တနဂၤေႏြသားသမီး

က်န္းမာေရး။   ။၁၇ ရက္ေန႕အထိ က်န္းမာေရးေကာင္းေနတတ္လိမ့္မည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ က်န္းမာေရး ခ်ဴခ်ာလာကိန္းရွိသည္။ နား ႏွာေခါင္း လည္ေခ်ာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါ၊ ဆီးႏွင့္ေက်ာက္ ကပ္ဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည္။
ပညာေရး။   ။ပညာေရးဇာတာ အားနည္းေနဆဲ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ႀကိဳးစားေပးႏိုင္မွ ေတာ္ကာ က်လိမ့္မည္။ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ျပဳျပင္ေပးရန္ လိုပါမည္။ ၁၆ ရက္ေနာက္ပိုင္း ပိုမုိႀကိဳးစား ေပးရန္လိုလိမ့္မည္။

စီးပြားေရး။   ။၅ ရက္ေန႕အထိ စီးပြားေရး အဆင္ေျပေနလိမ့္မည္။ ၅ ရက္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အိမ္ ေျမ ယဥ္ စက္ကိရိယာဆိုင္ရာကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳသင့္ပါ။ အဆင္မေျပျဖစ္တတ္လိမ့္မည္။ ၁၇ ရက္၀န္းက်င္တြင္ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားျခင္း၊ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးျခင္း ရွိႏိုင္သည္ကို သတိထားပါ။အိမ္ေထာင္ေရး။   ။အခ်စ္ေရးဇာတာ အဆင္မေျပတတ္ေသးပါ။ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းခန္႕အထိ စိတ္ရွည္ရွည္ထားၿပီး ေစာင့္ရန္လိုလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိလွ်င္ မိတ္ေဟာင္းမိတ္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆာင္ရြက္ပါ။ သားသမီးမ်ား က်န္းမာေရးခ်ဴခ်ာေနတတ္လိမ့္မည္။အေဆာင္ယၾတာ –  ပတၲျမားရတနာကို အသားႏွင့္ထိေအာင္ ၀တ္ဆင္ေပးပါ။

တနလၤာသားသမီး

က်န္းမာေရး။   ။၅ ရက္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေခ်ာင္းဆိုး သလိပ္ၾကပ္ ျဖစ္တတ္လိမ့္မည္။ ၁၀ ရက္ေက်ာ္လွ်င္ ကိုယ္ခံစြမ္းအား ပိုမိုက်ဆင္းကိန္းရွိသျဖင့္ အေနအစား ဆင္ျခင္ေပးရန္လိုလိမ့္မည္။ ဆီးႏွင့္ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။
ပညာေရး။   ။မ်ားေသာအားျဖင့္ ပညာေရးဇာတာေကာင္းေနတတ္လိမ့္မည္။ မိဘ ဆရာသမားမ်ားထံမွ ကူညီပံ့ပိုးမႈအျပည့္အ၀ ရေနတတ္လိမ့္မည္။ ၁၀ ရက္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၀ီရိယစြမ္းအား ေလ်ာ့နည္းသြားတတ္သည္ကို ထိန္းေပးပါ။
စီးပြားေရး။   ။၀န္ထမ္းမ်ား ရာထူးတာ၀န္ တိုးျမွင့္ထမ္းေဆာင္ရကိန္း အားရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါ သည္။ ၁၇ ရက္ေက်ာ္လွ်င္ အိမ္ ေျမ ယဥ္ စက္ကိရိယာတို႕ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာတစ္ခုခု ေျဖရွင္းရကိန္းရွိသည္။ စာေပ အႏုပညာ ဆိုင္ရာကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရကိန္းရွိသည္။
အိမ္ေထာင္ေရး။   ။၅ ရက္ေက်ာ္လွ်င္ အခ်စ္ေရးကိစၥမ်ား ပိုမိုအဆင္ေျပလာတတ္လိမ့္မည္။ ၂၅ ရက္မတိုင္မီ ေဆင္ရြက္လွ်င္ ပိုေကာင္းပါလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳလိုသူမ်ား ေနာင္ႏွစ္အထိ ေရႊ႕ဆိုင္းရကိန္းရွိသည္။ သားသမီးမ်ား အေျခအေန ေကာင္းေနလိမ့္မည္။ ၂၅ ရက္ေက်ာ္လွ်င္ အနည္းငယ္ခ်ဴခ်ာလိမ့္မည္။
အေဆာင္ယၾတာ-အျဖဴေရာင္၊ ေငြေရာင္ပစၥည္း မ်ားမ်ားသံုးပါ။

