ကိုယ့္ တိုင္းျပည္ မွါလာေနျပီး အုပ္တစ္ ခ်ပ္ သဲတစ္ ပြင့္ ျဖစ္ျဖစ္ေပါ့ ျမန္ မါျပည္ရ့ဲ သမိုင္း ကို ေလ့လါျပီး ဒီနုိင္ငံ တိုးတက္ေအာင္ လာျပန္လာ လုပ္ ျကည့္ ျက ပါ လား

About koko

has written 14 post in this Website..