မ်ားစြာေသာ စာေရးဆရာ တို႔ဟာ ေနာင္အနာဂတ္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အျငင္းပြားစရာ ၊ သံသယျဖစ္စရာ ဇာတ္လမ္းေတြကို လူေတြစိတ္ညစ္ညူးေစရန္ေခါင္းစဥ္မ်ား

( ဥပမာ။    ။သမိုင္း၏ အဆံုးသတ္နွင့္ ေနာက္ဆံုးလူသား ( စာေရးဆရာ ဖရန္စစ္ ဖူကူယားမား ၊ နုိင္ငံေရး သိပၸံပညာရွင္ )The End of History and the Last Man (by Francis Fukuyama) ၊နီးကပ္လာေသာ သီးျခားျဖစ္တည္မႈ နွင့္ လူသားတို႔၏ သက္ရွိဇီ၀ ျဖစ္စဥ္ကို ေက်ာ္လြန္သြားေသာအခါ ( စာေရးဆရာ ေရး ကာရ္ဇ္၀ီးလ္)The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology (by Ray Kurzweil) ) စသည့္စာအုပ္မ်ားျဖင့္ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္နုိင္ေခ်ရွိ ရံုမွ် မက အမွန္တကယ္ျဖစ္လာမည့္ အေၾကာင္း ( ၄င္းတို႔၏ အဆိုအရ ) ကို ၾကိဳတင္တြက္ဆ ျပီး စာဖတ္ပရိတ္သတ္ကို ဆြဲေဆာင္နုိင္ခဲ့ၾကပါသည္။

ထိုစာအုပ္မ်ားတြင္ စာေရးဆရာ ေဂ်ာ္ဂန္ ရန္ဒါစ္ ၏ ေနာင္နွစ္ေပါင္းေလးဆယ္အတြက္ ၾကိဳတင္မွန္းဆ ခ်က္မ်ား ၂၀၅၂ 2052: A Global Forecast for the Next Forty Years (White River Junction, Vermont: Chelsea Green Publishing, 2012).

sterman-170

http://sloanreview.mit.edu/the-magazine/2013-winter/54207/what-the-future-may-bring/?utm_source=WhatCounts+Publicaster+Edition&utm_medium=email&utm_campaign=Sust+Enews+Jan+15+2013&utm_content=A+Candid+Analysis+of+What+the+Future+May+Bring

ဟူေသာ စာအုပ္ လည္းေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။ စာေရးဆရာ ရန္ဒါးစ္ ဟာ ေနာ္ေ၀ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ရဲ့  ဗ်ဴဟာအေျခအေနသံုးသပ္ေရးဌာနတြင္ လက္ရွိ ပါေမာကၡတစ္ဦျဖစ္ရံုမွ် မက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား စဥ္ဆက္မပ်က္တိုးတက္ျခင္းနွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူ တစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ သူက လက္ရွိကမ ၻာ့ အေျခအေနနဲ႔ ေနာင္လာမယ့္ ဆယ္စုနွစ္မ်ားအတြင္း ကမ ၻာလံုးဆိုင္ရာ ဖြံ ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျပီးသံုးသပ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက သိပ္ျပီးေတာ့ ခမ္းနားလွပ မေနပါဘူး။ ရန္ဒါးစ္ ဟာ (သူ႔စာအုပ္ထဲမွာ ) ေနာင္တစ္ခ်ိန္အတြက္ သူ႔ရဲ့ စိုးရိမ္မႈေတြျဖစ္တဲ့ ကမ ၻာၾကီးရင္ဆိုင္ၾကရမယ့္ အရင္းအျမစ္၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ နဲ႔ လူမႈေရးစိန္ေခၚမႈ ေတြအေၾကာင္းကို  ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။ သူက

လာမယ့္ကြ်န္ေတာ့္ဘ၀ရဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ စိုးရိမ္မႈေတြနဲ႔ ျဖတ္သန္းရဖို႔ရွိပါတယ္

