အားလံုးပဲမဂၤလာပါလို႔ ဦးစြာပဏာမ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ သလိုက္ပါ၏။

လူတိုင္းမကင္းႏိုင္တဲ့ စားေသာက္ျခင္းနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ အိမ္တစ္အိမ္မွာရိွတဲ့ ထမင္းစားခန္း

မီးဖိုခန္းႏွင့္ ပတ္သတ္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေလးေတြ ကုန္က်စရိတ္ေလးေတြကို နည္းနည္းပါးပါး

သိသေလာက္ တတ္သေလာက္ ျမင္မိသေလာက္ ေရးသားတင္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ရွည္ဖို႔အတြက္

ကံ၊ စိတ္ ၊ ဥတု ၊ အဟာရ ဆိုေသာေၾကာင့္။ က်န္းမာေစဖို႔အတြက္ သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္ေသာ အစားအစာ။

ေငြကုန္ေၾကးက်သက္သာ ခ်မ္းသာႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ စနစ္တက် စည္းကမ္းရိွမႈမ်ား။

မိသာစု တစ္ခုျခင္းစီအတြက္ မီးဖိုခန္းသည္ အဓိက အခန္းကဏ႑ တစ္ခုမွပါ၀င္

ေနသည္ဟု ထင္ပါသည္။ ထို႔အတူ မီးဖိုခန္းကို ဦးစီးေသာ အိမ္ရွင္မ(သို႔)ထမင္းဟင္းခ်က္ျပဳတ္သူ

တစ္ဦးဦးသည္ အေရးအႀကီးဆံုး ျဖစ္ပါသည္။ ထမင္းဟင္းခ်က္ျပဳတ္ေသာအခါ စည္းကမ္းရိွဖို႔

သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈရိွေစဖို႔ အရသာေကာင္းမြန္ေစဖို႔ စီမံခန္႔ခြဲတတ္ဖို႔ လိုအပ္ပါမည္။ လူ႕စိတ္ဆႏၵ

သေဘာအရ မည္မွ်ပင္ ႏွစ္သက္လွပါသည္ဟူေသာ ဟင္းလ်ာျဖစ္ေစ အၿမဲးတစ္ေစ သံုးေဆာင္ေနရပါက

ၿငီးေငြ႕တတ္သည့္ သေဘာရိွပါတယ္။ ထိုအတူပဲ မသံုးေဆာင္ရတာ ၾကာေနၿပီျဖစ္တဲ့ ဟင္းလ်ာ

တစ္ခုကိုလည္း ေတာင္းတတ္ၾကပါသည္။ အစီအစဥ္တက် မိသားစုအားလံုး အရသာရိွလွစြာ စားသံုးႏိုင္ဖို႔အတြက္

အေကာင္းမြန္ဆံုး စီမံခန္႔ခြဲဖို႔တာ၀န္မွာ အိမ္ရွင္မတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ အဓီကတာ၀န္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ခံတြင္းမေတြ႕၍ေသာ္၄င္း ထမင္းနဲ႔ဟင္းက ဒါေတြပဲထပ္ေန၍ေသာ္၄င္း စားရတာအဆင္

မေျပ၍အိမ္မွာမစားပဲ အျပင္မွာဆိုင္မွာ သြား၍၀ယ္ယူစားေသာက္ရသည္ကို မိတ္ေဆြစာ႐ႈ႕သူ

အေပါင္းတို႔လဲ ႀကံဳေတြ႕ဖူးေကာင္း ႀကံဳေတြ႕ဖူးၾကမည္ဟုထင္ပါသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရသည္ဆိုပါက

ခ်က္ျပဳတ္သူအိမ္ရွင္မမွာ အဓိကတာ၀န္ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ထမင္းဟင္းခ်က္ျပဳတ္သူ အေနျဖင့္

ဘယ္ႏွစ္ေယာက္စားဖို႔ခ်က္ရမည္။ ထိုအထဲမွ မည္သူက အသားငါးမစား မည္သူက အသီးအရြက္မစား

အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ မတူညီကြဲျပားခ်က္မ်ားကို အေကာင္းမြန္ဆံုးပံုစံျဖင့္ စနစ္တက်လိုအပ္ခ်က္ကို

အၿမဲးတမ္းျဖည့္ဆည္းေပးေနႏိုင္မွသာ ထမင္းဟင္ခ်က္ျပဳတ္သူ၏ တာ၀န္ေက် သည္ဟုသတ္မွတ္၍

ရေပလိမ္႔မည္။ တစ္ခါတစ္ရံ၌ အကုန္အက် သက္သာရန္ႏွင့္ အလုပ္႐ႈပ္သက္သာရန္ဟု၍ အလြယ္တကူ

၀ယ္ယူ၍ရေသာ ဟင္းလ်ာမ်ားကို ၀ယ္ယူခ်က္ျပဳတ္တတ္ၾကပါသည္။ ထိုအခါ မိသားစု၀င္မ်ားမွ

စားရတာ အႀကဳိတ္မေတြ႕၍ အျပင္ဆိုင္မွာသြားေရာက္ ၀ယ္ယူစားေသာက္မည္ ဆိုျပန္ပါက

ေငြကုန္ေၾကးက်မႈ ပိုမ်ားလာႏိုင္သလို အခ်ိန္ပိုကုန္ပါသည္။ သြားရလာရ အလုပ္ပို႐ႈပ္ပါသည္။

အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေနရသူ မ်ားအတြက္ဆိုလွ်င္ စိတ္႐ႈပ္စရာမ်ားပင္ပိုလာႏိုင္ပါသည္။

ခ်က္ျပဳတ္သူ ကိုယ္တိုင္ပင္လွ်င္ မိမိခ်က္ေသာထမင္းဟင္း စားမေကာင္း၍ ၀ယ္စားရသည္ကို

ႀကံဳဖူးမွာမလြဲဟုထင္ပါသည္။ ထမင္းဟင္း ခ်က္ျပဳတ္သူ တစ္ဦးအေနျဖင့္ မိမိအိမ္တြင္ရိွေသာ

စားသံုးမည့္သူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပလွစြာ သံုးေဆာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေငြကုန္ေၾကးက် အမွန္တကယ္

သက္သာေစဖို႔အတြက္ အေကာင္းမြန္ဆံုးအရသာေပၚလြင္ေစဖို႔ စဥ္းစားခ်င္ခ်ိန္၍ အစီအစဥ္တက်

ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။ ထမင္းစားခန္း မီးဖိုခန္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အျခားအဓိကက်တဲ့ အခ်က္တစ္ခုကေတာ့

သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈ ဟုထင္ပါသည္။ မသန္႔ရွင္း မသပ္ရပ္ေသာ အခန္း၊ စားပြဲ၊ ပုဂံဇြန္း စသည္ စသည္မ်ားျဖင့္

သံုးေဆာင္ရပါမူ မိမိႏွစ္သက္ေသာ လက္ရာေကာင္းမြန္ေသာ အစားအေသာက္တစ္ခုကို စားရပင္

စားရျငားေသာ္လည္း အဆင္မေျပမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္ပါသည္။ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈ အတြက္စိတ္ၾကည္

လင္ႏိုင္သလို သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈေၾကာင့္ အထိုက္အေလ်ာက္အခ်ဳိ႕ေသာ ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ားကို

ကာကြယ္မျဖစ္ပြားႏိုင္ ျခင္းသည္လည္း အက်ဳိးမ်ားလွေပသည္။ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈကို လူသားတိုင္း

ႏွစ္သက္ၾကမည္မွာလဲ မလြဲပါ။

မိသားစုတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ မီးဖိုခန္း ထမင္းစားခန္း အတြက္ ေန႔စဥ္ေန႔စဥ္ မျဖစ္မေန

စားေသာက္သံုးေဆာင္ေနရေသာေၾကာင့္ မီးဖိုခန္းကို ဦးစီးသူအေပၚမူတည္၍ ကုန္က်စရိတ္

အနည္းအမ်ား ကြာျခားေနႏိုင္သည္။ ထိုထက္မက အက်ဳိး အေကာင္းအဆိုးမ်ားလည္း မ်ားစြာရိွႏိုင္ပါသည္။

၀င္ေငြရိွေနပါေသာ္လည္း စားေသာက္မႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျပားေနပါက မပိုလွ်ံႏိုင္ မေလာက္ငွ၍

အေၾကြးပင္တင္ႏုိင္ပါသည္။ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သူမ်ားအတြက္လည္း ေငြေၾကးဆံုး႐ႈံးမႈ ျဖစ္ေနမွာပါပဲ။

၀င္ေငြမရိွ၍ လုပ္ငန္းအဆင္မေျပသူမ်ားပင္လွ်င္ ေနထိုင္စားေသာက္မႈ စနစ္တက်အစီအမံေကာင္း

ရိွေနပါက တစ္နည္းတစ္လမ္း ေငြကုန္ေၾကးက်သက္သာ ေန႔စဥ္လိုအပ္ေသာ အဟာရကိုလည္း

ျဖည့္စြမ္းႏိုင္ၿပီး တစ္နည္းနစ္လမ္း အဆင္ေျပႏိုင္မႈ တစ္ခုပါ။ မီးဖိုခန္း ထမင္းစားခန္း စသည့္အစား

အေသာက္ကိစၥမ်ားသည္ လူတိုင္းႏွင့္မကင္းႏိုင္ေသာ အရာျဖစ္သျဖင့္ မီးဖိုခန္း(သို႔) ေန႔စဥ္ေနထိုင္

စားေသာက္မႈသည္ လူတိုင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စားၾကြင္းစားက်န္ အေပၚမီွခို၍ ေနထိုင္ၾကေသာ အဓိကအားျဖင့္ ေခြး

