ကေလးငယ္အား အဝတ္ေလ်ွာ္စက္ထဲ ထည့္လွည့္ၿပီး
သတ္ျဖတ္မႈ အတြက္ ဂ်ပန္
နိုင္ငံမွ မိခင္

တစ္ဦးအား ရဲမ်ားက ဖမ္းဆီး
ထားလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ အသက္​၃၄​ႏွစ္ အရြယ္ ဂ်န္ကိုအီဂါရွီယာသည္ သူမ၏ ၅​
ႏွစ္အရြယ္ သမီးေလး မြန္းအား အဝတ္ေလ်ွာက္ စက္ထဲ ထည့္ၿပီး ဒဏ္ေပး ခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။ ဂ်န္ကိုသည္ ရဲမ်ားထံသို့ သူမသည္ ကေလး၏ ပါးစပ္ကို တိပ္ျဖင့္ ပိတ္ကာ
လက္ႏွစ္ဖက္ကိုလည္း ပူးခ်ည္ၿပီး အဝတ္ေလ်ွာက္စက္ထဲ ထည့္ထားၿပီး အႀကိမ္
အေတာ္မ်ားမ်ား လွည့္ခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ခံ ခဲ့သည္။ သူမသည္ ေရျဖည့္ထားသည့္
အဝတ္ေလ်ွာက္စက္အား စက္ မဖြင့္မီ ကေလး အျပင္ဖက္သို့ ထြက္မလာ နိုင္ရန္
အဝတ္ေလ်ွာက္စက္ တံခါးကိုပါ တိပ္မ်ားျဖင့္ ပိတ္ထား ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ဂ်န္ကိုက သူမ၏ သမီးအား ၿခိမ္းေျခာက္ရန္သာ ယခုလို ျပုလုပ္ခဲ့ၿပီး သတ္ျဖတ္ရန္
မရည္ရြယ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။ ဂ်န္ကိုသည္ သနားစရာ မိန္းကေလးအား ေရ
အျပည့္ ျဖည့္ထားသည့္ ပံုးမ်ားကို ကာလ ၾကာရွည္စြာ ဆြဲထားခိုင္းသည့္
ႏွိပ္စက္မႈမ်ားလည္း ျပုလုပ္ ခဲ့ေသးေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့သည္။

ဇြန္လ​၂၇​
ရက္ေန့ကမူ အဝတ္ေလ်ွာက္စက္အတြင္း ေရမြန္း ေသဆံုး သြားသည့္ မိန္းကေလး အတြက္
သူမ၏ မိခင္အား ရဲမ်ားက ဖမ္းဆီး လိုက္သည္။ ကြာရွင္းထားသည့္ အမ်ိဳးသမီး
တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဂ်န္ကိုက မြန္းကို သတ္ျဖတ္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ စည္းကမ္း ၾကပ္မတ္
ထိန္းသိမ္း ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ရဲမ်ားအား ေျပာၾကား ထားသည္။

သက္တန့္ခ်ိဳမွကူးယူေဖာ္ၿပသည္။

About cobra

oakar min maung has written 203 post in this Website..