ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး၊၀ါးခယ္မျမိဳ ့နယ္ တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ႏိုင္ငံသားတို ့၏ဂုဏ္သိကၡာကို က်ဆင္း

ေစရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္းကို သတင္းရရွိခဲ့ပါသည္။၀ါးခယ္မျမိဳ ့နယ္အတြင္းရွိ ရပ္ကြက္အုပ္ေရးမႈးမ်ားမွာ အလြန္ပင္မိန္းမလိုက္စား၍ အေပ်ာ္အပါးမက္ၾက၏။ထိုသို ့

ေသာအက်င့္ပ်က္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမ်ား ေၾကာင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို ့၏ တစ္လင္၊တစ္မယားစနစ္ႏွင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို ့၏ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားေစခဲ့ရသည္။

ထိုရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာျမန္မာလူမ်ိဳး ေခါင္းေဆာင္ မ်ားျဖစ္ၾကပါလ်က္ႏွင့္ ေနာင္လာမည့္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္ လူငယ္တို ့အတြက္  နည္းေပးလမ္းျပ

စံထားစရာ မ်ားျဖစ္သြားမည္ ကို ကြ်ႏု္ပ္  အလြန္ပင္ စိုးရိမ္မိရ  သည္။ထို ရပ္ကြက္  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမ်ား  အေၾကာင္းအား ၀ါးခယ္မျမိဳ ့နယ္ရွိ  လူငယ္တို ့မွ   Facebook ေပၚတြင္

သေရာ္ကာ ဖြန္ေၾကာင္ဆု ၊တနည္းအားျဖင့္မိန္းမေပြေသာဆုမ်ား ပင္ေပးအပ္ခဲ့၏။ထိုဆုေပးသည့္ ေအာက္တြင္လည္းရစရာမရွိေအာင္ Comment မ်ားကိုေရးထားၾကပါေသး

၏။အျပင္တြင္လည္း ၀ါးခယ္မျမိဳ ့ရွိ   ျမိဳ့သူ၊ျမိဳ့သား အေပါင္းတို ့မွ ကဲ့ရဲ့ရံႈ ့ခ်လ်က္  ရွိပါသည္။ အလြန္ပင္ ရွက္စရာေကာင္းရပါ၏။ထိုသို ့ေသာ   အက်င့္ပ်က္ ဥကၠ႒မ်ား ေၾကာင့္

၀ါးခယ္မျမိဳ ့ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ ့အစည္းမ်ား ကို ျပည္သူတို ့မွ တေန ့တျခား အထင္အျမင္ေသးသိမ္ လာၾကသည္။လူငယ္တစု Facebook ေပၚတြင္ တင္ထားေသာ အေၾကာင္း

