““ဆရာမနက္တိုင္း မနက္တိုင္း လမ္း ေလွ်ာက္တယ္မို႔လား”” ““ဟုတ္ကဲ့ ကၽြန္ေတာ္မနက္တိုင္း က်န္းမာေရးအတြက္ လမ္းေလွ်ာက္ပါ တယ္။”” ““ဆရာ့ကို ကၽြန္ေတာ္မနက္တိုင္း ေတြ႕ေတြ႕ေနရလို႔ပါ။ လမ္းေလွ်ာက္ရင္ ကားေတြကို သတိေတာ့ထားပါ ဆရာ ရယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ (၃-၄)ရက္ေလာက္က လွည္းတန္းေစ်းထဲက ကုန္စံုေရာင္းတဲ့လူ ငယ္ေလးတစ္ေယာက္လမ္းေလွ်ာက္ေန တုန္း ကားတစ္စီးက၀င္တိုက္သြားတာ ပြဲ ခ်င္းၿပီးပဲတဲ့ တရားခံကားကိုလည္း မသိ လိုက္ဘူး။ တိုက္တဲ့ကားကေမာင္းေျပး သြားတယ္္လို႔ေတာ့ ေျပာေနၾကတာပဲ ဆရာ””တဲ့။ ““ဟုတ္ကဲ့ ကၽြန္ေတာ္သတိထားပါ့ မယ္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ”” ေန႔စဥ္လမ္းေလွ်ာက္ရင္းေတြ႕ေနက် မ်က္မွန္းတန္းမိသူတစ္ဦးက ေစတနာျဖင့္ေျပာလာျခင္းျဖစ္သည္မွာ ခံစားမိသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ကားအမ်ဳိးမ်ဳိး စည္း မဲ့ကမ္းမဲ့ေမာင္းႏွင္ေနသည္ကို သတင္းရင္းျမစ္အသီးသီးကတဆင့္ျပည္သူမ်ား သိၿပီး ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ထို႔အတူ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္လည္း ကား၊သံုးဘီးဆိုင္ကယ္၊႐ိုး႐ိုးဆိုင္ ကယ္မ်ား စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ ေမာင္းႏွင္မႈမ်ား ေၾကာင့္ လူအေသအေပ်ာက္ရွိေသာ သတင္းမ်ားကိုလည္း စိတ္မေကာင္းစြာျဖင့္ ေန႔စဥ္ဖတ္ေနရသည္။ ဒီလိုမ်ဳိးမေတာ္တဆယာဥ္တိုက္မႈ သတင္းေတြကို တစ္ေခတ္တစ္ခါက သတင္းထိန္ခ်န္ခဲ့လို႔ ျပည္သူမ်ားမသိရွိ ခဲ့ၾကဘဲ ယခုမွသိရွိခဲ့ၾကျခင္းေလာ၊သို႔မဟုတ္ ထိုေခတ္က ထိုကားတိုက္မႈ/ဆိုင္ ကယ္တိုက္မႈျပႆနာမ်ား ယခုကဲ့သို႔ မ်ား စြာျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ခုမွကားေတြ၊ ဆိုင္ကယ္ေတြမ်ားလာျခင္းေၾကာင္း ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရေသဆံုးမႈမ်ားလာရျခင္းလား ဆိုသည္မ်ားက ေမးစရာျဖစ္လာၿပီျဖစ္ သည္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ကားႏွင့္လူႏွင့္တိုက္ မိက လူသာခံရမည္။ကားႏွင့္ဆိုင္ကယ္ တိုက္မိရင္ ဆိုင္ကယ္သမားသာထိခိုက္ သည္။ ကားႀကီးႏွင့္ကားေသးတိုက္မိရင္ ကားေသးသာနစ္နာမည္ဆိုသည္ကိုေတာ့ ေလာကနိယာမတရားအရ သိထားၿပီး သားျဖစ္ၾကပါသည္။ ကားမ်ားစည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ေမာင္းႏွင္ေန မႈမ်ားက ရန္ကုန္တြင္ သိသာလြန္းသည္။ နံနက္တိုင္းလမ္းေလွ်ာက္ရင္းေတြ႕ေနက် ကေတာ့ ျပည္လမ္း၊အင္းယားမီးပြိဳင့္တြင္ ျဖစ္သည္။ လမ္းေၾကာင္း (၆)လမ္းရွိသည့္ အနက္(၃)လမ္းက Free လမ္းျဖစ္ၿပီး က်န္(၃)လမ္း၏ကားမ်ားသြားလာမႈအ တြက္ မီးပြိဳင့္ျဖင့္ထိန္းသိမ္းထားသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လမ္းေလွ်ာက္ေန က်အခ်ိန္ျဖစ္သည့္ နံနက္(၄)နာရီမွ(၆) နာရီအတြင္း ထိုမီးပြိဳင့္မွ မီးအေရာင္ကို မည္သည့္ ယာဥ္ေမာင္းမွ် ဂ႐ုမစိုက္ပိုဆိုး သည္က TAXI ယာဥ္ငယ္မ်ားႏွင့္ ထိုပြိဳင့္ မွယာဥ္ထိန္း၏တပည့္အား ေငြေပး၍ျဖတ္ ေနေသာတရားမ၀င္ေမာင္းေနသည့္ ကုန္စိမ္းတင္ယာဥ္မ်ားျဖစ္သည္။ နံနက္ပိုင္းလမ္းေလွ်ာက္ေသာသူမ်ား သည္ ဒီဇင္ဘာအားကစားတြင္ လူအင္ အားမ်ားသည္ဆိုေပမယ့္ က်န္လ၊ရက္ မ်ားတြင္လည္း မ်ားစြာရွိတတ္ပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕က် နံနက္ေစာေစာအခ်ိန္တြင္ က်န္းမာေရးလိုက္စားသူမ်ားမွာ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ကဲ့သို႔ တစ္ဦးခ်င္းသမားမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ကားတိုက္ခံရပါက အနီးအနားတြင္ သက္ေသမရွိႏုိင္ပါ။ သို႔ပါ၍ ဥစၥာရင္လို ဥစၥာရင္ခဲဆိုေသာ စကားကဲ့သို႔ က်န္းမာ ေရးေကာင္းရန္အတြက္ လမ္းေလွ်ာက္ ေလ့က်င့္ပါမွ ယာဥ္တိုက္ခံရ၍ အသက္ အႏၱရာယ္ထိခိုက္ႏိုင္သျဖင့္ ဆင္ျခင္ႏုိင္ ေစရန္အတြက္- ၁၉၆၄ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒ၊ ၁၉၈၉ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နည္းဥပေဒမ်ား စာအုပ္တြင္ အခန္း(၈)၌ ““ေျခလ်င္ေလွ်ာက္ သူမ်ားလိုက္နာရန္စည္းကမ္းဆိုေသာ”” ဆိုေသာအခန္းပါ နည္းဥပေဒမ်ားကို ထုတ္ႏႈတ္၍ တင္ျပသြားပါမည္။ ထိုအခန္းတြင္ နည္းဥပေဒ၁၇၆မွ ၁၉၁အထိ ၁၆ပိုဒ္ပါရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကို ေတာ့ မလိုအပ္၍ မေရးဘဲ ခ်န္ထားခဲ့ ပါမည္။ နည္းဥပေဒ ၁၇၆။ လမ္းနယ္ေပၚ၌ လမ္း ေလွ်ာက္သြားလာေနသူမ်ား ကေလးတြန္း လွည္းျဖင့္သြားလာေနသူမ်ား၊မသန္မစြမ္း သံုးဘီးတပ္ကုလားထိုင္ျဖင့္ သြားလာေန သူမ်ား၊မွတ္ပံုတင္ရန္မလိုသည့္ တြန္းလွည္း ျ့ဖင့္သြားလာေနသူမ်ား၊ေခါင္းရြက္ဖ်တ္ထိုးေစ်းသည္မ်ား၊အထမ္းသမားမ်ား၊ စသည့္ ေျခလ်င္ေလွ်ာက္သူသည္ ၎ႏွင့္သက္ ဆိုင္သည့္ လမ္းၫႊန္ကိုလိုက္နာရမည္။ သို႔ရာတြင္ ယာဥ္ထိန္းရဲ(သို႔မဟုတ္)တာ၀န္ ေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ ပုဂ္ၢိဳလ္တစ္ဦးဦးက သြားလာမႈကို ႀကီးၾကပ္ထိန္းသိမ္းေနသည့္ အခါ ႀကီးၾကပ္ထိန္းသိမ္းသည့္အတိုင္း လိုက္နာရမည္။ (ဒီဥပေဒမွာ ေမာင္တင့္္ ေဆြးေႏြးခ်င္တာကေတာ့ စည္ပင္မွလက္ တြန္းလွည္းျဖင့္ လမ္းသန္႔ရွင္းေရး၀န္ထမ္း မ်ား၊ ယာဥ္ထိန္းရဲမ်ား ကိုယ္တိုင္အေလး ထားသင့္ေၾကာင္းပါ။) နည္းဥပေဒ ၁၇၆။ (က)၊ ေျခလ်င္ေလွ်ာက္ သူသည္ လူသြားစႀကႍန္ သို႔မဟုတ္ သတ္ မွတ္ထားေသာ လူသြားလမ္းရွိလွ်င္ ထို ေနရာမ်ားေပၚမွ သြားရမည္။ (ခ)၊ ေျခလ်င္ေလွ်ာက္သူသည္ သာမန္အားျဖင့္ ယာဥ္သြားလမ္းေပၚသို႔ မဆင္းရ။ဆင္းလိုပါက ယာဥ္သြားလာမႈ ရွင္း/မရွင္းကိုၾကည့္ၿပီး မရွင္းပါက မဆင္း ရ။ (ဂ)၊ ေျခလ်င္ေလွ်ာက္သူသည္ လူ သြားစႀကႍသို႔မဟုတ္ လူသြားလမ္းမရွိလွ်င္တတ္ႏုိင္သမွ် လမ္း၏လက္၀ဲဘက္မွ ယာဥ္ေၾကာကိုမ်က္ႏွာမူ၍ လမ္းနံေဘး ကပ္ေလွ်ာက္ရမည္။ (ဃ)၊ ေျခလ်င္ေလွ်ာက္သူမ်ားသည္ လမ္းမပိတ္ဆို႔ရ။ရင္ေပါင္တန္းမေလွ်ာက္ ရ။ နည္းဥပေဒ ၁၇၈။ ေျခလ်င္ေလွ်ာက္သူ သည္ လမ္းျဖတ္ကူးလိုလွ်င္ သတ္မွတ္ ထားသည့္ ေျမေအာက္လမ္း၊လမ္းေက်ာ္ တံတား၊မ်ဥ္းက်ား(သို႔မဟုတ္)ခြင့္ျပဳထား သည့္ေနရာ စသည္တို႔မွသာ ျဖတ္ကူးရ မည္။ လမ္းေပၚတြင္ ကၽြန္းရွိလွ်င္ ၎ ကၽြန္းေပၚတြင္တစ္ေထာက္နားၿပီး ယာဥ္ သြားလာမႈရွင္းမွ ဆက္လက္ျဖတ္ကူးရ မည္။(ဒီအပိုဒ္မွာ ေမာင္တင့္အျမင္ကေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ေျခလ်င္ေလွ်ာက္သူမ်ား အတြက္ လူကူးမ်ဥ္းက်ားေတြက မလံု ေလာက္ပါဘူး။ လံုေလာက္ရင္လည္း ကားမ်ားအလြန္ေပါမ်ားလာတာေၾကာင့္ ဘယ္သူမွအသက္ကိုစြန္႔ၿပီး ကူးဘို႔မလြယ္ ပါဘူး။ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ကေလးငယ္ မ်ား၊မစြမ္းမသန္သူမ်ားအတြက္စဥ္းစားေပး ၿပီး လမ္းေက်ာ္တံတားငယ္မ်ား၊ေျမေအာက္ လမ္းမ်ား အမ်ားအျပားထပ္မံျပဳလုပ္ေပး သင့္ေၾကာင္းပါ) နည္းဥပေဒ ၁၇၉။ (က) ဘယ္ၾကည့္၊ ညာၾကည့္၊ဘယ္ျပန္ၾကည့္၊ညာျပန္ၾကည့္ ဆိုတာပါ (အက်ယ္မေရးလိုေတာ့ပါ) (ခ)၊ လမ္းဆံုလမ္းခြတြင္ ေထာင့္ ျဖတ္မကူးဖို႔ ေကြ႕ကားကိုသတိထားဖို႕ ပါ (အက်ယ္မေရးလိုပါ။) (ဂ)၊ လမ္းဆံုလမ္းခြတြင္ျဖတ္ကူးသူ မ်ား၊ မီးစိမ္းျပထားလွ်င္ (ကားမ်ားအတြက္ သာျဖစ္လို႔)လူမ်ားမကူးရဟု ဆိုလိုတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ နည္းဥပေဒ ၁၈၀။ (က)၊ ေျခလ်င္ ေလွ်ာက္သူသည္ မ်ဥ္းက်ား သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ေနရာမွ လမ္းျဖတ္ကူး သည့္အခါတိုင္း အႏၱရာယ္မရွိဟုမယူဆ ရ၊ ဘရိတ္ခၽြတ္ယြင္းေသာယာဥ္၊ေက်ာ္ တက္လာေသာယာဥ္ စသည္တို႔၏ အႏၱ ရာယမ်ားကိုသတိျပဳ၍ ျဖတ္ကူးရမည္ (အသက္ အႏၱရာယ္နဲ႔ေတာ္ေတာ္နီးတဲ့ ကိစ္ၥပါ။ ႐ိုး႐ိုးျဖတ္ကူးတာေတာင္ သံဗုေဒၶတေနရရင္ စည္းပ်က္ကမ္းပ်က္ကားပ်က္ ယာဥ္(အုတ္၊သဲ၊ေက်ာက္တင္ယာဥ္မ်ား) နဲ႔ဆို မ်ဥ္းက်ားသည္လည္း လမ္းျဖတ္ကူး သူမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳမႈမေပးႏုိင္ေၾကာင္း ပါ။) (ခ) (ဂ) (ဃ) မ်ားကေတာ့ မေဖာ္ ျပေတာ့ပါ။ နည္းဥပေဒ ၁၈၁။ မည္သူမဆိုလမ္းေပၚ တြင္ ယာဥ္သြားလာမႈကို အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစေသာ သို႔မဟုတ္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစ ေသာ ေအာက္ပါအျပဳအမူမ်ားကို မျပဳ လုပ္ရ။ (က)၊ ခိုင္လံုေသာအေၾကာင္းတစ္စံု တစ္ရာမရွိဘဲ လမ္းေပၚတြင္လမ္းေလွ်ာက္ ျခင္း၊ရပ္ျခင္း၊ထိုင္ျခင္း၊အိပ္ျခင္း၊ကစားျခင္း စသည္မ်ား(ေဆာင္းရာသီအတြင္းကား လမ္းပိတ္၊တံတားမ်ားပိတ္ၿပီး ေဘာလံုး ကစားသူ၊အျခားအားကစားတစ္ခုခုလုပ္ သူမ်ား သတိထားစရာပါ။) (ခ)၊ ယာဥ္စီးရန္၊ပစၥည္းေပးရန္၊အလွဴ ခံရန္စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ လမ္းေပၚ သို႔ထြက္၍ ယာဥ္ကိုတားျခင္း။(ဘုရား ေစတီမ်ားနဲ႔နီးေသာ ကားလမ္းေပၚရွိ အ လွဴခံမ႑ပ္မ်ားမွ အလွဴခံမ်ား၊လမ္းေပၚ ကိုဆိုက္ကားတစ္စီးျဖင့္ လွည့္လည္အလွဴ ခံေနေသာ အရက္ေသာက္ထားသည့္ အလွဴခံမ်ား သတိထားရမည့္ အခ်က္ပါ။) (ဂ)၊ လမ္းနံေဘးတြင္ ရပ္နားထား ေသာယာဥ္ သို႔မဟုတ္ ရပ္နားရန္၀င္ေန ေသာယာဥ္ကို လမ္းေပၚသို႔ထြက္၍ ေစာင့္ေရွာက္ၾကပ္မတ္ျခင္း Car Parking ေနရာမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ားအထူး သတိ ထားရမည့္ အခ်က္ပါး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လွည္းတန္းေစ်းေရွ႕နဲ႔ လွည္းတန္းစိန္ေဂဟာေရွ႕မွ ရပ္နားရန္တာ၀န္က်၀န္ထမ္း မ်ားလုပ္ေဆာင္ေနတာကေတာ့ လွ်ိဳ႕၀ွက္သဲဖို႐ုပ္ရွင္ကားၾကည့္ေနရသလိုပါပဲ။ ကားတစ္စီးရပ့္မယ္ဆိုရင္ အရွိန္နဲ႔လာေန တဲ့ကားကိုရပ္ၿပီး ၀င္ေစရပါတယ္။ ထြက္ မယ္ဆိုရင္လည္း ထို႔အတူပါပဲ သူတို႔ခမ်ာ ကားသမား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ ဆဲဆိုျခင္းကိုေန႔စဥ္ခံရရွာပါတယ္။ စနစ္က မွားေနတာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီေနရာမွာ စည္ပင္သာယာေရးဌာန အေနနဲ႔ ဘယ္ေနရာကိုကားရပ္နားစခန္း လုပ္သင့္တယ္၊ဘယ္ေနရာကို မလုပ္သင့္ ဘူးဆိုတာ ေသေသခ်ာခ်ာ စီမံဆံုးျဖတ္ ရမယ့္ကိစၥပါ။ယခုေတာ့ ဘတ္စ္ကားေတြ ရပ္ရမယ့္ေနရာေတြ၊ ကိုယ္ပိုင္ရပ္နားစခန္းမရွိတဲ့ ေစ်း၀ယ္စင္တာေတြေရွ႕မွာေတြ၊ မွ်ားအတြင္းယာဥ္မရပ္ရဆိုတဲ့ သတိေပး တားျမစ္ခ်က္ေတြရွိတဲ့ ေနရာေတြမွာ ယာဥ္မရပ္သင့္တဲ့အျခားေနရာေတြမွာ ယာဥ္ေတြရပ္နားၿပီး ပိုက္ဆံေကာက္ေန တာေတြက ယာဥ္အႏၱရာယ္ကို ဖိတ္ေခၚ ေနသလိုပါပဲ။ ေကာက္ခံခြင့္ရွိ/မရွိဆိုတာ လည္း ဘယ္သူမွမသိပါဘူး။ စည္းပ်က္ ကမ္းပ်က္ပါ။ (ဃ)၊ ရပ္ထားေသာ ယဥ္မ်ားအၾကား သို႔မဟုတ္ ျမင္ကြင္းကြယ္ေနေသာေနရာ မွ လမ္းေပၚသို႔ ႐ုတ္တရက္ထြက္လာျခင္း၊ လမ္းျဖတ္ကူးျခင္း(မျမင္ကြယ္ရာဆိုၿပီး ႐ုပ္သံကမၾကာခဏျပသဘူးပါတယ္။) နည္းဥပေဒ ၁၈၂။ ေျခလ်င္ေလွ်ာက္သူ မ်ားသည္ တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္အရ အစု အေ၀းျဖင့္လမ္းေလွ်ာက္လိုလွ်င္၊လမ္း၏ လက္ု၀ဲဘက္မွ ယာဥ္ေၾကာမ်က္ႏွာမူၿပီး လမ္းနံေဘးသို႔ကပ္၍ ေလွ်ာက္ရမည္ ထုိ႔ အျပင္ အစုအေ၀း၏ ေရွ႕ႏွင့္ေနာက္သင့္ တင့္ေသာအကြာအေ၀းတြင္ ေစာင့္ၾကပ္ ထားသူမ်ားထားရမည္။အလင္းေရာင္ နည္းေသာအခ်ိန္တြင္ ေစာင့္ၾကပ္သူမ်ား သည္ မီးအိမ္မ်ားကိုင္ေဆာင္ထားရမည္။ (အစုအေ၀းျဖင့္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္သူသင္ တန္းသားမ်ား၊ စခန္းသြင္းေလ့က်င့္ေန ေသာ အားကစားသမားမ်ား၊စုေ၀းခ်ီတက္ဆႏၵျပသူမ်ားအေလးထားရမည့္ကိစၥပါ။) နည္းဥပေဒ ၁၈၃မွ ၉၁က အထူးေဖာ္ျပ ရွင္းလင္းရန္ မရွိပါဘူး။ ၁၈၄မွဆိုထား ေသာ အုပ္ထိန္းသူမပါေသာ အသက္ (၆)ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားကို လမ္းနယ္ ေပၚသြားျခင္းမရွိေစရ(လို႔ဆိုထားပါတယ္။ ဒီလိုကားအေရအတြက္နဲ႔ဆိုရင္ အသက္ (၆)ႏွစ္မကပါဘူး။ (၁၀)ႏွစ္ (၁၂)ႏွစ္ အရြယ္ေတာင္ စိတ္မခ်ရေသးဘူးလို႔ ေမာင္တင့္ျမင္ပါတယ္။) နည္းဥပေဒ ၁၈၅မွာဆိုထားတာက ေျခ လ်င္ေလွ်ာက္သူသည္ ဘတ္စ္ကားစီးလို လွ်င္ သတ္မွတ္ေနရာမွ ေစာင့္ဆိုင္း၍ စီး၇မည္။ (လို႔ဆိုထားတာက ဘတ္စ္ကားစီးမည့္ခရီးသည္အားလံုး၊ဘတ္စ္ကား ဒ႐ိုင္ဘာ၊စပယ္ယာအားလံုး ယာဥ္ထိန္း ရဲအားလံုးႏွင့္သက္ဆိုင္မယ္လို႔ ေမာင္တင့္ထင္ပါတယ္။) ဥပေဒ၊နည္းဥပေဒေတြ လုပ္ထံုးလုပ္ နည္းေတြမွာ ေခတ္နဲ႔မေလ်ာ္ညီတာေတြ ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရ၊ကားအေရအတြက္၊လမ္း အက်ယ္အ၀န္း၊မီးပိြဳင့္အေနအထားနဲ႔မ ကိုက္ညီတာေတြရွိေနမွာျဖစ္လို႔ အေသး စိတ္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲသင့္ပါေၾကာင္း ေအာက္ေျခလူတန္းစားျပည္သူမ်ား၊ေျခ လ်င္လမ္းေလွ်ာက္သူမ်ား အသက္အႏၱ ရာယ္ကင္းေ၀းေစေရးအတြက္ ေမာင္တင့္ တတ္သေလာက္ မွတ္သေလာက္ ေအာ္ လိုက္ပါရေစ။

မွတ္ခ်က္ – လွတင့္ေဆြ(ပိန္းဇလုပ္) The Hot News Weekly ဂ်ာနယ္မွေဆာင္းပါးျဖစ္ပါတယ္ …

ဖတ္လို႔အဆင္ေျပရင္ comment ေလးေပးခဲ႔ေစခ်င္ပါတယ္ ..

Thanks …

About Wai Yan Latt

Wai Yan Latt has written 6 post in this Website..

Now i'm artist n photographer :) I'll trying for my life. still trying ... Thanks.