လို႔ေျပာပါတယ္။ သူ႔ရဲ့ စီးပါြးေရးနယ္ပယ္ စဥ္ဆက္မပ်က္တိုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳေတြက သူ႔ရဲ့စာအုပ္ကို လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အေပါင္း အသင္း   ေတြၾကား မွာ၊ မိတ္ေဆြေတြ ၾကားမွာ၊ မိသားစုေတြၾကားမွာ မွ်ေ၀ ဖတ္ရႈဖို႔ သင့္ေတာ္တယ္လို႔ေျပာခ်င္ပါတယ္။ သူ႔စာအုပ္ရဲ့ စိတ္၀င္စားဖြယ္ အခန္းတစ္ခုမွာ သူဟာ အျခား ကြ်မ္းက်င္သူေတြကို ေနာင္ နွစ္ေလးဆယ္အတြင္းဘာေတြျဖစ္လာမယ္ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ၄င္းတို႔ရဲ့ အေတြးအထင္ေတြကိုလည္း ေ၀မွ် ဖို႔ ဖိတ္ေခၚျပီး ေမးျမန္းထားတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္သူတို႔အျမင္ေတြထဲမွာ စိတ္၀ိဉာည္ေလာကရဲ့ အခန္းက႑ ၊ အရင္းရွင္ ၀ါဒရဲ့ အနာဂတ္၊ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ၊  ျမိဳ႔ ျပ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စြမ္းအင္ ၊ အစားအစာ နဲ႔ လူဦးေရ ျပန္႔ပြားမႈ ေတြဟာ ေရပြက္ပမာ ခဏတာ ဆိုသလိုမ်ိဳးျဖစ္ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ရန္းဒါးစ္ ဟာ သူ႔ရဲ့ ၀က္ဆိုဒ္ ျဖစ္တဲ့  www.2052.info မွာသူ႔ရဲ့ အဖြဲ႔၀င္ေတြကို လာေရာက္ေမးျမန္းဖို႔ စာဖတ္သူေတြကိုလည္း ဖိတ္ေခၚထားပါေသးတယ္။

ရန္ဒါးစ္ ေနာင္နွစ္ေပါင္းေလးဆယ္ေရာက္ရင္ ဘာေတြကို ေမွ်ာ္လင့္ေနလဲဆိုတာကို ၾကည့္ရရေအာင္ပါ။ ၁၉၇၂ ခုနွစ္မွာ ရန္ဒါးစ္ဟာ မက္ဆာခ်ဴးဆက္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္က ပါရဂူ တန္းေက်ာင္းသား ဘ၀ ကတည္းက ၀ီလ်ံ ဘဟ္ရန္းစ္ ( William W. Behrens III) ၊ ဒန္းနစ္ မီယာေဒါစ္ ( Dennis L. Meadows)  နဲ႔ ေဒၚနယ္လာ မီယာေဒါစ္  (Donella H. Meadows) တို႔နဲ႔ ၾကီးမားဖြံ႔ျဖိဳးမႈ၏ အကန္႔အသတ္ မ်ား (The limit of Growth) ဆိုတဲ့ စာအုပ္ကို ပူးတြဲေရးသားခဲ့ဖူးတဲ့ စာေရးဆရာ တစ္ေယာက္ျဖစ္ေနပါျပီ။ စံနစ္တက် ေတြေခၚျခင္း ( System thinking (or) System Dynamics ) အေၾကာင္းလမ္းျပေရွ႔ေဆာင္ျဖစ္ တဲ့ ေဂ်း ေဖာ္ရက္စတာ (Jay W. Forrester) ရဲ့ နည္းပညာကို ရန္ဒါးစ္နဲ႔ ပူးတြဲ စာေရးဆရာေတြဟာ လူဦးေရ ေပါင္းစည္းျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား၊ အရင္းအျမစ္မ်ား နဲ႔ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ၊ ျပီးေတာ့ ထိုအခ်က္မ်ားကို ေနာင္အေနာဂတ္အတြက္ ဘယ္လိုအသံုးခ်ရမလဲဆိုတဲ့ ေမာ္ဒယ္ ေတြ simulation model ေရးဆြဲျခင္းအားျဖင့္ ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ နုိင္ခဲ့ပါတယ္။ရလဒ္ အေနနဲ႔ကေတာ့-

၁) ေနာင္ ၂၁၀၀ ခုနွစ္မတိုင္ခင္ ကမ ၻာ့စီးပြားေရးအေဆာက္အအံုၾကီးတစ္ခုလံုးနဲ႔ လူသားေတြအားလံုးဟာ ပ်က္စီးျခင္းမွာ အဆံုးသတ္သြားမယ့္ ပံုေပါက္ေနျခင္း

