လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက လူသားေတြဟာ ပင္လယ္သမုဒရာအတြင္းသို႔ စြန္႔စြန္းစားစားသြားခဲ့ ၾကပါ တယ္။ အဲဒီလိုသြားလာခဲ့ေသာ္လည္း အမႈမဲ့ အမွတ္မဲ့ သြားလာမေနၾကပဲ ေနာင္လာေနာင္သားမ်ားအတြက္ မိမိတို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေသာေနရာမ်ားကို သေကၤတေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ အမွတ္အသားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီလိုျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေရပံုဟု (ေျမျပင္မွာေတာ့ ေျမပံုေပါ့) ေပၚေပါက္လာကာ ယေန႔ေခတ္ပင္လယ္ျပင္သြားလာမႈအတြက္ မ်ားစြာအ ေထာက္အကူ ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။

ေရပံု ေျမပံုမ်ားေရးဆြဲလာႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအလိုက္ မိမိတို႔ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေရျပင္ေျမျပင္မ်ားကို မွတ္သား တိုင္းတာလာခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ နတ္ျမစ္၀မွ ၀ိတိုရိယအငူ(ေကာ့ေသာင္း)အထိ မိုင္ေပါင္း(၁၃၈၅)ခန္႔ ရွည္လ်ားၿပီး ကမ္းနီးေရတိမ္ပိုင္း စတုရန္းမိုင္ေပါင္း (၈၂၂၀၀)က်ယ္၀န္းသည့္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ဟု ျဖစ္ေပၚတည္ရွိ လာပါတယ္။images

ကမာႀကီး၏ ေလးပံုသံုးပံုခန္႔(သို႔)ကမာမ်က္ႏွာျပင္ (၇၁%)က ေရထုဖံုးလႊမ္းလ်က္ရွိပါတယ္။ သုေတသန ပညာရွင္မ်ား၏ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ပင္လယ္ေရ တစ္ကုဗမိုင္ကို က်ိဳခ်က္ပါက အိမ္းသံုးဆားတန္ခ်ိန္ (၁၂၀) ရရွိႏိုင္တယ္ဟု ဆိုထားပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္မွ ဆားသာမက အျခားအဖိုးထိုက္တန္ေသာ ရတနာမ်ားလည္းရရွိႏိုင္ပါေသးတယ္။ ဥပမာ- ေလယာဥ္ႏွင့္ အာကာသယာဥ္မ်ား၏ ကိုယ္ထည္မ်ားတည္ေဆာက္ ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ မဂနီဆီယမ္သတဳမ်ားအျပင္ ကယ္လဆီယမ္ ကာဗြန္နိတ္၊ ေရႊ၊ ေငြ၊ သတဳ၊ ေရနံ၊သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕၊ ေက်ာက္မီးေသြး၊ စထရြန္တီယမ္ႏွင့္ ယူေရနီယမ္ တို႔ကိုလည္း ရရွိႏိုင္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာ့အဏ၀ါမွာ ဓါတ္သတဳမ်ားသာမက သက္ရွိသတ၀ါမ်ိဳးေပါင္း(၃၀၀၀၀)ခန္႔ ရွိေနေပရာ ငါးသတ၀ါသည္ လူသားတို႔၏ ေန႔စဥ္စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားမွ ဟင္းလ်ာအျဖင့္တည္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားျဖစ္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားေပၚေပါက္လာကာ ျပည္သူပိုင္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းဟု ၁၉၆၅-၁၉၆၆ ခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့ၿပီး ကမ္းနီး ငါးဖမ္းသေဘၤာ(၂၈)စီးႏွင့္ ကမ္းေ၀းငါးဖမ္းသေဘၤာ(၁)စီးျဖင့္သာ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၆၉-၁၉၇၀ ခုႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံျခားမွ ငါးဖမ္းသေဘၤာမ်ား မွာယူတင္သြင္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကမ္းနီးငါးဖမ္းသေဘၤာ(၉၅)စီးႏွင့္ ကမ္းေ၀းငါးဖမ္းသေဘၤာ(၅)စီး ရွိခဲ့ပါတယ္။ ယခုမူကား ကမ္းနီး၊ ကမ္းေ၀း ငါးဖမ္းသေဘၤမ်ား ေျမာက္မ်ားစြာရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္မွာ ျပည္ သူပိုင္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းကို ျပည္သူ႕ ပုလဲႏွင့္ငါးလုပ္ငန္း ေကာ္ပိုေရးရွင္းဟုေျပာင္လဲလိုက္ၿပီး ငါးဖမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ လုပ္ကိုင္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ထို႔အတူ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ကိုအမွီျပဳၿပီး ျဖတ္သန္းသြားလာ ကုန္သြယ္မႈျပဳေနၾကေသာ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ကုန္ သြယ္ေရယာဥ္မ်ားလည္း ေျမာက္မ်ားစြာရွိလာၿပီး ကုန္သြယ္မႈအခန္းက႑လည္း တိုးတက္ျမင့္မားလာပါတယ္။ တိုင္း ျပည္တစ္ျပည္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ စီးပြားေရးမ႑ိဳင္ေပၚတြင္ လံုး၀တည္ရွိေပရာ စီးပြားေရးအေျခခံအုပ္ျမစ္ခိုင္မာ ေရးအတြက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္မႈေပၚတြင္ မူတည္ေသာေၾကာင့္ ေရလမ္း သြားလာမႈသည္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါ၀င္လာခဲ့ပါတယ္။ ထိုမွ်အဖိုးအနဂထိုက္တန္လွေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အမိျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ အဏ၀ါေရျပင္အား တိုင္းသူျပည္သားတိုင္း ၀ိုင္း၀န္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္ ပါတယ္။

About thaung htutsoe

thaung htutsoe has written 3 post in this Website..