ႏြမ္းေလ်ာ့ကာတမ္း (ပိုဒ္စံုရတု)

ရြက္ေဟာင္းလြင့္ေၾကြ၊ ေတာင္ေလေပြ၍၊ စိတ္ေထြထံုထိုင္း၊
ဂိမွာန္တိုင္းဝယ္၊ ေပ်ာ္ဖြယ္ေဝးရံု၊ ဝိုင္းသြယ္ျခံဳထ­ား၊
ေတာင္ရံမ်ားျဖင့္၊ မိႈင္းလင့္လင့္သာ၊ ေဆြးဆင့္ဗ်ာပူ၊
ေဝးေနသူကို၊ စိတ္မူမလန္း၊ ေန႔စဥ္လြမ္းေအာင္၊
ႏြမ္းေယာင္ဖြဲ႔ကာ၊ ေတးသံသာျဖင့္၊ ကူကာႏြဲ႔လ်က္၊
ဥၾသငွက္သည္၊ ရြက္မဲ့ရိုးတံ၊ ကိုက္ခ်ီပ်ံကူး၊­
ဟိုသည္လူးလား၊ ျငိမ္မနားသို႔၊ တစ္ျမိဳ႕တစ္ရြာ၊­
တစ္ဌာနာျဖင့္၊ ဘယ္မွာေသာင္ကမ္း၊ ဘယ္ၾကငွန္းတြင္၊­
ဘယ္လွ်င္ဘယ္ထို၊ပုရိပ်ိဳအား၊ မုန္ယိုခ်စ္ၾကိဳး၊
ခိုင္ခိုင္တိုးမွာ၊ စိုးေၾကာက္ကာေမွ်ာ္၊ ေရႊရင္ေရာ္ရိ၊
အားငယ္ခ်ိ၍၊ ႏြမ္းဘိႏွလံုး ေဆြးတယ္ကို…။

ရက္ေျပာင္းဆင့္ေဗြ၊ ဝႆန္ေရႏွင့္၊ ေတာင္ေရစမ္းေခ်ာင္း၊
ငွက္အေပါင္းလည္း၊ မိုးေႏွာင္းရာသီ၊ ေတာကိုမွီ၍၊
စီစီညံျမြက္၊ ေပ်ာ္ပါးလ်က္သို႔၊ မိႈင္းမို႔စိမ္းညိဳ၊
ဝတႎခိုလင့္၊ မာလာပြင့္ပန္း၊ လွေသြးလႊမ္းျခံဳ၊
ေတာဂုဏ္ေတာင္ဂုဏ္၊ စံပယ္ငံုသို႔၊ ေမႊးထံုသာေမာ၊
ဝေနေတာသည္၊ ေျဖမဆည္ႏိုင္၊ မ်က္ရည္ျဖိဳင္ေစ၊
ဌာေနေဝးလွမ္း၊ တစ္ဖက္ကမ္းတြင္၊­ႏွစ္လွ်င္ရွည္ၾကာ၊
ခြဲခြာသူကို၊ စိတ္ပူကိုယ္ႏြမ္း၊ ေန႔စဥ္တမ္းဖို႔၊­
ရြာသို႔ေယာင္ေယာင္၊ ရြယ္ေယာင္ေယာင္ႏွင့္၊ တိမ္းေယာင္ထြက္ေျပး၊
မိုးေဖြးေဖြးသည္၊ ဘယ္ဆီဘယ္ဝယ္၊ ေပ်ာ္ၾကံရြယ္ဘိ၊­
ေမာင္ေမ့ဘိ၍၊ ခမ္းဘိႏွလံုး ေတြးတယ္ကို…။

ခက္ေညာင္းတင့္ေပ၊ ျမဴမႈန္ေစြမွ၊ ႏွင္းေဝက်ျပန္၊
သည္ေဟမာန္ကူး၊ သည္ေဆာင္းဦးတြင္၊ ေႏြးရံုထင္သား၊
လႊမ္းျခံဳပါးလ်၊ႏွင္းခါးညလယ္၊ ေဝသီမယ္သို႔၊
ေဝးနယ္စိတ္ေမာ၊ ေတြ႕လိုေဇာႏွင့္၊ ျမင္ေသာအိပ္မက္၊­
ေဆာင္းႏွိပ္စက္စဥ္၊ ဉာဥ့္နက္တြင္လည္း၊ စက္ႏိုင္ဘဲသာ၊
သည္ဌာေနသို႔၊ သည္ျမိဳ႕သာတမ္း၊­သည္ရြာလမ္းတင့္၊­
သည္ႏွင္းပြင့္ေၾကြ၊ သည္ေျမသာစြ၊ စိတ္ဝယ္တမိ၊
ေတြးထင္မိမည္၊ ႏြမ္းရိသန္းေခါင္၊ တုန္ခိုက္ေအာင္ခ်မ္း၊
သည္မွာတမ္းကို၊ မေနာထိုသို႔၊ ေရာက္ေစဖို႔လွ်င္၊
ႏွင္းမႈန္ဆင္ဆဲ၊ေလေျပဝဲတုန္း၊ ေရႊရင္ႏံုးခ်ိ၊
ဆုပန္မိ၍၊ လြမ္းဘိႏွလံုး ေဝးတယ္ကို…။ ။

(မိန္ေႏြ၏ ႏြမ္းေလ်ာ့ကာတမ္း(အျဖည့္ခံရတု) ကို
ကာရန္အနည္းငယ္ညွိ၍ ပိုဒ္စံုရတုျဖစ္ေအာင္ ျဖည့္ေရးပါသည္…။)

About ေတာက ကိုရင္

ေတာက ကိုရင္ has written 40 post in this Website..