အရာေလးမ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္သည္။

ကြ်န္ေတာ့္ရဲ့ ခ်စ္ပရိတ္ သတ္ၾကီးတုိ ့အတြက္၀ါးခယ္မျမိဳ ့မွ ၂၀၁၂ခုႏွစ္အတြင္း တြင္
ဖြန္အလြန္ေၾကာင္ ေသာ ဖြန္ေၾကာင္ဆုၾကီးကို ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္
ပါျပီခင္ဗ်ာ။
ဒီဆုကိုေတာ့ ေလးစားရပါေသာ ျမိဳ ့နယ္ဥကၠ႒ ၾကီး အပါအ၀င္ ျမိဳ့ေပၚရပ္ကြက္ ၁၄
ရပ္ကြက္မွ ရက္ကြက္ ဥကၠ႒ ၾကီးမ်ားထဲမွ သာေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္ပါသည္။ဒီႏွစ္ ရတဲ့ သူ
ကထိုက္ထိုက္တန္တန္ရသြားတာေနာ္…
ကဲေၾကျငာပါေတာ့မယ္…၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း အမ်ားဆံုးဖြန္ေၾကာင္ဆုကိုရရွိသြားသူ
ကေတာ့…
သန္ ့ေဆြေအာင္ ဘဲျဖစ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား….အားလံုးဘဲလက္ခုပ္
တီးေပးပါ…
ဟုတ္ကဲ့ ေလွက်င္းကုန္းရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးၾကီး ဦးသန္ ့ေဆြေအာင္ ပါခင္ဗ်..
သန္ ့ေဆြေအာင္သည္ ဦးေက်ာ္စြာ ၏ခ်မ္းေျမ ့ေန ့တိုးေပးစားသည့္ လုပ္ငန္းၾကီးစတင္
သည့္ ၆လခန္ ့အတြင္းတြင္ပီပီျပင္ျပင္ ဖြန္ေၾကာင္ႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္အျခားဖြန္ဥကၠ႒ၾကီး
မ်ားကိုျပတ္ျပတ္ သားသားေနာက္ေကာက္ခ်ႏိုင္ခဲ့ပါသည္ခင္ဗ်။
သူ၏ဖြန္ေၾကာင္စြမ္းရည္ အံ့မခန္းမ်ားမွာအလြန္ပီပီျပင္ျပင္ ႏွင္ ့မ်က္ႏွာေျပာင္ တိုက္ရဲ
သည့္သူ၏မ်က္ႏွာမွာ မိတ္ေဆြတို ့ပင္အားက်ႏိုင္ေလာက ္ ေပသည္။ထို ့ျပင္သူသည္
ခ်မ္းေျမ ့လုပ္ငန္း၏ ၀န္ထမ္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားထဲမွတေယာက္ထဲမဟုတ္ ရွိသမွ်၀န္ထမ္း
အားလံုထဲမွဘယ္သူ ့ရရ အကုန္ရလည္းအကုန္ စားမည့္ ရုပ္။ထို၀န္ထမ္းအမ်ိဳးသမီးမ်ား
ကလည္း သူႏွင့္ပနံမသင့္လို ့မျဖစ္ အလိုက္အထိုက္ဆက္ဆံရမည့္အလုပ္သေဘာအရ
သူ၏ဖြန္ေၾကာင္ မႈကိုသည္းခံေနရပါသည္။ဒါေၾကာင့္ သူကတအားအၾကိဳက္ေတြ ့ေနရပါ
သည္။ကဲ…ဒီလို အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ သူ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားက ဒီဆုကိုရရွိေစခဲ့
ပါသည္။ဒီေလာက္ဆို ပရိသတ္တို ့ကန္ ့ကြက္စရာရွိပါသလား….။
ေနာက္ထပ္ဒုတိယႏွင့္တတိယ ဆုမ်ားကိုလည္း ထပ္မံေၾကျငာပါဦးမည္…ဒန္တန္ ့တန့္
ဘယ္သူေတြလို ့ထင္ပါသလဲ ပရိတ္သတ္…..
ဒုတိယဆုကေတာ့ မ်ိဳးမင္းေဇာ္ ဘဲျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား…
ဟုတ္ပါတယ္…သူကေတာ့ သန္ ့ေဆြေအာင္လို မ်က္ႏွာေျပာင္သိပ္မတိုက္ သည့္အ
