ယေန႕ေခတ္တြင္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုး လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈသည္ ေခတ္စားလာျပီး ၎ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စီးပြားေရးမွာလည္း လွ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ဆိုလာနည္းပညာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသည္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသေလာက္ ျဖစ္မလာခဲ့ေပ။ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာ လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအင္သို႕ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္မည့္ ေနေရာင္ျခည္ကို ဆိုလာဆဲ(လ္)မ်ားမွ အျပည့္အ၀ မစုပ္ယူႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊သို႔မဟုတ္ ဆိုလာဆဲ(လ္)မ်ားမွ ေနေရာင္ျခည္အမ်ားစုကို အလင္းျပန္သြား ေစျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ျဖစ္ပါသည္။

 

PlaCSH-Solar-Cell

          သို႕ျဖစ္ပါ၍ ပရင္စတန္တကၠသိုလ္မွ သုေတသနပညာရွင္မ်ားက ” Plasmonic Cavity with Subwavelength Hole array” ဟုေခၚသည့္ ဆင္းဒ၀ွစ္(ခ်္)မုန္႕ပံုစံ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးကို တီထြင္လိုက္ျပီး ၎သည္အလင္းျပန္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းႏွင့္ ေနေရာင္ျခည္ကို ပိုမိုစုပ္ယူေပးႏိုင္ျခင္းစသည့္ ဂုဏ္သတၱိမ်ား ရွိသျဖင့္ ဆိုလာဆဲ(လ္)မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို သံုးဆျမင့္တင္ေပးႏိုင္ပါသည္။

၎တြင္ အလႊာငါးလႊာပါ၀င္ပါသည္။ ပထမအလႊာကို Window Layer ဟုေခၚျပီး အေပါက္ေလးမ်ား ပါ၀င္ကာ အေပါက္တစ္ေပါက္၏ အခ်င္းမွာ ၁၇၅ နာႏိုမီတာ(175nm) ရွိျပီး အထူမွာ၃၀ နာႏိုမီတာ (30nm) ရွိပါသည္။ ေနေရာင္ျခည္သည္ ၎အလႊာကို ျဖတ္ေက်ာ္၀င္ေရာက္ပါသည္။ ဒုတိယအလႊာမွာ ေဖာက္ထြင္း ျမင္ႏိုင္ေသာ ပလတ္စတစ္အလႊာျဖစ္ျပီး အထူမွာ ၁၀ နာႏိုမီတာ(10nm) ရွိပါသည္။ တတိယအလႊာမွာ ပလတ္စတစ္ တစ္ပိုင္းလွ်ပ္ကူးပစၥည္း (Plastic Semicondustor Material) ျဖစ္ျပီး အထူမွာ ၈၄နာႏိုမီတာ(85nm) ရွိပါသည္။ စတုတၳအလႊာမွာ Titanium Oxide ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျပီး အထူမွာ ၅ နာႏိုမီတာ(5nm)ရွိပါသည္။ ပဥၥမအလႊာမွာ အလူမီနီယံျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျပီး အထူမွာ ၁၀၀နာႏိုမီတာ(၁၀၀nm) ရွိသျဖင့္ စုစုေပါင္းအထူမွာ ၂၃၀နာနိုမီတာ(230nm) ရွိပါသည္။ PLaCSH သည္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာသျဖင့္ အနာဂတ္ဆိုလာ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ေနရာယူလာလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

About Mr WorldWide

Mr WorldWide has written 99 post in this Website..

လက္ေထာက္ကထိက (Member of DASA)

   Send article as PDF