အဂၤါသားသမီး
က်န္းမာေရး။   ။၅ ရက္ေနာက္ပိုင္းတြင္ က်န္းမာေရး သိသိသာသာ က်ဆင္းကိန္း ရွိေသာ ေၾကာင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဂရုစိုက္မႈမ်ားကို အခ်ိန္ေပးၿပီး ေဆာင္ရြက္ပါ။ ၁၇ ရက္ေက်ာ္လွ်င္ ႏွလံုးအားနည္းလာတတ္မည္။
ပညာေရး။   ။အခက္အခဲ မကင္းတတ္ေသးေသာလပိုင္း ျဖစ္လိမ့္မည္။ ၁၇ ရက္ေက်ာ္လွ်င္ အျခားအခက္အခဲမ်ား ေလ်ာ့ပါးသြားႏိုင္ေသာ္လည္း က်န္းမာေရးေၾကာင့္ ပညာေရးတြင္ စိတ္သြားတိုင္း ကိုယ္မပါ ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။
စီးပြားေရး။   ။စီးပြားေရး ထိန္းလုပ္ရန္လိုေသာလ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ကုန္က်စရိတ္ျမင့္တက္ျခင္း၊ ႏွင့္ အပ်က္အစီး အဆံုးအရႈံးလည္း ရွိလာႏိုင္သည္။ ကုမၸဏီဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ေအာင္ ျမင္မႈ နည္းပါးေနတတ္လိမ့္မည္။ ေျဖသိမ့္စရာ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုခု ရကိန္းရွိပါသည္။
အိမ္ေထာင္ေရး။   ။၁၇ ရက္ေက်ာ္မွ အခ်စ္ေရးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရးေရးေပၚလာတတ္လိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳလိုသူမ်ားအတြက္ မဂၤလာအခါေကာင္းရက္ ရွားပါးေသာလပိုင္း ျဖစ္သည္။ သားသမီးမ်ား က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး ဘက္စံု ဂရုစိုက္ေပးရန္လည္း လိုပါမည္။
အေဆာင္ယၾတာ-သႏၱာနီရတနာကို အသားႏွင့္ထိေအာင္ ၀တ္ဆင္ေပးပါ။

ဗုဒၶဟူးသားသမီး
က်န္းမာေရး။   ။မ်ားေသာအားျဖင့္ က်န္းမာေရးေကာင္းေနတတ္ေသာ္လည္း ေခါင္းမူးေ၀ျခင္း၊ အေၾကာတက္ ေညာင္းညာကိုက္ခဲျခင္းတို႕ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည္။ ခ်ဥ္ငန္စပ္မ်ားႏွင့္ အေၾကာ္အေလွာ္ အစားမ်ား၍ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေလွ်ာ့စားသင့္ပါသည္။
ပညာေရး။   ။ပညာေရး သင့္တင့္ေကာင္းမြန္ေနတတ္ေသာ္လည္း ၅ ရက္ေနာက္ပိုင္းတြင္ စာႀကိဳးစားလိုစိတ္ ေလ်ာ့ပါးလာတတ္လိမ့္မည္။ စိတ္မပါ၍ က်က္မွတ္ ထားသည္မ်ားပါ ေမ့ ေလ်ာ့မႈ ရွိေနလိမ့္မည္။ ဇြဲတင္းၿပီး ႀကိဳးစားေပးရန္လိုမည္။
စီးပြားေရး။   ။လုပ္ငန္းသေဘာအရ အထိုက္အေလ်ာက္ ေအာင္ျမင္မႈ ရေနတတ္ေသာ္လည္း ေငြေရးေၾကးေရးအေျခအေန မလည္မပတ္ ျဖစ္ေနကိန္းရွိသည္။ စိတ္ေမာ လူေမာ ျဖစ္စရာမ်ား ရွိေနတတ္လိမ့္မည္။ ၁၇ ရက္ေနာက္ပိုင္း ေငြကုန္စရာ ကိစၥမ်ား ေပၚလာႏိုင္သည္။ ႀကိဳတင္ ရွာေဖြထားရန္လိုလိမ့္မည္။
အိမ္ေထာင္ေရး။   ။ခ်စ္ေရးဆိုရန္ရွိက ၅ ရက္မတိုင္မီ ဆိုသင့္ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အခြင့္အေရး ပိုနည္းသြားကိန္းရွိသည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳလိုသူမ်ား ၄ ရက္ႏွင့္ ၁၀ ရက္ၾကားတြင္ ျပဳသင့္ပါသည္။ သားေရးသမီးေရး အေျခအေန ေကာင္းေနကိန္း ရွိပါသည္။
အေဆာင္ယၾတာ-စိတ္ကူးယဥ္မႈထက္ လက္ေတြ႕က်က် ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးပါ။

