အားလံုးပဲမဂၤလာပါခင္ဗ်ာ။

ယခုပို႔စ္ေလးကိုေတာ့ လူေတြနဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ ျပဳမႈေနထိုင္ပံု

စ႐ိုက္လကၡဏာေတြကို သိသေလာက္ေရးထားတာျဖစ္ပါတယ္။

လူဆိုသည္မွာ သတၱ၀ါေတြ အထဲမွာမွ ခႏၶာကိုယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေနအထားအရ

ေျခႏွစ္ေျခာင္းပါသည့္အတြက္ သြားလိုရာကိုသြားႏိုင္သည္။ လက္ႏွစ္ဖက္ ပါသည့္အျပင္

လက္ေခ်ာင္း တစ္ဖက္လွ်င္ ငါးေခ်ာင္းစီပါေသာေၾကာင့္ ကိုင္တြယ္ခ်င္ရာကို ကိုင္တြယ္ႏိုင္သည္။

ထိုအျပင္ အမွားအမွန္ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္ေသာ အရာရာကို ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားႏိုင္ေသာ ညဏ္ပညာလည္း

ရိွသည္ျဖစ္သျဖင့္ အျခားေသာ သတၱ၀ါေတြထက္ မ်ားစြာမက သာလြန္ေပသည္။

လူထက္မ်ားစြာ အင္အားႀကီးမားလွပါေပဆိုေသာ ဆင္ကိုလိုရာသံုးလို႔ရေအာင္ ျပဳျပင္ထားႏိုင္ၾက၏။

ေရထဲမွာေနတဲ့ငါးကို ေရထဲမွာ မေနႏိုင္တဲ့ လူကရေအာင္ဖမ္းႏိုင္သည္။

ေလထဲမွာပ်ံတဲ့ငွက္ လူကေလထဲမွာမပ်ံႏိုင္ေပမယ့္ ရေအာင္ဖမ္းႏိုင္သည္။

သစ္ပင္ေပၚနားခ်ိန္တြင္ ေလးခြႏွင့္ပစ္သည္။ ထိုထက္မက အဆင့္မွီလာေသာအခါ ေသနတ္ႏွင့္ပစ္သည္။

တြင္းထဲမွာေနတဲ့ၾကြက္ကို အ၀မွာ ညွပ္ေထာင္ထား၍ ဖမ္းသည္စသည္ျဖင့္

အဆိပ္အနည္းငယ္ရိွ၍ လူကိုျပန္လည္ ရန္မူႏိုင္သည့္ ပ်ားမ်ား၏ ပ်ားအံုကို မီးခိုးျဖင့္မႈတ္၍

ပ်ားမ်ားထြက္ေျပေသာအခါ ဖဲ့ယူသည္။ လွ်င္ျမန္စြာေျပႏိုင္ေသာျမင္း လူသည္ျမင္းေလာက္ မေျပးႏိုင္သည့္အတြက္

ေျပးႏိုင္ေသာ ျမင္းကိုအေပၚမွတက္စီၿပီး မိမိသြားလိုရာသြားသည္။

မိမိအဟာရျဖစ္ဖို႔အတြက္ ႏြားတြင္ပါေသာ ႏြားႏို႔ကိုညွစ္ေသာက္သည္ စသည့္ျဖင့္…….

မိမိအတြက္အသံုး၀င္ေသာ တိရိစ်ာန္တို႔ကို ေကြ်းေမြးျပဳ႕စု ေစာင့္ေရွာက္၍ ေမြးျမဴထားတတ္ၾကသည္။

မိမိတို႔အတြက္ အသံုးမ၀င္ အႏၱရာယ္ အေႏွာက္အယွက္ေပးေသာ အေကာင္မ်ားကိုမူ သတ္ပစ္တတ္ၾကသည္။

ျခင္လူအတြက္ အက်ဳိးမျပဳ အလကားေနအကား လူကိုကိုက္သည္ ေသြးစုပ္ယူသည္။

ထိုအေကာင္ကို လက္၀ါးႏွစ္ဖက္ျဖင့္႐ိုက္သတ္သည္။ ညအိပ္ေပ်ာ္သြားေသာအခါ မသတ္ႏိုင္ေတာ့သည့္အတြက္

ျခင္မလာႏိုင္ေအာင္ ျခင္ေဆးေခြ ထြန္းအိပ္သည္။ ျခင္ေထာင္ေထာင္သည္။ အခန္းအတြင္းျခင္မရိွေစရန္

ျခင္ေဆးဖ်န္းသည္။လက္ႏွင့္႐ိုက္ရတာ ထက္ပိုေကာင္းတဲ့ ျခင္႐ိုက္ဘက္တံျဖင့္႐ိုက္သည္။ ျခင္မ်ားနားအူ၍

အနားမလာေစရန္ အသံလိႈင္းလြင့္ေပးေသာ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္မ်ားတီထြင့္၍ ဖြင့္ထားၾကသည္။ အဆိပ္ရိွသည့္

