တစ္ခါက အင္တာဗ်ဴးရသၫ္႔ေန႔တြင္ျဖစ္ပါသည္ ၊

ခန္႔ထားရမၫ္႔ေနရာမွာ ေအာ္ပေရတာ ႏွင္႔ ဘာသာျပန္ ရာထူးမ်ားျဖစ္ၿပီး ညပိုင္းအတြက္သာ ေခၚယူျခင္းျဖစ္သည္ ၊

သို႔ေသာ္ ဗ်ဴးရမၫ္႔စာရင္းထဲတြင္ မိန္းကေလး ၁ ေယာက္နာမည္ကို ျမင္လိုက္ရ၍

အက္ဒမင္ကို ေခၚေမးေသာအခါ မွားေခၚမိတာ ေရာက္လည္းေရာက္ေနၿပီ

ျပန္လႊတ္ရန္လည္း မသင္႔ေတာ္သၫ့္အတြက္ ၾကၫ့္လုပ္ေပးပါဟု ဆိုပါသည္ ၊

ခက္ၿပီ မခန္႔ရန္ေသခ်ာေနေသာသူကို အားနာစြာျဖင္႔ပင္ ဗ်ဴးရေပဦးေတာ႔မည္ ၊

ကၽြန္ေတာ္ေမးသမၽွကို ေမၽွာ္လင္႔ျခင္းအျပၫ့္ရွိေနေသာ ေလသံေလးႏွင္႔

ထိုမိန္းကေလးခမ်ာ ႀကိဳးစား၍ ေျဖရွာပါသည္ ၊

စာတစ္မ်က္ႏွာ႐ိုက္ခိုင္းရာတြင္လည္း အတတ္ႏိူင္ဆံုး႐ိုက္ရွာပါသည္ ၊

ထိုသို႕ ေမၽွာ္လင္႔ျခင္းႀကီးစြာထား ႀကိဳးစားေနရွာေသာ သူ႕မ်က္ႏွာကေလးကို

ကၽြန္ေတာ္ မၾကၫ့္ရက္လိုေတာ႔ပါ ၊

ပိုဆိုးသည္မွာ စာ႐ိုက္ၿပီးသြား၍ မည္သၫ့္ေန႔ရက္ခန္႔ အေၾကာင္းျပန္မည္ကို ေျပာရေသာအခါ

ထိုမိန္းကေလးက ယခုကဲ႔သို႔ေသာ အိုင္တီ ကုမၸဏီမ်ိဳးတြင္ အလုပ္ရပါက

မ်ားစြာ ဝမ္းသာမၫ့္အေၾကာင္း ၊ အလုပ္ခန္႔ၿပီးပါက ခိုင္းသမၽွအလုပ္ကို

ႀကိဳးႀကိဳးစားစား လုပ္မၫ့္အေၾကာင္း ၊ မိသားစု အေနအထားအရလည္း

အလုပ္ရရန္ အေရးႀကီးေနသၫ့္အေၾကာင္းမ်ားကိုပါ

ဇာတ္နာေအာင္ မဟုတ္ပဲ အ႐ိုးခံ မ်က္ႏွာေလးႏွင္႔ ေျပာသြားခဲ႔ပါသည္ ၊

ကၽြန္ေတာ္ မ်ားစြာ အားနာ သကဲ႔သို႔ စိတ္ထဲတြင္လည္း ခံစားရလွပါသည္ ၊

သူက လိုခ်င္လွ၍ ႀကိဳးစားျပသူ

ကၽြန္ေတာ္က မခန္႔မၫ့္သူကို ဟန္ႏွင့္ပန္ႏွင္႔ ဟန္ေဆာင္ဗ်ဴးေပးရသူ

စဥ္းစားၾကၫ့္ၾကစမ္းပါ

ထို မိန္းကေလး ေနရာတြင္သာ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ဆိုပါက မည္သို႔ခံစားရမည္နည္း ?

ငါတို႔ေတြဟာ ကိုယ့္အတြက္ မဟုတ္ပါဘူးဆိုတဲ႔ ေနရာေတြအတြက္မ်ား

ႀကိဳးစားမိေနတာ ဘယ္ႏွခါ ရွိေနၿပီလဲကြာ

About ေတာင္ေပၚသား

ေတာင္ေပၚသား 007 has written 199 post in this Website..