ေနကြယ္လွ်င္သာ…
ေနကြယ္လွ်င္သာ…
တြယ္ငင္ရာ တိမ္း ရင္ညွာယိမ္းႏြဲ႕­­
ျပာစိမ္းလဲ့ညိဳ ယိမ္းသြဲ႕လိုလား­­
ဖြဲ႔ဆိုထားလ်က္ ငိုအားထက္သန္
ျမားခ်က္မွန္ႏိုး သက္ပန္စိုးထိတ္
ျပန္ႏိုးစိတ္ပ်က္ ညွိဳးပိတ္ခက္ခ်ည္
မွိတ္လ်က္ရီေဝ ပ်က္မည္ေခြယိုင္­­
သည္ေႏြဆိုင္ၾကံဳေတြမႈိင္ရံုေငး
ျမိဳင္ဂံုေဝးခ်င္ ထံုေမႊးလွ်င္သာ
ေတြးျမင္လာမွား ရင္မွာခါးဆို
နာဖ်ားလိုဆဲ ထားသိုစြဲမက္
ညိဳမဲနက္ေမွာင္ ရဲလ်က္ေၾကာင္ေသြး
ခက္ေပါင္ေတြးဆ ေယာင္ေငးမွသည္
ေဝးရမည္မွန္း တခ်ည္လြမ္းေသာ
သည္ႏြမ္းေတာေျခာက္ ကၽြမ္းေမာေဖ်ာက္ဆိတ္
ေတာေမ်ာက္ဆိတ္ျငိမ္…။ ။
ေတာေမ်ာက္ဆိတ္ျငိမ္..
ေၾကာက္ထိတ္မွိန္ပ် ပိတ္ခ်ိန္ညလယ္
ထိန္ၾကတယ္လား ညၾကယ္မ်ားႏွင့္
ျခယ္သားတင့္ဆန္းငြားစြင့္ပန္းကို
ဝင့္လန္းလိုထင္ လွမ္းၾကိဳျမင္လည္း
ျငိဳျငင္ဆဲမွာ ရင္ထဲသာႏိုး
ခြဲခြာစိုးရိမ္ ခါဆိုးခ်ိန္တန္
ျငိဳးဂိမၼာန္ေမွာင္ လိမ္ဟန္ေဆာင္ထား­­
ကန္ေဘာင္နားဆီ ေယာင္ၾကားျပီလို­­႔
မွားမည္သို႔ေလ သည္ခ်ိဳ႕ေနေရာင္­­
ညိဳ႕ေစေအာင္ယြန္း ေငြေတာင္စြန္းဝယ­­္
ေမာင္လြမ္းမယ္ေမ…။ ။
ေမာင္လြမ္းမယ္ေမ…
ကၽြမ္းဆယ္ေနျဖင့္ ကြယ္ေစလင့္ျငား
ေမခင့္အားေမာင္ ဆင့္ၾကားေယာင္လို႔
နားေထာင္ဖို႔မွာေမွာင္ပ်ိဳ႕လာမွ­­
ညိဳ႕ကာက်ဆင္း သာစြလင္းမွိန္
ညခင္းတိမ္ဖံုး ျပင္းရွိန္ႏံုးလ်
တိမ္ဖံုးလႏွယ္ ျပံဳးစကြယ္ဝွက္
ညလယ္နက္ရိႈင္း တြယ္ယွက္လႈိင္းဆင့္
အက္ျပိဳင္းနင့္ေမာ မိႈင္းရင့္ေတာျမိဳင္
လြင့္ေမ်ာယိုင္ေငး ေမာႏိုင္ေတြးခက္­­
မိႈင္ေဆြးလ်က္သာေထြးဖက္ပါဆို
မ်က္ႏွာညိဳေန ညွာအိုေၾကြရြက္
ျပိဳေစသက္ဆင္း ေနထက္ျပင္းပူ
မ်က္တြင္းဆူေဝ ႏွင္းျမဴေၾကြရြယ္
ပူေစရယ္ထင္ ေနကြယ္လွ်င္သာ…။ ။ ။ ။
ေတာက ကိုရင္
၀၃.၀၁.၂၀၁၃
(ႏွစ္သစ္တြင္ ပထမဆံုးေရးဖြဲ႕ေသာ
အမွတ္တရ ကဗ်ာ…။)
ကာရန္ကို ၄ ၃ ၂ ၁ အျပည့္ယူျပီး
ပတ္ခ်ာလည္ျဖစ္ေအာင္ ေရးထားပါသီ။ ။

About ေတာက ကိုရင္

ေတာက ကိုရင္ has written 40 post in this Website..