ေျဖၾကည့္ပါ(ၿမိဳ႔နာမည္ေလးေတြ

အေတြးမ်ားစရာပါ)

>> (၁) ၿမစ္အေဖၾကီးနဲ႔ၿမစ္အေမၾကီးက ေမြးတဲ့ၿမိဳ႔

>> (၂)စြပ္ၿပဳတ္လုပ္ေသာက္ခ်င္စရာေ

ကာင္းတဲ့ၿမိဳ႕

>> (၃)ကလီစာေတြအူေတြအေခြလိုက္ရွိတဲ့ၿမိဳ႔

>> (၄)လူၾကီးမၿဖစ္ေသးတဲ့ၿမိဳ႕

>> (၅)ဒီေန႔ည ငါေစာင့္ရတဲ့အလွည္႔မဟုတ္ဘူး ဆိုတဲ့ၿမိဳ႕

>> (၆)သၾကားခ်က္ရင္အဆင္ေၿပႏုိင္တဲ့ၿမိဳ႔

>> (၇)ဆင္ေတြကတဲ့ၿမိဳ႔

>> (၈)၀ိုးတိုး၀ါးတားပဲရွိတဲ့ၿမိဳ႔

>> (၉)စုိုစိုၿပည္ၿပည္မရွိတဲ့ၿမိဳ႔

>> (၁၀)က်န္စစ္သားမိန္းမနာမည္နဲ႔ၿမိဳ႕

>> (၁၁)ဖားေကာက္ခိုင္းတဲ့ၿမိဳ႕

>> (၁၂)ေလေဘးထည္ၿမိဳ႔

>> (၁၃)မိန္းမမွာ ညီမေတြရွိရင္ သတိထားေပေရာ့ဆုိတဲ့ၿမဳိ႕

>> (၁၄)ကိုယ္ေတာ္ခံတဲ့ဆြမ္းအရနည္းတာဒါေၾကာင့္ကိုး…ဆိုတဲ့ၿမဳိ႔

>> (၁၅)အဲ့ဒီၿမိဳ႔နာမည္ကေၿပာင္းၿပန္လွန္လိုက္ရင္

>> ေတာ္ေတာ္ရုပ္ဆုိးတဲ့ငွက္ၾကီးၿဖစ္သြားေရာ…

>> (၁၆) ရံုးသြားေက်ာင္းသြားသတိထား ဒါေတြယူကြယ့္မေမ့နဲ႕တဲ့… အဲ့ဒီၿမဳိ႕

>> (၁၇)အဲ့ဒီၿမိဳ႔က

>> ရြာလုိက္တာမွသဲၾကီးမဲၾကီးပဲတဲ့………………………………………….

>

About etone

etone has written 851 post in this Website..

Goooooooooooooooooood 4 nothing lady !!!