ယခုအခါသံတြဲေစ်းႀကီးမီးေလာင္ခဲ့ေသာ ေနရာတြင္းေစ်းျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ေနပါသည္။ ကန္ထရိုက္မ်ားမွာလက္ေတြ႕လုပ္ကိုင္ဘူးသူမ်ားမပါ
၀င္ဘဲ စည္ပင္ႏွင့္ေစ်းေကာ္မတီတို႕မွ၄င္းတို႕ႏွင့္လက္သင့္သူမ်ား၊၄င္းတို႕သုိ႕လာဘ္ေငြေပးသူမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ကန္ထရိုက္
မ်ားသည္ အေဆာက္အဦးမ်ားကို ပုဒ္ျပတ္ ထပ္ငွါးကာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ပထမပိုင္းတြင္ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ရန္ကုန္မွတင္သြင္း
ျခင္း၊၀ယ္ယူျခင္းမ်ား လံုး၀ မရွိေသာအညံစား ကန္ထရိုက္မ်ားျဖင့္ေဆာက္လုပ္ေနရာအေဆာက္အဦးမ်ားခိုင္ခန္မွဳ၊။စနစ္က်မွဳတို႕မွာရင္ေလးစရာ
ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ေနခဲ့ပါသည္။အုပ္မ်ားကိုလည္းသဲျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာဘိလပ္ေျမပါသည္ဆိုေသာအုပ္မ်ားျဖင့္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျပီးအဆိုပါအုပ္မ်ားမွာခိုင္ခန္႕မွဳမရွိလွပါ၊အေဆာက္အဦးအမိုးတိုင္မ်ားကိုသံုးေသာအလြိဳင္းသံမ်ားမွာမီးဒါဏ္ကိုခံႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲမီးျပလိုက္သည္ႏွင့္ျပိဳပ်က္ သြားႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ေစ်းအိမ္သာေနရာမ်ားကိုလည္းယခင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာေနရာေဟာင္းတြင္ ေစ်းေကာ္မတီႏွင့္စည္ပင္တို႕မွဆိုင္ခန္းမ်ားရယူရန္အတြက္ထိုေနရာအားမေပးဘဲ ေစ်းအိမ္သာကိုကေလးမ်ားႏွင့္နီးရာ ေက်ာင္းနားလမ္းေထာင့္သို႕ေျပာင္းေရႊေဆာက္ လုပ္ျခင္းသည္လည္း ခေလးငယ္မ်ားက်န္မာေရးကို ထိခိုက္မွဳျဖစ္ပြါးေစျပီး ေနာင္ေရရွည္ က်န္မာေရးထိခိုက္မွဳျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာ အနာဂတ္
သားေကာင္းမ်ားကိုလူညြန္႕တံုးေစေသာကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေစ်းအိမ္သာကိုစနစ္တက်ေဆာက္လုပ္မည္ဆိုကာသံေယာင္လိုက္ေျပာဆိုျပီး၊ေကာ္မတီမ်ားမွလညး္ေငြရထားသျဖင့္နားမလည္းဘဲအဟုတ္ထင္ကာေျပာဆိုၾကေသာ္လည္းယခုလက္ရွိမည့္သည့္ေစ်းကိုမဆိုသြြားေရာက္
ၾကည့္ရွဳလိုက္ပါကလူမ်ားစနစ္မက်မွဳေၾကာင့္၄င္း၊စည္းကမ္းမရွိမွဳ၊စနစ္မက်တည္ေဆာက္ထားမွုတိုေၾကာင့္အနံဆိုးမ်ားထြက္ေပၚေနသည္ကိုရန္ကုန္မႏၱေလးအစရွိေသာျမိဳႀကီးမ်ားသို႕ ေရာက္ဖူးသူတိုင္းသိႏိုင္ေသာကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ ေစ်းအိမ္သာကိုယခင္ေနရာသို႕ေျပာင္ေရြေပးေစလို ႕ေၾကာင္းျမို႕ခံမ်ား၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမိဘမ်ား၊ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးမွစာေရးျပီးတိုင္းၾကားထားေသာ္လည္းယေနအထိမည့္သို႕မွထူးျခားမွဳမရွိၾကာင္းသိရွိရပါသည္။အဆိုပါေစ်းအိမ္သာယခင္ေန၇ာသို႕မေျပာင္းေရႊရေအာင္ကန္ထရိုက္မွ ေစ်းေကာ္မတီ၊စည္ပင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဳးႏွင့္တာ၀န္ရွိသူတို႕အားတစ္ဦးလွ်င္က်ပ္သိန္း(၅၀)စီေပးအပ္ျပီးႏွဳတ္ပိတ္ထားသည္ဟုတိက်ေသာသတင္းရပ္ကြက္မွသိရွိရပါသည္။ေစ်းေကာ္မတီအား လည္းေငြက်ပ္ သိန္း(၅၀၀)တန္ဆိုင္ခန္းမ်ားရာင္းစားခြင့္ကိုေပးအပ္ထားျပီးႏွဳတ္ပိတ္ေနေစခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါေစ်းအိမ္သာေနရာသည္ လမ္းမတန္းတြင္က်ေ၇ာက္ေနသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားခရီးသည္မ်ားအျမင္တြင္လည္း အနံဆိုးမ်ားျဖင့္ သ့တြဲျမို႕၏ လွပမွဳကို ပ်က္ျပားေစႏိုင္ေၾကာင္း ဟိုတယ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးမွလည္းေျပာၾကားပါသည္။ေက်ာင္းသားမိဘတစ္ဦးမွလည္းယခုကဲသိူ႕ေစ်းအိမ္သာ ေက်ာင္းနားတြင္ေဆာက္လုပ္ပါက ကေလးငယ္မ်ားကို အဆိုပါအလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္ ထားရွိႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္းေျပာၾကားပါသည္။
ဆိုင္ခန္းမ်ား ကိုလည္းကန္ထရိုက္မွ ႀကိဳတင္ေ၇ာင္းစားထားရာ ျပင္ပလူမ်ား၀ယ္ယူခြင့္မရဘဲ၊စည္ပင္ႏွင့္ေစ်းေကာ္မတီတို႕မွသာအမ်ား
ဆံုးရယူသြားၾကျပီး၊ အျပင္လူ၀ယ္ယူခြင့္ရရွိသူတို႕မွလည္းအဆိုပါလူမ်ားႏွင့္လက္သင့္သူမ်ားသာ၀ယ္ယူခြင့္ရရွိခဲၾကပါသည္။ကန္ထရုိက္တို႕
အေပၚထပ္ေစ်းဆို္င္ခန္းေ၇ာင္းခ်သည္သတင္းၾကားသျဖင့္ ၀ယ္ယူရန္သြားေ၇ာက္ေသာအခါ အကုန္ေရာင္းထားျပီျပီျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားပါ
သည္။ အမွန္မွာ ဆိုင္ခန္းမ်ား အားလံုး ေ၇ာင္းခ်ထားသည္မွဟုတ္ဘဲ ၄င္းတို႕ လက္သင့္ရာမ်ားကို လက္က်ိတ္ထိုးေရာင္းခ်ထားျခင္း၊ေကာ္မတီ
မ်ားမွ စာရင္ အမည္မ်ားေပးသြင္းထားျပီး ၀ယ္ယူလို႕သူမ်ားကို ထပ္မံေစ်းပိုတင္ကာသာေ၇ာင္းခ်ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ေစ်းဆိုင္ခန္း
မ်ားသည္လည္း ယခင္ေစ်းႀကီးေကာင္းမြန္ေနေသာအခါက ေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ားသည္ ပစၥည္းသို႕ေလွွာင္ထားေသာ ေနရာမ်ားစြာရွိပါသည္။အဆို
ပါပစၥညးသို႕ေလွွာင္ရာေနရာမ်ားသည္ ေစ်းေရာင္းမေကာင္းေသာေနရာမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ပိတ္ထားရေသာဆိုင္ခန္းမ်ား၊ဆိုင္ခန္းေ၇ာင္းခ်င္ေသာသူ၊
မ်ားစြာရွိပါသည္။ ယခုေစ်းသစ္ဆိုေသာအခါ လူမ်ားသည္ ဟုတ္ႏိုးနိုးျဖင့္ ၀ယ္ယူထားသူမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္းစီပြါးေရးသံုးသပ္သူတစ္ဦးမွ
ေျပာၾကားသြားပါသည္။ ယခုေစ်း ဆိုင္ခန္းမ်ားမွလည္း ယခင္ေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ားထက္ ေသးငယ္ကာ ၅ ေပပတ္လည္သာရွိျပီး ၊အလြန္က်ဥ္း
ေျမာင္းေသာဆိုင္ခန္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း။ ေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ားပို႕မိုထြက္ရွိေစရန္ ယခုကဲ့သို႕ ဆိုင္ခန္းက်ဥ္းက်ဥ္းမ်ားျဖင့္ ဆိုင္ခန္းအေရအတြက္
ပိုမိုေစကာ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ ေစ်းေကာ္မတီ၊ကန္ထရိုက္တို႕မွေငြပို႔မိုရရွိေအာင္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာေစ်းဆိုင္းခန္းပံုစံမ်ား
ျ့ဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။
သို႔ပါ၍သံတြဲေစ်းႀကီးအိမ္သာအားယခင္ေနရာတြင္ျပန္လည္ထားရွိေစေရးဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ႏွင့္ ေငြစားကာမိမိကိုယ္က်ိဳး လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအားထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူသင့္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။
ဒြါရာ၀တီေစ်း ေစ်းသူေစ်းသားမ်ား

About Nu Than

Nu Than has written 12 post in this Website..