၂) ဒီ နံပါတ္ (၁) ရလဒ္ကို ေရွာင္ရွားနုိင္ဖို႔ စဥ္ဆက္မပ်က္တိုးတက္ေသာ လူမႈ၀န္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးရန္နည္းလမ္းမ်ား ရွိျခင္း

၃)လူသားမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ နဲ႔ တာ၀န္၀တၱရား အသီးသီးေက်ပြန္မႈ ျမန္ေလေလ ၊ ပိုျပီး ေအာင္ျမင္ဖို႔ နီးစပ္ေလေလ ျဖစ္ျခင္း တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

စကားစစ္ထိုးမႈ ေတြ ( ျငင္းခုန္မႈေတြ )ကေတာ့ ေနာင္နွစ္ေပါင္း ၄၀ အထိ ဆက္ရွိေနဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိဳ ႔ ပုဂၢိဳလ္ ေတြက နည္းပညာတိုးတက္လာမွႈ ၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈ တိုးတက္လာမႈ ၊ တရုတ္ အင္အားၾကီးထြားလာမႈ ကိုအေကာင္းဖက္ၾက ၾကည့္ျမင္ေနခ်ိန္မွာပဲ အခ်ိဳ ႔ကေတာ့ ဒီလိုတိုးတက္မႈေတြ ေၾကာင့္ လူေတြဟာ အဆက္မပ်က္ စြန္႔စားရျခင္း နဲ႔ အတူ ေလာဘ တရားေတြ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈေတြ ၊ မေတာ္မတရားမႈေတြ ျဖစ္လာနုိင္တယ္လို႔ ဆိုေနၾကျပန္ပါတယ္။ အဆက္မပ်က္တိုးပြားလာေနတဲ့ လူေတြ ရဲ့ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္မႈ ဟာ ျပန္လည္ အစားထိုးလို႔မရနုိ္င္တဲ့ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္ ( nonrenewable resources ) ေတြကို ျပန္လည္ အစားထိုးလို႔ ရနုိင္တဲ့ အရင္းအျမစ္ ( renewable resources ) ေတြ ထက္ ပိုမို ျမန္ျမန္နဲ႔ မ်ားမ်ား သံုးစြဲေနတာကို ရပ္တန္႔လို႔မရျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီ ရုပ္သေဘာသဘာ၀ စည္းမ်ဥ္းေတြကို လူသားေတြ ကိုယ့္တိုင္ ခ်ိဳးေဖာက္ေနတာမ်ိဳးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ေခတ္ၾကီးမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔အားလံုးဟာ ျပန္ျပီး အစားထိုးလို႔မရနုိ္င္တဲ့ အရင္းအျမစ္ေတြျဖစ္တဲ့ ေလာင္ စာ ဆီနဲ႔ ေက်ာက္မီးေသြး ေတြရဲ့ လႊမ္းမိုးမႈကို ခံေနၾကရပါတယ္။ ရလဒ္ အေနနဲ႔ ကေတာ့ ဖန္လံုအိမ္ဓါတ္ေငြ႔ ျဖစ္ေပၚမႈဟာ ရာသီဥတုေတြကို လ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲ ပစ္နုိင္ပါတယ္။အပူပိုင္းဇံု က သစ္ေတာ ေတြဟာ ခုတ္လွဲခံေနရျပီး ထင္းနဲ႔ လယ္ယာေျမေတြ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာေနပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရဲ့ သံုးစြဲမႈေတြဟာ လိုအပ္သည္ ထက္ေက်ာ္လြန္ေနပါျပီ။ ကန္႔သတ္မႈကို ေက်ာ္လြန္ေနပါျပီ။ ေဘာင္ေက်ာ္ေနပါျပီ။ ရန္ဒါးစ္ ေထာက္ျပခဲ့တာက ကြ်န္ေတာ္တို႔လူသားေတြ သံုးစြဲမႈဟာကမၻာၾကီး ပံ႔ပိုး နုိင္စြမ္းထက္ ၄၀ ရာခိုင္နႈန္းေက်ာ္လြန္ေနျပီလို႔ဆိုပါတယ္။ လက္ရိွလူဦးေရအတြက္ ပင္လွ်င္ေနာက္ထပ္                ကမ ၻာတစ္ျခမ္းေလာက္ လုိအပ္ေနတယ္ လို႔ဆိုပါတယ္။ စီးပြားေရး ပ်က္ကပ္ေတြလည္း အဆက္မပ်က္ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္တဲ့။ စီးပါြးေရးပ်က္ကပ္ေတြနဲ႔ မတူတဲ့ အခ်က္ဟာ ကမ ၻာၾကီးရဲ့ အရင္းအျမစ္ေတြ ပ်က္စီးျခင္းအတြက္ ျပန္လည္ ကူညီကယ္ဆယ္ေပးလို႔ ရမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ဆိုပါတယ္။

