အစၥေရးအစိုးရသည္ ပို၍ဆဲြေဆာင္မႈရွိေသာ ေလဆာေရာင္ျခည္သံုး ဒံုးပ်ံကာကြယ္ေရးစနစ္ကို အသံုး မျပဳဘဲ အိုင္ယြန္းဒူး(မ္) (Iron Dome) ဟုေခၚေသာ ဒံုးခြင္းဒံုးစနစ္ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ စစ္ဘက္တြင္ အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ သို႕ေသာ္ယခုအခါတြင္ ေလဆာေရာင္ျခည္ကဲ့သို႕ တိုက္ရိုက္စြမ္းအင္ အသံုးျပဳနည္းပညာ မ်ားတိုးတက္လ်က္ရွိၿပီး မၾကာမီကာလတြင္ အဆိုပါအသံတိတ္လက္နက္မ်ားကို စမ္းသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း

ကာကြယ္ေရးစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 

laser

 

အဓိကအဖဲြ႕အစည္းမွာ အေမရိကန္၏ ကာကြယ္ေရးစက္မႈလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ ေလာ့ဟိမာတင္ ကုမၸဏီ ျဖစ္ပါသည္။ အစၥေရး-ဂါဇာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲၿပီး တစ္ပတ္မျပည့္မီတြင္ ကုမၸဏီမွ ၎တို႕တီထြင္လုပ္ကိုင္ ေနသည့္ အဒမ္ (Adam,Air Defence Anti-munitions) ဟုေခၚသည့္ ေလဆာေရာင္ျခည္သံုး လက္နက္ကို ထုတ္ေဖာ္ျပခဲ့ေပသည္။ ၎လက္နက္စနစ္သည္ အခဲဖိုင္ဘာေလဆာ (Solid-State Fiber Laser) ကို အသံုးျပဳ ထားၿပီး အကြာအေ၀း ၂ ကီလိုမီတာမွ ၀င္ေရာက္လာေသာ ဒံုးပ်ံအေသးစားမ်ားကို ဖ်က္ခ်ႏိုင္စြမ္းရွိပါသည္။ ကုမၸဏီသည္ သတင္းအခ်ိဳ႕ကို ဖြင့္ခ်ခဲ့ေသာ္လည္း ေလဆာနည္းပညာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေသး စိတ္အခ်က္ အလက္မ်ားကို လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားခဲ့ၿပီး ေျမျပင္အေျချပဳလက္နက္မ်ားအေၾကာင္းကုိ အင္တာဗ်ဴးလုပ္ရန္ျငင္းဆိုခဲ့ပါ သည္။ အနီးကပ္၀င္ေရာက္လာမည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ေခ်ဖ်က္ႏိုင္မည့္ ၁၀ ကီလို၀ပ္ အားရွိ ေလဆာ ေရာင္ျခည္ကို မိမိတို႕ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေလာ့ဟိမာတင္ကုမၸဏီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ လင္းဖစ္ ရွာမွ BBC သို႕ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

 

Source: http://www.bbc.com/future/story/20121207-laser-weapons-shine-on

Lockheed Martin Demonstrates High-Energy Laser C-RAM Application

The Lockheed Martin Area Defense Anti-munitions (ADAM) prototype laser weapon system successfully destroys a rocket target flying on a wire at a range of 1.6 kilometers on Dec. 10, 2012, replicating similar demonstrations conducted earlier this year. Since August, the system has successfully engaged an unmanned aerial system target in flight at a range of approximately 1.5 kilometers (0.9 miles) and has destroyed four small-caliber rocket targets in simulated flight at a range of approximately 2 kilometers (1.2 miles). Acquisition, tracking and destruction of the target took approximately three seconds.

 

 

About Mr WorldWide

Mr WorldWide has written 99 post in this Website..

လက္ေထာက္ကထိက (Member of DASA)

   Send article as PDF