ေျမြကိုေတြ႕လွ်င္ ႐ိုက္သတ္ၾကသည္။အခ်ဳိ႕ကဖမ္းၿပီးေရာင္းစားၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ကခ်က္စားၾကသည္။

ေစ်းေကာင္းေပး၀ယ္သည္ဆိုေသာ ေတာက္တဲ့ ကိုက်ေတာ့ သူ႕ဖာသာ သစ္ေခါင္းမ်ားၾကား ပုန္းေနတတ္သည္ကို

လိုက္ရွာၾကသည္။ ထိုသုိ႔တိရစ်ာန္မ်ားအေပၚ အႏိုင္ယူ၍ လိုသည္မ်ားကို ျပဳလုပ္လွ်က္ရိွၾကရာမွ ယေန႔ေခတ္၏

နည္းပညာ မ်ားစြာတိုးတက္ ထြန္းကားလာမႈအရ အခ်ဳိကို အသံုးျပဳစရာ မလိုေတာ့၍ အသံုးမျပဳၾကေတာ့ ပိုမိုလြယ္ကူ

အဆင္ေျပေစသည့္ လူတို႔တီထြင္ထားရိွေသာ ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳလာၾက၏။ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ သတၱ၀ါတို႔အေပၚ ႏိုင္သည္။

ထိုသုိ႔အသက္ရိွသည့္ တိရိစ်ာန္သတၱ၀ါတို႔ေပၚ အႏိုင္ရေအာင္စြမ္းေဆာင္ ထားႏိုင္လာတဲ့

ေနာက္ပိုင္းမွာ အမ်ဳိးအစားျခင္းတူညီတဲ့ လူအခ်င္းခ်င္းအေပၚမွာ ႏိုင္ခ်င္လာၾကတယ္။ အတူတူ ပုခံုးႏွစ္ဖက္ၾကားက

ေခါင္းထြက္တာမွန္ေပမယ့္ စျဖစ္ေပၚလာခဲ့တဲ့ အေျခခံ အေနအထား အသိဥာဏ္ပညာ စသည့္ျဖင့္ သာေသာသူက

ညံ့ေသာသူမ်ားကို အမ်ဳိးမ်ဳိးအႏိုင္ယူၾကသည္။ မိမိမလုပ္လိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ေငြေပး၍လုပ္ခ်င္ေသာသူကို ခိုင္း၏။

ေငြကေပးစရာမရိွ မေပးႏိုင္ေသာ္လည္း မလုပ္ခ်င္လုပ္ခ်င္ေအာင္ မက္လံုးေပး၍လဲ ခိုင္းတတ္ၾက၏။

မိမိဆီမွာေငြမရိွ၍ ေငြကအသံုးလို သံုးခ်င္လားေတာ့ ျဖတ္လမ္းနည္းမ်ားသံုးၾက၏။

ကလိမ္ကက်စ္ တစ္ဖက္လူကို လိမ္လည္လွည့္စားၾက၏။ သူတစ္ပါပင္ပန္းခံရွာေဖြထားေသာ ပစၥည္းဥစၥာကို

အလြယ္တကူရရိွေစရန္ ခိုယူတတ္ၾက၏။ မည္သို႔ခိုးယူ ၾကသည္ကို(ကန္႔လန္ကာေနာက္ကြယ္မွသူခိုးမ်ား ပို႔စ္တြင္

သူႀကီးကြန္မန္းေပးထားသည့္ ခိုးနည္းမ်ားတြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္)

မိမိေျပာသမွ်စကားကိုေျပာၾကားခ်င္း မိမိအယူ၀ါဒကို စည္း႐ံုးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾက၏။ နားေထာင္မည့္သူက

မရိွေလေတာ့ လဖက္ရည္တိုက္၍ ဘီယာတိုက္၍ျဖစ္ေစ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားသို႔ လိုက္လံ၍ ေကြ်းေမြး၍ျဖစ္ေစ

ပစၥည္းတစ္ခုခု ေပး၍ျဖစ္ေစ နားေထာင္ေပးမည့္လူရွာ၏။ မိမိႏွစ္သက္ေသာ အမ်ဳိးသားျဖစ္ေစ အမ်ဳိးသမီးျဖစ္ေစ

ေတြ႕ရိွလာပါက မိမိကိုမႏွစ္သက္သည္ျဖစ္ေစ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ တီထြင္ၾကံဆမႈမ်ားျဖင့္ ႏွစ္သက္လာေအာင္ဖန္တီးၾကသည္။

မိမိထက္သာမည့္လူကို မနာလိုသည့္အတြက္ ေခ်ာက္ခ်သည္။ ထိုသူ၏ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္းကို ဖန္တီးသည္။

ထိုသုိ႔ျဖင့္ မိမိကသာ အရာရာကိုဖန္တီးခ်င္စိတ္ရိွလာသည္။ မိမိထက္နိမ္႔က်ေသာ သူမ်ားကို မိမိေအာက္မွာသာ

အၿမဲးတည္ရိွေနေစရန္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ထား တတ္ၾကသည္။ ထိုသုိ႔မိမိအႏိုင္ရလိုသူကို