တြက္ဒီဆုႏွင့္သာ ႏွစ္သိမ့္ ေပးလိုက္ရပါသည္…
ေအာ္…ေျပာဖို ့ေမ့သြားတယ္ သူကေတာ့ျမသိန္းတန္ ရပ္ကြက္ ဥကၠ႒ ၾကီးပါ။
သူ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ၾကီးကေတာ့ ေျပာက္က်ားစစ္ဆင္ေရးေပါ့။ဟုတ္ပါတယ္။
ဘယ္လိုစစ္ဆင္ေရးဆင္းလဲဆိုေတာ့ ကိုယ့္အိမ္မွာဘဲကိုယ္ဆင္းပါသည္။ထိုဥကၠ႒ၾကီး
မွာ မိမိအိမ္တြင္GTIေက်ာင္းသူမ်ားအေဆာင္ဖြင့္၍ေခ်ာင္းေျမာင္းစစ္ဆင္ပါသည္ ခင္ဗ် ့
ထို ့ျပင္မုဆိုးမျဖစ္ေနေသာ ခယ္မေခ်ာ ကိုလည္းက်ားေခ်ာင္း ေခ်ာင္းလ်က္ရွိပါသည္ဟု
ခိုင္လံုေသာ သတင္းေပးသူမွေပးလာခဲ့ပါသည္။ဒီလို ဆိုရင္ေတာ့ သူလည္း ပထမဆုရဖို ့
အနည္းငယ္ေလးကပ္လြဲသြားရပါသည္။
ေနာက္တတိယဆုကိုရရွိသူကေတာ့ မိုးေဆြ ဘဲျဖစ္ပါတယ္…
ဟုတ္ကဲ့ မင္းပိုင္းရပ္ကြက္ ကဆရာၾကီးပါ…
သူကေတာ့ စားေနၾက ေၾကာင္ဖားၾကီး ေပါ့။ဟိုးအရင့္ အ၇င္ ေခတ္အဆက္ဆက္ က
တည္းက စားလာခဲ့တဲ့ ဖြန္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးပါ…ေျပာရမယ္ဆိုရင ္ဖြန္ ရာကူဇာၾကီးေပါ့။
သူရဲ့ဆိုင္မွာခိုင္းထားတဲ့ အမ်ိဳးသမီးပါမက်န္ သူ ့ရဲ့စာေရးမေတာင္ လြတ္ပါ့မလားဘဲ။
အဲ့ေလာက္ထိပါဗ်ာ…ဒါေပမယ့္ သူကနာမည္ၾကီးျပီး ထမင္းမငတ္ပါဘူးဗ်…နပ္မွန္ပါ
တယ္…တကယ္ဆို သန္ ့ေဆြေအာင္သာ မ်က္ႏွာေျပာင္မတိုက္ခဲ့ရင္ မိုးေဆြက ပထမ
ဆုကိုရခဲ့ မွာ…ခုေတာ့သူလည္းေျပာက္က်ားစစ္ဆင္ေရးေၾကာင့္ဘဲ တတိယဆုကိုရသြား
ခဲ့တာပါ။
ဒီလို ပါဘဲ အလြန္ သိုသိပ္၍ လူသိမခံ ဘဲၾကိတ္စားသူတေယာက္ကေတာ့ ဆုေတာ့
မခ်ိတ္ခဲ့ ပါဘူး။သူကေတာ့ လြင္မ်ိဳးဦး ဘဲျဖစ္ပါတယ္…ေဆးရံုရပ္ကြက္ ဥကၠ႒ ၾကီးပါ။
သူကေတာ့ ပံုမွန္ဘဲ ခ်ီတက္ဆဲ ပါ…ဟိုတေလာကေတာင္ သူ ့ဇယားေလးကို တရုတ္
ႏိုင္ငံလုပ္ ဆိုင္ကယ္ေလး တစီးေတာင္ ေရာ္လိုက္ တယ္တဲ့…ဟဟ…ကဲကဲ
ဒီေလာက္ပါဘဲ…
ေနာက္ႏွစ္မ်ားမွာလည္း ယခုကဲ့သို ့ဖြန္ေၾကာင္ဆု ၾကီးကို ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာနဲ ့အစဥ္
အလာ အတိုင္း ဆက္လက္၍ ေပးသြားပါဦးမည္ မိတ္ေဆြတို ့ခင္ဗ်ား….
ယခု ဆုရရွိ သူမ်ား သည္ ျမိဳ ့နယ္ ဥကၠ႒ ၾကီးထံ သို ့သြားေရာက္၍ဆုမ်ား ကိုထုတ္ယူ
ႏိုင္ပါသည္ ခင္ဗ်ားဆုမရရွိေသာလူၾကီးမင္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း စိတ္ဓါတ္ မက်ဘဲဆက္
လက္၍ ၾကိဳးစားကာ ေနာင္ႏွစ္မ်ားတြင္ ရရွိေအာင္သာ ဖြန္ကိုတစိုက္မတ္မတ္ ေၾကာင္
ၾကပါခင့္ဗ်…ေမာင္လြင္မ်ိဳးဦးသည္လည္း ျမိဳ ့နယ္ဥကၠ႒ ၏ႏွစ္သိမ့္ ဆုေလးေတာ့ ေစတ
နာရွိလွ်င္ ေပးပါလိမ့္မည္။စိတ္မပူပါႏွင့္ ခင္ဗ်…
ေက်းဇူးတင္ပါသည္……………………….။
ၾကိဳးစားလ်က္…(၀ါးခယ္မ ငပြၾကီး)

