1။ ရွမ္းျပည္နယ္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္ ေဒၚမီးမီး မွ အဖြင္႔အမွာစကား ေျပာၾကားျခင္း၊

2။ ေတာင္ၾကီး ခရိုင္ညီလာခံက်င္းပေရးကို လာေရာက္က်င္းပေပးေသာ လြိဳင္လင္ခရိုင္ ေကာ္မရွင္ အဖြ႔ဲ၀င္ ဦးလွေထြးမွ ညီလာခံက်င္းပေရးစည္းမ်င္း၊ စည္းကမ္းမ်ားကို ရွင္းလင္တင္ျပျခင္း။

ခရိုင္ညီလာခံက်င္းပျခင္း အစီးအစဥ္မ်ားမွာ

– ညီလာခံအထေျမာက္ေၾကာင္းေၾကာ္ျငာျခင္း၊

– သဘာပတိေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ျခင္း။

အစီအစဥ္

1။ ညီလာခံဖြင္႔လွစ္ေၾကာ္ျငာျခင္း

2။ သဘာပတိ အဖြင္႔မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားျခင္း

3။ ခရိုင္အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ကို ဒီမိုကေရစီနည္းက်ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ျခင္း။

4။ ခရိုင္အလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႔ ပထမအၾကိမ္ အစည္းအေ၀းက်င္းပကာ တာ၀န္ခြဲေ၀ေပးျခင္း။

5။ သတ္မွတ္ထားေသာ သဘာပတိအဖြဲ၀င္မ်ားကို ေရြခ်ယ္ျခင္း၊ ဖြဲ႔စည္းတာ၀န္ေပးျခင္း။

6။ သတ္မွတ္ထားေသာ ျပည္နယ္ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္(15)ဦးကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း။

7။ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ ဥကၠဌအသစ္က မိတ္ဆက္အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း။

8။ ေကာ္မရွင္ ညီလာခံေအာင္ျမင္ေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ပံုအဆင္႔ဆင္႔ကိုတင္ျပျခင္း၊အတည္ျပဳျခင္း။

9။ သဘာပတိနိဂံုးခ်ဳပ္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားျခင္း ႏွင္႔

10။ ညီလာခံျပီးဆံုးေအာင္ျမင္ေၾကာင္ ေၾကျငာျခင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

IMG_20130215_115156

IMG_20130215_115243

About ႏိုင္ႏိုင္

life visitor has written 7 post in this Website..

ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ႔အလုပ္ေတြလုပ္တယ္။ဓါတ္ပံုရိုက္၀ါသနာပါတယ္ တက္သေလာက္မွတ္သေလာက္နဲ႔ webite တစ္ခုေရးတယ္။ၾကိဳက္တာေတြ႔ရင္ ရွဲတယ္ စိတ္ကူးတည္႔ရင္ေရးတယ္ အဲဒါ ေပါက္ကရ 60 ကၽြန္ေတာ္ ႏိုင္ႏိုင္ပါပဲဗ်ာ...။

   Send article as PDF