ျမန္မာျပည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ၊ႏိုင္ငံသားအေတာ္မ်ားမ်ား ကြန္ျပဴတာသံုးႏိုင္လို႕   အသံုးျပဳေနၾကပါျပီ။

ဒါေပမဲ့ တရား၀င္ software သံုးေနၾက၊ သံုးႏိုင္ၾကသူ ရာခိုင္ႏွံဳးဘယ္ေလာက္မ်ားရွိေနပါျပီလဲ။

တေန႕ တေန႕   ေတြ႕ေတြ႕ ေနရတဲ့ software အသစ္အသစ္ေလးမ်ားကို သံုးခ်င္ေနၾကသူမ်ားလည္း ရွိၾကမွာပါ။

ဒါေပမဲ့ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား လိုခ်င္တဲ့ software ကိုအလြယ္တကူ၊ တရား၀င္၀ယ္ယူလို႕  ရႏိုင္ပါျပီလား။

ႏိုင္ငံျခားေငြ account ရွိမွျဖစ္မယ္ဆိုရင္လဲ    ဘဏ္ေတြ မွာ account လဲဖြင့္လို႕  ရေနပါျပီ။

ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား တရား၀င္ software ဘယ္လို၀ယ္လို႕  ရႏိုင္ပါမလဲ၊ သိရင္ေျပာၾကပါ။

ဘဏ္မ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားလည္း ဒီကိစၥ စဥ္းစားေပးၾကေစလိုပါတယ္။

Computer software မ်ားကို သိကၡာရွိရွိ၊  စိတ္သန္႕  သန္႕    နဲ႕    သံုးခ်င္လို႕  ပါ။

About minn_annawar

has written 9 post in this Website..