ေခြးေလေခြးလြင့္မ်ား ေဒသတုိင္းမွာလိုလို အင္မတန္ ေပါးမ်ားလွသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

ထိုအခ်င္းအရာကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွလူမ်ား စားေသာက္မႈသည္ လိုသည္ထက္ပိုမို

ခ်က္ျပဳတ္ထားရိွမႈမ်ား လိုသည္ထက္ပိုမို၍ ထည့္ယူစားေသာက္မႈမ်ား ရိွသည္ကို ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

အတိုင္းအတာ တစ္ခုအရ  လိုအပ္သေလာက္ ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ျခင္းျဖင့္ အပိုအလွ်ံအတြက္

အကုန္အက်ရိွေနမႈကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။ ထိုအရာကိုေတာ့ ခ်က္ျပဳတ္သူသာမက

စာေသာက္သူ လူတိုင္းမွာ စည္းကမ္းရိွဖို႔ စနစ္တက်ရိွဖို႔လုိအပ္ပါတယ္။

လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားမႈသည္ တိုင္းျပည္ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားမႈပင္

ျဖစ္သည္ဟု စာအုပ္တစ္ခုအတြင္းမွာ က်ေနာ္ဖတ္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ လူတစ္ဦးစီ ဆင္းရဲျခင္း

သည္လည္း တိုင္းျပည္ဆင္းရဲ ျခင္ပင္ျဖစ္ေပလိမ္႔မည္။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ စားေသာက္မႈမွ

တစ္ေန႔လွ်င္ (၁၀၀) က်ပ္ပင္ ပိုမိုကုန္က်ပါက လက္ရိွျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ သန္း(၆၀) ၀န္းက်င္ခန္႔

ရိွမည္ဟုထင္ပါသည္။(မည္မွ်ရိွသည္ကို အတိအက် မသိပါ) တစ္ေန႔လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္

သန္းေပါင္း (၆၀၀၀) ေျခာက္ေထာင္ေလာက္ ေန႔စဥ္ကုန္က် အေလအလြင့္ ျဖစ္ေနႏိုင္ပါသည္။

ဤမွ်ေလာက္အေရးပါလွေသာ စားေသာက္မႈ ကိစၥအ၀,၀ကို ခ်က္ျပဳတ္သူမ်ားအေနျဖင့္

ဂ႐ုတစိုက္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ဖို႔လုိအပ္သလို ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ခ်က္ျပဳတ္သူ ျဖစ္လာမည့္

အိမ္ရွင္မမ်ားကိုလည္း မိဘအုပ္အုပ္ထိန္းသူ မ်ားအေနျဖင့္ မိဖိုခန္းႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ ကိစၥအ၀,၀ကို

အေကာင္းမြန္ဆံုး စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေစရန္ အေကာင္းမြန္ဆံုး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ သင္ၾကားျပသ

ေပးထားသင့္သည္ဟု ျမင္မိပါတယ္။

ထိုကဲ့သို႔ တာ၀န္ရိွသူ ညီအကိုေမာင့္ႏွမ တိုင္းသူသူျပည္သားတိုင္း စားေသာက္မႈကို

စနစ္တက် ျပဳလုပ္မည္စိုပါက ႏိုင္ငံေတာ္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အတြက္ အနည္းငယ္မွ်ေသာ္၄င္း

အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစႏိုင္မည္ဟု ထင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံခ်မ္းသာဖို႔ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစဖို႔အတြက္

အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားသာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္မ်ား လူတိုင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္မ်ား အစားစားရိွသည့္

အထဲမွ လူတိုင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ မီးဖိုခန္းမွတစ္ဆင့္ စားေသာက္မႈကိစၥသည္

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ခ်မ္းသာဖို႔ျဖစ္ေစ မိသားစုခ်မ္းသာဖို႔ျဖစ္ေစ ရပ္ရြာတစ္ခုလံုး

ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုလံုး တိုင္းျပည္တစ္ျပည္လံုး ခ်မ္းသာဖို႔ျဖစ္ေစ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ

ပါ၀င္ပတ္သတ္ေနပါေၾကာင္း…………………………………………………………

ေတာင္ေလွ်ာက္ေရး ေျမာက္ေလွ်ာက္ေရး မိုဘိုင္းးးးးးးးးးးးးးးးး

(ယခုေရးသားထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အမွားမ်ား အျခားအဆင္မေျပျခင္းမ်ားရိွပါက

စာ႐ႈ႕သူမ်ားအေနျဖင့္ ဘာနာဂန္းမွ်မသိပဲ ေတာင္ေရးေျမာက္ေရး ေရးတဲ့ မိုဘိုင္းကို ခြင့္လႊတ္ေပးၾကပါရန္)

About ​ေမာင္​မိုဘိုင္​း

Mobile13 has written 39 post in this Website..

ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้!