အႏိုင္ရဖို႔ တစ္ခ်ဳိ႕က႐ိုးသားစြာ ႀကိဳးစား၍ ယွဥ္ၿပိဳင္အႏိုင္ယူ၏။ တစ္ခ်ဳိ႕က ကလိမ္ကက်စ္ အလြန္က်လွေသာ အႀကံမ်ား

ျဖင့္၄င္း အႏိုင္ယူတတ္ၾက၏။ တစ္ခ်ဳိ႕ေသာလူမ်ားက မၿပံဳးခ်င္ပဲၿပံဳးျပၾကသည္။ တစ္ခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားက ငိုခ်င္ပါလ်က္

မ်က္ႏွာသတ္ထားရသည္။ ပစၥည္းဥစၥာ မရိွသူမ်ားက ပစၥည္းဥစၥာ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ဖုိ႔ ေတာင္းတတ္ၾကသည္။ ပစၥည္းဥစၥာ

ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ၿပီးသူမ်ား ထိုထက္မက ခ်မ္းသာဖို႔ ထိုထက္မက ထိုထက္မက ျပဳလုပ္ၾကသလို အျခားေသာ အရာမ်ားကို

ေတာင္းတလာသူမ်ားလည္း ရိွၾက၏။ ပစၥည္းဥစၥာ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀လာၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ နာမည္ႀကီးလိုလာၾက

လူအထင္ႀကီးေလးစားခံခ်င္လာၾကေတာ့ မိမိမလုပ္ႏိုင္သည္မ်ားကို ေငြျဖင့္၀ယ္ယူ၍ မိမိလုပ္သေယာင္ျပဳလုပ္ၾက၏။

မိမိအသံုးလိုသူမ်ားကို မိမိအနားမွာထား၍ ေျမွာက္စားၾက၏။ မိမိမႏွစ္သက္ေသာ သူမ်ားကို မိမိအနားမွာမရိွႏိုင္ေစရန္ ျပဳလုပ္ၾက၏။

ထိုထက္မက ေလာကအျပင္ဖက္ေရာက္ေအာင္ပင္လွ်င္ ျပဳလုပ္ယုက္မာတတ္ၾက၏။

မိမိထက္သာလွ်င္ မနာလိုေသာသူမ်ားလည္းရိွၾက၏။ မိမိထက္သာလွ်င္ ၀မ္းေျမာက္သူမ်ားလည္းရိွၾက၏။

မိမိထက္သာသူကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားမည္ဟု ခံယူခ်က္ရိွသူ အယူအဆ မွန္ကန္သူမ်ားလည္းရိွၾက၏။

မိမိထက္နိမ့္က်သူကို ႏွိမ္ခ်င္ေသာသူမ်ားလည္းရိွၾက၏။ မိမိထက္နိမ္႔က်သူကို သနားငဲ့ညွာသူမ်ားလည္းရိွၾက၏။

မိမိထက္နိမ္က်သူထံမွ ပင္လွ်င္ အျမတ္ထုတ္ မလုပ္သင့္မလုပ္အပ္သည္ကို လုပ္ၾကသူမ်ားလည္းရိွၾကေပ၏။

မိမိကိုယ္မိမိ အဟုက္ထင္ စိတ္ႀကီး၀င္ေနသူမ်ားလည္း ရိွၾက၏။ မ႐ိုးသားေသာ ထင္ထားတာထက္ပိုမိုေကာက္က်စ္ေသာ

စိတ္ဓာတ္အင္မတန္ ေအာက္တန္းက်ေသာ အသိဥာဏ္ပညာဗဟုသုတ အင္မတန္နည္းပါေသာ သူမ်ားလည္းရိွၾက၏။

အင္မတန္မွ ဟန္ေဆာင္ေကာင္းလွေသာ မာယာမ်ားလွေသာ ရက္စက္ယုက္မာ ေကာက္က်စ္ စဥ္းလဲ ေလာက၌

ပင္လွ်င္ ရိွမေနသင့္ ရိွမေနအပ္ေသာ လူမ်ားလည္းရိွၾကေပ၏။ ကိုယ္ခ်င္းစာတရာ ရိွသူမ်ား မရိွသူမ်ား အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ လူမ်ားရိွေပ၏။

သူေတာ္ေကာင္မ်ား လူေတာ္လူေကာင္းမ်ား ေလးစားထိုက္သူမ်ားလည္းရိွေပ၏။(အင္မတန္ရွားပါး၏)

လူဆိုသည္မွာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ား ရိွတတ္ၾက၏။

မိမိသည္ မည္သို႔ေသာ “လူ” ႏွင့္ မည္သို႔ႀကံဳေတြ႕လာသည္ျဖစ္ေစ

ထိုလူ၌ မည္သို႔ စ႐ိုက္လကၡဏာ ရိွပါေစ ထိုသူသည္ လူတို႔၌

ရိွတတ္ၾကေသာ စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ားထဲမွ တစ္ခု ရိွေနျခင္းပင္ျဖစ္ေပသည္။

About ​ေမာင္​မိုဘိုင္​း

Mobile13 has written 39 post in this Website..

ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้!