အထူး ဂုဏ္ယူ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း

တာဝတႎသာ နတ္တို႕ရြာႏွင့္ နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္ လူ႕ဘံုရပ္ကိုပါ ပိုင္စိုးအုပ္ခ်ဳပ္ ေလထေသာ

နာယကဂုဏ္ေျခာက္ပါး၊ မင္းက်င့္တရား ဆယ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေပထေသာ

ေဝဇယႏၱာ၏ အရွင္သခင္၊ သာသနာ့ဒါယကာ

နတ္ျပည္သမၼတ အဂၢမဟာ သေရစည္သူ အဂၢမဟာ သီရိသုဓမၼ ဝဏၰေက်ာ္ထင္ သီရိပ်ံခ်ီ အလကၤာေက်ာ္စြာ ေအာင္ဆန္းသူရိယ ဦးမာဃအား

ယေန႕ က်ေရာက္သည့္ ၆၅ႏွစ္ေျမာက္ လြပ္လပ္ေရးေန႕တြင္ နတ္ျပည္လႊတ္ေတာ္၊ ဘြဲ႕ထူးဂုဏ္ထူးမ်ား ခ်ီးျမင့္ေရးေကာ္မတီမွ ေနမ်ိဳးဗလေက်ာ္သူ ဘြဲ႕ကို ေပးအပ္ခ်ီးျမင့္ေၾကာင္း သိရွိရသျဖင့္

အထူးတလည္ ဂုဏ္ယူ ဝမ္းေျမာက္မိပါေၾကာင္း

ေဝဇယႏၱာမွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္၊ တာဝတႎသာမွ နတ္သားနတ္သမီးမ်ား

 

အထူးတလည္ ေက်းဇူးတင္လႊာ

ယခုကဲ့သို႕ ကၽြန္ေတာ္ နတ္ျပည္သမၼတ အဂၢမဟာ သေရစည္သူ အဂၢမဟာ သီရိသုဓမၼ ဝဏၰေက်ာ္ထင္ သီရိပ်ံခ်ီ အလကၤာေက်ာ္စြာ ေအာင္ဆန္းသူရိယ ဦးမာဃအား ယေန႕ က်ေရာက္သည့္ ၆၅ႏွစ္ေျမာက္ လြပ္လပ္ေရးေန႕တြင္

နတ္ျပည္လႊတ္ေတာ္၊ ဘြဲ႕ထူးဂုဏ္ထူးမ်ား ခ်ီးျမင့္ေရးေကာ္မတီမွ တာဝန္ႏွင့္ဝတၱရားမ်ားကို အထူးတလည္ ထမ္းေဆာင္ေသာေၾကာင့္ နတ္သားနတ္သမီးမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ေပးအပ္သည့္

ေနမ်ိဳးဗလေက်ာ္သူ ဘြဲ႕ကို ထပ္မံ ေပးအပ္ခ်ီးျမင့္ေပးပါသျဖင့္ အထူးတလည္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း

မုဒိတာပြားကာ ဂုဏ္ျပဳစကားမ်ား ဆက္သြယ္ေျပာၾကားၾကပါေသာ ရပ္ေဝးရပ္နီးမွ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ မိတ္ေဆြသဂၤဟမ်ားကိုလည္း ေက်းဇူး အထူးပင္ တင္ရွိပါေၾကာင္း

ေလးစားစြာျဖင့္

နတ္ျပည္သမၼတ အဂၢမဟာ သေရစည္သူ အဂၢမဟာ သီရိသုဓမၼ ေနမ်ိဳးဗလေက်ာ္သူ ဝဏၰေက်ာ္ထင္ သီရိပ်ံခ်ီ အလကၤာေက်ာ္စြာ ေအာင္ဆန္းသူရိယ ဦးမာဃ

(ေခတၱ လူ႕ျပည္)

About Mr. MarGa

Mr. MarGa has written 85 post in this Website..

နတ္ျပည္သမၼတ အဂၢမဟာ သေရစည္သူ အဂၢမဟာ သီရိသုဓမၼ ေနမ်ိဳးဗလေက်ာ္သူ ဝဏၰေက်ာ္ထင္ သီရိပ်ံခ်ီ အလကၤာေက်ာ္စြာ သီဟသူရ ေအာင္ဆန္းသူရိယ ဦးမာဃ CJ # 9292010