ရုပ္ေလး လွလွ…မလွလွ …. စိတ္ေလးလွမွ ျငိမ္းခ်မ္းမည္။

အသားျဖဴျဖဴ…မျဖဴျဖဴ…စိတ္ထားျဖဴမွ ျငိမ္းခ်မ္းမည္။

ပစၥည္းခ်မ္းသာ…. မခ်မ္းသာ…စိတ္ခ်မ္းသာမွ ျငိမ္းခ်မ္းမည္။

ဘာေတြသိသိ…..မသိသိ..ေက်းဇူးသိမွ ျငိမ္းခ်မ္းမည္။

ဘာနဲ႕ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ မေပ်ာ္ေပ်ာ္ တရားေပ်ာ္မွ ျငိမ္းခ်မ္းမည္။

မည္သူေကာင္းေကာင္း…..မေကာင္းေကာင္း…ကိုယ္ကေကာင္းမွ ကိုယ္ျငိမ္းမည္။

About ေဇာက္ ထိုး

ေဇာက္ ထိုး has written 44 post in this Website..