facebook က ပို႔စ္ေလးပါရီရလို႔ျပန္တင္ေပးလိုက္တာပါ..

Posted by နတ္ ဆရာႀကီး (https://www.facebook.com/nat.sayargyi)

ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားရွာေဖြစံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္
=====================================
ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားရွာေဖြစံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္

ေၾကျငာခ်က္အမွတ္ ( ၁/၂၀၁၃)

ေဒါက္တာဆိိတ္ဖြားရွာေဖြစံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္သည္ ယေန႔ေန႔စြဲျဖင့္ ေအာက္ပါေၾကျငာခ်က္ကိုထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ေကာ္မရွင္ ျမန္မာျပည္၏ အထင္ကရလႊတ္ေတာ္ႀကီးအား အၾကည္ညိဳပ်က္ေစေသာ “ဥပေဒအထက္တြင္ လႊတ္ေတာ္ရွိသည္ဆိုေသာ” စာသားကိုေရးသားသူ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားဆိုသူအား ရွာေဖြႏိုင္ရန္ေအာက္ပါအတိုင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

၁။ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားဆိုသူမွာ ၾဆာႀကီး မင္းသခၤအလိုအရ သုဘရာဇာလုပ္ကာ တာေမြသင္းခ်ိဳင္းတြင္ေနသည္ဆိုသျဖင့္ တာေမြသခ်ၤ ိဳင္းသို႔သြားေရာက္စံုစမ္းခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္တာေမြထိုသခၤ် ိဳင္းမွာ ယခုအခါဖ်က္သိမ္းၿပီးျဖစ္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

၂။ ထပ္မံ၍ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားဆိုသူအေၾကာင္းသိေသာ ဆားပုလားႏွင္းေမာင္၊ အိုင္ပီေအာင္သင္းဆိုသူမ်ားထံတြင္စံုစမ္းရန္အတြက္ ကမ္းနားလမ္းရွိ ရန္ကုန္ပုလိပ္မင္းႀကီးရံုး သို႔သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုရံုးႀကီးကို ရန္ကုန္တိုင္းတရားရံုးႀကီးအျဖစ္အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ခရိုနီ၊ ခရိုျ႔ပာဆိုသူမ်ားက ေဟာ္တယ္လုပ္ရန္စီစဥ္လွ်က္ရွိပါသည့္အတြက္ ေရွ႕ေနကြန္ရက္မွ
ဆႏၵထုတ္ေဖၚမႈမ်ားလုပ္ေနသျဖင့္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ေတြ႔ခြင့္မရခဲ့ပါ။
တဖန္ လက္ဝါးကိုကိုႀကီးဆိုေသာပုလိပ္ႀကီးကိုစံုစမ္းေသာ္လည္း ေျမနီကုန္းကိုကိုႀကီး၊ စမ္းေခ်ာင္းကိုကိုႀကီး၊ ရွစ္ပူးကိုကိုႀကီး စသည္ျဖင့္ နာမည္တူမ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္ အခက္ႀကံဳလွ်က္ရွိပါသည္။ က်န္ျပာတာ၊ စာေရး၊ စာသင္စသည့္ပုလိပ္အငယ္မ်ားမွာလည္း လိုက္းေၾကးထြက္ေတာင္းေနၾကသျဖင့္ မေတြ႔ခဲ့ရပါ။

၃။ ေဒါက္တာစိတ္ဖြားႏွင့္ပက္သက္ဖူးသူဟု သံသယရွိသူ ဘိန္းစားဘြန္ေဟာမွာလည္း နယ္စပ္ေဒသတစ္ေနရာတြင္ ဘိန္းခ်က္စက္ရံုႀကီးမ်ားေဆာက္လုပ္ကာ ဘိန္းစားလႊတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ ကိုတည္ေထာင္လွ်က္ ဘိန္းစားကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနေသာေၾကာင့္လတ္တေလာတြင္ ေတြ႔ဆံုရန္မျဖစ္ႏိုင္ေသးပါ။

