ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံမွ သုေတသနျပဳသူမ်ားသည္ ေကြးႏိုင္ဆန္႕ႏိုင္ေသာ ဘက္ထရီတစ္မ်ိဳးကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းသည္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေကြးႏိုင္ဆန္႕ႏိုင္ေသာ စမတ္ဖုန္းမ်ားအား ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ေျခလွမ္းတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အူဆန္သိပံၸႏွင့္နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ သုေတသနအဖဲြ႕က သာမန္ဘက္ထရီမ်ားထက္ ပိုမိုေကာင္း မြန္ေသာ ေပၚလီမာ အီလက္ထရိုလိုက္(Polymer Electrolyte) ဘက္ထရီပံုစံသစ္ တစ္မ်ိဳးအား ထုတ္လုပ္ ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ကိုးရီးယားသိပံၸ၀န္ႀကီးဌာနမွ ေျပာခြင့္ဆုိခြင့္ရွိသူတစ္ဦးမွ ကိုးရီးယား ဂၽြန္၀မ္းသတင္းစာသို႕ ေျပာၾကားရာတြင္ လီသီယမ္အိုင္ယြန္ ဘက္ထရီ(Lithium-ion Batteries)မ်ားတြင္  ေပၚလီမာ အီလက္ ထရိုလိုက္ကို အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ျပႆနာအနည္းငယ္ ရွိႏိုင္သည္ဟုဆိုပါသည္။ အဆိုပါ ျပႆနာမွာ အီလက္ထရိုလိုက္အား ခဲြျခားထားေသာ ဖလင္ေကာ္ျပားေလးမ်ားသည္ အပူေၾကာင့္ေပ်ာ္သြားပါက ၎တြင္ ပါ၀င္ေသာ အဖိုႏွင့္ အမျဒပ္စင္မ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္း ဆဲြေဆာင္၍ ေပါက္ကဲြမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္က လပ္စ္ဗီးဂတ္တြင္ ျပသခဲ့သည့္ အီလက္ထေရာနစ္ျပပဲြတြင္ ဆမ္ေဆာင္း ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေကြးႏုိင္ဆန္႕ႏိုင္ေသာ စမတ္ဖုန္းအား ျပသခဲ့ၿပီး ၎အား ယြမ္ဟု ေခၚပါသည္။ ထိုျပပဲြတြင္ နမူနာပံုစံအေနျဖင့္ ေကြးႏိုင္ဆန္႕ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ျပႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိုသို႕ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ အေရာင္ ေမွးမိွန္သြားျခင္းကဲ့သို႕ မျဖစ္ေပၚခဲ့ပါဟု ဆိုပါသည္။

Korean researchers develop flexible battery

The team, from the Ulsan National Institute of Science and Technology, say they have developed a “fluid-like” polymer electrolyte that is more flexible than a traditional battery.

The new system is, according to the researchers, more stable than conventional batteries.

A spokesman for the Korean science ministry told the Korean Joongang Daily: “Conventional lithium-ion batteries that use liquefied electrolytes had safety problems as the film that separates the electrolytes may melt under heat, in which case the positive and negative elements may come in contact, causing an explosion.

http://www.telegraph.co.uk/technology/mobile-phones/9806450/Korean-researchers-develop-flexible-battery.html

About Mr WorldWide

Mr WorldWide has written 99 post in this Website..

လက္ေထာက္ကထိက (Member of DASA)

   Send article as PDF