23-1-2013ရက္ေန႕တြင္အနက္ေရာင္နယ္ေျမေတာင္ကုတ္သို႕ရန္ကုန္မွထြက္လာေသာေအာင္သစၥာ Expressေလအိပ္ကားေခ်ာက္ထဲသို႕က်သြားပါသည္၊ေနပူေတာင္အလြန္တြင္ကားေခ်ာက္ထဲသို႕က်
သြားသည္ဟုသတင္းရရွိပါသည္။ခရီးသည္ ၃၈ ဦးပါ၀င္ျပီးရန္ကုန္မွ၂ နာရီတြင္ထြက္လာေသာကားျဖစ္
သည္ဟုသိရွိရပါသည္။အဆိုပါကားလမ္းျဖစ္ေသာရန္ကုန္ေတာင္ကုတ္ကားလမ္းသည္အနက္ေရာင္နယ္
ေျမျဖစ္ေသာေတာင္ကုတ္ကိုျဖတ္လာရေသာေၾကာင့္ခရီးသည္အမ်ားစု႕မွထိုလမ္းဘက္မွမစီးၾကပါ၊အဘယ္
ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ေတာင္တြင္ႀကီးမွခရီးသည္ ၈ ဦးႏွင့္သံတြဲမွခရီးသည္၂ဦးအားအနက္ေရာင္နယ္ေျမေတာင္
ကုတ္မွခရီးသည္(၁၀)ဦးအားအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္သည္ဆိုကာ ေန႕ခင္းေၾကာင္ေၾကာင္တြင္ေလအိပ္ကားအား၀ိုင္းလိုက္ျပီးခရီးသည္မ်ားကိုကားေပၚမွဆြဲခ်ကာကားအားမီးရွိဳဖ်က္ဆီးျပီးႏိုင္ငံသားခရီးသည္
(၁၀)ဦးအားမည္သည့္အျငိဳးအေတးမွမရွိဘဲရက္ရက္စက္စက္ ၀ုိင္းသတ္၊အေလာင္းဖ်က္ဆီးျပီးပစၥည္းလု႕
ခဲ့ေသာျမို႕ျဖစ္ျပီးယေန႕တိုင္ ထိုအမွဳကို ဖံုးဖိထားေသာေၾကာင့္လံုျခံဳေရးစိတ္မခ်ရေသာ အနက္ေရာင္
နယ္ေျမေတာင္ကုတ္ကို ျဖတ္သန္းလာရေသာေၾကာင့္ခရီးသည္အမ်ားစု႕မွထိုေတာင္ကုတ္လမ္းဖက္မွမ စီးၾကပါ၊ထိုလမ္းအားအျခားဘာသာ၀င္မ်ားမစီးၾကပါ၊ယခုအခါရန္ကုန္မွေတာင္ကုတ္၊သံတြဲသို႕ထြက္
လားေသာေလအိပ္ခရီးသည္တင္ကားသည္ရခိုင္ရိုးမေတာင္အေက်ာ္၊ေနပူေတာင္အလြန္တြင္ကားလမ္း
ေဘးေခ်ာက္ထဲသို႕ထိုးက်သြားပါသည္။ခရီးသည္(၁၄)ဦးအသက္ဆံုးရွံဳးသြားသည္ဟု႕သတင္းရရွိပါသည္။က်ား(၇)မ(၇)ဦးအသက္ဆံုးရံွဳးသြားပါသည္၊ထိခိုက္ဒါဏ္ရာရသူမ်ားစြာရွိျပီး ျပည္ေဆးကုမၼဏီမွမိန္း ကေလးတစ္ဦးမွအေျခအေျခအေနဆိုးရြားလွသည္ဆိုပါသည္။
အခ်ိဳကလည္းထိုျဖစ္စဥ္သည္ ယခင္က ခရီးသည္(၁၀)ဦးရက္ရက္စက္စက္အသတ္
ခံခဲရမွဳေၾကာင္း၀ဋ္လည္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု႕ေျ့ပာဆိုေနၾကပါသည္။အခ်ိဳကလည္းစပယ္ရာ၊ဒရိုင္ဘာမ်ားစား
ေသာက္ဆိုင္မွထြက္လာျပီးေသာအခါဆိုင္မ်ားမွ စပယ္ရာ၊ဒရိုင္ဘာမ်ားအားအရက္ေသစာ၊အစား
အေသာက္မ်ားကို အလကားတိုက္ေလ့ရွိပါသည္။(စားေသာက္ဆိုင္ေရွကားရပ္လွ်င္ကားအဖြဲ႕အားဆိုင္မွ
အလကားေကၽြးပါသည္၊)ဒရိုင္ဘာမ်ားေသာက္စားျပီးျုပန္ထြက္ေသာအခါ စပယ္ယာမ်ားအားေမာင္းခိုင္
ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု႕ဆိုပါသည္။အခ်ိဳကဘီးေပါက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု႕ဆိုပါသည္။ကားေမာင္သူႏွစ္
ဦးမွလညး္ပြဲခ်င္းျပီးေသဆံုးသြားပါသည္။အဆိုပါေတာင္ကုတ္ရိုးကားလမ္းမ်ားသည္လည္းဆိုရြားလွပါသည္။
ကားလမ္းေဘးတြင္ေခ်ာက္မ်ားရွိျပီး အရွိထိမ္းတိုင္မ်ားလည္းစိုက္ထူထားျခင္းမရွိေသာ ရခိုင္ႏွင့္ျပည္မအား
ဆက္သြယ္ထားေသာကားလမ္းမွဂ်ပန္ေခတ္တြင္တည္ေဆာက္ထားသည့္အတိုင္ကဲ့သို႕တည္ရွိသျဖင့္
ကားတိမ္းေမွာက္မွဳမ်ားျပားလွသည္ဆိုပါသည္။

About sai saimg

sai saimg has written 4 post in this Website..