ေတာင္ၾကီးျမိဳ႔ နမ္႔ဆီးေက်းရြာအုပ္စု၊ပင္ငို-မဲဟဲေက်းရြာအနီးရွိ အက်ယ္အ၀န္း(၁.၅၆)စတုရန္းမိုင္အား ရွမ္းျပည္နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန သစ္ေတာေၾကးတိုင္အရာရွိရံုးမွ စာအမွတ္ ၆၉၆၀-၆၉၇၈/စ (က)၁ ပင္ငိုေရေ၀ေရလဲ၊၂.၁၀.၁၉၉၅ လက္မွတ္ထုိးျဖင္႔ ပင္ငိုေရေ၀ေရလဲ ၾကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာျဖင္႔ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နမ္႔ဆီးေက်းရြာအုပ္စု ေက်းရြာျငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ ဥကၠဌႏွင္႔ အတြင္းေရးမႈဴးထံလိပ္မူျပီး သက္ဆိုင္သူမ်ားသိရွိလိုက္နာႏိုင္ေရးအတြက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အသိေပးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ သစ္ေတာေၾကးတိုင္ပံုစံ(၁)ျဖင္႔ေပးပို႔ခဲ႔ေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္။

၂၁.၈.၂၀၁၂ရက္ေန႔တြင္ ပင္ငိုေက်းရြာေန ဦးၾကည္ဖာလွေမာင္၊ ဦးရီဖာခ်စ္ေမာင္၊ ဦးဖိုးခင္၊ ဦးတြီး၊ ဦးကီးဆာ၊ ဦးေမာင္အုန္းတို႔မွ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင္႔ပူးေပါင္းျပီး အကြက္မ်ားရိုက္ျခင္း၊ သစ္ပင္မ်ားခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းျခင္း၊ ျခံယာေျမမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္။ ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္ေနမႈကို ေက်းရြာရပ္မိရပ္ဖမ်ားမွ ၀န္ၾကီးခ်ဴပ္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ထံလိပ္မူျပီး တားျမစ္ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံစာေပးပို႔ခဲ႔ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္ထိ အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာမွ ထူးျခားမႈမရွိသည္႔အတြက္ ၄င္းပုဂၢိဳလ္မ်ားပိုမိုအတင္းရဲလာျပီး ယခုေက်းရြာအုပ္စုမ်ားသို႔ ျမိဳ႔နယ္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနမွ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈရရွိေရး ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္႔အခ်ိန္တြင္ ၄င္းတို႔အတြက္ အခြင္႔ေရးေကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ ပိုင္ဆိုင္ခြင္႔ရရွိေရးအတြက္ ၾကိဳးပန္းေဆာင္ရြက္ေနသျဖင္႔ ေက်းရြာရပ္မိရပ္ဖ(၃၂)ဦးတို႔မွ လက္မွတ္ထိုးျဖင္႔ ၂၂.၁.၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရံုးသို႔ တားျမစ္ေပးပါရန္ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

About ႏိုင္ႏိုင္

life visitor has written 7 post in this Website..

ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ႔အလုပ္ေတြလုပ္တယ္။ဓါတ္ပံုရိုက္၀ါသနာပါတယ္ တက္သေလာက္မွတ္သေလာက္နဲ႔ webite တစ္ခုေရးတယ္။ၾကိဳက္တာေတြ႔ရင္ ရွဲတယ္ စိတ္ကူးတည္႔ရင္ေရးတယ္ အဲဒါ ေပါက္ကရ 60 ကၽြန္ေတာ္ ႏိုင္ႏိုင္ပါပဲဗ်ာ...။