ကခ်င္ျပည္သူေတြ ဒုကၡေရာက္ေနၾကရတယ္ ဆိုတဲ့ သတင္းေတြ အေျမာက္အျမားထြက္ေပၚလာတဲ့ေနာက္မွာ ၾကားရသူ တုိင္းသူျပည္သားေတြလည္း ကိုယ္ခ်င္းစာျပီး သနားၾကရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ စစ္ဆိုတာ အနိဌာရံုေတြခ်ည္း ဖန္တီးတတ္တဲ့ အရာပင္မဟုတ္ပါလား။ ကခ်င္အေရးသည္ တျဖည္းျဖည္းျဖင့္ ပိုမိုၾကီးမားက်ယ္ျပန္႔လာေနသည္ကိုမူ မျငင္းဆန္နုိင္ပါေခ်။ ျပည္တြင္းသတင္းမ်ားတြင္လည္း ေကအိုင္ေအ က ဗံုးခြဲသျဖင့္ ျမစ္ၾကီးနား သို႔ သြားေသာ ရထားတစ္စင္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္တိမ္ေမွာက္သြားေၾကာင္း ေရးသားေနၾကသည္။ ယမန္ေန႔က အစိုးရ ရဟတ္ယဥ္ နွစ္စင္းကို ေကအိုင္ေအ က သူတို႔ ပစ္ခ်လိုက္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အစိုးရဖက္ကလည္း ဒါဟာ စက္ခြ်တ္ယြင္းမႈေၾကာင့္လို႔ေျပာပါတယ္။ ဘယ္လိုေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒါဟာ တုိင္းျပည္ ရဲ့ ရပိုင္ခြင့္ ( assets ) ေတြ ဆံုးရံႈးေနရတာပါ။ လူသားအရင္းအျမစ္ေတြ ဆံုးရံႈးရတယ္။ ပစၥည္းနဲ႔ ကိရိယာ အရင္းအျမစ္ေတြ ဆံုးရံႈးရတယ္။ အဆိုးဆံုးကေတာ့ အခ်င္းခ်င္း ယံုၾကည္မႈေတြ ဆံုးရံႈးရပါတယ္။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားညီညႊတ္ေရးေကာင္စီ( UNFC ) ကလည္း စစ္အစိုးရ ထုိးစစ္ကို ထပ္တိုးလုပ္ေနပါက ေဆြးေႏြးပြဲ ကို ရက္ေရႊ ႔ ဆိုင္းထားမယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ဦးနုိ္င္ဟန္သာ က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဟာ တုိင္းရင္းသားေတြ ခံစားေနရတဲ့ ခံစားခ်က္ကို လ်စ္လ်ဴရႈေနသေယာင္ မဇၥ်ိမ သတင္းဌာန နဲ႔ အင္တာဗ်ဴးမွာ ေျပာသြားတာကို ဖတ္လိုက္ရပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္သည္လည္း အခ်င္းခ်င္း အြန္လိုင္းမွ ေဆြးေႏြးၾကရန္နွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ထိုးစစ္အရွိန္ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ တို္က္တြန္းေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ ပါသည္။ သို႔ျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ျမန္မာနု္ိင္ငံသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔ ဦးတည္ေနပါျပီေလာ။

ကခ်င္အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တို႔သည္ စစ္အစိုးရနွင့္ နွစ္ေပါင္း ၆၀ ပတ္၀န္းက်င္ေလာက္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနခဲ့ၾကသည္ကို သိျပီးျဖစ္ပါသည္။ အျခားအဖြဲ႔ မ်ားနွင့္ အပစ္ရပ္ ရန္သေဘာတူခဲ့ၾကေသာ္လည္း ကခ်င္အဖြဲ႔ နွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ ပထမ အဆင့္အေနျဖင့္ အပစ္ရပ္ရန္ သေဘာမတူနုိ္င္ၾက ေသးသနည္း။
ရာစုနွစ္ ၂ ခုနီးနီး စစ္အစိုးရနွင့္ အပစ္ရပ္ရန္ သေဘာတူခဲ့ျပီးေနာက္ မည္သည့္ နုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈအက်ိဳးမွ ရမလာေသာေၾကာင့္ နုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈကို အရင္စမည္ ျပီးမွ အပစ္အခတ္ရပ္မည္ဟု ကခ်င္စစ္တပ္ ကဆိုပါသည္။ မည္သို႔ေသာ နုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ိဳးပါနည္း။ စစ္ကိုင္းျမိဳ ႔ထိ ဟု၄င္းတို႔ ေျပာေနေသာ ကခ်င္ေဒသ ခြဲထြက္ေရးေလာ။ သို႔တည္းမဟုတ္ ကခ်င္ေဒသကို ကခ်င္စစ္တပ္အား အလံုးစံုအာဏာ ေပးပါသည္ ဟူ၍ စစ္တပ္မွ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္ ့ေၾကျငာေပးေစခ်င္ ျခင္းေလာ။ သို႔တည္းမဟုတ္ ကခ်င္ေဒသတြင္ေနထုိင္ၾကေသာ မည္သည့္တိုင္းရင္းသားမဆို ကခ်င္စစ္တပ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ကိုသာခံယူရမည္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ အစိုးရနွင့္လံုး၀ မဆိုင္ဟူသည့္ ေၾကျငာခ်က္မ်ိဳးေလာ။