Like · · · February 1 at 8:10pm

 • Maythu Soe …ေဆးရံုရပ္ကြက္ ဥကၠ႒ ၾကီးပါ။ မုဆုိးမေတာင္အလႊတ္မေပးဘူး
 • Maythu Soe သန္ ့ေဆြေအာင္ သူကေတာ္မလြယ္ပါေလွက်င္မုာေခြမေတာင္ခ်မ္းသာမေပးဘူးၿပီးေတာ.အဂၤပူဇတ္လမ္းတြဲလည္ရွိပါတယ္သိတဲသူေတြလည္သိပါတယ္ေနာ္
 • Maythu Soe ၿမသိန္းတန္ ရပ္ကြက္ ဥကၠ႒ ၾကီးပါ မ်ိဳးမင္းေဇာ္ အင္းေရခ်ဴိးတာေခ်ာင္းတာနဲၿပီးေတာေငြမတရားစားေနတယ္ၿမသိန္းတန္ဘုရားစီန္ဖူေတာင္ၿပဳတ္မလားပဲ
 • Chit Thu Lay ဟုတ္ကဲ့…ကြ်န္ေတာ္တို ့ျမိဳ ့မွာ ဥကၠ႒ လုပ္ရင္ ဘက္စံုေတာ္မွ ရမွာပါ။ဟဲဟဲ သိတယ္မလား အကုန္လံုးက ဇရွိတယ္။ႏွစ္တိုင္း ကြ်န္ေတာ္ ဒီဆုကို မပ်က္ မကြက္ေပးပါ့မယ္။
 • Maythu Soe မိုးေဆြ မင္းပိုင္းရပ္ကြက္ ကဆရာၾကီးေပါ.နားေရးကေငြနဲလုပ္စားေနသူပါသူဆုိင္ကစာေရးမေလးေတြအခုအားလုံးၿမင္တဲအတုိင္ဘူးသီးအေမႊသပ္ပုံၿဖစ္ေနပါတယ္ အဲဒီလုိလူေတြဘယ္လုိမ်ားလူၾကီးၿဖစ္သြားတာၿၽမုိ.နာပါတယ္
 • Hnin Htethtet ေထာက္ခံ ပါတယ္ ဆရာတို ့ရယ္ ဒီ့ထက္ေကာင္းတဲ့ ဆုေလးေတြလည္း ခ်ီးျမွင့္ေပးပါဦး….
 • Chit Thu Lay မၾကာမီ လာမည္…ေမွ်ာ္…
 • သာ ကီ မ်ိုး ေဆာ္လွခ်ည္လားကြယ္………..
 • ကာရံမဲ့ မင္းသားႀကီး လြင္မ်ိဳးဦးကို ပထမေပးရမွာဂ်းးးးD
 • Thant Zin သန္႔ေဆြေအာင္မိန္းမယင္းမာေတာ႔အမႈ႔စစ္ရျပီ
 • Hnin Htethtet ေအးဗ်ာ ၾကားရတာစိတ္မခ်မ္းေျမ ့စရာ ပါလား…
 • Phyo Kyawaung ေလွက်င္းဥကၠ႒ကဒီထက္ဆုိးတာဇတ္ထဲလုိက္ၿပီးဇတ္သားစားတာမင္းတုိ့မသိလုိက္ဘူးမလားဟား ဟား
 • Phyo Kyawaung ငါကြေလွက်င္းသား
 • Chit Thu Lay ဒါေပါ့ ဗ် ပထမဆုကို ရပါတယ္ဆိုမွေတာ့ ထိုက္တန္မွ ရမွာေပါ့။ခုေတာ့ထိုက္ထိုက္တန္တန္ရသြားတာေပါ့။
 • Chit Thu Lay ဒီ ဆုေလးကို ဒီလူေတြ တကယ္ထိုက္တန္ပါတယ္ ဆိုရင္ Like ေပးၾကပါ ပရိတ္သတ္တို ့ေရ…
 • Maythu Soe 2.2.2012 ညေနပုိင္းမုာ ျမိဳ ့နယ္ ဥကၠ႒ရဲဇနီေစ်းပဲြေတာ္လာပါတယ္ကြင္ထဲမုာေပါ ရက္ကြက္ ဥကၠ႒ ၾကီးမ်ားထဲတစ္ဦကၾကည္လုိက္ပုံးက ၾကာကူလီးမ်က္လုံးနဲစားမတတ္၀ါးမတတ္ပါလားခလုပ္ေတာင္၀င္တုိက္တယ္ၿဖစ္မုၿဖစ္ရေလ
 • Maythu Soe ပီးေတာ.၄.၂.၂၀၁၂ေနညေနမုာ ျမိဳ ့နယ္ဥကၠ႒ရဲဇနီးကမ္းနားလမ္းမုာစက္ဘီးစီးေနတာကုိအငန္းမရၾကည္သြားေသာနံမည္ပါၾကာကူလီးတစ္ဦမုၾကည္သြားေသာၿဖစ္ရပ္မ်ား ျမိဳ ့နယ္ဥကၠ႒သတိထားပါေနာ္ဇနီးကလည္ေခ်ာ္ေခ်ာ္ေလးအင္းအဲဒီးေကာင္ေတြကရာဇ၀င္မင္သားေတြေနာ္ သတိေပးရတာပါ
 • YaMin Thu ရာဇ၀င္းတနာရူးေတြလည္း၀ုိင္းေနတယ္ေမာ္ကြန္း မထုိးဘဲေခ်ာ္ေခ်ာ္ေလး ရက္ကြက္ ဥကၠ႒ ေနက္ပါေလအုံးမည္ ….D
 • Chit Thu Lay အဲဒါေရွာ့ရိွတယ္ ဗ်…ခုရက္ပိုင္းမွာေတာင္ ဥကၠ႒ၾကီးရွိရဲ့လားမသိဘူး…ဒီတနာရူးေတြကေတာ့ သူတို ့ဂြင္ေရာက္ေနျပီ ဆရာတို ့ေရ…
 • Chit Thu Lay ဒီလို ဆိုရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္က ဒီလိုတနာရူးူႏွာဘူးေတြ ရဲ ့ရန္ကိုကာကြယ္ဖို ့ ေနနည္းထိုင္နည္း၊ကာကြယ္နည္းကို တင္ေပးပါ့မယ္။ခဏေစာင့္ပါ…
  အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာေလး မ်ားမွာ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး၊၀ါးခယ္မျမိဳ ့နယ္တြင္ အမွန္တကယ္ပင္ျဖစ္ပြားေနပါသည္။ယခုကဲ့သို ့သာ ၀ါးခယ္မျမိဳ ့နယ္၏
  အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းတြင္ ဆက္လက္ သြားေနပါက ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေရွ့ဆက္သြားရမည့္ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္မ်ားကို ျပည္သူလူထုမွ မယံုၾကည္ေတာ့ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာ
  မွာ အထက္ပါအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးတို ့၏ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္လံုး၀ရစရာမရွိရေအာင္ က်ဆင္းလ်က္ရွိပါတယ္။
  ဒီသတင္းေလးမွာလည္း Comment ေပးျပီးေဆြးေႏြးၾကေစခ်င္ပါတယ္။
  ကြ်န္ေတာ္တို ့တိုင္းျပည္ရဲ ့အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္ေတြအတြက္ ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို ့ရဲ  ့တိုင္းျပည္ၾကီးအနာဂတ္ကကြ်န္ေတာ္တို ့လက္ထဲမွာဘဲမူတည္တယ္ေနာ္။
               အားလံုးခ်မ္းသာျခင္းသုခအျဖာျဖာႏွင့္ျပည့္စံုၾကပါေစ။

About Thet Aung

Thet Aung has written 1 post in this Website..

   Send article as PDF