ပိုျပီးဆိုး၀ါးတဲ့အခ်က္ကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ စီးပြားေရးဟာ ဖြံ႔ျဖိဳးၾကီးထြားလာေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ကမ ၻာ့ လူဦးေရဟာ ရန္ဒါးစ္ ရဲ့ စာအုပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့တဲ့ ၁၉၇၂ နွစ္ နဲ႔ စာရင္ သန္းေလးေထာင္ ပိုမ်ားလာတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ၂၀၅၀ ေရာက္ရင္ ကမ ၻာ့လူဦးေရဟာ လက္ရွိလူဦးေရထက္ သန္းေပါင္း ၉ ေထာင္ ပိုျပီးမ်ားလာမွာျဖစ္တယ္ လို႔ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔ၾကီးက ၾကိဳျပီးခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ဒီေနရာမွာ ရန္ဒါးစ္ က လူဦးေရေပါက္ကြဲမႈ ဟာ လူေတြ ထင္ျမင္တြက္ဆ ေမွ်ာ္လင့္ထားတာထက္ ပိုျပီးေဆာ မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။  ျမိဳ ႔ျပယဥ္ေက်းမႈ က လူဦးေရ ေပါက္ဖြားနႈန္း ကို အရွိန္ျမွင့္တင္ေပးမွာျဖစ္ျပီး ၊ ေဟာင္းႏြမ္းေနျပီျဖစ္တဲ့ ဘာသာေရးသင္ၾကားမႈမ်ား ကိုလည္း ျမိဳ႔ျပရဲ့လူေန သိပ္သည္းထူထပ္မႈ ပတ္၀န္းက်င္က လႊမ္းမိုးသြားမွာျဖစ္တယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။ လူဦးေရ ေပါက္ဖြားမႈနႈန္းျမင့္မားလာေသာ္လည္း လူတစ္ဦးခ်င္းဆီအေပၚ ပတ္၀န္းက်င္ရဲ့ ေခါင္းပံုျဖတ္ အာက္တန္းက် မႈေတြဟာ သက္ေရာက္မႈ တိုးလာလိမ့္မယ္လို႔လဲဆိုပါတယ္။

စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းဟာ တစ္နွစ္ကို ၃.၅ ရာခိုင္နႈန္း တိုးတက္လာေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ သန္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ကမ ၻာ့အဆင္းရဲဆံုးနုိင္ငံေတြ ဟာ အစားအစာ၊ေသာက္ေရသန္႔၊ ေနအိမ္၊က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ လွ်ပ္စစ္ နွင့္ အျခားအခြင့္အလန္းေတြကိို တရား၀င္ပဲေတာင္းဆိုေနၾကျပီျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ ရွိေနျပီျဖစ္တဲ့ အရာေတြထက္ပိုမိုေကာင္းမြန္သာလြန္တဲ့ ဇိမ္ခံပစၥည္းေတြနဲ႔ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းေတြကို ေမွ်ာ္လင့္ရွာေဖြေနခ်ိန္မွာ သူတို႔ဟာ ကားေတြ၊ ဖလက္တီဗီြေတြ၊ ေလေအးေပးစက္ေတြ ၊ ေလယဥ္ခရီးစဥ္ေတြ နဲ႔ အျခားအေနာက္တိုင္း စံစံခံ စားမႈ ေတြကိ ုရွာေဖြေနၾကပါတယ္။ အေနာက္တိုင္းက ပိုျပီးလုပ္ေဆာင္ေပး နုိင္ေလေလ။ တရုတ္၊ အိႏၵိယ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ဘရာဇီး နဲ႔ အျခားဖြ႔ ံျဖိဳးဆဲနုိင္ငံေတြ ဟာ ပိုျပီး ၾကြယ္၀လာပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တိ႔ုရဲ့ လက္ရွိ အဆက္မပ်က္တိုးတက္ေနတဲ့ စီးပါြားေရးေျခရာလက္ရာေတြ ကလည္း ပိုမိုျပီး ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႔လာပါတယ္။ စင္ၾကီးကို ခိုင္ခိုင္မာမာ တည္ေဆာက္နုိင္ေလေလ ပ်က္က်မႈ ျဖစ္နုိင္ေခ် နည္းေလေလပင္ ျဖစ္ပါသည္။