သို႔တည္းမဟုတ္ အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ား လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္သြင္းေနၾကေသာ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ တိုးျမင့္ေရး (၀ါ) လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရေရး (တစ္နည္း ) ဖက္ဒရယ္( federal ) ေလာ ။ ရွင္းပါသည္ ကခ်င္တို႔ အပါအ၀င္ အပစ္ရပ္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔နွင္ ့ဆိုင္ေသာ ျပည္နယ္ အသီးသီးတြင္ အလိုလို အုပ္ခ်ဳပ္ခ်င္ၾကသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲလည္း မ၀င္လို . သူတို႔ ကိုယ္သူတို႔ တုိင္းရင္းသားတို႔ အျပည့္အ၀ေထာက္ခံ ေနေသာ အဖြဲ ႔အစည္းအျဖစ္ ယံုမွတ္ေနၾကပါသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ထိုသို ႔ျပည္သူတို႔ ေထာက္ခံသည္ မေထာက္ခံသည္ကို ေသခ်ာရန္လုပ္ဖို႔လိုပါသည္။ ဤေနရာတြင္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အေရးပါလာပါသည္။ နယ္ေျမ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ရန္မွာ ဒီမိုကေရစီ လမ္းစဥ္အရ မျဖစ္မေန ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ လမ္းပင္ျဖစ္ပါသည္။မည္သို႔ မွ် ေရွာင္လြဲ၍ မရပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိဖို ႔နွင့္ သမာသမက္ က်ဖို႔ေတာ့ လိုအပ္ပါသည္။ ျခိမ္းေျခာက္မႈ လႊမ္းမိုးမႈ ကင္းေသာ ေရြးေကာက္ပြေတာ့ ျဖစ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

သို႔မဟုတ္ပါက တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တို႔သည္ အာဏာရွင္ မ်ားနွင့္ အလားသ႑ာန္ တူေနပါသည္။ မိမိတို႔ အာဏာ တည္တံ႔ ေရးအတြက္ မည္သူ ႔ကိုမဆို မည္သို႔ လုပ္ပစ္ရမည္ မဆို ေဆာင္ရြက္လာနိင္ပါသည္။ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းေနလိုၾကေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားစြာရွိပါသည္။ ထို႔အတူ ငါ့လူမ်ိဳး ငါ့ေဒသ ငါ့ျပည္နယ္ ငါ့အက်ိဳးစီးပြား စသည္ျဖင့္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ျပင္းထန္သူမ်ားလည္းရွိပါသည္။ ထိုလူအခ်င္းခ်င္းေတြ ႔ေသာအခါ စစ္တိုက္ၾကပါသည္။ အင္အားရွိတဲ့သူက အင္အားသံုး အင္အားမရွိတဲ့သူက ပရိယာယ္သံုး နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ စစ္တုိက္ၾကပါသည္။ ထိုသူတို႔လည္း ေသေၾကၾကရသကဲ့သို႔ ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းေနလိုေသာ ျပည္သူမ်ားမွာလည္း ေျမဇာပင္ ျဖစ္ၾက ရပါသည္။ ေခါင္းေဆာင္ လက္တစ္ဆုတ္စာ သို႔ တည္းမဟုတ္ သေဘာထားျပင္းထန္ေသာ လူအနည္းငယ္တို႔၏ မတရား အာဏာသံုး ခိုင္းေစမႈေၾကာင့္ လူအမ်ားပ်က္စီး ၾကရပါသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္မွ အမည္မေဖာ္လိုေသာ စစ္ဗိုလ္ တစ္ဦးက သူ၏ အျမင္ကို အခုလို ေျပာပါသည္။

” ျပည္သူေတြက ေနာက္တမ္းကပဲ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားပါ အပစ္အခက္ကို ရပ္ပါ ဆိုင္းဘုတ္ေတြ ကိုင္ျပီး ေအာ္ရံုေအာ္ေနၾကတာပါဗ်ာ။ တကယ္တမ္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားတာက စစ္တိုက္ေနၾကရတဲ့ စစ္သားေတြ ပါ။ “

ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။ဤသို႔ပင္ နွစ္ဖက္စလံုးရွိ စစ္တုိက္ေနၾကေသာ လက္ေအာက္ငယ္သားစစ္သားမ်ား အျမင္ရွိၾကလိမ့္မည္ဟု ကြ်န္ေတာ္ယံုၾကည္မိပါသည္။

သုရွင္

 

 

About သုရွင္

သု ရွင္ has written 44 post in this Website..

ကြ်န္ုပ္ေရး၍ ကြ်နု္ပ္ဆိုသံ အမွန္ဟူ၍ ကြ်န္ုပ္မဆို...။ ကြ်န္ုပ္စပ္၍ ကြ်နု္ပ္ဖြဲ႔သီျမတ္လွျပီဟု ကြ်န္ုပ္မယူ..။ တိုင္းတိုင္းျပည္သူ လူဟူသမွ် ကုိယ့္ျမင္ကိုယ့္ေတြး..ကိုယ့္အေရးကို ကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္ မွတ္ခ်က္ေပးေစ။ မွတ္ခ်က္ဟူသမွ် က်ိဳးရွိလွဟုလည္း ကြ်န္ုပ္မျမင္..မထင္ပါေသး။ ထိုမွတ္ခ်က္မ်ိဳး ေၾကာင္းက်ိဳးမွန္ကန္ ယုတၱိတန္မွ..ကြ်ုုန္ုပ္ကိုးစား.. တန္ဖိုးထားမည္...ကြ်န္ုပ္သစၥာတည္း။ သုရွင္