၄။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလခၽြန္နတ္မွတဆင့္ တာေမြသခ်ၤ ိဳင္းမွ ေျပာင္းေရႊ႕သြားခဲ့ေသာ သူရဲ ၊ တေစမ်ားအားဆင့္ေခၚကာ ေဒါက္တာစိတ္ဖြားႏွွင့္ပက္သက္၍ သတင္းမ်ား မိမိတို႔ေကာ္မရွင္သို႔ ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အဆိုပါ သူရဲ၊ တေစ မ်ားသည္ မိမိတို႔ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေကာက္မရွင္မွေခၚယူပါလွ်က္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သူရဲ၊ တေစမ်ားကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ေျဖၾကားခ်င္းမရွိပဲ သာမာန္ သူရဲ၊ တေစမ်ားကိုသာ ေစလႊတ္၍ မေယယာေသာ အေျဖမ်ားသာ ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

၅။ ယခုအခါေကာ္မရွင္သည္ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားဆိုသည့္ အမည္ပညတ္ႏွင့္လိုက္ဖက္သည့္ မုတ္ဆီတ္ဖြားဖြားရွိသည့္ ႏို႔ညွစ္ကုလား၊ ဆိတ္ေမြးကုလား၊ တိုရွည္ကုလား၊ ဘယာေက်ာ္ကုလား စသည့္ ကုလားမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို လႊတ္ေတာ္အတြင္းေခၚယူ၍ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားဟုတ္မဟုတ္ စိစစ္ရန္စီစဥ္လွ်က္ရွိပါသည္။

သို႔ရာတြင္ အဆိုပါကုလားမ်ားသည္ သာမာန္ကုလားမ်ားျဖစ္ၾကေပရာ ၄င္းတို႔သည္ ဤလႊတ္ေတာ္ႀကီးအတြင္းသို႔ ဝင္ထြက္ေပလွ်င္ လႊတ္ေတာ္၏အသေရကိုထိခိုက္ႏိုင္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင္ အဆိုပါကုလားမ်ားအား လႊတ္ေတာ္အတြင္း ဝင္ထြက္ေနခ်ိန္မ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ကုလားမ်ားအျဖစ္ ယာယီသတ္မွတ္ေပးပါရန္ ဤလႊတ္ေတာ္ႀကီးသို႔ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

၆။ ေကာ္မရွင္သည္ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားမည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္ဆိုသည္ကို စံုစမ္းေဖၚထုတ္ရန္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။ လုပ္ငန္း၏ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားကိုလည္း အခ်ိန္ႏွင့္ တျပည္းညီအစီရင္ခံသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားစံုစမ္းေဖၚထုတ္ေရးေကာ္မရွင္ (ျပည္ေထာင္စုအဆင့္)

 

အေပၚဆံုုမွာ credit ေပးထားတာ မေတြ႕ပဲ အေနာ္ေရးသလို ျဖစ္ေနမွာ ဆိုးလို႕ ေအာက္မွာ ထပ္ေပးလိုက္ပါတယ္

Posted by နတ္ ဆရာႀကီး (https://www.facebook.com/nat.sayargyi)

About ဂႏၶာရီ ၾဆာအုပ္

has written 78 post in this Website..

ဓာတ္ပံုရိုက္သည္။ မေတာက္တေခါက္ ႏွင့္ မသိနားမလည္သူမ်ား ေတြ႕လွ်င္ ဆရာၾကီးလုပ္တတ္သည္.. အၾကြားသန္သည္။ အေျမွာက္ၾကိဳက္သည္။ အေျခာက္ေတာ့ မၾကိဳက္။ ဘီယာ ၃ ခြက္ေလာက္ဆိုလွ်င္ မူးသည့္ အတြက္ အကုန္အက် သက္သာေသာ ေသာက္ေဖာ္ေသာက္ဖက္ ျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံသည္။(အခုနဲနဲတက္သြားပီ)