မ်က္လံုးရယ္တဲ့ အိပ္ပါကြယ္။

 

တစ္ခါတေလေတာ့

ေပ်ာ္ စရာေတြ  ရိွေနတဲ့

ငါ့ရဲ႕၀န္းက်င္ ။

 

တစ္ခါတေလေတာ့

ငို စရာေတြ ရိွေနရတဲ့

ငါ့ရဲ႕၀န္းက်င္ ။

 

တစ္ခါတေလေတာ့

ေငး စရာေတြ ရိွေနတဲ့

ငါ့ရဲ႕၀န္းက်င္ ။

 

တစ္ခါတေလေတာ့

ေတြး စရာေတြ ရိွေနတဲ့

ငါ့ရဲ႕၀န္းက်င္ ။

 

တစ္ခါတေလေတာ့

လြမ္း စရာေတြ ရိွေနတဲ့

ငါ့ရဲ႕၀န္းက်င္ ။

 

တစ္ခါတေလေတာ့

ေဆြး စရာေတြ ရိွေနတဲ့

ငါ့ရဲ႕၀န္းက်င္ ။

 

တစ္ခါတေလေတာ့

ေရး စရာေတြ ရိွေနတဲ့

ငါ့ရဲ႕၀န္းက်င္ ။

 

ေႀသာ္………

ေပ်ာ္ ငို ေငး ေတြး လြမ္း ေဆြး ေရး

ဆိုတာေတြ ရိွေနတဲ့

ငါ့ရဲ႕၀န္းက်င္ ။

 

အခုေတာ့

တိ္တ္ဆိတ္ျငိမ္သက္

ေပ်ာ္ စရာနဲ႕ ငို စရာမဲ့

ေငး စရာကင္း ေတြး စရာရွင္း

လြမ္း စရာပံု ေဆြး စရာခံု

ေရး စရာကုန္…….. လို႕

မွိတ္ခါသာထားရတယ္

မ်က္လံုးရယ္တဲ့ အိပ္ပါကြယ္။

 

 

ဖတ္ရႈ႕သူမ်ားေက်းဇူးပါ။

ခင္ခ

ခင္ခ

About ခင္ခ

ခင္ ခ has written 458 post in this Website..