လူတစ္ေယာက္ဟာ ပံုမွန္အားျဖင့္ တေနကုန္ပင္ပန္းထားသမွ် ညအိပ္ယာ၀င္ခ်ိန္တြင္ ေကာင္းမြန္စြာ အိပ္စက္အနားယူရန္လိုအပ္ပါသည္။ လူအေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ေမြ႕ယာကို အိရံုျဖင့္ အိပ္လို႕ေကာင္းသည္ဟူေသာ အေတြးအေခၚအမွားမ်ားရွိေနတတ္ပါသည္။ က်န္းမာေရးရႈေထာင့္မွ ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ထိုထင္ျမင္ယူဆခ်က္မွာ မွန္သည္ဟုေတြးရန္ အလြန္ခက္ခဲပါသည္။  ပံုမွန္အားျဖင့္ ေမြ႕ယာအမ်ိဳးအစား သံုးမ်ိဳးရွိပါသည္။ စပရိန္၊ေရျမွပ္ႏွင့္ မိႈ႕တို႕ျဖစ္သည္။ ထိုအေပၚတြင္မွ ထပ္ဆင့္ျပီး အမ်ိဳးအစား မ်ား ကြဲျပားသြားျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာလူမ်ိဳးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္ျပီး အိပ္စက္ရ အိေသာ ေရျမွပ္ေမြ႕ယာမ်ားကို မဂၤလာအခမ္းအနားမ်ား၊ ဟိုတယ္မ်ား ႏွင့္ အိမ္မ်ားတြင္ သံုးေလ့ရွိၾကပါသည္။ ေရျမွပ္ဆိုသည္မွာ ဓာတုေဗဒႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားသျဖင့္ ပံုမွန္သတ္မွတ္ထားေသာ အထူထက္ လြန္ကဲပါက လူ႕က်န္းမာေရးကို အနည္းႏွင့္ အမ်ားထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။ေရျမွပ္ေမြ႕ယာသံုးမည္ဆိုပါက 2လက္မ၊4လက္မထုေလာက္ သာ သံုးသင့္ပါသည္။ 4လက္မထက္ ေက်ာ္လြန္သြားပါက အိပ္စက္ရန္အဆင္မေျပေတာ့ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထူတာၾကိဳက္သျဖင့္ 6လက္မထုသံုးခ်င္တယ္ဆိုလွ်င္ ကိုယ့္က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ပါက ျပသနာမရွိႏိုင္ေသာ္လည္း အခန္႕မသင့္လွ်င္ ခါးေညာင္းတာ၊ ခါးနာတာမ်ိဳးျဖစ္တတ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။

ေရျမွပ္ေမြ႕ရာသံုးလွ်င္ 8လက္မထုလံုး၀မသံုးသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳေျပာၾကားခ်င္ပါသည္။ေရာင္းခ်ေသာ ဆိုင္မ်ားမွလည္း ေရျမွပ္ေမြ႕ရာအား 8လက္မထု ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈ မရွိပါ။ 8လက္မထုေမြ႕ရာ သံုးခ်င္ပါက မိႈ႕ေမြ႕ယာ (သို႕မဟုတ္) စပရိန္ေမြ႕ယာမ်ားကို အစားထိုးသံုးႏိုင္ပါသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ မိႈ႕ေမြ႕ယာမွာ ေရျမွပ္ေမြ႕ယာႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းကြာျခားမႈ႕ သိပ္မရွိပါ။ မိႈ႕ေမြ႕ယာမွာ ေရျမွပ္ေမြ႕ယာကဲ့သို႕ အိစက္မႈ႕မရွိေသာ္လည္း သဘာ၀မွထုတ္လုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္ပါသည္။ မိႈ႕ေမြ႕ယာတြင္ အမ်ိဳးအစားေပါင္း 4မ်ိဳး၊5မ်ိဳးခန္႕ ထုတ္လုပ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။မိႈ႕ေမြ႕ယာတြင္ ပိုမိုအိစက္ေသာအမ်ိဳးအစားကိုလိုခ်င္ပါက B အမ်ိဳးအစားကိုေရြးခ်ယ္ရပါမည္။

About maypearl

may pearl has written 25 post in this Website..

I like writing & reading