လူမ်ားစြာတို႔ ေျပာဆိုေနတာက ေစ်းကြက္လြတ္လပ္ခြင့္ နဲ႔ နည္းပညာေတြဟာလူေတြကို ကယ္ဆယ္နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ဒါးစ္က ေလစြမး္အင္နဲ႔ေနစြမ္းအင္ကို အျခား ေလာင္စာေတြ အစားအစားထိုးျပီးသံုးစြဲလာမႈ ကဲ့သို႔ေသာ တီထြင္မႈမ်ားနဲ႔ ေစ်းကြက္ရဲ့ စြမ္းအားကို ခ်ီးမြမ္းေျပာဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီစံနစ္ေတြမွာ ၾကံ့ၾကမႈ ေတြရွိေနတာကိုလည္းပဲ ေထာက္ျပပါတယ္။ လက္ရွိ အဆက္မပ်က္တိုးတက္ေနတဲ့ စေတ့ာရင္းနွီးမႈနဲ႔ အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြ ကို ကုန္သြယ္မႈနဲ႔ ဆုိင္တဲ့ နည္းပညာေတြ အစားထုိးဖို႔ဆိုတာ ဆယ္စုနွစ္ေတြနဲ႔ခ်ီျပီး ၾကာနုိင္ပါတယ္။ဒါေတာင္ ဖန္လံုအိမ္ဓါတ္ေငြ႔ထုတ္လုပ္မႈကို ထိန္းသိမ္းမႈအပိုင္းမပါ၀င္ေသးပါဘူး။ ဒီထက္ပိုျပီး ရန္ဒါးစ္က နုိင္ငံေရးၾကန္႔ၾကာမႈနဲ႔ ကာကြယ္ေရး အလုပ္ေတြမွာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးရဲ့ က်ဆံုးမႈေတြ ရိွိနုိင္ပါတယ္။ အရင္းအျမစ္ မ်ားစြာဟာ လူသားေတြရဲ့ ဆင္ျခင္တံုတရား နဲ႔ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္မႈ ၊ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားနဲ႔ လူမ်ိဳးေရး ၊ နုိင္ငံ အစြဲေတြ ေၾကာင့္ ” မပဋာေျမလူးသလို ”   ၀မ္းနည္းေၾကကြဲစြာ နဲ႔ ကုန္ခမ္းသြားၾကတဲ့အခ်ိန္ကို ေရာက္လာလိမ့္မယ္လို႔ လည္း ဆိုပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အကဲဆတ္တဲ့ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ ျပႆနာ က ထပ္လုိက္လာပါလိမ့္မယ္။

ရန္ဒါးစ္ဟာ ၾကန္႔ၾကာမႈေတြ၊ ေစ်းကြက္က်ဆံုးမႈေတြ၊ နုိ္င္ငံေရး အမႈကိစၥေတြ၊ မိမိတစ္ဦးတည္း၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ သတင္းထုတ္ျပန္မႈ ပ်က္ကြက္မႈေတြ ရဲ့ အက်ိဳးဆက္ေတြက အဆက္မပ်က္တိုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို ဟန္႔တားေစလိမ့္မယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ သူက အခ်ိန္သိပ္ေနွာင္းေနျပီျဖစ္တဲ့ အေျခအေနေရာက္ေနတာေတာင္. ကြ်န္ေတာ္တို႔တစ္ေတြဟာ ဆိုးက်ိဳးေတြမျဖစ္လာေအာင္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ တံု႔ျပန္ဖို႔ အတြက္ ေနွာင့္ေနွးေနၾကတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ရာသီဥတုေျပာင္းလဲ မႈ ေတြဟာ ဆက္ရွိေနျပီး ပင္လယ္ေရျပင္ျမင့္တက္လာမႈ နဲ႔ အရင္းအျမစ္ပဋိပကၡ ေတြဟာ ပိုျပီးျပင္းထန္ လာေနပါတယ္။ ရန္ဒါးစ္ေမွ်ာ္လင့္တာက အေမရိကန္ လုပ္ငန္ေတြဟာ အျခားေစ်းသက္သာတဲ့နယ္ေျမေတြကိုေျပာင္းေရႊ႔သြားနုိင္ပါတယ္ တဲ့။ ရင့္က်က္ေနျပီျဖစ္တဲ့ လူေတြဟာ ပိုျပီး ဆိုး၀ါးတဲ့ စိတ္ဖိစီးမႈ ေတြနဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္ ဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈေတြကိ ုရင္ဆိုင္ၾကရဖို႔ရွိပါတယ္ တဲ့။ သူက ဒီလို နိဂံုးခ်ဳပ္ထားပါတယ္။

