ဘဝတြက္တာ သိမွတ္စရာ

(၁) အစားထုိးမရတဲ့ ဆုံး႐ႈံးမႈ (၂)ခု ရွိတယ္။ မိဘႏွင့္အခ်ိန္။

(၂) လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဘုန္းတန္ခုိးဟာ အလုပ္ လုပ္ျခင္းပဲ။

(၃) ဆင္ေျခေပးတဲ့ ပါးစပ္ ထမင္းငတ္ တတ္တယ္။

(၄) မလုပ္တတ္ေၾကာင္း မ်ားမ်ားေျပာေလ မလုပ္တတ္ေလ။

(၅) ေႏွးတာ အေရးမႀကီးဘူး၊ ရပ္မေနဖို႔ပဲ အေရးႀကီးတယ္။

(၆) လုိသေလာက္ မရႏိုင္ေပမယ့္ လုပ္သေလာက္ေတာ့ ရႏုိင္ပါတယ္။

(၇) ေမ့တယ္ဆုိတာ မေလးစားလို႔၊ ေၾကာက္တယ္ဆုိတာ မခုိင္လုံလို႔။

(၈) အလုပ္ မလုပ္ပဲ အခြင့္အေရး မရခ်င္ပါႏွင့္။

(၉) မနာလို မျဖစ္ပါနဲ႔၊ လုပ္တဲ့လူက ေနရာရမွာပဲ။

(၁၀) လူတစ္ေယာက္၏ အက်င့္စာရိတၱသည္ ထုိသူ၏ ကံၾကမၼာပင္ ျဖစ္သည္။

(၁၁) စာရိတၱေကာင္းရင္ ေနာက္ေၾကာင္း ရွင္းတယ္။

(၁၂) မခုိင္းဘဲ လုပ္တာ သခင္၊ ခုိင္းမွ လုပ္တာ ကၽြန္။

– မွတ္သားဖူးသေလာက္ ျပန္လည္ မွ်ေဝျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 

ဖတ္ရႈ႕သူမ်ားေက်းဇူးပါ။

ခင္ခ။

ခင္ခ

About ခင္ခ

ခင္ ခ has written 458 post in this Website..