ၾကာသပေတးသားသမီး
က်န္းမာေရး။   ။အစာအိမ္ဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား ဆက္လက္ဒုကၶေပးႏိုင္ေသးသျဖင့္ အစား အေသာက္ ဆင္ျခင္ေပးရန္လိုဦးမည္။ အလုပ္တာ၀န္ ပိေန၍ အအိပ္အစား မမွန္ ျဖစ္ေနတတ္ လိမ့္မည္။ စားခ်ိန္ အိပ္ခ်ိန္ အလုပ္ခ်ိန္ မွ်တေနသင့္ပါသည္။
ပညာေရး။   ။၅ ရက္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပညာေရးဇာတာ က်ဆင္းလာကိန္းရွိသည္။ အလုပ္တစ္ဖက္ႏွင့္ ပညာသင္ေနသူမ်ား ပညာေရးေခတၲရပ္ဆိုင္းထားရမႈ ရွိလာႏိုင္သည္။  ေနာင္ႏွစ္တြင္မွ ျပန္စရကိန္း ရွိေနပါသည္။
စီးပြားေရး။   ။စီးပြားေရး သင့္တင့္ေကာင္းမြန္ေနကိန္းရွိသည္။ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ အတူ အျမတ္အစြန္းမ်ားလည္း သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ ရရွိေနလိမ့္မည္။ ၀န္ထမ္းမ်ား ၅ ရက္ႏွင့္ ၁၇ ရက္ၾကားတြင္ ရာထူးတက္ကိန္း အားရွိသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အႀကီးအကဲမ်ား၏ပံ့ပိုးမႈ နည္းပါးသြားတတ္လိမ့္မည္။
အိမ္ေထာင္ေရး။   ။၅ ရက္ေက်ာ္လွ်င္ အခ်စ္ေရးဇာတာ ညံ့လာကိန္းရွိသည္။ ေစာေစာ ဖြင့္ဟသည္က ပိုေကာင္းတတ္လိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳလိုသူမ်ားအတြက္မူ တစ္လလံုးလိုလို အဆင္ေျပကိန္းရွိပါသည္။ သားသမီးမ်ား က်န္းမာေရး ညံံ့ႏိုင္ ပါသည္။
အေဆာင္ယၾတာ-ဥႆဖယားရတနာကို အသားႏွင့္ထိေအာင္ ၀တ္ဆင္ေပးပါ။