သူ႔ရဲ့ ျခံဳငံုသံုးသပ္မႈမွာ စာဖတ္သူဟာ ေျခာက္ျခားေကာင္းေျခာက္ျခားနုိင္ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီမိုကေရစီ၀ါဒဟာ ကမ ၻာလံုးဆိုင္ရာ ျပႆနာကို အေျဖရွာတဲ့ေနရာ မွာ အေထာက္အကူမျပဳဘူးလို႔သူက ဆိုလို႔ပါပဲ။ ကြန္ျမဴနစ္ျဖစ္တဲ့ ဥပမာ တရုတ္နုိင္ငံဟာ ျပႆနာေတြ အတားအဆီးေတြကို တုန္႔ျပန္ရာမွာ ေျဖရွင္းရာမွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အာဏာပိုင္အစိုးရအဖြဲ႔ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္လို႔ သူကဆိုပါတယ္။ရန္ဒါးစ္က

ကြ်န္ေတာ့္အျမင္မွာ ကမ ၻာ့ဖြ႔ ံျဖိဳးမႈ ၂၀၅၂ ဟာအေမွာင္ထဲကို သြားေနရသလိုပါပဲ ၊ ၾကီမားလာ ဖို႔မရွိပါဘူး

လို႔ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူမွတ္ခ်က္ေပးတာက ၾကန္႔ၾကာမႈေတြ၊ မူ၀ါဒ က်ဆံုးျခင္းေတြ ရဲ့ အက်ိဳးဆက္ေတြဟာ ၂၀၅၂ ပတ္၀န္းက်င္မွသိသာထင္ရွား လာမွျဖစ္ ေၾကာင္းပါပဲ။

တစ္ဦးခ်င္း ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈ နဲ႔ စားသံုးမႈအဆင့္ေတြဟာ အျမင့္ဆံုးကို ေရာက္သြားတဲ့ေနာက္မွာ ကမ ၻာလံုးဆိုင္ရာ ရုပ္၀တၳဳအဆင့္အတန္းေတြ ပ်က္စီးျခင္းဟာ စတင္လာ ပါလိမ့္မယ္

လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

သူက ေနာက္ဆံုးစာေၾကာင္းအေနနဲ႔ေျပာခဲ့တာက

ေက်းဇူးျပဳျပီး သူ႔ယူဆ ခ်က္ေတြကို မွားေအာင္ ကူညီၾကပါ ။ ျပီးေတာ့ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ကမ ၻာၾကီးကို အတူတကြ တည္ေဆာက္ၾက စို႔

တဲ့။

သုရွင္ ( 16-1-2013)

( MIT Sloan Management Review  မွ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကို ဘာသာျပန္ထားပါသည္ )

 

About သုရွင္

သု ရွင္ has written 44 post in this Website..

ကြ်န္ုပ္ေရး၍ ကြ်နု္ပ္ဆိုသံ အမွန္ဟူ၍ ကြ်န္ုပ္မဆို...။ ကြ်န္ုပ္စပ္၍ ကြ်နု္ပ္ဖြဲ႔သီျမတ္လွျပီဟု ကြ်န္ုပ္မယူ..။ တိုင္းတိုင္းျပည္သူ လူဟူသမွ် ကုိယ့္ျမင္ကိုယ့္ေတြး..ကိုယ့္အေရးကို ကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္ မွတ္ခ်က္ေပးေစ။ မွတ္ခ်က္ဟူသမွ် က်ိဳးရွိလွဟုလည္း ကြ်န္ုပ္မျမင္..မထင္ပါေသး။ ထိုမွတ္ခ်က္မ်ိဳး ေၾကာင္းက်ိဳးမွန္ကန္ ယုတၱိတန္မွ..ကြ်ုုန္ုပ္ကိုးစား.. တန္ဖိုးထားမည္...ကြ်န္ုပ္သစၥာတည္း။ သုရွင္