နာရီေတြေျပာင္းတိုင္း ရာသီေတြဟာေဟာင္းသြားသတဲ႔
ဒါေပမယ္႔
ခ်ိဳတစ္ခါ ရယ္တစ္လွၫ့္ ပလီတတ္တဲ႔ မင္းအတြက္
႐ူးတစ္ခါ ေပ်ာ္တစ္ခ်က္ ျဖစ္ပ်က္ရတဲ႔ကိုယ္႔မွာ
နာရီဆိုတာ မရွိေတာ႔ပါဘူး ။

"နာရီနာရီေတြေျပာင္းတိုင္း

 

 

 

 

နာရီနာရီေတြေျပာင္းတိုင္း ရာသီေတြဟာေဟာင္းသြားသတဲ႔ 
ဒါေပမယ္႔
ခ်ိဳတစ္ခါ ရယ္တစ္လွၫ့္ ပလီတတ္တဲ႔ မင္းအတြက္
႐ူးတစ္ခါ ေပ်ာ္တစ္ခ်က္ ျဖစ္ပ်က္ရတဲ႔ကိုယ္႔မွာ
နာရီဆိုတာ မရွိေတာ႔ပါဘူး ။

နာရီ
နာရီေတြေျပာင္းတိုင္း ရာသီေတြဟာေဟာင္းသြားသတဲ႔
ဒါေပမယ္႔
ခ်ိဳတစ္ခါ ရယ္တစ္လွၫ့္ ပလီတတ္တဲ႔ မင္းအတြက္
႐ူးတစ္ခါ ေပ်ာ္တစ္ခ်က္ ျဖစ္ပ်က္ရတဲ႔ကိုယ္႔မွာ
နာရီဆိုတာ မရွိေတာ႔ပါဘူး ။

 

နာရီ
နာရီေတြေျပာင္းတိုင္း ရာသီေတြဟာေဟာင္းသြားသတဲ႔
ဒါေပမယ္႔
ခ်ိဳတစ္ခါ ရယ္တစ္လွၫ့္ ပလီတတ္တဲ႔ မင္းအတြက္
႐ူးတစ္ခါ ေပ်ာ္တစ္ခ်က္ ျဖစ္ပ်က္ရတဲ႔ကိုယ္႔မွာ
နာရီဆိုတာ မရွိေတာ႔ပါဘူး ။

 

About ေတာင္ေပၚသား

ေတာင္ေပၚသား 007 has written 199 post in this Website..