ေသာၾကာသားသမီး
က်န္းမာေရး။   ။၁၀ ရက္ေနာက္ပိုင္းတြင္ က်န္းမာေရး ခ်ဴခ်ာလာတတ္လိမ့္မည္။ အမ်ိဳးသားမ်ား ဆီးေရာဂါ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မီးယပ္ေရာဂါ ျဖစ္လာတတ္လိမ့္မည္။ အစာအိမ္ ၀မ္းဗိုက္ပိုင္းတြင္လည္း ခြဲစိတ္ကုသခံရမႈ ရွိလာႏိုင္ပါသည္။
ပညာေရး။   ။စိတ္ပ်ံ႕လြင့္မႈ မ်ားၿပီး ပညာေရး တျဖည္းျဖည္းက်ဆင္းေနတတ္လိမ့္မည္။ ၂၅ ရက္ေက်ာ္လွ်င္ ဆရာသမားမ်ားထံမွ အားေပးကူညီမႈမ်ား ရတတ္လိမ့္မည္။ ျပန္လည္ ႀကိဳးပမ္းလိုစိတ္ ေပၚလိုက္ ေပ်ာက္လိုက္ ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။
စီးပြားေရး။   ။စီးပြားေရး တက္လိုက္က်လိုက္ ျဖစ္ေနတတ္မည္။ နည္းနည္းႏွင့္ အလီလီ ၀င္တတ္ေသာကာလျဖစ္၍ လက္လီလုပ္ငန္းသမားမ်ား ပိုၿပီး အဆင္ေျပ တတ္လိမ့္မည္။ လကုန္ပိုင္းတြင္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းတစ္ခု ေပၚေပါက္ ရရွိတတ္လိမ့္မည္။
အိမ္ေထာင္ေရး။   ။ခ်စ္ကံငယ္ ေခတတ္ေသာ လပိုင္း ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။ ဖြင့္ဟရန္ အခြင့္ မသာတတ္ေသးပါ။ အိမ္ေထာင္ျပဳလိုသူမ်ားအတြက္ ရက္ေကာင္း အနည္းငယ္သာ ရႏိုင္လိမ့္မည္။ ၀ါကြ်တ္ၿပီးၿပီးျခင္း ျပဳသင့္ပါသည္။ သားသမီးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ မ်ားေနလိမ့္ဦးမည္။
အေဆာင္ယၾတာ-စိန္ရတနာကို အသားႏွင့္ထိေအာင္၀တ္ဆင္ေပးပါ။

စေနသားသမီး
က်န္းမာေရး။   ။အစားအေသာက္ မဆင္ျခင္လွ်င္ က်န္းမာေရး ခ်ဴခ်ာလာကိန္းရွိသည္။ ေရာဂါတစ္မ်ိဳးၿပီးတစ္မ်ိဳး လွည့္ေဖါက္ေနတတ္လိမ့္မည္။ လကြယ္ေန႕ ျဖစ္ေသာ ၁၇ ရက္၀န္းက်င္တြင္ သတိထားပါ။
ပညာေရး။   ။၅ ရက္ႏွင့္ ၂၅ ရက္ေန႕ၾကားတြင္ ပညာေရး အဆင္မေခ်ာမႈ ရွိတတ္ၿပီး က်န္ကာလမ်ားတြင္ အဆင္ေျပေနပါလိမ့္မည္။ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ ပညာေရးထိခိုက္မႈ အနည္းငယ္ရွိႏိုင္သည္ကို သတိထားပါ။
စီးပြားေရး-  ၅ ရက္ေနာက္ပိုင္းတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား ရုတ္တရက္ အခက္အခဲႀကံဳရကိန္းရွိသည္။ သတိ ၀ီရိယရွိရွိ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုပါမည္။ ကုမၸဏီဆိုင္ ရာလုပ္ငန္းမ်ား ၁၇ ရက္ေက်ာ္မွ အေျခအေန အနည္းငယ္ျပန္ေကာင္း လာတတ္လိမ့္မည္။
အိမ္ေထာင္ေရး- အခ်စ္ေရးကိစၥမ်ား ၅ ရက္မတိုင္မီႏွင့္ ၂၅ ရက္ေနာက္ပိုင္းတြင္မွ ေဆာင္ရြက္သင့္ ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳလိုသူမ်ား ၁၇ ရက္ေက်ာ္မွ ျပဳသင့္ပါသည္။ သို႕တိုင္ ေအာင္ အဆင္မေခ်ာမႈ ရွိေနလိမ့္ဦးမည္။ သားသမီးမ်ား ပံုမွန္အေျခအေနတြင္ ရွိေနတတ္လိမ့္မည္။
အေဆာင္ယၾတာ-ကံ Óဏ္ ၀ီရိယ ေပါင္းစပ္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။

မွတိခ်က္။  ။ ေအာက္တိုဘာလထုတ္သတင္းစာတြင္ ေဖၚျပျပီး

kai

About kai

Kai has written 1001 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF