သားနဲ႕သမီးတို႕မွတ္သားဖို႕

၁။ လူ႕ဘ၀မွာအေရးႀကီးဆံုးဟာ ေငြျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္ေတာ့မွ ေငြေနာက္မလိုက္ရဘူး။
၂။ လူ႕ဘ၀မွာ တန္ဖိုးအရွိဆံုးအရာဟာ မိမိကိုယ္ခႏၵာျဖစ္တယ္။ မိမိကုိယ္ခႏၵာ ညစ္ႏြမ္းေအာင္၊ ပ်က္စီးေအာင္ မလုပ္ရဘူး။
၃။ က်န္းမာေရးကို နားမလည္သူမ်ား မၾကာမီ ငရဲက်တယ္။
၄။ ၀င္ေငြမရွိသူမ်ားဟာ အျမတ္ႏိုးဆံုးအရာမ်ား စြန္႕လႊတ္ရမယ္။
၅။ မိတ္ေဆြမရွိသူမ်ား ခံတပ္မရွိတဲ့ ၿမိဳ႕မ်ားကဲ့သို႕ လုယက္ဖ်က္ဆီးခံရမယ္။

၆။ အတတ္ပညာတစ္ခုကို ဆံုးခန္းတိုင္ေအာင္ မတတ္သေရြ႕ သူတပါး၏ ဆဲဆိုႏုိပ္စက္မႈကိုခံရမည္။
၇။ အေရအတြက္တိုးပြားေအာင္လုပ္ရမယ္။ မတိုးပြားရင္ လူမ်ိဳးျခားသြားမယ္။
၈။ ၀င္ေငြရွာရမယ္၊ စုေဆာင္းရမယ္၊ တုိးပြားေအာင္လုပ္ရမယ္။
၉။ သမာသမတ္ရွိမွ ဘယ္လုပ္ငန္းမဆို ေရရွည္ရပ္တည္ႏိုင္တယ္။
၁၀။ ေကာင္းျခင္းဘက္ကို ပ်င္းျပစြာယံုၾကည္ပါ။

About asiamasters

Khin Maung Lwin has written 78 post in this Website..

I'm interested to change for the better of Myanmar people. I value income, knowledge, strength, technology and humanity.

   Send article as PDF