၁။ ဘ၀ေႏာၱ- ေရႊျပည္နိဗၺာန္ စိတ္ရည္သန္၍ ထက္သန္ညႊတ္ေျပာင္း၊ အုိ… သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔…. ဒုကၡ၀ဋ္အတြင္း မလြတ္ကင္း၍ ပူျခင္းအျဖာျဖာ အ၀ိဇၨာႏွင့္ တဏွာၾသဃ ဤဘ၀မွ လြတ္ရန္အသြယ္သြယ္ လွည့္လည္ႏႈိးေဆာ္(ေခၚ) နိဗၺာန္ေဆာ္က ရည္ေမွ်ာ္ေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေတာင္း၍ ျပည္မနိဗၺာန္ ေရာက္ေစရန္အတြက္ လူဖြယ္ကပ္၍ ၀ပ္တြားကာ အဓိ႒ာန္ထားၾကဖုိ႔ နိဗၺာန္တံခါး ဖြင့္ရန္ ၾကြေတာ္မူၾကပါ ဘ၀ေႏာၱ-သပၸဳရိသအေပါင္း သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔…….။

—————————————————————————————————————–

၂။ ဘ၀ေႏာၱ- တရားေဒသနာ ရွာေဖြကာျဖင့္ ေနထုိင္ၾကေညာင္း အုိ..သူေတာင္ေကာင္းတုိ႔၊ အယံကာေလာ- ေဂါတမျမတ္စြာ သာသနာႏွင့္ ႀကဳံႀကဳိက္ေလရာ ယခုအခါကား၊ ဒါနကာေလာ- နည္းသည္မ်ားသည္ ျခားမရည္ဘဲ ပြားၾကည္ႏွလုံး တရားအဆီသုံး၍ ရႊင္ၿပဳံးႀကဴလွ်မ္း လွဴဒါန္းၾကရမည့္ အခါေပတည္း။ တသၼာ- ထုိ႔ေၾကာင့္၊ တုေမွ- နိဗၺာန္ဆုေတာင္း သင္သူေတာ္ေကာင္း အေပါင္းတုိ႔သည္၊ ဥေ႒ထ- ကုသုိလ္ျပဳရန္ အခ်ိန္တန္၍ ထေတာ္မူၾကပါ့ ဘ၀ေႏာၳ- သပၸဳရိသအေပါင္း သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔…..။

—————————————————————————————————————–

ဘ၀ေႏာၱ- အုိ,နာ,ေသေရး ဒုကၡေဘးမွ ကင္းေ၀းလုိေၾကာင္း အုိ.. သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔… သံသရာဘုံေၾကာ စုန္ဆန္ေမ်ာ၍ ၾသဃေလးျဖာ ၀ဋ္တဏွာမွ လြတ္ရာရည္ေမွ်ာ္ (ေခၚ) နိဗၺာန္ေဆာ္က ရည္ေရာ္လမ္းျပ မွန္းကာဆ၍ နန္းအမတေရႊဘုံ ခုိလုံရန္အတြက္ လွဴဖြယ္ကပ္၍ ၀ပ္တြားကာ အဓိ႒ာန္ထားၾကဖုိ႔ နိဗၺာန္တံခါးဖြင့္ရန္ ထေတာ္မူၾကပါ့ ဘ၀ေႏာၱ-သပၸဳရိသအေပါင္း သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔………

—————————-

 

အရွင္ပ႑ိတ(ေဒါင္းျဖဴ)

About loveless. loveless2009

loveless. loveless2009 has written 1 post in this Website..

   Send article as PDF