” အႏွစ္လို အခ်စ္ပိုခ်င္ရင္ *စစ္ဗိုလ္ *ကုိမစဥ္းစားနဲ႕”

” ကညာမြန္ အညာလြန္ ခ်င္ရင္ *ဆရာ၀န္* ကိိုမေရြးပါနဲ႕ ”

” ရင္ခြင္လႊာမွာ အၾကင္နာပါရင္ *အင္ဂ်င္နီယာ *ကို ထည့္တြက္ပါ ”

” အေၾကာင္းအရာေပၚ ေကာင္းရာေမွ်ာ္ခ်င္ရင္ *ေက်ာင္းဆရာ* ကေတာ္ မလုပ္ပါနဲ႕ ”

” ျပည္သူ ့ထဲ ျငဴ ဆူအျမဲ ျဖစ္ေနရင္္ *ျပည္သူ ့ရဲ* ေတာင္မစဥ္းစားနဲ ့”

” အခ်စ္မ်ားျပီး ျပစ္ထားမယ္ဆိုရင္ *စစ္သား* ကို လည္း မယူနဲ ့”

” အျပတ္ေျဖေဖ်ာ္ လာဘ္လာဘ ေမွ်ာ္ရင္ *နတ္ကေတာ္* လည္းမေရြးနဲ ့”

” အစဥ္အျမဲသိမ္း ရင္ထဲထိန္းခ်င္ရင္ *ယာဥ္ထိန္းရဲ *ကိိုလည္းမစဥ္းစားနဲ “့

” ကုန္တာမွုိင္္ လိုရာမပိုင္ရရင္ *companyပိုင္ရွင္ လည္း အေလ်ွာ့မေပးနဲ ့”

” အျဖီးအျပတ္ေလွာ္ မီးသတ္မေတာ္ရင္* မီးသတ္္* *ကေတာ္လည္း မလုပ္နဲ ့”

” ရမက္တပ္ရစ္ အရက္မျပတ္ကစ္ရင္ *လက္မွတ္စစ္* ကို လည္း မစဥ္းစားနဲ ့ ့”

” ရတက္ျဖစ္အေရး လက္ဖက္ရည္ ကစ္ေရး ဆိုရင္ *ဆက္သြယ္ေရး *ေကာင္လည္း မေရြးနဲ ့” ့

” ယမင္းအေပ်ာ္ထား အတင္းေပ်ာ္အား ေနရင္ *သေဘာၤသား** *ကိုလည္း ေရွာင္ပါ ”

” ရွာသမွ် ကုန္မယ္ဆိုရင္ ကညာမက် တဲ့ ပါသမွ် *ကုန္သည္ * ကိုလည္းမစဥ္းစားနဲ ့”

” မယားမျပတ္ေမာ. အနားကပ္ေလ်ာ့ရင္ *ကား၀ပ္ေရွာ** *့ဆရာလည္း မေရြးနဲ ့့”

“ေနာင္မပူ ျပီးစီးမယ္ဆိုရင္ *ေတာင္သူဦးျကီး *မ်ားကို မစဥ္းစားနဲ႕”

About cobra

oakar min maung has written 203 post in this Website..