲတာေလးေတြရွိပါတယ္။ထို ့အတူ စာေတြ ့နဲ ့လက္ေတြ ့

ကြာတာေလးေတြလဲရွိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္သိသေလာက္ေလးေတြပါ။ ေနာက္ထပ္သိတဲ့

အစ္ကိုအစ္မမ်ားလဲ ဒီေနရာေလးမွ ပညာဒါန အၿဖစ္ ၀င္ေရာက္ေ၀မွ်ေပးဖို ့

ခင္မင္ေလးစားစြာ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လဲ ေလ့လာေနဆဲမို ့ခ်ြင္းခ်က္ေလးေတြရွိမွာပါ။

မွားတာရွိခဲ့ရင္၀င္ၿပီး ၿပင္ေပးၾကပါဦးဗ်ာ။ ကြ်န္ေတာ္ ၿမန္မာၿပည္မွာတုန္းကသင္ခဲ့ရတာေတြနဲ ့

ဒီမွာလက္ေတြ ့က်က် ေၿပာတာေတြ ကြာၿခားခ်က္ေတာ္ေတာ္မ်ားပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး တခ်ိဳ ့ စာေတြက

တူေအာင္လိုက္ေၿပာလို ့ရေပမဲ့ ၿမန္မာလိုအသံထြက္ခ်ေရးဖို ့ခက္တာေတြရွိပါတယ္။

ဥပမာ- (ㄹ) ဆိုတဲ့ ဗ်ည္း လိုေပါ့ ။ ၿမန္မာဗ်ည္းမရွိပါဘူး အနီးဆံုးေရးရရင္ (၀ရ) အဲလိုမ်ိဳးေလးေတြပါ။

ေလတက္တဲ့အသံလိုမ်ိဳးေပါ့ ေတာ္ေတာ္ေရးရခက္တာပါ။

အဲဒါေၾကာင့္ ေလ့လာလို ့လြယ္ေတာင္ မရွင္းၿပေတာ့ပဲ အနီးစပ္ဆံုးေလးေတြပဲ ေရးေပးတာပါ။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ။ အားလံုးကိုခင္မင္ေလးစားလွ်က္…

About Yin Nyine Nway

Yin Nyine Nway has written 358 post in this Website..

I m web developer